De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SUBSIDIES KINDEROPVANG BABY’S EN PEUTERS

Verwante presentaties


Presentatie over: "SUBSIDIES KINDEROPVANG BABY’S EN PEUTERS"— Transcript van de presentatie:

1 SUBSIDIES KINDEROPVANG BABY’S EN PEUTERS
Besluit van de Vlaamse Regering 22 november gewijzigd op 4 april 2014 Ministerieel besluit van 23 april 2014

2 OVERZICHT SUBSIDIES Basissubsidie Subsidie voor inkomenstarief
voor kinderopvang met 220 openingsdagen actieve kennis van het Nederlands voor alle kinderbegeleiders Basissubsidie voor kinderopvang waar gezinnen een prijs betalen op basis van het inkomen kinderen van bepaalde gezinnen voorrang krijgen Subsidie voor inkomenstarief voor kinderopvang die kwetsbare gezinnen ondersteunt waar kinderen van deze gezinnen voorrang krijgen Plussubsidie voor inclusieve opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte samen met kinderen zonder specifieke zorgbehoefte Subsidie inclusieve opvang Versie 7 augustus 2014

3 Subsidie voor inkomenstarief
TRAPPENSYSTEEM Trap 3 Plussubsidie Subsidie voor inkomenstarief Basissubsidie Trap 1 1 Trap 2 Inclusieve opvang Individuele: vanaf vergunning Structurele: minstens subsidie voor inkomenstarief nodig Combinatie individuele & structurele mogelijk Versie 7 augustus 2014

4 INHOUD Algemene principes Basissubsidie Subsidie voor inkomenstarief
Plussubsidie Subsidie inclusieve opvang Omzetting

5 ALGEMENE PRINCIPES Start op 1 april 2014
Huidige subsidies worden automatisch omgezet naar nieuwe Hetzelfde aantal subsidieerbare plaatsen Geen enkele sector gaat financieel achteruit Organisator die financieel minder krijgt: onder bepaalde voorwaarden compensatie mogelijk Engagement voor hogere subsidies voor een aantal sectoren Door budgettaire context: overgangstermijnen Aantal plaatsen met subsidies zal groeien Binnen budgettaire mogelijkheden Met programmatie oproep Versie 7 augustus 2014

6 Voorlopige versie 5 juli 2013
ALGEMENE PRINCIPES Subsidies gekoppeld aan specifieke dienstverlening Bijkomende opdrachten en voorwaarden Toegang voor iedereen gelijk: zelfstandig, openbaar bestuur, … Subsidievoorwaarden ≠ vergunningsvoorwaarden Geen verplichting om subsidies aan te vragen Toekenning voor 10 jaar zolang organisator aan voorwaarden voldoet Verschillende bedragen naargelang: Gezinsopvang of groepsopvang Eventuele overgangsfase Versie 7 augustus 2014 Voorlopige versie 5 juli 2013

7 ALGEMENE PRINCIPES Opbouwen reserves mogelijk onder bepaalde voorwaarden Subsidiebedragen worden verhoogd als spilindex overschreden Voorschot per kwartaal en jaarafrekening Elektronisch bezorgen van gegevens aan Kind en Gezin De organisator krijgt subsidies voor één of meerdere opvanglocaties Organisator kiest welke locaties Zodra betaling: aan de subsidievoorwaarden voldoen Alle plaatsen in de locatie moeten aan de subsidievoorwaarden voldoen van de respectievelijke trap Versie 7 augustus 2014

