De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een digitale leeromgeving met inhoud

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een digitale leeromgeving met inhoud"— Transcript van de presentatie:

1

2 Een digitale leeromgeving met inhoud
DigiConZ Een digitale leeromgeving met inhoud Lenteconferentie 19 april 2005 Marian Schelvis (CED-groep) Taco Warmels (Zuiderparkcollege)

3 PRESENTATIE DigiConZ achtergronden en ontwikkeling uitgangspunten
structuur korte demo uitbouw DigiConZ aanbevelingen / discussie VRAGEN?

4 ACHTERGRONDEN EN ONTWIKKELING
DEFINITIES ELO: Elektronische Leeromgeving = Digitale Leeromgeving = DLO Elektronische leeromgevingen ondersteunen langs digitale weg het leerproces, de communicatie ten behoeve van het leren en de organisatie van het leren. CMS: Content Management Systeem In een content management systeem zijn inhoud (content), vormgeving en structuur van elkaar gescheiden

5 DigiConZ = Digitale Content Zuiderparkcollege
ACHTERGRONDEN EN ONTWIKKELING DigiConZ is de projectnaam van de DLO die speciaal op maat wordt ontwikkeld voor het Zuiderparkcollege en die gekoppeld is aan de website. De school zelf kan kiezen welke voorzieningen worden opgenomen (op welk moment) De DLO sluit qua lay-out en werkwijze volledig aan bij de interactieve website van het Zuiderparkcollege DigiConZ = Digitale Content Zuiderparkcollege

6 ACHTERGRONDEN EN ONTWIKKELING
na vooronderzoek + pilot wensen Zuiderparkcollege: onderwijskundige vernieuwing met ICT zo snel mogelijk iets werkends (niet praten maar doen!) dus: een digitale leeromgeving met inhoud En verder: een nieuwe website / intranet

7 UITGANGSPUNTEN integratie website en digitale leeromgeving
inhoud (content) is uitgangspunt!! passend bij filosofie Zuiderparkcollege: contextrijk leren veel aandacht voor taal (TVO) zelfstandig werken samenwerkend leren zo mogelijk aansluiten bij WerkPlekkenStructuur starten met 1 unit en 1 vak

8 STRUCTUUR beheermodule centrale beheerder persoonlijke pagina docenten
lessen samenstellen (docenten) persoonlijke pagina docenten lessen maken (leerlingen) persoonlijke pagina leerlingen

9 STRUCTUUR voorbeeld docentenpagina (prototype)

10 STRUCTUUR voorbeeld leerlingenpagina (prototype)

11 UITGANGSPUNTEN INHOUD
Keuze voor het vak Wiskunde binnen de unit Zorg & Welzijn wiskunde-onderwerpen in betekenisrijke context aanleren en oefenen link leggen met de praktijkvakken Zorg & Welzijn door aan te sluiten bij het werken in realistische situaties zorgdragen voor een goede transfer naar het toch meer techniekgerichte centraal schriftelijk examen

12 UITGANGSPUNTEN INHOUD
1e traject: andere units ZPC unit Zorg & Welzijn digitale leerlijn wiskunde in betekenisrijke context andere vakken Z&W het kinderdagverblijf (idem) het verzorgingstehuis (meerdere lessen) andere contexten Website ZPC Content Management Systeem digitale leeromgeving docenten ontwikkelaars (leerlingen) de schoonheidssalon

13 UITGANGSPUNTEN INHOUD
iedere les volgens vast stramien zelf leerlijn opbouwen inhoud bestaat uit : teksten plaatjes/ foto’s (dia’s) opdrachten links downloads vragen met feedback daarnaast: interactief “groeiend” woordenboek beeldenbank contextenarchief

14 UITGANGSPUNTEN INHOUD
iedere les volgens 6 stappen structuur leerling Context we zijn hier Leerdoel dit ga je doen Voorkennis wat weet je al? Nieuwe leerstof dit ga je leren Oefenen nu ga je oefenen Evaluatie / reflectie wat heb je geleerd? de lesstof wordt geplaatst in een voor de leerlingen interessante context (drie typen) de docent kan reeds bestaande context uit het archief selecteren of een nieuwe context samenstellen in deze stap wordt aan de leerlingen uitgelegd wat zij gaan leren en wat ze gaan doen in deze les in deze stap wordt bekeken over welke voorkennis de leerling (misschien onbewust) reeds beschikt m.b.t. dit onderwerp in deze stap wordt de leerstof waar de les om draait aan de leerling aangeboden het gaat in deze stap om uitleg en inhoudelijke informatie in deze stap stelt de docent vragen samen, die gaan over de lesstof die in de vorige stap is uitgelegd er zijn meerdere vraagtypes o.a.: open vraag meerkeuzevraag meervoudige meerkeuzevraag fotofragment raden hotspotvraag opdracht meegeven eerst evaluatie door leerling zelf (op basis van standaard evaluatievragen of andere, door de docent zelf samengesteld) “hoe vond je het zelf gaan?” daarna geeft het systeem een feedback “hoe heb je het gedaan?”

