De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsavond 5 HAVO. Programma - Even voorstellen - Algemeen havo 5 - loopbaanoriëntatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsavond 5 HAVO. Programma - Even voorstellen - Algemeen havo 5 - loopbaanoriëntatie."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsavond 5 HAVO

2 Programma - Even voorstellen - Algemeen havo 5 - loopbaanoriëntatie

3 Even voorstellen Decaan: dhr. van de Poel H5A: dhr. van Berge H5B: dhr. Huisman H5C: dhr. Noordstrand H5D: dhr. Schipper H5E: dhr. Swan H5F: mevr. Brethouwer

4 Algemeen - Schoolexamens - Programma van toetsing & afsluiting (PTA) - Studiewijzers - Toetsweken & voortgangstoetsen - Examenreglement - TeleTOPTeleTOP

5 Algemeen - Begeleiding vanuit school - Toenemende verantwoordelijkheid leerlingen - Meld problemen zo snel mogelijk

6 Loopbaanoriëntatie Mogelijkheden na het havo

7 2 H.A.V.O. V.W.O. W.O. WERKEN STUDEREN H.B.O.WERKEN BUITENLAND M.B.O (+)

8 5 havo-5 vwo Goede resultaten in havo 5 in nodig (Evt.) extra vak volgen in havo 5: -CM altijd wiskunde -NG/NT altijd extra moderne vreemde taal Extra vak volgen buiten rooster om Binnenkort bijeenkomst met geïnteresseerden 3

9 4 Hoe verloopt een keuze? Oriënteren Verkennen Verdiepen Knoop doorhakken de vierde klas de derde klas de vijfde klas

10 5 Verkennen Waar zijn de opleidingen Praktisch of theoretisch Eisen en/of wensen m.b.t. profiel Verschil tussen opleidingen Afstudeerrichtingen

11 6 Verkennen Studielast Het onderwijssysteem De studiebegeleiding Spreken de beroepen aan Kansen op de arbeidsmarkt

12 7 Verdiepen, vooral in de 5e klas Zo goed mogelijk beeld van de opleiding en van het beroep. Kosten Plaatsingsmogelijkheden Aanmeldingsprocedure

13 8 Verdiepen, vooral in de 5e klas http://oscarromero.dedecaan.net/ Meeloopdag/proefstuderen op de Hogeschool. Interview of meelopen in de praktijk. Regelen via decaan! Evt. eerst open dag 1/11 Inholland; 8/11 HvA

14 9 Knoop doorhakken Ordenen van gegevens Volgorde voorkeur opleiding Eventueel alternatief

15 10 HBO aanmelding Vrije toelating Beperkte toelating Loting (+cijfergem.) Numerus Fixus, bv. HvA Ec. opleidingen Aanvullende eisen Voor beperkt aantal HBO-opleidingen o.a. A.L.O; nu ook bij de Pabo

16 11 HBO aanmelding Studiekeuzecheck

17 12 HBO aanmelding H.B.O. centrale aanmelding via STUDIELINK.NL Voor 1 mei!!!! Loting voor de zekerheid ook voor 1 mei! Aanvullende eisen in ieder geval vóór 15 januari 2015 bij de opleiding

18 13 MBO aanmelding Aanmelding in principe vóór 1 maart Bij een aantal opleidingen vindt er een selectie plaats. In de meeste gevallen via een intakegesprek

19 14 Wie zal dat betalen? Tegemoetkoming ouders Tegemoetkoming scholieren (18+) Studiefinanciering Hoger Onderwijs Zie ook: www.studie-kosten.nl

20 15 Tegemoetkoming ouders Bestemd voor 16- en 17-jarigen Kindgebonden budget per 1 jan. 2009 (inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen tot 18 jaar) m.i.v. 1 januari 2010 hierin opgenomen Automatisch via de belastingdienst Info: www.toeslagen.nlwww.toeslagen.nl Aanvragen bij www.ib-groep.nlwww.ib-groep.nl

21 Tegemoetkoming scholieren 18+ Kinderbijslag vervalt Subsidieregeling altijd aanvragen!! –3 maanden van tevoren Iedereen basistoelage ruim €100 per maand Mogelijk aanvullende toelage max.160 € per maand maar afhankelijk van gezamenlijk belastbaar inkomen ouders/verzorgers èn je moet al 18 zijn

22 17 Sociaal Leenstelsel OV-studentenkaart Sociaal Leenstelsel Aanvullende beurs Collegeldkrediet

23 18 Studentenreisproduct, keuze uit: - weekabonnement - weekendabonnement Persoonlijke OV-chipkaart apart aanvragen en koppelen aan studentenreisproduct Studentenreisproduct

24 18 Aanvullende beurs Prestatiebeurs, afhankelijk van het inkomen beide ouders* Maximaal 365 euro tot een maximuminkomen van beide ouders tot 46.000 euro bruto. * Van de natuurlijke ouders wordt het inkomen gepeild via het BurgerServiceNummer

25 19 Prestatiebeurs Aanvullende Beurs is officieel een lening. Bij voldoende prestaties wordt het een gift. Binnen 10 jaar moet een bachelor-diploma behaald zijn. Anders alles terugbetalen! Dit geldt ook voor de OV-jaarkaart (studentenreisproduct) (per maand gebruik wordt ongeveer 100 euro per maand in rekening gebracht), Aantal jaren recht op aanvullende beurs is afhankelijk van de officiële studieduur (meestal 3 - 4 jaar bachelor, 1-2 jaar master)

26 20 Studievoorschot Basisbeurs afgeschaft. Iedere student mag lenen tot een maximum van 986 euro! Na afloop van de studie terugbetalen in maximaal 35 jaar als je meer dan het minimumloon verdient Je kunt waarschijnlijk ook nog apart blijven lenen voor je collegeld (nu 1900 euro). Daarvoor bestaat het collegegeldkrediet van maximaal € 159 per maand (nu)

27 25 De zorgverzekering 18 jaar of ouder: zelf zorgverzekering afsluiten –Ca. € 1300 per jaar Zorgtoeslag: zelf aanvragen bij de belastingdienst tot max. 72 euro per maand

28 26 Kosten o.a. Collegegeld€1900 Boeken enz.€500-1000 Zorgverzekering€1300 (Kamerhuur€355) Levensonderhoud/Kleding Verzekeringen Enz. Enz. Zie: WWW.NIBUD.NL

29 27 Studiefinanciering MBO 18+ OV-studentenkaart Prestatiebeurs Lesgeld minder dan collegegeld Aanvullende beurs Rentedragende lening

30 28 Nog geen 18 en naar het MBO Tegemoetkoming ouders!! Subsidieregeling betekent aanvragen! Is afhankelijk van gezamenlijk belastbaar inkomen ouders/verzorgers Andere kinderen in VO tellen mee

31 29 Tenslotte Zijn er nog vragen?


Download ppt "Voorlichtingsavond 5 HAVO. Programma - Even voorstellen - Algemeen havo 5 - loopbaanoriëntatie."

Verwante presentaties


Ads door Google