8 TOEKENNING EN BETALING
Plaatsen met een vergunning Plaatsen met een beslissing tot toekenning Plaatsen met effectieve betaling Subsidieerbare kinderopvangplaatsen Gesubsidieerde kinderopvangplaatsen Vergunde kinderopvangplaatsen Een voorbeeld Vergund: 20 plaatsen Subsidieerbaar: 20 plaatsen Gesubsidieerd: 20 plaatsen Vergund: plaatsen Gesubsidieerd: plaatsen Vergund: 26 plaatsen Voorbeeld: De organisator heeft een locatie met 20 vergunde en subsidieerbare kinderopvangplaatsen. Op dat moment wordt er ook voor 20 plaatsen effectief subsidie betaald (= 20 gesubsidieerde aantal kinderopvangplaatsen). Door verbouwingswerken moet de organisator de vergunde capaciteit tijdelijk verminderen naar 16 plaatsen. Op dat ogenblik wordt de gesubsidieerde capaciteit 16. Er zijn maar 16 vergunde plaatsen, dus wordt er maar voor 16 plaatsen effectief subsidie betaald. De subsidieerbare capaciteit van 20 plaatsen kan een tijd behouden blijven. Wanneer de organisator na de verbouwingswerken opnieuw een vergunning heeft voor 20 plaatsen, kan hij opnieuw subsidie voor 20 plaatsen ontvangen. Als er 26 vergunde plaatsen zijn en maar subsidies werden toegekend voor 20 plaatsen, dan worden er maar 20 plaatsen gesubsidieerd. Het aantal gesubsidieerde plaatsen kan nooit hoger zijn dan het aantal vergunde plaatsen. Versie 7 augustus 2014

9 TOEKENNING EN BETALING
Subsidies worden gegroepeerd in subsidiegroepen Gezinsopvang: alle opvanglocaties van organisator in een zorgregio Groepsopvang: alle opvanglocaties van organisator in een gemeente Uitzondering Brussel: zorgregio Samenwerkende onthaalouders: aparte subsidiegroep Versie 7 augustus 2014

10 ORGANISATOR Versie 7 augustus 2014
SUBSIDIEGROEP GEMEENTE A GROEPSOPVANG SUBSIDIEGROEP ZORGREGIO A GEZINSOPVANG SUBSIDIEGROEP ZORGREGIO A SAMENWERKENDE ONTHAALOUDERS Groepsopvang locatie 1 Groepsopvang locatie 2 Gezinsopvang locatie 3 Gezinsopvang locatie 4 Samenwerkende onthaalouder locatie 5 SUBSIDIEGROEP GEMEENTE B GROEPSOPVANG SUBSIDIEGROEP ZORGREGIO B GEZINSOPVANG SUBSIDIEGROEP ZORGREGIO B SAMENWERKENDE ONTHAALOUDERS Groepsopvang locatie 6 Gezinsopvang locatie 7 Samenwerkende onthaalouder locatie 9 Samenwerkende onthaalouder locatie 8 Versie 7 augustus 2014

11 TOEKENNING EN BETALING
Acties op het niveau van subsidiegroepen Toekenning, berekening en betaling Evaluatie van het voldoen aan subsidievoorwaarden voor alle locaties samen die voldoen aan de voorwaarden van een bepaalde subsidie in de subsidiegroep Voordelen subsidiegroepen Organisator kan subsidies flexibel inzetten Bij verhuis of stopzetting binnen subsidiegroep: tijdelijk behoud subsidies Versie 7 augustus 2014

12 INHOUD Basissubsidie Algemene principes Subsidie voor inkomenstarief
Plussubsidie Subsidie inclusieve opvang Omzetting

13 BASISSUBSIDIE Subsidie voor kinderopvang met 220 openingsdagen
actieve kennis van het Nederlands voor alle kinderbegeleiders Versie 7 augustus 2014

14 BASISSUBSIDIE - VOORWAARDEN
220 openingsdagen Groepsopvang: iedere locatie Gezinsopvang: per subsidiegroep Overgang in 2014, 2015 en 2016: 180 dagen Alle begeleiders hebben actieve kennis van Nederlands Ofwel attest (zelfde niveau als vergunning) Ofwel onder bepaalde voorwaarden het attest na 4 jaar werken behalen Overgangsperiode gezinsopvang tot april 2017 groepsopvang tot april 2016 Jaarlijks een begroting met raming van inkomsten en uitgaven Boekhouding die inkomsten en uitgaven voor kinderopvang transparant afzondert Versie 7 augustus 2014

