De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DECREET KINDEROPVANG INFOSESSIE ZELFSTANDIGE KINDERDAGVERBLIJVEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DECREET KINDEROPVANG INFOSESSIE ZELFSTANDIGE KINDERDAGVERBLIJVEN."— Transcript van de presentatie:

1 DECREET KINDEROPVANG INFOSESSIE ZELFSTANDIGE KINDERDAGVERBLIJVEN

2 INHOUD 1.Wat doet Kind en Gezin? 2.Decreet Kinderopvang baby’s en peuters 3.Nieuwe organisatie van de kinderopvang 4.De vergunning 5.Subsidies 6.Meer weten

3 Onze opdracht Actief bijdragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen: – dankzij deskundige ondersteuning voor alle ouders – via kwaliteitsvolle kinderopvang Concreet Het beleid voorbereiden De regelgeving uitvoeren Ouders en opvang ondersteunen Vlaanderen en Brussel Wat doet Kind en Gezin? Samen geven we elk kind alle kansen!

4 INHOUD 1.Wat doet Kind en Gezin? 2.Decreet Kinderopvang baby’s en peuters 3.Nieuwe organisatie van de kinderopvang 4.De vergunning 5.Subsidies 6.Meer weten

5 Wat gaat goed in de kinderopvang? Vlaanderen is een goed voorbeeld in Europa. – Problemen in andere landen: te duur voor ouders, onvoldoende regionaal gespreid, overheersende commerciële belangen, beperkt toegankelijk, … Ouders zijn tevreden over hun opvang. De Vlaamse regering is blijven investeren in kinderopvang. 100 miljoen euro extra in de huidige regeerperiode voor: – meer plaatsen – meer prijs op basis van inkomen van ouders – beter gesubsidieerde plaatsen en beter betaalde medewerkers – meer ondersteuning van kinderopvang

6 Waarom een decreet? Kinderopvang moet goed kunnen blijven. Het is belangrijk om structurele problemen toekomstgericht aan te pakken. Er zijn algemene budgettaire beperkingen. Om in kinderopvang te blijven investeren, is een helder plan en motivering nodig: waarom, wat en hoe? Er een nood aan een duidelijkheid: Nu: 6 soorten opvang met verschillende kwaliteitsvoorwaarden en subsidiesystemen. Verschillen zijn onlogisch en niet te verantwoorden.

7 Er is meer kinderopvang nodig – De vraag naar kinderopvang stijgt: geboortecijfer is gestegen; veel werkende ouders; grootouders minder beschikbaar; besef van meerwaarde voor het kind. – Het aanbod volstaat zeker nog niet overal. Waarom een decreet?

8 Kwaliteitsvolle kinderopvang is belangrijk – Goede kinderopvang heeft een positieve impact op de ontwikkeling van kinderen. Ouders kiezen ook daarom voor opvang. – Kinderopvang ondersteunt ouders: contacten, ervaringen delen, meedoen, … – Kinderopvang is een vak geworden. Dat verdient een professioneel kader. – Kinderopvang moet warm en geborgen blijven: kinderen centraal. Waarom een decreet? ‘Goede kinderopvang? Dat merk je aan de glimlach van je kind.’ Mama Veerle

9 Minder toekomstperspectieven voor de sector – Geen eenduidig beleid, geen toekomstplan, ieder voor zich – Geen financieel groeipad – Onzekere arbeidssituatie voor zeer veel medewerkers van kinderopvang – Geen ondersteuning van wie kinderen begeleidt Minder toekomstperspectieven voor de ouders – Geen transparantie over basiskwaliteit – Geen zekerheid op meer opvangplaatsen – Geen hulp bij het zoeken van opvang – Geen duidelijkheid: welke soorten, welke verschillen? Om het even wie kan Kinderopvang inrichten: – Geen verplichte vergunning voor kinderopvang, maar wél voor een frituur, café, dierenasiel,…. Wat als … er geen decreet kwam?

