De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm127: Jesaja43:21 - 44: 6 Psalm50:1, 4, 7 H.C. Zondag27: Gezang141:1, 2 Gezang141:3 Psalm80:8, 9, 10 Gezang182E:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm127: Jesaja43:21 - 44: 6 Psalm50:1, 4, 7 H.C. Zondag27: Gezang141:1, 2 Gezang141:3 Psalm80:8, 9, 10 Gezang182E:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm127: Jesaja43:21 - 44: 6 Psalm50:1, 4, 7 H.C. Zondag27: Gezang141:1, 2 Gezang141:3 Psalm80:8, 9, 10 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. H. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij Morgenavond vergadert de kerkenraad in het kerkgebouw. De diakenen vergaderen bij een van de broeders thuis. Beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur. De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden.

4 Noodhulp Noord-Irak

5 Noodcollecte 14 september Vanwege de nood in Noord-Irak heeft de diaconie besloten een extra collecte te houden; volgende week zondag 14 september in de morgen en middagdienst. We zullen deze collecte overmaken naar het fonds van de gezamenlijke organisaties die hieronder vermeld staan.

6 Irak Irak: ligt tussen Syrie, Turkije en Iran. 31 miljoen inwoners 1,2 miljoen mensen op de vlucht voor geweld van IS (voorheen ISIS) Noodhulp aan gevluchte christenen en andere minderheden

7 Onrust en gevechten in Irak De mensen vluchten onder andere naar veilig(er) Koerdisch gebied in het noorden. Wie zijn de vluchtelingen? christenen yezidi’s sjitieten (moslim-groep) gematigde soennitische moslims

8 De nood is hoog Vluchtelingenkampen in Noord-Irak zijn overvol en er is een groot tekort aan water en voedsel. 600 gezinnen ontvangen in Erbil voedselpakketten, matrassen en verzorgingsartikelen. 300 gezinnen in Suleimaniya ontvangen voedsel, melkpoeder voor babymelk, medicijnen en luiers.

9 Eerste noodhulp is gestart

10 Wilt u bidden voor … … de situatie in Irak. Bid voor een einde aan de oorlog. … de Iraakse vluchtelingen. Veel van hen hebben alles achter moeten laten. … een goede voortgang van de hulp die Dorcas, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA verlenen in Irak.

11 Mogen Iraakse slachtoffers rekenen op uw hulp? Hartelijk bedankt!

12 Meer informatie vindt u op: dorcas.nl/irak redeenkind.nl/irak tear.nl/irak woordendaad.nl zoa.nl/noodhulp-noord-irak Meer informatie

13 Deze week zijn jarig: 7 september:Daniek van den Berg 8 september:Adne Kramer 9 september:br Wouter Blom zr Rita Jansen-Lucasse Tess van der Weijden 10 september:zr Jannita van Pijkeren-Bergkamp 11 september:br Martijn de Putter br Theo Sytsma 12 september:zr Demet Semere-Semere 13 september:Jesper van Driel

14 Het catechisatie seizoen gaat weer van start! Groepsindelingen, locaties tijden en catecheten: Zie Kruispunt van 7 september 2014 Startdatum Groepen 1 en 3 t/m 7: Dinsdag 9 september 2014 Startdatum Groep 2: woensdag 10 september 2014

15

16 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm127: Jesaja43:21 - 44: 6 Psalm50:1, 4, 7 H.C. Zondag27: Gezang141:1, 2 Gezang141:3 Psalm80:8, 9, 10 Gezang182E:Amen

17 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm127: Jesaja43:21 - 44: 6 Psalm50:1, 4, 7 H.C. Zondag27: Gezang141:1, 2 Gezang141:3 Psalm80:8, 9, 10 Gezang182E:Amen

18 Gezang 175C

19 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm127: Jesaja43:21 - 44: 6 Psalm50:1, 4, 7 H.C. Zondag27: Gezang141:1, 2 Gezang141:3 Psalm80:8, 9, 10 Gezang182E:Amen

20 Psalm 127: 1, 2, 3, 4 1 Wanneer de HEER het huis niet bouwt, is, alle metselwerk ten spijt, de opbouw niets dan ijdelheid. Wanneer de HEER de wacht niet houdt, geen wachter, die de vijand keert, geen stadsmuur die zijn aanval weert.

21 Psalm 127: 1, 2, 3, 4 2 Voor dag en dauw reeds op te staan en op te zijn tot 's avonds laat, hard werken voor slechts weinig baat en schamel brood, 't is niets dan waan. Hij geeft het immers wie Hij mint, als in de slaap, als aan een kind.