15 BASISSUBSIDIE - BEDRAGEN
Gezinsopvang: 267,30 € per plaats per jaar Groepsopvang: 578,37 € per plaats per jaar Verhoudingsgewijs vermindering als: geen gans jaar actief aantal opgevangen kinderen per kalenderjaar lager is dan het aantal gesubsidieerde plaatsen Versie 7 augustus 2014

16 BASISSUBSIDIE - OVERGANGSMAATREGEL
Organisator huidige samenwerkende aangesloten onthaalouders Tot uiterlijk april 2020: bedragen gezinsopvang Erna: bedragen groepsopvang Versie 7 augustus 2014

17 INHOUD Basissubsidie Subsidie voor inkomenstarief Algemene principes
Plussubsidie Subsidie inclusieve opvang Omzetting

18 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF
Een subsidie voor kinderopvang waar: gezinnen een prijs betalen op basis van het inkomen kinderen van bepaalde gezinnen voorrang krijgen Versie 7 augustus 2014

19 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - VOORWAARDEN
Voldoen aan voorwaarden basissubsidie 220 openingsdagen van 11u tussen 6u en 20u Vroegere IKG-opvang, aangesloten onthaalouders en lokale diensten voor buurtgerichte kinderopvang in 2014, 2015 en 2016: 9 uren tussen 6 en 20 uur 80% bezetting Overgangsperiode: 70% 2014 75% 2015 Versie 7 augustus 2014

20 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - VOORWAARDEN
Voorrangsregels Inspanningsverbintenis absolute en steeds voorrang voor werksituatie werk zoeken, houden of beroepsopleiding daarnaast voorrang alleenstaanden gezinnen met laag inkomen pleegkinderen broertjes en zusjes Versie 7 augustus 2014

21 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - VOORWAARDEN
Voorrangsregels Resultaatsverbintenis: min. 20% van de opgevangen kinderen: gezinnen die voldoen aan 2 kenmerken van voorrangsregels of kwetsbare gezinnen zelfde definitie als in trap 3 plussubsidie 20% niet bereikt: afwijking mogelijk van de absolute voorrang werksituatie Versie 7 augustus 2014

22 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - VOORWAARDEN
Bijkomend Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Inspanningsverbintenis Voorrang aan kinderen waarvan minstens één persoon uit het gezin het Nederlands voldoende machtig is Resultaatsverbintenis Min. 1 kind, max. 55% van de kinderen Voorrangsregels Bijkomende eigen regels mogelijk, maar wettelijke voorrangsregels zijn prioritair Opnemen in het huishoudelijk reglement Versie 7 augustus 2014

23 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - VOORWAARDEN
Organisator met 19 subsidieerbare plaatsen of meer: Rechtspersoonlijkheid met sociaal oogmerk Zelfstandige IKG kinderdagverblijven: uiterlijk 1 april 2020 Kinderbegeleiders groepsopvang zijn werknemers Niet voor: kinderbegeleider = verantwoordelijke samenwerkende aangesloten onthaalouders met sui-generis statuut evaluatie in 2017 Dubbele boekhouding en financieel verslag Versie 7 augustus 2014

24 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - VOORWAARDEN
Systeem inkomenstarief gebruiken Geen mix mogelijk binnen zelfde locatie Betalen voor gereserveerde opvangdagen Opvangplan wordt vastgelegd in schriftelijke overeenkomst. Uitzondering: sluitingsdagen & gerechtvaardigde afwezigheidsdagen (ministerieel besluit) Inkomenstarief dekt kosten gedurende bepaald aantal uren, met uitzondering van ‘s nachts Bijkomend: bepaalde bijkomende kosten & reservatie of waarborg (ministerieel besluit) Buitenschoolse opvang: apart besluit Versie 7 augustus 2014

