De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NAH Pilot Regio Nijmegen NAH Onderwijsprotocol René Steinmann St. Maartenskliniek / St. Maartenschool Nijmegen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NAH Pilot Regio Nijmegen NAH Onderwijsprotocol René Steinmann St. Maartenskliniek / St. Maartenschool Nijmegen."— Transcript van de presentatie:

1 NAH Pilot Regio Nijmegen NAH Onderwijsprotocol René Steinmann St. Maartenskliniek / St. Maartenschool Nijmegen

2 Onderwijsprotocol: inhoud Effectieve signaleringslijst Stroomschema’s voor leerlingen met mogelijk licht NAH en ernstig NAH Neuropsychologische gevolgen NAH Inrichting onderwijs Inrichting onderwijs: –Diagnostiek –Onderwijsaanbod –Psycho-sociale begeleiding –Gezinsbegeleiding –Methoden en leeromgeving

3 Onderwijsprotocol: pilots Projectgroep –Vilans –Lecso –Brein Support, Arnhem –Heliomare, Wijk aan Zee –Piramide, Den Haag –St. Maartenschool / St. Maartenskliniek, Nijmegen

4 NAH Pilot Regio Nijmegen Resultaten: Aanvangssituatie Doelstellingen Nijmegen Werkwijze Resultaten: –succesfactoren –aantallen –specifieke gegevens leerlingen

5 Aanvangssituatie: regio Nijmegen Samenwerking : OZG / Punt Speciaal –St. Maartenschool St. Maartenskliniek Nijmegen Partner Passend Onderwijs (AB) Radboud Ziekenhuis, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis NAH deskundigheid: Observatieklas NAH-combi klas NAH klinisch behandelprogramma NAH poli (Rev. arts en GZ psycholoog) Specifieke deskundigheid AB Verwijzers

6 Doelstelling Pilot 1.Positieve ontwikkeling oordeel ouders kwaliteit NAH onderwijs (+) 2.Positieve ontwikkeling oordeel leerkrachten kwaliteit NAH onderwijs (+) 3.Toename aantal NAH leerlingen en ‘red flag’ leerlingen (+++) !! 4.Oordeel lk ‘Onderwijsprotocol’(+)

7 Werkwijze Verspreiding protocol: –Regulier onderwijs: 9 basisscholen van een stichting (S.P.O. ‘Condor’); directe benadering –Regulier onderwijs: 11 basisscholen en 9 scholen voor voortgezet onderwijs in regio; directe benadering via AB en SMS –Digitale nieuwsbrief via AB –SMK, Radboud en CWZ in Nijmegen; gesprekken met artsen

8 Resultaten Pilot Nijmegen Algemene opmerkingen: ‘succesfactoren’ Aantallen leerlingen Specifieke gegevens

9 Algemene opmerkingen: ‘ succesfactoren” Interne afstemming is verbeterd: structureren NAH poli SMK Afstemming verwijzers (ziekenhuizen) Eenduidige afstemming dienst AB; rol coördinator dienst AB Direct contact AB’ er en reguliere scholen via PAB trajecten; vertaling naar onderwijspraktijk Toename bekendheid Pilot NAH onderwijsprotocol via Interne begeleiders

10 Aantallen; geslacht, leeftijd Pilot periodeGemiddeld voor Pilot Totaal aantal leerlingen in Pilot: 35 (6 klinisch) 12 (↑ 291% !!!) (N=29; 240% !!!) Geslacht: Jongens2057% Meisjes1543% Leeftijd: < 12 jaar176 – 12 jaarBasisschool > 12 jaar1813- 18 jaarVoortgezet onderw.

11 Aantallen: type hersenletsel Type NAH (N = 35) Traumatisch2366 % Niet- Traumatisch 1234 % Leeftijd en type NAH: Traumatisch (N=23) < 12 jaar626% > 12 jaar1774% ! Niet-traum. (N=12) < 12 jaar1192% ! > 12 jaar18%

12 Aantallen: NAH poli en verwijzers PILOTAantal: Totaal:35 NAH poli:24 Na klinische opname: 6 Observatieklas en AB 5 VERWIJZERToename? Radboud10 (28 %) ( 6 via SMK) nee CWZ12 (34 %)ja AB (scholen), via huisarts 8 (24 %)ja Overig (o.a. psych) 5 (14 %)nee

13 Aantallen: tijdstip NAH en instroom pilot Instroom PilotTotaal: 35Ernstig NAH *‘Licht’ NAH * Direct na klinische opname SMK 6 (T =5; NT =1)51 (totale obs. ACN) < 6 maanden19 (T =13; NT =6)3 (zonder rev.)16 6 mnd – 1 jaar1 (NT = 1)1 1 jaar – 2jaar2 (T = 2)2 > 2 jaar7 (T = 3; NT = 4)4 (zonder rev.)3 (zonder rev.) Totaal:35 (T = 23; NT=12)1322 * Medische rapportage

14 Specifieke gegevens; klachten, beperkingen Onderscheid tussen kinderen/ jongeren die klinisch opgenomen werden en de groep kinderen/ jongeren die niet-klinisch werden opgeroepen (incidenteel kortdurende opname ziekenhuis en dan naar huis) Klinische opname SMK: ernstig NAH (6) Overige groep: 29 (T = 18 en NT = 11)