22 Psalm 127: 1, 2, 3, 4 3 Zie, kindren zijn een gave Gods, waarmee de moeder wordt beloond, waarmee de vader wordt gekroond. Als scherpe pijlen waar, vol trots, een weerbaar man zich op verheugt, zo zijn de zonen van de jeugd.

23 Psalm 127: 1, 2, 3, 4 4 Gelukkig hij die in de strijd zijn koker vol met pijlen draagt. Gelukkig hij, die wordt geschraagd door zonen, tot zijn hulp bereid. Al pocht de vijand in de poort, vrijmoedig staat hij hem te woord.

24 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm127: Jesaja43:21 - 44: 6 Psalm50:1, 4, 7 H.C. Zondag27: Gezang141:1, 2 Gezang141:3 Psalm80:8, 9, 10 Gezang182E:Amen

25 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm127: Jesaja43:21 - 44: 6 Psalm50:1, 4, 7 H.C. Zondag27: Gezang141:1, 2 Gezang141:3 Psalm80:8, 9, 10 Gezang182E:Amen

26 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm127: Jesaja43:21 - 44: 6 Psalm50:1, 4, 7 H.C. Zondag27: Gezang141:1, 2 Gezang141:3 Psalm80:8, 9, 10 Gezang182E:Amen

27 Psalm 50: 1, 4, 7 1 De HEER die leeft, de God der goden spreekt, van waar de zon rijst als de dag aanbreekt, tot waar zij, als de nacht komt, ondergaat, roept Hij de aarde op, want Hij houdt raad. Uit Sion, hoog in heerlijkheid verheven, verschijnt de HEER, door blinkend licht omgeven.

28 Psalm 50: 1, 4, 7 4 Zo spreekt de Heer en opent zijn geding: Hoor nu, mijn volk, naar mijn beschuldiging, Israël, luister wat mijn aanklacht zegt, Ik ben uw God, voor Mij staat gij terecht. Ik vel geen oordeel om uw offeranden, daar steeds uw altaarvuren voor Mij branden.

29 Psalm 50: 1, 4, 7 7 Offer God lof, bied Hem uw dankbaarheid, voldoe aan uw geloften, Hem gewijd. Dan zult gij, als het onheil u omringt, wanneer de angst u in de engte dringt, Mij roepen en Ik zal het al doen keren. Ik geef u ruimte en gij zult Mij eren.

30 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm127: Jesaja43:21 - 44: 6 Psalm50:1, 4, 7 H.C. Zondag27: Gezang141:1, 2 Gezang141:3 Psalm80:8, 9, 10 Gezang182E:Amen

31 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm127: Jesaja43:21 - 44: 6 Psalm50:1, 4, 7 H.C. Zondag27: Gezang141:1, 2 Gezang141:3 Psalm80:8, 9, 10 Gezang182E:Amen

32 HC Zondag 25 KINDERDOOP ALS STRIJDPUNT? Toenadering geeft ruimte voor bezinning 1. God en mens 2. kinderen van gelovige ouders en die van ongelovige ouders 3. gemeenschap en individu

33 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm127: Jesaja43:21 - 44: 6 Psalm50:1, 4, 7 H.C. Zondag27: Gezang141:1, 2 Gezang141:3 Psalm80:8, 9, 10 Gezang182E:Amen

34 Gezang 141, Gz35: 1, 2 1 Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.

35 Gezang 141, Gz35: 1, 2 2 Die eeuwig rijke God moog’ ons reeds in dit leven een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. Die uit genade ons behoudt te allen tijd, is hier en overal een helper die bevrijdt.

36 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm127: Jesaja43:21 - 44: 6 Psalm50:1, 4, 7 H.C. Zondag27: Gezang141:1, 2 Gezang141:3 Psalm80:8, 9, 10 Gezang182E:Amen

37 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm127: Jesaja43:21 - 44: 6 Psalm50:1, 4, 7 H.C. Zondag27: Gezang141:1, 2 Gezang141:3 Psalm80:8, 9, 10 Gezang182E:Amen

38 Gezang 141, Gz35: 3 3 Lof, eer en prijs zij God, die troont in ’t licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

39 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm127: Jesaja43:21 - 44: 6 Psalm50:1, 4, 7 H.C. Zondag27: Gezang141:1, 2 Gezang141:3 Psalm80:8, 9, 10 Gezang182E:Amen