25 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - VOORWAARDEN
Systeem inkomenstarief gebruiken Ouder berekent inkomenstarief via website Kind en Gezin basis: gezamenlijk belastbaar inkomen als nodig: organisator ondersteunt ministerieel besluit Individueel verminderd tarief mogelijk Organisator: facturatie en inning Onjuiste verklaringen van ouders Herberekening of maximumtarief mogelijk Versie 7 augustus 2014

26 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - BEDRAGEN
Bedrag per prestaties Alle prestaties tussen 6u en 20u van locaties van subsidiegroep die aan subsidievoorwaarden voldoen 100%: prestaties van 5u tot 11u 60%: prestaties van 0 tot 5u max 120% (aantal gesubsidieerde plaatsen x 220 x 120%) Bedrag volgens gemiddelde leeftijd Op basis van leeftijden en werkregeling Gezinsopvang: verantwoordelijken en medewerkers die verantwoordelijke systematisch ondersteunen Groepsopvang: begeleiders, verantwoordelijken en medewerkers die verantwoordelijke systematisch ondersteunen Verrekening met inkomenstarieven Versie 7 augustus 2014

27 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF BEDRAGEN 2014
Gezinsopvang Prestatie 21,46 € per prestatie Leeftijd Gemiddelde leeftijd 20 jaar 431,20 € per gesubsidieerde plaats per jaar Per extra jaar met max. 40 jaar 7,42 € per gesubsidieerde plaats per jaar Versie 7 augustus 2014

28 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF OVERGANGSMAATREGELEN – BEDRAGEN 2014
Diensten voor onthaalouders > organisatoren gezinsopvang met inkomenstarief Tot uiterlijk april 2020 Erna Openbare besturen voor plaatsen openbaar tarief Gem. leeftijd 20 jaar: 343,75 € Per jaar erbij: 5,91 € Bedragen gezinsopvang Samenwerkende onthaalouders Basissubsidie: 267,30 € Opvangprestatie: 21,46 € Gem. leeftijd: 343,75 € Vzw Gem. leeftijd: 431,20 € Per jaar erbij: 7,42 € Bedragen groepsopvang voorlopige versie 5 juli 2013

29 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF - OVERGANGSMAATREGELEN
Tot uiterlijk april 2019 (bedrag 2014) Diensten met samenwerkingsverband 800 plaatsen en min. 50% medewerker: extra 26,37 euro per gesubsidieerde plaats per jaar. Erna Dit budget wordt toegevoegd aan component gemiddelde leeftijd gezinsopvang. Versie 7 augustus 2014

30 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF BEDRAGEN 2014
Groepsopvang Prestatie 23,37 € per prestatie Leeftijd Gemiddelde leeftijd 20 jaar 5.529,66 € per gesubsidieerde plaats per jaar Per extra jaar met max. 40 jaar 96,76 € Versie 7 augustus 2014

31 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF OVERGANGSMAATREGELEN – BEDRAGEN 2014
Zelfstandige kinderdagverblijven met IKG > organisatoren groepsopvang met inkomenstarief Tot uiterlijk april 2020 Erna Gem. leeftijd 20 jaar: 2307,80 € Per jaar erbij: 40,38 € Bedragen én voorwaarden groepsopvang voorlopige versie 5 juli 2013

32 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF OVERGANGSMAATREGELEN – BEDRAGEN 2014
Tot uiterlijk april 2020 Erna Erkende kinderdagverblijven openbare besturen voor plaatsen openbaar tarief - 67,98 % plaatsen hoogste tarief erkend kinderdagverblijf vzw 32,02 % plaatsen laagste tarief IKG Bedragen groepsopvang Peutertuinen vzw - 48,30% hoogste tarief erkend kinderdagverblijf vzw 51,70% plaatsen laagste tarief IKG Bedragen en voorwaarden groepsopvang Peutertuinen openbaar bestuur - 17,20% plaatsen hoogste tarief erkend kinderdagverblijf vzw 82,80% plaatsen laagste tarief IKG voorlopige versie 5 juli 2013