10 De huidige organisatie van de kinderopvang is onevenwichtig en biedt te weinig toekomstkansen Doelstellingen decreet: – Voldoende opvang – Toegankelijk en betaalbaar voor ouders – Financieel haalbaar voor sector – Kwaliteitsvol Conclusie: stilstaan is achteruitgaan

11 Geleidelijke omschakeling via overgangsmaatregelen en afwijkingen Ondersteuning door Kind en Gezin en partners Stap voor stap: volledige realisatie in 2024 De overgang wordt haalbaar gemaakt

12 Doelstellingen decreet Kinderopvang van baby’s en peuters http://www.youtube.com/watch?v=ZWoDP6xLcII

13 Stand van zaken Decreet Vlaamse Regering 20 april 2012 Besluiten vergunning en subsidie: Vlaamse Regering 22 november 2013 Andere besluiten: buitenschoolse, flexibele, handhaving, procedures,… 1 april 2014!

14 Presentatie: grote lijnen vergunning en subsidie Mapje: volledige tekst! Vragen: achteraf, ook bij de partners Vandaag

15 INHOUD 1.Wat doet Kind en Gezin? 2.Decreet Kinderopvang baby’s en peuters 3.Nieuwe organisatie van de kinderopvang 4.De vergunning 5.Subsidies 6.Meer weten

16 Gezinsopvang tot maximum 8 kinderen tegelijk Groepsopvang minstens 9 kinderen tegelijk 2 soorten kinderopvang Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

17 Nieuwe namen Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

18 Verplicht voor elke beroepsmatige opvang tegen betaling Vergunningsvoorwaarden – Infrastructuur – Veiligheid en Gezondheid – Omgang met kinderen en gezinnen – Personen werkzaam in de kinderopvang – Organisatorisch management – Samenwerking Start- en werkingsvoorwaarden Buitenschoolse Samen met baby’s en peuters: vergunningsvoorwaarden Enkel buitenschools: apart besluit Vlaamse Regering op komst Vergunning – wat? Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

19 Kind en Gezin kent de vergunning toe aan een organisator voor een bepaalde opvanglocatie voor een maximum aantal kinderen voor onbepaalde duur zolang voldaan wordt aan de vergunningsvoorwaarden Toezicht Op documenten (Kind en Gezin) Ter plaatse door toezichthouders (Zorginspectie) Handhaving Wat als niet aan de voorwaarden wordt voldaan? Besluit nog op komst Vergunning – hoe? Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

20 Je attest van toezicht wordt op 1 april 2014 omgezet naar een vergunning voor hetzelfde aantal plaatsen als op je attest van toezicht Starters: streefdoel is vanaf maart 2014 aanvraag vergunning mogelijk te maken Gemelde opvang: moet ten laatste op 1 januari 2015 een vergunning aanvragen Opvang mogelijk maken! – Sommige voorwaarden: voldoende overgangsperiode – Sommige voorwaarden: afwijking mogelijk toegestaan door Kind en Gezin advies van de commissie afwijkingen gelijkwaardige kwaliteit gegarandeerd Vergunning – aanpak op 1 april 2014 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

21 1.Aantal plaatsen en kinderbegeleiders 2.Infrastructuur 3.Veiligheid en Gezondheid 4.Omgang met kinderen en gezinnen 5.Personen werkzaam in de kinderopvang 6.Organisatorisch management 7.Samenwerking Vergunningsvoorwaarden

22 Vergunning –aantal plaatsen Op 1 april krijg je een vergunning voor hetzelfde aantal plaatsen als nu. Aantal plaatsen op de vergunning hangt af van: De wens van de organisator De beschikbare ruimte en inrichting Er mogen nooit meer kinderen tegelijkertijd aanwezig zijn dan het aantal vergunde plaatsen. Schoolgaande kinderen tot en met de lagere school tellen mee voor de aanwezigheid. Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

23 ABSOLUTE MAXIMA 1 begeleider aanwezig: max. 8 kinderen Meerdere begeleiders aanwezig: max. 9 kinderen per begeleider Tijdens rust (max. 2 uur) vanaf 2e begeleider: max. 14 kinderen per begeleider Overgang tot 1 april 2020: peutertuinen Vergunning – aantal kinderenbegeleiders Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

