De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SPREKEN VAN GOD Over verkondiging en catechese Les 3 – 20 september 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SPREKEN VAN GOD Over verkondiging en catechese Les 3 – 20 september 2014."— Transcript van de presentatie:

1 SPREKEN VAN GOD Over verkondiging en catechese Les 3 – 20 september 2014

2 ‘ Kata’ en ‘echein’  “De zending van de Kerk bestaat er in dat ze een ‘echo’ wordt van het Woord opdat iedereen het zou kunnen horen alsof het tot hem of haar gericht is.”

3 DE VERKONDIGING VAN HET EVANGELIE  1. De context van de evangelisering  II. Waarom evangeliseren?  III. Wat en hoe evangeliseren?

4 DE VERKONDIGING VAN HET EVANGELIE  Vooraf : het begrip ‘missie’ in kerkelijke sleutelteksten

5

6

7 Gezonden om te verkondigen (2003) “Als we het over de verkondiging van het evangelie hebben, denken we spontaan aan bepaalde initiatieven en activiteiten. Toch zien we zo het meest wezenlijke over het hoofd. De verkondiging van het evangelie is niet iets dat de Kerk naast al de rest ook nog kan doen. Door het feit zelf dat ze bestaat en door zo authentiek mogelijk te beantwoorden aan haar roeping (missie, zending), is de Kerk zelf levende en daadwerkelijke verkondiging van het evangelie. In die zin doet de Kerk niet alleen aan verkondiging, ze is verkondiging. “

8  “Verkondig altijd het evangelie. En doe het met woorden als het echt nodig is.”

9  “De moderne mens luistert eerder naar getuigen dan naar leraars en als hij naar leraars luistert, dan is het omdat zij getuigen zijn. ” (EN 41)

10  “Iedere christen is missionair in de mate dat hij de liefde van God in Christus heeft ontmoet. Wij zeggen niet meer dat wij ‘leerlingen’ en ‘missionarissen’ zijn, maar altijd dat we ‘leerlingen-missionarissen’ zijn?” (EG 120)

11

12 Twee mijlpalen

13  “MISSIE”?

14  Missie ‘ad extra’ en ‘ad intra’

15 Ad Gentes (Vat II)  Missie ‘ad extra’ en ‘ad intra’  “de volkeren die veraf zijn”

16 Evangelii Nuntiandi (Pl VI)  Missie ‘ad extra’ en ‘ad intra’  “de volkeren die veraf zijn”  “toenemende ongeloof in de moderne wereld” (secularisme) / “naamchristenen”

17 Ad Gentes (Vat II)  Missie ‘ad extra’ en ‘ad intra’  “de volkeren die veraf zijn”  “toenemende ongeloof in de moderne wereld” (secularisme) / “naamchristenen”  “het versterken van het noodzakelijk voedsel en onderhoud voor het geloof van de gelovigen”

18 Redemptoris Missio (Joh Pl II)  Missie ‘ad extra’ en ‘ad intra’  “de volkeren die veraf zijn” (ad gentes)

19 Redemptoris Missio (Joh Pl II)  Missie ‘ad extra’ en ‘ad intra’  “de volkeren die veraf zijn” (ad gentes)  “het versterken van het noodzakelijk voedsel en onderhoud voor het geloof van de gelovigen” (pastoraal)

20 Redemptoris Missio (Joh Pl II)  Missie ‘ad extra’ en ‘ad intra’  “de volkeren die veraf zijn” (ad gentes)  “het versterken van het noodzakelijk voedsel en onderhoud voor het geloof van de gelovigen” (pastoraal)  “toenemende ongeloof in de moderne wereld” (secularisme) / “naamchristenen” (nieuwe evangelisatie of herevangelisatie)

21  “De missiegeest ad intra is een geloofwaardig teken en een stimulans voor de missiegeest ad extra en omgekeerd.”

22 Evangelii Gaudium  Missie ‘ad extra’ en ‘ad intra’  “het versterken van het noodzakelijk voedsel en onderhoud voor het geloof van de gelovigen” (gewone pastoraal)

23 Evangelii Gaudium  Missie ‘ad extra’ en ‘ad intra’  “het versterken van het noodzakelijk voedsel en onderhoud voor het geloof van de gelovigen” (gewone pastoraal)

24 Evangelii Gaudium  Missie ‘ad extra’ en ‘ad intra’  “het versterken van het noodzakelijk voedsel en onderhoud voor het geloof van de gelovigen” (gewone pastoraal)  “toenemende ongeloof in de moderne wereld” (secularisme) / “naamchristenen” (nieuwe evangelisatie of herevangelisatie)

25 Evangelii Gaudium  Missie ‘ad extra’ en ‘ad intra’  “het versterken van het noodzakelijk voedsel en onderhoud voor het geloof van de gelovigen” (gewone pastoraal)  “toenemende ongeloof in de moderne wereld” (secularisme) / “naamchristenen” (nieuwe evangelisatie of herevangelisatie)  “de volkeren die veraf zijn” (ad gentes)

26  De Kerk groeit niet door proberen te bekeren, maar door aantrekking.”  “L’Église ne grandit pas par prosélytisme, mais par attraction.”

27  Missie ‘ad extra’ of ‘ad intra’?

28 DE VERKONDIGING VAN HET EVANGELIE  1. De context van de evangelisering  II. Waarom evangeliseren?  III. Wat en hoe evangeliseren?

29 www.youtube.com/watch?v=Qu0jLXVXa14& feature=player_detailpage

30  “Je bent niet als christen geboren, je moet het worden.” (Tertullianus, 2 de -3 de eeuw)

31  “Je bent niet als christen geboren, je moet het worden.” (Tertullianus, 2 de -3 de eeuw)  “Je bent als christen geboren, en je kunt het niet niet zijn.” (4 de eeuw)

32  “Je bent niet als christen geboren, je kan het worden.” (Tertullianus, 2 de -3 de eeuw)  “Je bent als christen geboren, en je kunt het niet niet zijn.” (4 de eeuw)  “Je bent niet als christen geboren, je kan het worden, maar het wordt niet ervaren als onontbeerlijk om een goed menselijk leven te leiden.” (21 ste eeuw)

33  “Het christendom toont dat er geen tegenspraak hoeft te zij tussen het concrete leven met zijn negatieve en positieve ervaringen,  en de zoektocht naar morele en spirituele vervulling die het immanente kader overstijgt.”

34  “Het christendom toont dat er geen tegenspraak hoeft te zij tussen het concrete leven met zijn negatieve en positieve ervaringen,  en de zoektocht naar morele en spirituele vervulling die het immanente kader overstijgt.”  INCARNATIE  ‘Het Woord is vlees-en-bloed geworden.”

35 Enzo Biemmi  “In een multiculturele samenleving krijgt het christelijke geloof zijn origineel statuut terug van ‘proposition libre et adhésion libre’.”


Download ppt "SPREKEN VAN GOD Over verkondiging en catechese Les 3 – 20 september 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google