33 INHOUD Basissubsidie Plussubsidie Algemene principes
Subsidie voor inkomenstarief Plussubsidie Subsidie inclusieve opvang Omzetting

34 PLUSSUBSIDIE Subsidie voor kinderopvang:
die kwetsbare gezinnen ondersteunt waar kinderen van deze gezinnen voorrang krijgen Versie 7 augustus 2014

35 PLUSSUBSIDIE - VOORWAARDEN
Voldoen aan voorwaarden basissubsidie en subsidie inkomenstarief Inspanningsverbintenis: voorrang voor kwetsbare gezinnen voldoen aan 2 kenmerken waarvan min. 1 van de laatste 3: kinderopvang nodig voor werksituatie alleenstaand laag inkomen gezinslid met handicap of verminderd zelfzorgvermogen, of sociaal pedagogisch nodig in kader van hulpverlening of inburgering geen diploma secundair onderwijs Resultaatsverbintenis: 30% kinderen uit kwetsbare gezinnen voorlopige versie 5 juli 2013

36 PLUSSUBSIDIE VOORWAARDEN
Specifieke dienstverlening Proactief opnamebeleid aandacht voor occasionele & dringende kinderopvang in samenwerking met mogelijke toeleiders & lokale loketten Afstemmen werking op kwetsbare gezinnen Uitbouwen en verspreiden van expertise respectvol omgaan met diversiteit in samenwerking met pedagogische ondersteuner en Lokaal Overleg Kinderopvang Versie 7 augustus 2014

37 PLUSSUBSIDIE - VOORWAARDEN
Specifieke dienstverlening Mee uitvoeren lokale doelstellingen sociaal gezinsbeleid samenwerking met lokaal bestuur en andere actoren (bv Huizen van het Kind) Inspanning om medewerkers aan te werven vanuit kwetsbare groepen en gelijkwaardige kansen bieden Bevorderen participatie en betrokkenheid gezinnen, medewerkers en buurt Aangepaste personeelsinzet of specifieke expertise Procedures en processen over deze dienstverlening in kwaliteitshandboek Versie 7 augustus 2014

38 PLUSSUBSIDIE Bedrag 2014 647,50 euro per gesubsidieerde plaats per jaar Omzetting Lokale diensten buurtgerichte kinderopvang met voorschoolse opvang Versie 7 augustus 2014

39 INHOUD Subsidie inclusieve opvang Algemene principes Basissubsidie
Subsidie voor inkomenstarief Plussubsidie Subsidie inclusieve opvang Omzetting

40 SUBSIDIE INCLUSIEVE KINDEROPVANG
Subsidie voor inclusieve opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte samen met kinderen zonder specifieke zorgbehoefte. door medische of psychosociale problemen meer intensieve zorgen nodig Versie 7 augustus 2014

41 SUBSIDIE INCLUSIEVE OPVANG - VOORWAARDEN
Individuele inclusieve opvang Aantonen dat er meer intensieve zorgen nodig zijn met aangepaste: infrastructuur personeelsinzet of specifieke expertise pedagogisch handelen en specifieke ondersteuning Grondbeginselen Internationaal Verdrag Rechten Personen Handicap Regelmatig evalueren en bijsturen indien nodig Versie 7 augustus 2014

42 SUBSIDIE INCLUSIEVE OPVANG - VOORWAARDEN
Structurele inclusieve opvang Minstens subsidie inkomenstarief In de subsidiegroep min. 1 locatie structurele uitbouw inclusieve kinderopvang Op structurele manier meer intensieve zorgen met aangepaste: infrastructuur personeelsinzet of specifieke expertise pedagogisch handelen en specifieke ondersteuning specifieke jaarlijkse vorming op basis van een analyse Versie 7 augustus 2014