24 1.Aantal plaatsen 2.Infrastructuur 3.Veiligheid en Gezondheid 4.Omgang met kinderen en gezinnen 5.Personen werkzaam in de kinderopvang 6.Organisatorisch management 7.Samenwerking Werkingsvoorwaarden

25 Afzonderlijke binnenruimtes – = wanden van plafond tot vloer – Leefruimte per leefgroep Max 18 kinderen gekoppeld aan begeleider(s) en ruimte(s) – Afzonderlijke rustruimte voor kinderen jonger dan 18 maanden of ‘s nachts – Sanitaire ruimte voor volwassenen: toilet en wasbak Als > 36 plaatsen: circulatieruimte (gang, hall) – Overgangsperiode tot april 2017 Voor opvang met attest van toezicht op 1 april 2014 Vervalt bij verhuis of verhoging aantal opvangplaatsen – Afwijking mogelijk Voor opvang met attest van toezicht op 1 april 2014 Vervalt bij verhoging aantal opvangplaatsen – Tijdelijke afwijking bij overmacht en verbouwingen mogelijk Ruimtes Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

26 Netto vloeroppervlakte m² Leefruimte: 3 m² Leef- + rustruimte: 5 m² Berekend op basis van vloeroppervlakte met plafondhoogte min 2,2 m Uitzonderingen: zie tekst in je map Als attest van toezicht op 31 maart 2014 Overgangsperiode tot 1 april 2017 Vervalt bij verhuis of verhoging aantal opvangplaatsen Aanvraag afwijking aan Kind en Gezin mogelijk Vervalt bij verhoging aantal opvangplaatsen Tijdelijke afwijking bij overmacht en verbouwingen mogelijk Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

27 Natuurlijk daglicht en verluchting Vergelijkbaar met vroeger Natuurlijk daglicht in leefruimte Min. 1 buitenraam per leefruimte Raamoppervlakte: zie mapje Als attest van toezicht: Overgangsperiode tot 1 april 2017 Vervalt bij verhuis of verhoging aantal opvangplaatsen Aanvraag afwijking aan Kind en Gezin mogelijk Vervalt bij verhuis of verhoging aantal opvangplaatsen Voldoende ventilatie Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

28 Keuken Tot 31 maart 2014Vanaf 1 april 2014 Functionele keuken of kookgedeelte in verhouding tot de capaciteit Zone voor keukenactiviteit met: -Werkoppervlak -Wasbak koud en warm stromend water -Koelkast -Opwarmingselement Zone = oppervlakte met een bepaalde functie Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

29 Andere Tot 31 maart 2014Vanaf 1 april 2014 Geen rechtstreeks toegang in leef-, rust- verzorgingsruimte Zone voor toegang Buitenspeelruimte aansluitend aan leefruimte aangepast aan capaciteit Voldoende, vlot en veilig bereikbare buitenspelmogelijkheid Aangepast aan het aantal plaatsen en de leeftijd van de kinderen Niet noodzakelijk eigen tuin Geen andere activiteiten die voor kinderen hinderlijk kunnen zijn Geen andere activiteiten in de ruimtes tijdens openingsuren Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

30 Veilig slapen Tot 31 maart 2014Vanaf 1 april 2014 Voldoende veilige bedjes om kinderen tegelijkertijd te laten slapen Een veilig bed voor elk aanwezig kind Veilig spijlenbed voor kinderen jonger dan 18 maanden: zoals nu Makkelijk om kinderen in en uit te leggen Vrije circulatie langs 1 lange zijde Algemene aanbevelingen voor de preventie van wiegendood Evenwicht omgevingstemperatuur, bedmateriaal en kledij Jonger dan 1 jaar: Geen kussen of dekbed Rugligging tenzij: Attest arts Attest ouder (nieuw!) Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

31 Uitrusting voor verzorging Tot 31 maart 2014Vanaf 1 april 2014 verzorgingstafel en -gerief voldoende toiletpotjes vast of verplaatsbaar badje aangepast aan het aantal opvangplaatsen verzorgingstafel en -kussen een wasbak met koud en warm stromend water een opbergsysteem voor het persoonlijk gerei van elk kind kindertoiletten of potjes een bad of kinderbad Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