15 Specifieke gegevens: NAH poli klachten en problemen Gegevens verzamelt via: –intake NAH poli –medische gegevens –Vragenlijsten (ouders, school, jongeren) Klacht /Probleem (meerdere klachten per kind) Aantal (N=29) T en NT Procentueel Hoofdpijn1241 % Vermoeidheid (lich. en/of cognitief) 2069 % Concentratie1448 % Geheugen931 % Gedrag621 % Emotioneel1034 % Dagbesteding (< 50%) 517 % School / leerprobl.1552 %

16 Specifieke gegevens; klachten en tijdstip NAH Verschil klachten binnen 6 maanden en langer dan 2 jaar Klacht (N=26)N= 26 T < 6 md (N=13) NT < 6md (N=6) T > 2 jaar (N=3) NT > 2 jaar (N=4) Hoofdpijn11 911 Vermoeidheid (lich. en/of cognitief) 17 1124 Concentratie13 7114 Geheugen9 4113 Gedrag6 3111 Emotioneel9 3114 Dagbesteding (< 50%) 5 41 School / leerprobl. 13 4234

17 NPF: gegevens NAH > 2 jaar NPF stoornissen T en NT > 2 jaar (N=7) janee Daling IQ*43 Geheugen61 Aandacht52 Exec. Gedrag (BRIEF) 70 forse cognitieve problemen na 2 jaar ‘blijvende’ restverschijnselen

18 Specifieke gegevens: trajecten LGF*: tijdstip toekenning vaak veel later RDB+: na NAH poli aanvullend paramedisch onderzoek en /of therapie Pilot35 (6 klinisch): N= 29 Opmerking PAB156 na-traject obs. 9 direct (poli) LGF*108 op langere termijn OBS. klas86 ‘gast ll’ 2 SMS RDB +156 doorlopers

19 Casus; L. S. nu 10 jarig meisje, normale geboorte en ontwikkeling tot en met groep 3; (A en B Cito scores) eind groep 3 (7 jaar); para-infectieuze encephalopathie (hersenontsteking) en epilepsie aanvallen; IC opname en behandeling (2 weken) ontslag; motorisch goed herstel; geleidelijke opbouw school (volledig na 4 maanden) groep 4; geleidelijk verandering in leren en gedrag; second opinion ziekenhuis; status na encephalopathie met ‘vooruitgang’; geen verwijzing groep 5 en begin 6; toename problemen school en sociaal emotioneel functioneren; opnieuw verwijzing ziekenhuis (MRI en EEG); geen veranderingen externe hulpverlening; particuliere praktijk gericht op speltherapie; geen verandering na 6 maanden (groep 5) groep 6: verdere toename problemen; inmiddels cito scores op alle vaardigheden naar D en E scores; niet naar school willen, angsten en woede- aanvallen verwijzing naar kinder- en jeugdpsychiatrie (ADHD of ASS); forse problemen in leervermogen, aandacht en geheugen en executief functioneren 1 e keer link gelegd naar encephalopathie! Via IB en AB uiteindelijk naar NAH poli; conclusie na multidisciplinaire diagnostiek: ernstige restverschijnselen NAH op alle ontwikkelingsdomeinen (‘growing into deficit’)

20 Casus; L. S. inmiddels 3 jaar verder nooit verwezen naar revalidatie ouders herhaaldelijk hulp gevraagd leren en gedrag niet in relatie gebracht met NAH nu: speciaal onderwijs; aangepast leerprogramma met revalidatie

21 NAH Poli na ‘Pilot’: aantallen, trajecten LGF*: kinderen met AB met nieuwe vraag OBS. klas*: 5 SMS waarvan 2 aangemeld voor aug. ‘13 RDB+: na NAH poli aanvullend paramedisch onderzoek en /of therapie Periode: dec. ‘12 tot juni ‘13 34 (3 klinisch): N = 31 Opmerking PAB113 na-traject obs. 8 direct (poli) LGF*107 nieuwe aanvraag 3 reeds LGF OBS. klas *94 ‘gastleerling’ 5 SMS RDB +132 doorlopers

22 Slotopmerkingen: conclusies en aanbevelingen Aanwezigheid expertise NAH (kliniek, school en AB); belang ‘sleutelfiguren’ Bekendheid ‘protocol’ toegenomen in regio Toename ‘Red flag’ leerlingen is groot Specifieke problemen op langere termijn (‘Growing into deficit’); 7 leerlingen (24%) zonder verwijzing naar revalidatie!! Noodzaak langdurig volgen NAH leerlingen Belang netwerk instellingen en regulier onderwijs Directe afstemming regulier onderwijs en AB NAH protocol blijven actualiseren en verspreiden Bekendheid NAH poli SMK vergroten (website, huisartsen, schoolartsen en regulier onderwijs)


Download ppt "NAH Pilot Regio Nijmegen NAH Onderwijsprotocol René Steinmann St. Maartenskliniek / St. Maartenschool Nijmegen."

Verwante presentaties


Ads door Google