15 KORTE DEMO! KORTE DEMO een les maken in DigiConZ:
(ontwerp maken: brainstormen …) kenmerken opgeven les vullen beeldenbank en woordenboek aanvullen (testen … en laten testen …) les activeren KORTE DEMO! de lesstof wordt geplaatst in een voor de leerlingen interessante context (drie typen) de docent kan reeds bestaande context uit het archief selecteren of een nieuwe context samenstellen in deze stap wordt aan de leerlingen uitgelegd wat zij gaan leren en wat ze gaan doen in deze les in deze stap wordt bekeken over welke voorkennis de leerling (misschien onbewust) reeds beschikt m.b.t. dit onderwerp in deze stap wordt de leerstof waar de les om draait aan de leerling aangeboden het gaat in deze stap om uitleg en inhoudelijke informatie in deze stap stelt de docent vragen samen, die gaan over de lesstof die in de vorige stap is uitgelegd er zijn meerdere vraagtypes o.a.: open vraag meerkeuzevraag meervoudige meerkeuzevraag fotofragment raden hotspotvraag opdracht meegeven eerst evaluatie door leerling zelf (op basis van standaard evaluatievragen of andere, door de docent zelf samengesteld) “hoe vond je het zelf gaan?” daarna geeft het systeem een feedback “hoe heb je het gedaan?”

16 KORTE DEMO … DEMO … …….. globaal overzicht digitale leeromgeving
demo: les aanmaken met verschillende soorten schermen + 6 stappenstructuur contexten preview lessen beeldenbank woordenboek werkwijzer …….. de lesstof wordt geplaatst in een voor de leerlingen interessante context (drie typen) de docent kan reeds bestaande context uit het archief selecteren of een nieuwe context samenstellen in deze stap wordt aan de leerlingen uitgelegd wat zij gaan leren en wat ze gaan doen in deze les in deze stap wordt bekeken over welke voorkennis de leerling (misschien onbewust) reeds beschikt m.b.t. dit onderwerp in deze stap wordt de leerstof waar de les om draait aan de leerling aangeboden het gaat in deze stap om uitleg en inhoudelijke informatie in deze stap stelt de docent vragen samen, die gaan over de lesstof die in de vorige stap is uitgelegd er zijn meerdere vraagtypes o.a.: open vraag meerkeuzevraag meervoudige meerkeuzevraag fotofragment raden hotspotvraag opdracht meegeven eerst evaluatie door leerling zelf (op basis van standaard evaluatievragen of andere, door de docent zelf samengesteld) “hoe vond je het zelf gaan?” daarna geeft het systeem een feedback “hoe heb je het gedaan?”

17 (GEDEELTELIJK) GEREALISEERD:
UITBOUW VAN DIGICONZ (GEDEELTELIJK) GEREALISEERD: beheeromgeving met importfunctie vanuit school administratie systeem persoonlijke startpagina voor docenten persoonlijke startpagina voor leerlingen (aanzet digitaal portfolio) PLANNING: toevoegen activerende werkvorm als webquest toevoegen toetsmogelijkheid uitbouw portfolio exportfunctie naar andere systemen

18 UITBOUW VAN DIGICONZ KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN ZPC Werkstukken In Etappes (WIE) EduTech Taalwerkplaats EXTERN haventaal

19 DISCUSSIEPUNTEN TER DISCUSSIE … inrichting en inzet (school) organisatie inhoud bepalen scholing, borging en implementatie …….

20 Inrichting en inzet (school) organisatie
DISCUSSIEPUNTEN Inrichting en inzet (school) organisatie laat de leeromgeving duidelijk inrichten: structuur, knoppen, teksten, lay-out laat leerkrachten en leerlingen ervaringen uitwisselen organiseer (tijd, ruimte, kennis) mogelijkheden voor leerkrachten zodat men de digitale leeromgeving graag wil gebruiken ontwikkelen  arrangeren of uitbesteden? degenen die wel ontwikkelen binnen de school moeten tijd en faciliteiten hebben de ontwikkeling moet gedragen worden door de organisatie als geheel (top-bottom, bottom-top)

21 Inhoud bepalen DISCUSSIEPUNTEN begin klein, breid dan uit
probeer een aantal doelen binnen een leerlijn te bereiken middels de digitale leeromgeving gebruik kleine eenheden en arrangeer die breng duidelijke structuur aan in content werk met afwisseling van media betrek alle vakdocenten

22 scholing, borging en implementatie
DISCUSSIEPUNTEN scholing, borging en implementatie scholing is meer dan de werking van het systeem uitleggen Achterliggende gedachte bij het principe van de olievlekwerking: richt je bij de implementatie en scholing vooral op de voorlopers(“aanjagers”) binnen een organisatie: deze dragen dan hun kennis en enthousiasme over op de andere docenten (?) Hoe is borging zeker te stellen? Implementatie vereist een goed plan en stevig management Een goede scholing, borging en implementatie zijn voorwaarden voor succes!

23 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Een digitale leeromgeving met inhoud"

Verwante presentaties


Ads door Google