32 Werkingsvoorwaarden 1.Aantal plaatsen 2.Infrastructuur 3.Veiligheid en Gezondheid 4.Omgang met kinderen en gezinnen 5.Personen werkzaam in de kinderopvang 6.Organisatorisch management 7.Samenwerking

33 – Brandweerattest A of B A: OK B: OK met opmerkingen C: niet OK – Inhoudelijk gelijklopend Soepeler: trap, verwarmingssysteem en –lokaal Nieuw: kelder en evacuatie, branddetectie vanaf 51 plaatsen – Wanneer nieuw attest? Op vervaldatum als < 2022 Iedereen: ten laatste 2022 Onmiddellijk bij: verhoging aantal plaatsen, grondige wijzigingen, verhuis, nieuwe locatie – Afwijking via commissie brandveiligheid blijft mogelijk Brandveiligheid Voorlopige versie 5 juli 2013Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

34 Organisator zorgt voor veilige en gezonde omgeving Risicoanalyse gaat minimaal over: – de veiligheid en het voorkomen van verwondingen, ongevallen, levensbedreigende situaties en het verdwijnen van kinderen; – de gezondheid en het voorkomen van ziekte, besmetting en verontreiniging Plan van aanpak en een tijdspad om de risico’s te beheersen Minstens binnen een cyclus van twee jaar – alles komt binnen de twee jaar aan bod, maar het werk kan gespreid worden over die twee jaar. Model van Kind en Gezin op komst Nieuw: Risicoanalyse Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

35 Zoals nu – Dieren buiten bereik – Gezonde, gevarieerde en hygiënisch bereide voeding en drank – Telefoontoestel – Procedure en melden: crisis Nieuw – Flessenwater als loden waterleiding – Procedure en melden: grensoverschrijdend gedrag Veiligheid en gezondheid Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

36 Dieren buiten bereik Gezonde, gevarieerde en hygiënisch bereide voeding en drank Telefoontoestel Verzekeringen – Burgerlijke aansprakelijkheid – Lichamelijke ongevallen kinderen Veiligheid en gezondheid Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

37 Tot 31 maart 2014Vanaf 1 april 2014 Burgerlijke aansprakelijkheid bij de uitbating Lichamelijke ongevallen van de opgevangen kinderen Als buitenschoolse opvang: burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door deze kinderen Verzekeringen Check de specificaties voor deze verzekeringen in je mapje! Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

38 Vergunningsvoorwaarden 1.Aantal plaatsen 2.Infrastructuur 3.Veiligheid en Gezondheid 4.Omgang met kinderen en gezinnen 5.Personen werkzaam in de kinderopvang 6.Organisatorisch management 7.Samenwerking

39 Fysieke en psychische integriteit respecteren Niet discrimineren Je opvang realiseert een pedagogisch beleid met als doel: – ontwikkeling stimuleren – welbevinden en de betrokkenheid bevorderen – rekening houden met het aantal, de noden en de eigenheid van elk kind Pedagogische kwaliteit voldoet aan de norm – Meetinstrument pedagogische kwaliteit wordt hiervoor ontwikkeld Omgang met kinderen en gezinnen Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

40 Wennen Gevarieerd aanbod aan spelmateriaal en activiteiten binnen en buiten Taalbeleid – Nederlandse taalverwerving van elk kind stimuleren – Positieve aandacht voor thuistaal Pedagogisch - nieuwe elementen Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

41 Elke organisator zorgt ten laatste op april 2016 voor pedagogische ondersteuning: ofwel via een schriftelijke overeenkomst met een pedagogische ondersteuningsorganisatie; ofwel via een erkenning van de eigen organisatie als pedagogische ondersteuningsorganisatie; Erkenning van pedagogische ondersteuningsorganisatie door Kind en Gezin info volgt Pedagogische ondersteuning - nieuw Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

42 Evaluatie van de werking en tevredenheid door elk gezin Bekend maken aan de ouders binnen een bepaalde termijn: Vergunningsbeslissingen Schriftelijke aanmaningen op vraag van Kind en Gezin Huishoudelijk reglement: informatie voor alle gezinnen (1 jaar overgangsperiode) Specifieke bepalingen voor: Schriftelijke overeenkomst (1 jaar overgangsperiode) Inlichtingenfiche Aanwezigheidsregister Betrokkenheid en participatie gezinnen – nieuwe elementen Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

