De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woord van Leven Juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woord van Leven Juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Woord van Leven Juni 2014

2 “En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.”
Matteüs 28,20

3 De evangelist Matteüs wijst er aan het begin van zijn evangelie op dat Jezus, van wie hij de geschiedenis gaat vertellen, de Immanuel is (vgl. Mt 1,23), de ‘God met ons’.

4 En aan het einde van zijn evangelie schrijft hij dat Jezus tot aan het einde van de wereld de ‘God met ons’ zal zijn.

5 “En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld”, zegt Jezus tot zijn leerlingen, nadat Hij hun de taak heeft toevertrouwd de wereld in te trekken en zijn boodschap te brengen.

6 Hij is er zich van bewust dat Hij hen als ‘schapen onder de wolven’ zendt en dat ze tegenstand zullen ontmoeten en vervolgd zullen worden (vgl. Mt 10, 16-23).

7 Daarom wil Hij hen in hun zending niet alleen laten.

8 En juist op het moment dat Hij weggaat, belooft Hij te blijven!

9 Met hun ogen zullen ze Hem niet meer zien, zijn stem zullen ze niet meer horen, ze zullen Hem niet meer kunnen aanraken. Maar Hij zal in hun midden aanwezig zijn, net als tevoren, nog meer dan tevoren.

10 Tot nu toe was zijn aanwezigheid beperkt geweest tot duidelijk omschreven plaatsen: Kafarnaüm, het meer, de berg, Jeruzalem. Maar vanaf dat moment zal Hij overal aanwezig zijn waar zijn leerlingen zijn.

11 Als mensgeworden Liefde zal Jezus het volgende gedacht hebben: Ik zou altijd met de mensen willen zijn. Ik zou met hen elke zorg willen delen.

12 Ik zou hen raad willen geven
Ik zou hen raad willen geven. Ik zou met hen op weg willen zijn, hun huizen binnengaan en met mijn aanwezigheid hun vreugde doen groeien.

13 Daarom wil Hij bij ons blijven, ons zijn nabijheid, zijn kracht en zijn liefde laten voelen.

14 Het evangelie van Lucas vertelt dat de leerlingen, nadat ze Hem naar de hemel hadden zien opstijgen, “in grote vreugde” (vgl. Lc 24,52) naar Jeruzalem terugkeerden.

15 Hoe was dat mogelijk? Dat was mogelijk omdat ze de werkelijkheid van zijn woorden aan den lijve hadden ondervonden.

16 Ook wij kunnen vol vreugde zijn, wanneer we echt geloven in de belofte van Jezus.

17 “En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.”
Matteüs 28,20

18 Het zijn de laatste woorden van Jezus tot de leerlingen
Het zijn de laatste woorden van Jezus tot de leerlingen. Hij sprak ze aan het einde van zijn aardse leven, en ze vormen tegelijk het begin van het leven van de Kerk.

19 Daarin is Hij op vele manieren aanwezig: in de eucharistie, in zijn Woord, in zijn bedienaren, in de armen, in de kleinen, in de verschoppelingen, in alle medemensen.

20 Maar er is nog een bijzondere aanwezigheid van Jezus, die Hij ons zelf in het evangelie van Matteüs heeft aangeduid met de woorden: “Waar twee of drie mensen in mijn naam verenigd zijn, ben ik in hun midden” (vgl. Mt 18,20).

21 Door middel van deze aanwezigheid wil Hij present zijn op alle plaatsen.

22 Als wij in leven omzetten wat Hij ons opdraagt, vooral zijn nieuwe gebod, kunnen we deze aanwezigheid van Hem ook buiten onze kerken ervaren, temidden van de mensen, op de plaatsen waar we leven, overal.

23 Van ons wordt gevraagd dat we elkaar wederzijds liefhebben, dienstbaar zijn, begrip hebben voor de ander, dat we delen in het leed, de zorgen en de vreugden van onze medemensen. Kortom, we moeten een liefde hebben die alles bedekt, die alles vergeeft en die kenmerkend is voor echt christendom.

24 Laten we op deze manier leven
Laten we op deze manier leven. Dan zullen alle mensen de mogelijkheid krijgen Hem nu al op deze aarde te ontmoeten.

25 is te downloaden op: www.santuariosancalogero.org
“En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” Matteüs 28,20 “Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging. Tekst van Chiara Lubich,”( ), Bijbelcitaten uit NBV Deze powerpoint in verschillende talen is te downloaden op: Lay-out Anna Lollo in samenwerking met Don Placido D’Omina (Sicilia, Italië) Informatie:


Download ppt "Woord van Leven Juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google