De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De achtergrondverlaging op de voorgrond NHV-najaarsbijeenkomst 28 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De achtergrondverlaging op de voorgrond NHV-najaarsbijeenkomst 28 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 De achtergrondverlaging op de voorgrond NHV-najaarsbijeenkomst 28 november 2013

2 Programma 13.00 Inschrijving en koffie 13.30 Welkom en introductie onderwerp: Marc Bierkens 13.40 Verlaging van grondwaterstanden: processen op de achtergrond en in de ondergrond: Co de Vries 14.00 Tussen Dupuit en De Glee: Cees van den Akker 14.45 Pauze 15.15 De achtergrondverlaging nader beschouwd: Theo Olsthoorn 15.45 Discussie 16.30 Uitreiking en laudatio Hydrologieprijs 2013 16.40 Presentatie van het winnende artikel 17.00 Borrel

3 Achtergronden (1) In Nederland wordt jaarlijks veel grondwater onttrokken: Permanent: ca. 1 miljard m 3 Niet permanent: 0,5 miljard m 3 in een droog jaar Heeft gevolgen voor grondwaterstijghoogtes, kwel en afvoeren Niet alle grondwateraanvulling is winbaar

4 Achtergronden (2) Grondwaterwinning kan leiden tot ongewenste effecten: Droogteschade (grondwaterstanden) Verdroging (grondwaterstanden, kwel en afvoeren) Civiele schade (zettingsschade) Dus is het van belang oorzaak-gevolgrelaties eenduidig, transparant en liefst met gezag vast te stellen

5 Achtergronden (3) Vaak discussie over deze oorzaak-gevolgrelatie Methodische discussie (analytisch, numeriek model, tijdreeks, hydromorfe kenmerken) Begrenzing beinvloedingsgebied en keuze randvoorwaarden Als verlaging al goed is vast te stellen wat is dan aandeel van winning tov bijv. verbetering van de waterhuishouding en ten op zichte van voorgaande winningen. Volgtijdelijkheid daarbij van belang (zoals later zal blijken) Als je een deel van de verlaging verklaart uit de achtergrondverlaging heeft dat veelal groot effect op de berekende schade van een winning

6 De achtergrondverlaging op de voorgrond De verlaging van de stijghoogte die niet wordt (of kan worden) toegeschreven aan de winning in kwestie Uit Verdrogingsonderzoek uit de jaren Tachtig: in vrij afwaterend deel van Nederland zo’n 20 cm buiten beïnvloedingsgebieden van permanente winningen. Dat werd aangeduid als Achtergrondverdroging (formeel onjuist) Over zowel grootte van beïnvloedingsgebieden als grootte en oorzaken van de achtergrondverlaging is veel discussie mogelijk. Begrip Achtergrondverlaging is op zijn minst aan actualisatie toe Uitkomst van discussie van groot maatschappelijk belang Zorgvuldigheid is daarbij vereist, dus eerst inhoudelijk aan de slag Daarom deze middag

7 Format vanmiddag 13.40 Verlaging van grondwaterstanden: processen op de achtergrond en in de ondergrond: Co de Vries Vragen ter verduidelijking 14.00 Tussen Dupuit en De Glee: Cees van den Akker Vragen ter verduidelijking 15.15 De achtergrondverlaging nader beschouwd: Theo Olsthoorn Vragen ter verduidelijking 15.45-16.30 Discussie 2 stellingen per spreker (6 stellingen): 5 minuten discussie per stelling. Laatste 15 minuten: Hoe nu verder?

8 Programma 13.00 Inschrijving en koffie 13.30 Welkom en introductie onderwerp: Marc Bierkens 13.40 Verlaging van grondwaterstanden: processen op de achtergrond en in de ondergrond: Co de Vries 14.00 Tussen Dupuit en De Glee: Cees van den Akker 14.45 Pauze 15.15 De achtergrondverlaging nader beschouwd: Theo Olsthoorn 15.45 Discussie 16.30 Uitreiking en laudatio Hydrologieprijs 2013 16.40 Presentatie van het winnende artikel 17.00 Borrel


Download ppt "De achtergrondverlaging op de voorgrond NHV-najaarsbijeenkomst 28 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google