43 Vergunningsvoorwaarden 1.Aantal plaatsen 2.Infrastructuur 3.Veiligheid en Gezondheid 4.Omgang met kinderen en gezinnen 5.Personen werkzaam in de kinderopvang 6.Organisatorisch management 7.Samenwerking

44 Alle verantwoordelijken en kinderbegeleiders – Kwalificatiebewijzen: concreet in ministerieel besluit – Kwalificerend traject mogelijk voor kinderbegeleiders Wie 3 jaar werkt kan afwijking van Kind en Gezin krijgen – tussen 1 april 2009 en 1 april 2014 min. 3 jaar gewerkt – in een locatie met een erkenning, attest van toezicht of toestemming – voor dezelfde functie Wie hiervoor niet in aanmerking komt: overgang – Verantwoordelijke – als gestart voor 1 april 2015: tijd om kwalificatie te behalen tot 1 april 2020 – als later gestart: onmiddellijk voldoen aan kwalificaties – Kinderbegeleider: kwalificerend traject Kwalificaties Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

45 Competenties kinderbegeleider – opvoeden, verzorgen en ontwikkeling stimuleren van individuele kinderen en een groep kinderen – samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding externen in functie van kinderopvang collega’s en de pedagogisch ondersteuner – reflecteren over het pedagogisch handelen en kunnen verbeteren – omgaan met diversiteit Kwalificaties Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

46

47 Nieuw: vervangend aanspreekpersoon van de verantwoordelijke – Actieve kennis Nederlands zelfde niveau als verantwoordelijke Vorming – Verantwoordelijke en kinderbegeleider – Jaarlijkse analyse behoefte – Aanbod Personen in de kinderopvang Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

48 Vergunningsvoorwaarden 1.Aantal plaatsen 2.Infrastructuur 3.Veiligheid en Gezondheid 4.Omgang met kinderen en gezinnen 5.Personen werkzaam in de kinderopvang 6.Organisatorisch management 7.Samenwerking

49 Ondernemingsnummer Als feitelijke vereniging: samenwerkingsovereenkomst Planning en registratie van aanwezigheid kinderbegeleiders Inwerking nieuwe medewerkers Zelfevaluatie van de werking Financiële werking opvolgen Klachtenbehandeling en evaluatie ervan Als meer dan 18 plaatsen: – Organisatorische structuur – Evaluatie door medewerkers – Kwaliteitshandboek Organisatorisch management Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

50 Voor organisator met meer dan 18 kinderopvangplaatsen Overgangsperiode. Bestaande opvangvoorzieningen en starters na 1 april 2014 hebben 2 jaar de tijd om een kwaliteitshandboek te hebben. Kind en Gezin ondersteunt jou en bereidt een instrument voor. Inhoud. Minstens: – Kwaliteitsbeleid Missie, visie, doelstellingen, strategie – Kwaliteitsmanagementsysteem Structuur, bevoegdheden, verantwoordelijkheden Aantal procedures en processen – Evaluatie ervan Nieuw: kwaliteitshandboek Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

51 Vergunningsvoorwaarden 1.Aantal plaatsen 2.Infrastructuur 3.Veiligheid en Gezondheid 4.Omgang met kinderen en gezinnen 5.Personen werkzaam in de kinderopvang 6.Organisatorisch management 7.Samenwerking

52 Met Kind en Gezin – gegevens elektronisch bezorgen aan Kind en Gezin maandelijks en per kind: overgangsperiode tot april 2017 tot april 2017: jaarlijks tijdens 1e week februari het aantal aanwezige kinderen Met Lokaal Loket Kinderopvang – ondersteunt ouders in hun zoektocht – nog uitvoeringsbesluit nodig Je informeren over lokaal beleid kinderopvang Samenwerking Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

