De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GGZ Netwerkbijeenkomst Midden Limburg Zorgproducten in de GGZ Basis GGZ Huisarts + POH Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) Mentaal sterk, De Wijkpraktijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GGZ Netwerkbijeenkomst Midden Limburg Zorgproducten in de GGZ Basis GGZ Huisarts + POH Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) Mentaal sterk, De Wijkpraktijk."— Transcript van de presentatie:

1 GGZ Netwerkbijeenkomst Midden Limburg Zorgproducten in de GGZ Basis GGZ Huisarts + POH Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) Mentaal sterk, De Wijkpraktijk Buro van Roosmalen Specialistische GGZ (SGGZ) VvGI, METGGZ Buro van Roosmalen Lionarons.

2 GBGGZ Voorgesteld beleid 2013 (minister E. Schippers) Van de Gespecialiseerde GGZ naar de Generalistische Basis GGZ: Drie ‘patiëntstromen’ te onderscheiden:  Lichte / milde problematiek op de juiste plek in de keten (Huisarts en POH -ggz)  Meer zwaardere problematiek in de Generalistische Basis GGZ  Ook stabiele chronische problematiek in de Generalistische Basis GGZ

3 Vrijgevestigde praktijken midden Limburg Mentaal Sterk Marja Schouten Emmasingel BA Weert Praktijk voor Eerstelijns-psychologie Ineke Steenhuis Abdis Dadamastraat VB Roermond Praktijk voor Psychologie in de BBGZ Jos Glinka Kerkstraat BM Linne Praktijk PIO Maddie Piepers St. Paulusstraat CN Weert Christofoor Francis Keyers Wilhelminalaan AK Stevensweert Accept Ben Schenk & Willemien Custers De Biest AR Weert Psychologenpraktijk Bosveld Paul Goessens & Diny Henissen Bosveld AN Beegden Psychologie Praktijk Montfort Saskia Starmans Stationsweg EH Montfort Praktijk voor Psychologie Roger Jongbloets Hertenerweg AA Herten Bureau Training en Begeleiding Cecile de Mol Lindestraat 7a 6096 BW Grathem Novo Sentio Caroline Korsten Altenastraat KS Weert Medipsy Sabine van Elst Oudenakkerstraat BB Weert

4 Beoogd beleid VWS t.a.v. BGGGZ BGGGZ = “oude eerstelijn” Voorwaarden voor een verwijzing naar BGGGZ:  Er moet sprake zijn van een gefundeerd vermoeden van een psychische stoornis (volgens de DSM-IV).  De BGGGZ zelf moet op zijn beurt de aanwezigheid van de psychische stoornis aantonen. Kan dit niet, dan zal er een terugverwijzing plaatsvinden naar de huisarts.  De huisarts moet expliciet verwijzen naar een van de zorgproducten:  Kort  Middel  Intensief  Chronisch  Komt de oorspronkelijke verwijzing van de huisarts, niet overeen met de uiteindelijke inschatting (bijvoorbeeld er is sprake van een intensieve indicatie, terwijl op de verwijzing de inschatting middel was): Dan dient er een terugverwijzing plaats te vinden naar de huisarts.  Over het algemeen zal de GBGGZ nu een zwaardere populatie behandelen dan voorheen het geval was.

5 GBGGZ: Vier zorgproducten Kort traject300 min.(5 sessies) Middel500 min.(6-7 sessies) Intensief750 min.(12 sessies) Chronisch750 min.(12 sessies) Transitie120 min.(2 sessies)

6 Invulling zorgproducten Geen “spelregels” over hoe en wat…. Alleen enkele voorbeelden HNM rapport Verzekeraars willen percentage afspraken Bijv. 40% 40% 20% Nog veel vraagtekens  Aanlevering DIS ?  Diagnose op factuur ?

7 Praktijkervaringen GBGGZ sinds Verwijzing door huisarts / POH  Vermoedelijke diagnose in verwijsbrief ++  Onderbouwing van de diagnose met gevalideerd GGZ screeningsinstrument (CZ en Achmea) + -  Aanduiding gewenst zorgtraject - -

8 Gevalideerd GGZ screeningsinstrument HNM rapport geeft diverse lijsten om een diagnose te ondersteunen, bijvoorbeeld:  BDI – depressie  FQ Fear Questionaire–angst  4DKL – angst- depressie  DSM diagnose en screeningsinstrument Screeningsinstrumenten worden nog verder ontwikkeld Telepsy psychodiagnostisch onderzoek

9 Aanduiden gewenst zorgtraject? Te veel variabelen?? Afhankelijk van:  Diagnose  Sociaal maatschappelijke omstandigheden  Soort therapie  Soort psycholoog

10 Evaluatie na half jaar Binnen praktijk gekeken naar problemen rond verwijzing:  Onzekerheid bij huisartsen /POH over behandeltraject  Ergernissen bij huisartsen/ POH over onjuiste verwijzingen

11 Invulling van de trajecten na half jaar Uitgevoerd door GZ psychologen- Cognitieve Gedragstherapie / EMDR  Korttraject (weinig gebruikt) b.v. gesprekken bij opvang trauma, aanvullende diagnostiek.  Middentraject (alleen als geen of weinig AS III, IV) bijv. paniekstoornis, matige milde depressie, Slaapstoornis, impulscontrole, PTSS-1.  Intensief traject (wel AS III, IV) Depressie matig/ ernstig, dwang, gegeneraliseerde angst, PTSS-II, ouderen !

12 Invulling van de trajecten Transitietraject Het transitietraject is bedoeld voor onder meer:  Aanvullende screening en terugkoppeling voor de POH / huisarts  Ter overgang van behandeling in 2013 ter afronding van een behandeltraject in zijn eindfase (bv eindevaluatiegesprek  Een onjuiste verwijzing  Indien geen diagnose voor GBGGZ, adviserende verwijzing voor de POH / huisarts  Behelst maximaal 120 minuten (directe en indirecte tijd).

13 Invulling van de trajecten  Chronisch traject Instabiele of stabiele chronische problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico. Cliënten hebben behoefte aan onderhoudsbehandelingen, zorggerelateerde preventie en zorgcoördinatie. Behandeling wordt ingezet met als doel om de cliënt te stabiliseren of stabiel te laten blijven. Invulling overwegend door klinische instellingen met ambulante mogelijkheden i.v.m aanwezigheid psychiater.

14 Specialistiche GGZ (SGGZ) DSM stoornis Hoog risico ernstige zelfverwaarlozing of verwaarlozing van naasten, decompensatie, suïcide, (huiselijk) geweld, kindermishandeling of automutilatie Grote complexiteit er is sprake van ingewikkelde comorbiditeit of problematiek op As 2 (persoonlijkheid), 3 of 4 die om multidisciplinaire behandeling in een gespecialiseerde setting vraagt. Beloop klachten instabiel

15 Vragen?


Download ppt "GGZ Netwerkbijeenkomst Midden Limburg Zorgproducten in de GGZ Basis GGZ Huisarts + POH Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) Mentaal sterk, De Wijkpraktijk."

Verwante presentaties


Ads door Google