40 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm127: Jesaja43:21 - 44: 6 Psalm50:1, 4, 7 H.C. Zondag27: Gezang141:1, 2 Gezang141:3 Psalm80:8, 9, 10 Gezang182E:Amen

41 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm127: Jesaja43:21 - 44: 6 Psalm50:1, 4, 7 H.C. Zondag27: Gezang141:1, 2 Gezang141:3 Psalm80:8, 9, 10 Gezang182E:Amen

42 Psalm 80: 8, 9, 10 8 Keer weer, o God der legerscharen. Aanschouw wat ons is wedervaren. Herstel uw wijnstok door uw hand, de stek die Gij eens hebt geplant. Gedenk de zoon die Gij bemint en grootbracht als uw eigen kind.

43 Psalm 80: 8, 9, 10 9 Uw wijnstok werd door vuur geschonden, als onkruid door de vlam verslonden. Uw volk vergaat voor uw gericht bij 't dreigen van uw aangezicht. Bescherm de man die Gij bemint en grootbracht als uw eigen kind.

44 Psalm 80: 8, 9, 10 10 Doe ons uw kracht ten leven blijken, dan zullen Wij van U niet wijken. Dan wordt uw naam door ons geëerd, o HEER, die alle ding regeert. Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht.

45 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm127: Jesaja43:21 - 44: 6 Psalm50:1, 4, 7 H.C. Zondag27: Gezang141:1, 2 Gezang141:3 Psalm80:8, 9, 10 Gezang182E:Amen

46 Gezang 182E 4-stemmig

47 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm127: Jesaja43:21 - 44: 6 Psalm50:1, 4, 7 H.C. Zondag27: Gezang141:1, 2 Gezang141:3 Psalm80:8, 9, 10 Gezang182E:Amen

48

49 God gelooft in mij Over God die mensen taken toevertrouwt. Jacobuskerk Orionstraat 9 14 september 16:30 uur

50 Programma op www.lidwinaconcerten.nl Rianne Wilbers, sopraan Toon Bierman, piano Zaterdag 13 september 19.30-20.30 uur

51 Het catechisatie seizoen gaat weer van start! Groepsindelingen, locaties tijden en catecheten: Zie Kruispunt van 7 september 2014 Startdatum Groepen 1 en 3 t/m 7: Dinsdag 9 september 2014 Startdatum Groep 2: woensdag 10 september 2014

52 Noodhulp Noord-Irak

53 Noodcollecte 14 september Vanwege de nood in Noord-Irak heeft de diaconie besloten een extra collecte te houden; volgende week zondag 14 september in de morgen en middagdienst. We zullen deze collecte overmaken naar het fonds van de gezamenlijke organisaties die hieronder vermeld staan.

54 Irak Irak: ligt tussen Syrie, Turkije en Iran. 31 miljoen inwoners 1,2 miljoen mensen op de vlucht voor geweld van IS (voorheen ISIS) Noodhulp aan gevluchte christenen en andere minderheden

55 Onrust en gevechten in Irak De mensen vluchten onder andere naar veilig(er) Koerdisch gebied in het noorden. Wie zijn de vluchtelingen? christenen yezidi’s sjitieten (moslim-groep) gematigde soennitische moslims

56 De nood is hoog Vluchtelingenkampen in Noord-Irak zijn overvol en er is een groot tekort aan water en voedsel. 600 gezinnen ontvangen in Erbil voedselpakketten, matrassen en verzorgingsartikelen. 300 gezinnen in Suleimaniya ontvangen voedsel, melkpoeder voor babymelk, medicijnen en luiers.

57 Eerste noodhulp is gestart

58 Wilt u bidden voor … … de situatie in Irak. Bid voor een einde aan de oorlog. … de Iraakse vluchtelingen. Veel van hen hebben alles achter moeten laten. … een goede voortgang van de hulp die Dorcas, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA verlenen in Irak.

59 Mogen Iraakse slachtoffers rekenen op uw hulp? Hartelijk bedankt!

60 Meer informatie vindt u op: dorcas.nl/irak redeenkind.nl/irak tear.nl/irak woordendaad.nl zoa.nl/noodhulp-noord-irak Meer informatie


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Psalm127: Jesaja43:21 - 44: 6 Psalm50:1, 4, 7 H.C. Zondag27: Gezang141:1, 2 Gezang141:3 Psalm80:8, 9, 10 Gezang182E:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google