De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ervaringsdeskundige Ambassadeurs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ervaringsdeskundige Ambassadeurs"— Transcript van de presentatie:

1 Ervaringsdeskundige Ambassadeurs
Training 9 mei Introductie presentatie door Rik van Bemmel Junior project- en beleidsmedewerker

2 Onomkeerbaar een nieuw begin?
Uitzending EenVandaag Vanaf 12:32 duur 3½ minuut

3 Inhoud NFK en het project rond werk
Wat betekent een ingrijpende ziekte voor werk? Vormen van ondersteuning tbv werkbehoud Rol en activiteiten Ervaringsdeskundige Ambass. Backpack van de Ervaringsdeskundige Ambass.

4 Nederlandse Federatie van Kankerpatientenorganisaties
Een samenwerkingsverband van 21 kankerpatiëntenorganisaties Doelen: Kwaliteit van zorg verbeteren vanuit perspectief v patiënt De kwaliteit van leven optimaliseren Maatschappelijke positie verbeteren De federatie heeft een professioneel bureau Oa. financiering door KWF

5 Nederlandse Federatie van Kankerpatientenorganisaties
Onbelemmerde arbeidsparticipatie is één van de speerpunten van de NFK Voucherproject ‘Vergroten Arbeidsparticipatie Chronisch Zieken’ Samenwerking met oa.: NPCF, HVN, KWF en 6 lidorg. Congres, mobiele app, etc. Contactgroep GIST, CMWP, Longkanker NL, Lymfeklier, Polyposis contactgroep, Stichting Klankbord, Zaadbal,

6 Waarom is werk zo belangrijk?
Inkomsten Bron van zingeving en voldoening Mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen Sociale contacten, structuur en steun Werk draagt bij aan welzijn en herstel

7 Wat betekent een ingrijpende ziekte voor het werk?
Werk en kanker Wat betekent een ingrijpende ziekte voor het werk?

8 Grotendeels zelf verantwoordelijk.
Van de werknemer wordt verwacht dat hij zichzelf ‘managed’. Emoties : Emoties bij jezelf, maar ook bij collega’s en leidinggevende, klanten, zakelijke relaties. Mogelijk tot gevolg: contact uit de weg gaan, afstand van je nemen, of je juist overladen met aandacht Werkgever/leidinggevende Leidinggevende/werkgever die niet goed weet hoe te handelen: je ‘met rust laat’ (vaak goedbedoeld), je daarmee laat ‘zwemmen’, je geen houvast geeft. of juist: Leidinggevende/werkgever die te veel ‘pusht’, druk op je legt om zsm te komen werken Onbekend met wat er op je afkomt Ziekteverzuim, rol werkgever, eigen rol, bedrijfsarts. Wet verbetering poortwachter, WIA keuring, UWV, verzekeringsarts Behandeling en behandelaar Gevolgen van behandeling: vermoeidheid, concentratie- en geheugenproblemen, mogelijk psychische klachten Specialist/verpleegkundige: die je geen informatie biedt over gevolgen van behandeling voor het werk. Die je niet stimuleert om actief te werken aan herstel, die geen inzicht biedt in mogelijkheden om te werken aan herstel Toekomst: wat wil ik zelf met mijn werk? Ter info: de afbeelding is afkomstig van Welder (voorheen breed platform verzekerden en werk), vanuit het project Sterk naar Werk. Zie ook Bron: Welder,