53 De Vlaamse Regering wil dat ouders eenvoudiger en sneller opvang vinden. Proefproject in zorgregio Hasselt met de Kinderopvangzoeker: een instrument om opvangvragen te registreren, te behandelen en in kaart te brengen. Kinderopvangzoeker zoals uitgetest voldoet niet aan de verwachtingen van de gebruikers. Stop gezet op 8 oktober 2014. Op basis van de resultaten van de evaluatie zoekt Kind en Gezin samen met de sector verder naar een manier om samen met de lokale loketten kinderopvang ouders te ondersteunen om eenvoudiger en sneller opvang te vinden. Kinderopvangzoeker Versie 7 oktober 2014

54 INHOUD 1.Wat doet Kind en Gezin? 2.Decreet Kinderopvang baby’s en peuters 3.Nieuwe organisatie van de kinderopvang 4.De vergunning 5.Subsidies 6.Meer weten

55 Sector moet financieel leefbaar zijn Zelfde systeem voor huidige erkende en zelfstandige opvang Duidelijk systeem Vergunningsvoorwaarden subsidievoorwaarden Subsidiehoogte bouwt op naargelang de opdrachten die opgenomen worden. Budgettaire beperkingen: overgangsperiodes tot ten laatste 2020 Subsidies - principes Voorlopige versie gebaseerd op ontwerpbesluiten van 5 juli 2013 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

56 Subsidies - aanpak Huidige subsidies worden automatisch omgezet naar nieuwe – Hetzelfde aantal subsidieerbare plaatsen Geen enkele sector gaat financieel achteruit Organisator die financieel minder krijgt: in bepaalde gevallen een compensatie mogelijk Aantal plaatsen met subsidies zal groeien – Binnen budgettaire mogelijkheden – Met programmatie oproep Voorlopige versie gebaseerd op ontwerpbesluiten van 5 juli 2013 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

57 Subsidies - overzicht Trap 3 Plussubsidie Subsidie voor inkomenstarief Basissubsidie Trap 1 1 Basissubsidie Trap 2 Subsidie voor inkomenstarief Basissubsidie – 220 openingsdagen – Nederlands – Prijs op basis van inkomen – Voorrangsregels – Kwetsbare gezinnen – Voorrangsregels - Inclusieve opvangIndividuele en of structurele specifieke zorg Voorlopige versie gebaseerd op ontwerpbesluiten van 5 juli 2013 Individuele specifieke zorg Voorlopige versie gebaseerd op ontwerpbesluiten van 5 juli 2013

58 Omzetting financiële ondersteuning Zelfstandig kinderdagverblijf met financiële ondersteuning financiële ondersteuning per plaats Organisator groepsopvang TRAP 1 Basissubsidie (zelf de aantal plaatsen) Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

59 BASISSUBSIDIE - VOORWAARDEN 220 openingsdagen – Groepsopvang: iedere locatie Alle begeleiders hebben actieve kennis van Nederlands – Ofwel attest (zelfde niveau als vergunning) – Ofwel onder bepaalde voorwaarden het attest na 4 jaar werken behalen – Overgangsperiode groepsopvang tot april 2015 Jaarlijks een begroting met raming van inkomsten en uitgaven Boekhouding die inkomsten en uitgaven voor kinderopvang transparant afzondert Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

60 Omzetting IKG Overgangsperiode tot 2020 qua subsidiebedragen trap 2 Zelfstandig kinderdagverblijf met IKG financiële ondersteuning per plaats IKG-vergoeding per prestatie vergoeding voor ziektes Organisator groepsopvang TRAP 1 en 2 basissubsidie (zelfde aantal plaatsen) subsidie voor inkomenstarief (zelfde aantal plaatsen) Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

61 Subsidie voor inkomenstarief - Voorwaarden Voldoen aan voorwaarden basissubsidie 220 openingsdagen van 11u tussen 6u en 20u Overgang: 2014 en 2015: 9 uren 80% bezetting – Overgangsperiode: 70% 2014 75% 2015 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

62 Subsidie voor inkomenstarief - Voorwaarden Voorrangsregels – Inspanningsverbintenis absolute en steeds voorrang voor werksituatie – werk zoeken, houden of beroepsopleiding daarnaast voorrang – alleenstaanden – gezinnen met laag inkomen – pleegkinderen – broertjes en zusjes voorlopige versie 5 juli 2013 Voorlopige versie gebaseerd op ontwerpbesluiten van 5 juli 2013

