Dit alles met garanties omkleedt!">

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nul-op-de-Meter wetgeving

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nul-op-de-Meter wetgeving"— Transcript van de presentatie:

1 Nul-op-de-Meter wetgeving
Hoe en Waarom

2 Nul op de Meter woning Stroomversnellers
Energie: "Bij een Nul Op de Meter woning zijn de in- en uitgaande energiestromen voor gebouwgebonden energie (ruimteverwarming, -koeling, warm tapwater gebruik) en het gebruik van huishoudelijke apparatuur (incl. verlichting)  op jaarbasis per saldo nul, onder standaard klimaatcondities zoals die gelden in Nederland en bij standaard gebruik van de woning, zoals vastgelegd in de ontwerpuitgangspunten onderbouwd door Nederlands normen.” Binnenmilieu/comfort (Temperatuuroverschrijdingsuren, CO2-niveau, etc.) Te realiseren kwaliteitsniveau van de woning en de instandhoudingskosten  => Dit alles met garanties omkleedt!

3 Vertaling naar prestatiecontracten
De prestatiegarantie wordt afgegeven op woningniveau (niet component) Compleet pakket gegarandeerde prestatieaspecten Energie Binnenmilieuprestaties (TO-uren, CO2 concentratie in de woonruimtes, max dB, etc.) Onderhoud Afwijkend referentiegebruik (indien van toepassing) Concretisering “Voor” en “Na” Duur prestatiegarantie (ook in relatie tot onderhoud) Bepalingen t.a.v. monitoring, informatievoorziening bewoner/bouwer, bewijsvoering (bouwtransparant!) en privacy (slimme meter) Kosten voor prestatiegarantie, bemetering, monitoring en rapportage zijn inclusief

4 Prestatiecontracten …
Bepaling correctie voor afwijking klimaatjaar (graaddagen, koelgraaddagen) Bepalingen t.a.v. bouw-verwijtbare afwijking (technisch herstel/financiële compensatie) Bepaling t.a.v. energieprijsschommelingen buiten bandbreedte Bepaling t.a.v. vroegtijdig vertrek bewoner (garantieduur/onderhoud) Bepaling t.a.v. evt. faillissement garantieverlener

5 Waarom neemt de overheid de Stroomversnellings definitie niet over?
Er is meer dan Nul op de Meter…

6 Randvoorwaarden wetgeving Overheid
Geen Gelegenheidswetgeving (liefst geen wet maar AMvB) Bescherming huurrecht Eenvoudig toetsbaar (liefst aan de hand van bestaande normen en via norm aangewezen methodieken) Onafhankelijk van wie er woont en hoe die woont … niet te duur (voor de schatkist)

7 Randvoorwaarden wetgeving Energiesprong/Stroomversnelling
Woonlastenneutraliteit mogelijk Duurzaam: stimuleert vraagreductie en afdekking restant energiegebruik met duurzaam geproduceerde energie Houdt woning na renovatie en/of mutatie beschikbaar voor lage inkomensgroepen (binnen DAEB) Economisch haalbare businesscase te maken voor woningcorporatie en bouwers Geen gedoe met complexe wet- en regelgeving c.q. hoge bijkomende (administratieve) lasten Stimuleert innovatie (of beperkt het in ieder geval niet) Alleen bemetering nodig in geval van conflict (op basis van monitoringsprotocol). Weert freeriders (woco en conceptaanbieders)

8 Energieprestatievergoeding na enkele omzwervingen (en definities..)
Alles in de huur (maar deel buiten huurtoeslag/liberalisatieregime) Onderdeel van servicekosten Huur tot label B, rest EPV EPV i.p.v. labelpunten

9 Voorgestelde aanpak Een vergoeding voor (ver)nieuwbouw met zeer hoge besparingsambities (zoals nul-op-de-meter) bestaat uit een optelling van de volgende 3 onderdelen: Woningverbetering (stenen en besparing) als onderdeel van de huurprijs; Energieopwekking in de vorm van een energieprestatievergoeding als onderdeel van de nutsvoorziening; Huishoudelijke apparatuur als onderdeel van de servicekosten.

10 Onder volgende voorwaarden
Er komt een strikt onderscheid tussen energiebesparing en opwekking Maatregelen voor energiebesparing die leiden tot een hogere energieindex kunnen leiden tot een hogere kale huur, conform de huidige systematiek. Met uitzondering van opwekking. Energieopwekking telt niet mee voor de bepaling van de energieindex/labels. Voor opwekking komt een aparte (energieprestatie)vergoeding, afhankelijk van de gegarandeerde energieprestatie die wordt geleverd. De hoogte van de vergoeding voor de gegarandeerde energieprestatie zal in een tabel worden uitgewerkt. Indien deze energieprestatie wordt geleverd, mag de vergoeding voor opwekking buiten de huurprijs (bovenop de WWS-punten voor energiebesparing) apart in rekening worden gebracht op basis van een schriftelijke overeenkomst en als onderdeel van de nutsvoorziening. Als onderdeel van de huidige servicekostenregeling kan huishoudelijke apparatuur (waaronder wasmachine, etc) bij een huurder in rekening worden gebracht. De energieprestatievergoeding wordt geregeld in de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. Een voorzichtige streefdatum op basis van een novelle is 1 juli 2015.

11 Energiesprong/Stroomversnelling randvoorwaarden wetgeving
Woonlastenneutraliteit mogelijk: Ja Duurzaam: stimuleert vraagreductie en afdekking restant energiegebruik met duurzaam geproduceerde energie: Slechts deels stimulans besparing Houdt woning na renovatie en/of mutatie beschikbaar voor lage inkomensgroepen (binnen DAEB): Ja Economisch haalbare businesscase te maken voor woningcorporatie en bouwers: Ja Geen gedoe met complexe wet- en regelgeving c.q. hoge bijkomende (administratieve) lasten: Redelijk Stimuleert innovatie (of beperkt het in ieder geval niet): ja en nee Alleen bemetering nodig in geval van conflict (op basis van monitoringsprotocol): Ja Weert freeriders: Afhankelijk van uitwerking en … de tabel….

12 Uitwerking definitie Indien een woning voldoet aan: EPC < - 0,2 en
gegarandeerde maximale netto warmtevraag (aangetoond volgens bijvoorbeeld PHPP) welke door de woning zelf opgewekt dient te worden, en gegarandeerde minimale productie duurzaam opgewekte finale energie (aangetoond volgens meetprotocol) 2) En 3) volgens tabel

13 Vervolg proces Onafhankelijke toets onderzoeksbureau Inbreng 2e kamer
Marktconsultatie? Inbreng 2e kamer Toetsing 1e kamer Invoering juli 2015

14 Vragen?


Download ppt "Nul-op-de-Meter wetgeving"

Verwante presentaties


Ads door Google