De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DigiConZ Een digitale leeromgeving met inhoud Lenteconferentie 19 april 2005 Marian Schelvis (CED-groep) Taco Warmels (Zuiderparkcollege)

Verwante presentaties


Presentatie over: "DigiConZ Een digitale leeromgeving met inhoud Lenteconferentie 19 april 2005 Marian Schelvis (CED-groep) Taco Warmels (Zuiderparkcollege)"— Transcript van de presentatie:

1

2 DigiConZ Een digitale leeromgeving met inhoud Lenteconferentie 19 april 2005 Marian Schelvis (CED-groep) Taco Warmels (Zuiderparkcollege)

3 PRESENTATIE DigiConZ achtergronden en ontwikkeling uitgangspunten structuur korte demo uitbouw DigiConZ aanbevelingen / discussie VRAGEN?

4 DEFINITIES ELO: Elektronische Leeromgeving = Digitale Leeromgeving = DLO Elektronische leeromgevingen ondersteunen langs digitale weg het leerproces, de communicatie ten behoeve van het leren en de organisatie van het leren. CMS: Content Management Systeem In een content management systeem zijn inhoud (content), vormgeving en structuur van elkaar gescheiden ACHTERGRONDEN EN ONTWIKKELING

5 DigiConZ is de projectnaam van de DLO die speciaal op maat wordt ontwikkeld voor het Zuiderparkcollege en die gekoppeld is aan de website. De school zelf kan kiezen welke voorzieningen worden opgenomen (op welk moment) De DLO sluit qua lay-out en werkwijze volledig aan bij de interactieve website van het Zuiderparkcollege DigiConZ = Digitale Content Zuiderparkcollege ACHTERGRONDEN EN ONTWIKKELING

6 na vooronderzoek + pilot wensen Zuiderparkcollege: onderwijskundige vernieuwing met ICT zo snel mogelijk iets werkends (niet praten maar doen!) dus: een digitale leeromgeving met inhoud En verder: een nieuwe website / intranet ACHTERGRONDEN EN ONTWIKKELING

7 integratie website en digitale leeromgeving inhoud (content) is uitgangspunt!! passend bij filosofie Zuiderparkcollege: UITGANGSPUNTEN contextrijk leren veel aandacht voor taal (TVO) zelfstandig werken samenwerkend leren zo mogelijk aansluiten bij WerkPlekkenStructuur starten met 1 unit en 1 vak

8 STRUCTUUR beheermodule centrale beheerder lessen samenstellen (docenten) persoonlijke pagina docenten lessen maken (leerlingen) persoonlijke pagina leerlingen

9 STRUCTUUR voorbeeld docentenpagina (prototype)

10 STRUCTUUR voorbeeld leerlingenpagina (prototype)

11 Keuze voor het vak Wiskunde binnen de unit Zorg & Welzijn wiskunde-onderwerpen in betekenisrijke context aanleren en oefenen link leggen met de praktijkvakken Zorg & Welzijn door aan te sluiten bij het werken in realistische situaties zorgdragen voor een goede transfer naar het toch meer techniekgerichte centraal schriftelijk examen UITGANGSPUNTEN INHOUD

12 1e traject: andere units ZPC unit Zorg & Welzijn digitale leerlijn wiskunde in betekenisrijke context andere vakken Z&W het kinderdagverblijf (idem) het verzorgingstehuis (meerdere lessen) andere contexten Website ZPC www.zuiderpark.nl Content Management Systeem digitale leeromgeving docenten ontwikkelaars (leerlingen) de schoonheidssalon

13 iedere les volgens vast stramien zelf leerlijn opbouwen inhoud bestaat uit : teksten plaatjes/ foto’s (dia’s) opdrachten links downloads vragen met feedback daarnaast: interactief “groeiend” woordenboek beeldenbank contextenarchief UITGANGSPUNTEN INHOUD

14 iedere les volgens 6 stappen structuur leerling 1.Contextwe zijn hier 2.Leerdoeldit ga je doen 3.Voorkenniswat weet je al? 4.Nieuwe leerstofdit ga je leren 5.Oefenennu ga je oefenen 6.Evaluatie / reflectiewat heb je geleerd? UITGANGSPUNTEN INHOUD

15 een les maken in DigiConZ: (ontwerp maken: brainstormen …) kenmerken opgeven les vullen beeldenbank en woordenboek aanvullen (testen … en laten testen …) les activeren KORTE DEMO! KORTE DEMO

16 … DEMO … globaal overzicht digitale leeromgeving demo: les aanmaken met verschillende soorten schermen + 6 stappenstructuur contexten preview lessen beeldenbank woordenboek werkwijzer …….. KORTE DEMO

17 UITBOUW VAN DIGICONZ (GEDEELTELIJK) GEREALISEERD: beheeromgeving met importfunctie vanuit school administratie systeem persoonlijke startpagina voor docenten persoonlijke startpagina voor leerlingen (aanzet digitaal portfolio) PLANNING: toevoegen activerende werkvorm als webquest toevoegen toetsmogelijkheid uitbouw portfolio exportfunctie naar andere systemen

18 UITBOUW VAN DIGICONZ KOPPELING MET ANDERE PROJECTEN ZPC Werkstukken In Etappes (WIE) EduTech Taalwerkplaats EXTERN haventaal

19 TER DISCUSSIE … 1.inrichting en inzet (school) organisatie 2.inhoud bepalen 3.scholing, borging en implementatie 4.……. DISCUSSIEPUNTEN

20 Inrichting en inzet (school) organisatie laat de leeromgeving duidelijk inrichten: structuur, knoppen, teksten, lay-out laat leerkrachten en leerlingen ervaringen uitwisselen organiseer (tijd, ruimte, kennis) mogelijkheden voor leerkrachten zodat men de digitale leeromgeving graag wil gebruiken ontwikkelen  arrangeren of uitbesteden? degenen die wel ontwikkelen binnen de school moeten tijd en faciliteiten hebben de ontwikkeling moet gedragen worden door de organisatie als geheel (top-bottom, bottom-top) DISCUSSIEPUNTEN

21 Inhoud bepalen begin klein, breid dan uit probeer een aantal doelen binnen een leerlijn te bereiken middels de digitale leeromgeving gebruik kleine eenheden en arrangeer die breng duidelijke structuur aan in content werk met afwisseling van media betrek alle vakdocenten DISCUSSIEPUNTEN

22 scholing, borging en implementatie scholing is meer dan de werking van het systeem uitleggen Achterliggende gedachte bij het principe van de olievlekwerking: richt je bij de implementatie en scholing vooral op de voorlopers(“aanjagers”) binnen een organisatie: deze dragen dan hun kennis en enthousiasme over op de andere docenten (?) Hoe is borging zeker te stellen? Implementatie vereist een goed plan en stevig management Een goede scholing, borging en implementatie zijn voorwaarden voor succes! DISCUSSIEPUNTEN

23 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "DigiConZ Een digitale leeromgeving met inhoud Lenteconferentie 19 april 2005 Marian Schelvis (CED-groep) Taco Warmels (Zuiderparkcollege)"

Verwante presentaties


Ads door Google