63 Subsidie voor inkomenstarief - Voorwaarden Voorrangsregels – Resultaatsverbintenis: min. 20% van de opgevangen kinderen: – gezinnen die voldoen aan 2 kenmerken van voorrangsregels – of kwetsbare gezinnen » zelfde definitie als in trap 3 plussubsidie – 20% niet bereikt: afwijking mogelijk van de absolute voorrang werksituatie – Bijkomende eigen regels mogelijk, maar wettelijke voorrangsregels zijn prioritair – Opnemen in het huishoudelijk reglement voorlopige versie 5 juli 2013 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

64 Subsidie voor inkomenstarief - Voorwaarden Bijkomend Brussels Hoofdstedelijk Gewest: – Inspanningsverbintenis Voorrang aan kinderen waarvan minstens één persoon uit het gezin het Nederlands voldoende machtig is – Resultaatsverbintenis Min. 1 kind, max. 55% van de kinderen Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

65 Subsidie voor inkomenstarief - Voorwaarden Systeem inkomenstarief gebruiken – Geen mix mogelijk binnen zelfde locatie – Betalen voor gereserveerde opvangdagen Opvangplan wordt vastgelegd in schriftelijke overeenkomst. Uitzondering: sluitingsdagen & gerechtvaardigde afwezigheidsdagen (ministerieel besluit) – Inkomenstarief dekt kosten gedurende bepaald aantal uren, met uitzondering van ‘s nachts Bijkomend: bepaalde bijkomende kosten & reservatie of waarborg (ministerieel besluit) Buitenschoolse opvang: apart besluit Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

66 Subsidie voor inkomenstarief – voorwaarden Systeem inkomenstarief – Ouder berekent inkomenstarief via website Kind en Gezin basis: gezamenlijk belastbaar inkomen ministerieel besluit organisator ondersteunt als nodig – Individueel verminderd tarief mogelijk via automatische rechten of OCMW ministerieel besluit – Organisator: facturatie en inning – Onjuiste verklaringen van ouders Herberekening of maximumtarief mogelijk voorlopige versie 5 juli 2013

67 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - VOORWAARDEN Organisator met 19 subsidieerbare plaatsen of meer: – Rechtspersoonlijkheid met sociaal oogmerk Zelfstandige IKG kinderdagverblijven: uiterlijk 1 april 2020 – Kinderbegeleiders groepsopvang zijn werknemers Niet voor: – kinderbegeleider = verantwoordelijke – samenwerkende aangesloten onthaalouders met sui-generis statuut Zelfstandige IKG kinderdagverblijven: uiterlijk 1 april 2020 – ! evaluatie in 2017 – Dubbele boekhouding en financieel verslag Zelfstandige IKG kinderdagverblijven: uiterlijk 1 april 2020 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

68 Subsidie voor inkomenstarief – bedragen Basissubsidie – Bedrag per plaats per jaar – Verhoudingsgewijs vermindering als: geen gans jaar actief aantal opgevangen kinderen per kalenderjaar < aantal gesubsidieerde plaatsen Inkomenstarief – Bedrag per prestatie Alle prestaties tussen 6u en 20u van locaties van subsidiegroep die aan subsidievoorwaarden voldoen 100%: prestaties van 5u tot 11u 60%: prestaties van 0 tot 5u max 120% (aantal gesubsidieerde plaatsen x 220 x 120%) – Bedrag volgens gemiddelde leeftijd Op basis van leeftijden en werkregeling Groepsopvang: begeleiders, verantwoordelijken en en medewerkers die verantwoordelijke systematisch ondersteunen – Verrekening met inkomenstarieven voorlopige versie 5 juli 2013 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

69 voorlopige versie 5 juli 2013 Subsidiebedragen Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

70 SUBSIDIE INCLUSIEVE KINDEROPVANG Subsidie voor inclusieve opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte samen met kinderen zonder specifieke zorgbehoefte. – door medische of psychosociale problemen meer intensieve zorgen nodig Specifieke voorwaa rden voor individuele en structurele: zie mapje Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