9 Kanker en werk: goed om te weten
Bij ziekte kan loon gekort worden naar 70% Bij ziekteverlof vervallen vergoedingen zoals reiskosten, onkosten, telefoon Na 2 jaar ziekte kan/mag een werknemer ontslagen worden Hierbij kun je toelichten dat het handig is te letten op: Dat als je ziek bent, je ook echt ziek gemeld wordt. Gebeurt dit niet, dan heb je bv geen recht op uitkering als je contract niet verlengd wordt Dat als je hersteld bent, je ook echt hersteld wordt gemeld. Gebeurt dit niet dan loopt 2 jaar ziekteduur van WIA door en kan je na 2 jaar ziekte ontslagen worden (WIA sluiproute) Je kunt dit checken bij het UWV met je burgerservicenummer (BSN, voorheen sofienummer). Het UWV registreert namelijk of je op dit moment een uitkering krijgt. In dat geval ben je ziek gemeld. En ook Werk is onderdeel van herstel. Het biedt zingeving, structuur, sociale contacten, afleiding. Het kan je er ook weer bovenop helpen

10 Wat betekent een ingrijpende ziekte voor werk?
Circa werkende mensen per jaar 24% van de werknemers die kanker krijgt en herstelt, krijgt uiteindelijk ontslag 46% meer behoefte aan ondersteuning van de werkgever bij terugkeer naar werk Werkgevers: bij gelijke geschiktheid heeft werknemer met kanker 60% om aangenomen te worden circa werkende mensen; boek werken na kanker, blz. 11 (40% van de bijna die elk jaar kanker krijgen –nieuwe instroom-, is tussen de jr.) (5 jaars overlevingskans, Bron: Nederlandse Kankerregistratie. Cijfers betreffen de periode ) 6 v.d 10! jaarlijks overlijden er zo’n mensen aan de ziekte (http://www.wereldkankeronderzoekfonds.nl/onderzoek/feitenencijfers.php) 115 per dag! Meest voorkomende diagnose: borstkanker, dikkedarmkanker, longkanker, lymfklierkanker, melanoom, prostaatkanker 40% minder snel geneigd: cijfers van Start foundation uitvraag bij 250 werkgevers waarbij ze aangeven dat er maar 60% kans is dat een werknemer met kanker aangenomen wordt bij vergelijkbare andere kandidaat zonder kanker. Anders chronische aandoeningen doen het veel beter. 8 op de 10 : Edith Idoe-Stap van stap.nu i/d metro 84 procent van de mensen die behandeld zijn voor kanker keert na anderhalf jaar weer terug op de werkvloer. Dat blijkt uit cijfers uit 2009 van Stap.nu, een reïntegratiebureau dat gespecialiseerd is in werkhervatting na kanker Feiten en cijfers over kanker (http://www.wereldkankeronderzoekfonds.nl/onderzoek/feitenencijfers.php) Kanker in Nederland Momenteel krijgt ruim één op de drie mensen in Nederland een bepaalde vorm van kanker. Jaarlijks overlijden in ons land zo’n mensen aan de gevolgen van kanker1. In 2008 werden nieuwe gevallen van kanker geregistreerd in Nederland ten opzichte van gevallen in Een toename van circa 30%3. Kanker is de belangrijkste doodsoorzaak bij mannen, vóór hart- en vaatziekten.1 Kanker zal vanaf 2010 ook bij vrouwen de belangrijkste doodsoorzaak zijn1. Kanker is een ziekte die vooral op oudere leeftijd voorkomt. 3 40% van alle nieuwe patiënten in 2008 was tussen 60 en 75 jaar oud. 30% van de nieuwe patiënten 75 jaar was of ouder. 7,5% van alle nieuwe kankerpatiënten was jonger dan 45 jaar. 0,5% van alle nieuwe kankerpatiënten waren kinderen (< 15 jaar). Kans op kanker in Nederland5 Een vrouw in Nederland heeft in haar leven: 12,7% kans op borstkanker 5,6% kans op darmkanker 3,0% kans op longkanker 2,0% kans op huidkanker 1,8% kans op baarmoederkanker Een man in Nederland heeft zijn leven: 9,8% kans op prostaatkanker 8,3% kans op longkanker 6,3% kans op darmkanker 4,5% kans op blaaskanker 3,0% kans op huidkanker Kanker wereldwijd Wereldwijd sterven er jaarlijks 7,6 miljoen mensen aan kanker. 6 Verwacht wordt dat het aantal sterfgevallen aan kanker wereldwijd zal stijgen tot 12 miljoen in 2030. 4

