De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Plan van Aanpak 3 September 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Plan van Aanpak 3 September 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Plan van Aanpak 3 September 2014
Entreprenasium Plan van Aanpak 3 September 2014

2 Voortgang tot op heden:
4 juni: presentatie plan van aanpak Juni: uitwerken plan Augustus: Statuten Wijze van samenwerking + opzetten portal Best practices als input voor strategie Planning conferenties

3 Samenwerking: Gestructureerd gebruik maken van de kennis binnen het EP. Uitgangspunten worden vastgesteld door het bestuur: Visie /strategie Statuten Overige punten o.b.v. participatie van zo veel mogelijk EP mensen. Portal als basis Research: inbreng van ideeën Werkconferentie: keuzes maken Uitwerken advies naar bestuur Bestuur stelt vast

4 Portal: basis van samenwerking
Demo van de portalomgeving:

5 A4: Uitwerking concept Entreprenasium
Visie en doel Kenmerken Nadere kwantitatieve en kwalitatieve eisen

6 Stand van zaken in Europa
De EC heeft in 2013 besloten om ondernemend leren centraal te stellen in haar beleid De OECD onderzoekt de mogelijkheden om deze visie te realiseren. Huidige stand van zaken: 120 best practices bekend. Ondernemend leren of leren te ondernemen? Pedagogische embedding of projectmatig?

7 Implementaties

8 III Implementaties Kleinschalige implementaties
Hoge mate van ondernemend leren Grootschalige implementaties Hoge mate van ondernemend leren Kleinschalige implementaties Geringe mate van ondernemend leren Grootschalige implementaties Geringe mate van ondernemend leren

9 Implementaties III Scholen hebben structureel gekozen voor ondernemend leren Leerlingen beinvloeden leerroutes Hoge mate van flexibiliteit Door leerlingen opgerichte ondernemingen Door scholen opgerichte “leerondernemingen” Projecten met regionale ondernemers Business courses

10 Implementaties III

11 Kenmerken van succesvolle implementaties
Voorwaardenscheppend Innovatie ondersteunt de strategie Aandacht voor weerstand onder docenten Inhoudelijk Gefaseerde invoering Ownership op management niveau Budgettering volgens prioriteiten Aansluiten bij een collectief Goede toolkeuze: Mevolution

12 A4: Entreprenasium definiëring
Het Entreprenasium is gebaseerd op de volgende visie: 1. Het ziet de (jonge) mens als een wezen dat heeft geleerd om ondernemend, onderzoekend, kritisch, maar open in de wereld te staan en zijn of haar eigen leven als ‘onderneming’ in metaforische zin te beschouwen. 2. De school heeft de opdracht de leerling in staat te stellen zijn of haar ondernemendheid optimaal te benutten en in te zetten. Het Entreprenasium heeft tot doel: 1. Leerlingen op te leiden die ondernemend d.w.z. maatschappelijk georiënteerd en onderzoekend in de wereld staan. 2. Een daarop gebaseerd integrale en individuele leerweg aan te bieden van brugklas tot het eindexamen.

13 Kenmerken 1 leerlingen bepalen (binnen bepaalde voorwaarden) zelf (een deel van) hun leerproces, onderwijsprogramma en onderwijsdoel. dit krijgt mede vorm door projecten (die voldoen aan bepaalde criteria) waarin het individueel leerdoel en bestaande schoolvakken worden geïntegreerd binnen een context van ondernemend handelen (LOL) . dat ondernemend handelen vindt plaats in interactie met de wereld buiten de school. dat laatste kan plaatsvinden in de vorm van het starten van een eigen onderneming.

14 Kenmerken 2 het onderwijsprogramma is gericht op het verwerven van competenties die Entreprenasiumspecifiek zijn. in het onderwijsprogramma staan de volgende drie kernelementen van het ondernemend leren en het persoonlijk ondernemerschap centraal: 1. oriëntatie op burgerschap en samenleving, 2. oriëntatie op loopbaan en studie 3. oriëntatie op eigen ambities, talenten en persoonlijke competenties. alle activiteiten en leeropbrengsten worden vastgelegd in een portfolio en/of dossier dat zichtbaar en toetsbaar betrekking heeft op de verworven competenties en dat moet voldoen aan door de CVE vast te stellen eisen.

15 Kenmerken 3 Diplomering/certificering vindt plaats o.b.v. het portfolio binnen de context van het schoolexamen, bijvoorbeeld in de vorm van een profielwerkstuk, en voldoet aan door de CVE vast te stellen eisen (binnen de kaders van wet- en regelgeving). het Entreprenasiumdiploma is de optelsom van het ‘gewone’ diploma -dat is behaald op basis van de reguliere examen- en kwaliteitseisen - en het Entreprenasiumportfolio waarvan de toetsing ook voldoet aan de hoogste eisen.

16 Competenties (Handelings)vaardigheden, kennis en houding op integrale manier toegepast in een concrete relevante handelingscontext. (Dat laatste kan bijvoorbeeld een eigen bedrijf zijn, maar ook een stage-opdracht of een onderzoeksopdracht.) De competenties worden vastgesteld tijdens de eerste werkconferentie op 24 september

17 Competentiedomeinen 1) leiding geven en beslissen
2) samenwerken en ondersteunen 3) interacteren, beïnvloeden 4) analyseren en interpreteren 5) creëren en leren 6) organiseren en uitvoeren 7) adaptief en responsief reageren 8) ondernemen en presteren.

18 B2: Vaststellen statuten
De statuten worden op korte termijn in onderling overleg tussen Leo Lenssen en Koos Neuvel vastgesteld

19 B5: Vaststellen werkconferenties
Doel: maximaal support voor de plannen volgens een vastgesteld schema: 1: iedereen kan ideeën / plannen insturen en op de portal zetten 2: werkconferenties: Presentatie van de plannen / ideeën Gezamenlijk besluiten 3: samenvatten, feedback en rapportage 4: analyse haalbaarheid en consequenties 5: bestuur besluit

20 B5: Vaststellen werkconferenties


Download ppt "Plan van Aanpak 3 September 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google