71 SUBSIDIE INCLUSIEVE KINDEROPVANG - BEDRAG Individuele 9,54 € per prestatie van een kind met specifieke zorgbehoefte – toekenning van Kind en Gezin Structurele 2891,49 € per structurele plaats per jaar – max 1/3 van het aantal vergunde plaatsen per subsidiegroep Combinatie individuele & structurele mogelijk Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

72 INHOUD 1.Wat doet Kind en Gezin? 2.Decreet Kinderopvang baby’s en peuters 3.Nieuwe organisatie van de kinderopvang 4.De vergunning 5.Subsidies 6.Meer weten

73 Meer weten? www.kindengezin.be: alle info over het decreet Ga naar Kinderopvang > Nieuw decreet Nieuwsbrief: alle nieuwe info over decreet en kinderopvang Ga naar Nieuwsbrieven > Kinderopvang > inschrijven Jouw vergunning of subsidie je dossierbeheerder (vanaf 1 januari klantenbeheerder) Ondersteuning als zelfstandige, pedagogisch, financieel, juridisch, … Agentschap Ondernemen, KidsInvest, VoorZet, UnieKO Vind je nog geen antwoord op je vragen? decreetkinderopvang@kindengezin.be.

74 AANVULLING - ALGEMENE PRINCIPES SUBSIDIES

75 ALGEMENE PRINCIPES Subsidies gekoppeld aan specifieke dienstverlening Bijkomende opdrachten en voorwaarden Toegang voor iedereen gelijk: zelfstandig, openbaar bestuur, … Subsidievoorwaarden ≠ vergunningsvoorwaarden Geen verplichting om subsidies aan te vragen Toekenning voor 10 jaar zolang organisator aan voorwaarden voldoet Verschillende bedragen naargelang: – Gezinsopvang of groepsopvang – Eventuele overgangsfase Voorlopige versie 5 juli 2013 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

76 ALGEMENE PRINCIPES Opbouwen reserves mogelijk onder bepaalde voorwaarden Subsidiebedragen worden verhoogd als spilindex overschreden Voorschot per kwartaal en jaarafrekening Elektronisch bezorgen van gegevens aan Kind en Gezin De organisator krijgt subsidies voor één of meerdere opvanglocaties – Organisator kiest welke locaties – Zodra betaling: aan de subsidievoorwaarden voldoen – Alle plaatsen in de locatie moeten aan de subsidievoorwaarden voldoen van de respectievelijke trap Voorlopige versie 5 juli 2013 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

77 TOEKENNING EN BETALING Voorlopige versie 5 juli 2013 Plaatsen met een vergunning Plaatsen met een beslissing tot toekenning Plaatsen met effectieve betaling Subsidieerbare kinderopvangplaatsen Gesubsidieerde kinderopvangplaatsen Vergunde kinderopvangplaatsen Een voorbeeld Vergund: 20 plaatsen Subsidieerbaar: 20 plaatsen Gesubsidieerd: 20 plaatsen Vergund: 20 16 plaatsen Subsidieerbaar: 20 plaatsen Gesubsidieerd: 20 16 plaatsen Vergund: 26 plaatsen Subsidieerbaar: 20 plaatsen Gesubsidieerd: 20 plaatsen Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

78 TOEKENNING EN BETALING Subsidies worden gegroepeerd in subsidiegroepen – Gezinsopvang: alle opvanglocaties van organisator in een zorgregio – Groepsopvang: alle opvanglocaties van organisator in een gemeente – Samenwerkende onthaalouders: aparte subsidiegroep Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

79 TOEKENNING EN BETALING Acties op het niveau van subsidiegroepen – Toekenning, berekening en betaling – Evaluatie van het voldoen aan subsidievoorwaarden voor alle locaties samen die voldoen aan de voorwaarden van een bepaalde subsidie in de subsidiegroep Voordelen subsidiegroepen – Organisator kan subsidies flexibel inzetten – Bij verhuis of stopzetting binnen subsidiegroep: tijdelijk behoud subsidies Voorlopige versie 5 juli 2013 Versie 22 november 2013. Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.


Download ppt "DECREET KINDEROPVANG INFOSESSIE ZELFSTANDIGE KINDERDAGVERBLIJVEN."

Verwante presentaties


Ads door Google