11 Tot zover vragen?

12 Inzetten op werkbehoud
- Door ondersteunen werknemer - Door ondersteunen werkgever - Door ondersteunen zorgprofessional

13 Wat heeft de werknemer nodig?
Maatwerk Veel voorkomende vragen oa.: Hoe communiceren? Wat zijn mijn rechten en plichten? En vd werkgever? Hoe weet ik wat ik kan en niet kan? Wat zijn financiële consequenties? Hoe kan ik mijn re-integratie vormgeven? Wat is de rol van de bedrijfsarts?

14 Producten en diensten NFK
Ervaringsdeskundige Ambassadeurs E-learnings Internet & brochures ‘Stepped care’

15 Activiteiten van de Ambassadeurs
Gesprekken Doorverwijzen Optie: aanwezig op het congres 3 juni Optie: workshops geven Optie: Documentaire Onomkeerbaar 2 juni Optie: Actief in de discussiegroep op kanker.nl

16 De backpack van de Ervaringsdeskundige Ambassadeurs
Uitgangspunten van de NFK (1/2): Werken met kanker kan en moet mogelijk zijn voor wie dat kan en wil Werk is een belangrijk ingrediënt voor welzijn en draagt bij aan herstel We zetten ons in voor werkbehoud en arbeidsparticipatie

17 De backpack van de Ervaringsdeskundige Ambassadeurs
Uitgangspunten van de NFK (2/2): We zijn er voor alle relevante partijen: we bieden ondersteuning aan werknemers, werkgevers, zzp’ers en arbeids- en zorgprofessionals Maatwerk Samen kijken naar wat kan: win/win Wees open

18 De backpack van de Ervaringsdeskundige Ambassadeurs
Kent het aanbod van de NFK Kan doorverwijzen naar relevante organisaties, zoals re-integratiebureaus Kennis van wet- en regelgeving Training en intervisiebijeenkomsten

19 Wet- en regelgeving Werken aan werkhervatting
Wet verbetering poortwachter WIA keuring: WGA: werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten IVA: inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten Werkgever én werknemer aan zet! Geef aan dat je hier kort de kern van de twee wetten uitlegt. En dat de digitale handleiding ‘Wat en hoe bij kanker en werk’ dieper op deze wetgeving ingaat Wet verbetering poortwachter Werkgever en werknemer zijn samen aan zet om werknemer aan het werk te houden Focus op werkhervatting in eigen functie (eerste spoor) Als dat niet lukt: andere werkgever (tweede spoor) Wet is hulpmiddel voor werkhervatting WIA, wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Betreft inkomen tijdens ziekte Na 2 jaar ziekte komt WIA keuring in beeld (NB er zijn plannen om de WIA keuring te vervroegen na 1 jaar ziekte. Check voor meest actuele info: Mogelijke uitkomsten WIA keuring: WGA: werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten IVA: Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten Bij geen uitzicht op herstel: vervroegde WIA aanvraag mogelijk

20 Praktisch Van start in juni
Matching door de NFK via de website

21 www.kankerenwerk.nl of www.kanker.nl
Vragen? Geef aan dat er nog ruimte is voor vragen (hoelang of hoeveel vragen) Tip Verwijs zo veel mogelijk door naar of specifieke organisaties die u kent Voorkom dat u 1 op 1 advies gaat geven Mogelijk komt hierbij naar voren: Dat de relatie met hun werkgever zo verstoord is, dat praten niet mogelijk is. In veel gevallen spelen dan andere zaken dan je ziekte, zoals een ‘verziekte’ werkrelatie, conflict of reorganisatie. Dan gaat een andere traject in dan wat hier gepresenteerd is. Verwijs vraagsteller naar voor juridische ondersteuning. of


Download ppt "Ervaringsdeskundige Ambassadeurs"

Verwante presentaties


Ads door Google