43 SUBSIDIE INCLUSIEVE OPVANG - VOORWAARDEN
Structurele inclusieve opvang Inschakelen in netwerk met specifieke expertise Bezetting minimaal 60% Grondbeginselen Internationaal Verdrag Rechten Personen Handicap Beleid voeren In huishoudelijk reglement Voor organisator met meer dan 8 vergunde plaatsen: kwaliteitshandboek Versie 7 augustus 2014

44 SUBSIDIE INCLUSIEVE KINDEROPVANG - BEDRAGEN 2014
Individuele 9,54 € per prestatie van een kind met specifieke zorgbehoefte toekenning van Kind en Gezin Structurele 2891,49 € per structurele plaats per jaar max 1/3 van het aantal vergunde plaatsen per subsidiegroep Combinatie individuele & structurele mogelijk Versie 7 augustus 2014

45 INHOUD Omzetting Algemene principes Basissubsidie
Subsidie voor inkomenstarief Plussubsidie Subsidie inclusieve opvang Omzetting

46 OMZETTING Je krijgt nog geen subsidies van Kind en Gezin
Je krijgt geen subsidies bij de omzetting. Als extra budget >> oproep van Kind en Gezin met programmatiecriteria Je krijgt subsidies van Kind en Gezin Je subsidies worden op 1 april 2014 automatisch omgezet naar de nieuwe subsidies. Hetzelfde aantal opvangplaatsen Kostenvergoeding aangesloten onthaalouders Huidig statuut: organisator betaalt kostenvergoeding aan aangesloten onthaalouder Nieuw statuut onthaalouder = federaal geregeld (niet door het decreet) Subsidies VIA 3 en 4, DAC, Buitenschoolse opvang bij erkend KDV Blijft apart Versie 7 augustus 2014

47 OMZETTING GROEPSOPVANG
Zelfstandig kinderdagverblijf met financiële ondersteuning financiële ondersteuning per plaats Organisator groepsopvang TRAP 1 basissubsidie

48 OMZETTING GROEPSOPVANG
Zelfstandig kinderdagverblijf met IKG financiële ondersteuning per plaats IKG-vergoeding per prestatie vergoeding voor ziektes Organisator groepsopvang TRAP 1 en 2 basissubsidie subsidie voor inkomenstarief Overgangsperiode tot 2020 qua subsidiebedragen trap 2

49 OMZETTING GROEPSOPVANG
Erkend Kinderdagverblijf component leeftijd component bezetting forfait per plaats subsidie logistieke functie subsidie directiefunctie Organisator groepsopvang TRAP 1 en 2 basissubsidie subsidie voor inkomenstarief Peutertuinen en crèches gesubsidieerd volgens openbaar tarief: overgangsperiode tot 2020 voor subsidiebedragen trap 2

50 OMZETTING GROEPSOPVANG
Lokale dienst buurtgerichte opvang forfait per plaats loonsubsidie doelgroep-werknemers Organisator groepsopvang TRAP 1, 2 en 3 basissubsidie subsidie voor inkomenstarief plussubsidie Apart: Subsidiëring doelgroepwerknemers Werk Sociale Economie

51 OMZETTING GEZINSOPVANG
Dienst voor onthaalouders component leeftijd forfait per plaats forfait per dossier en onthaalouder onkosten-vergoeding sociaal statuut arbeidsongevallenverzekering Organisator gezinsopvang TRAP 1 en 2 basissubsidie subsidie voor inkomenstarief Nog 5 jaar aparte subsidie voor samenwerkingsverband Plaatsen gesubsidieerd volgens openbaar tarief: overgangsperiode tot 2020 voor subsidiebedragen trap 2

52 OMZETTING GEZINSOPVANG
Zelfstandige onthaalouder met IKG IKG-vergoeding per prestatie vergoeding voor ziektes Organisator gezinsopvang TRAP 1 en 2 basissubsidie subsidie voor inkomenstarief

53 OMZETTING SPECIFIEK ZORGBEHOEFTE
Nu 1 april 2014 Individuele specifieke zorgbehoefte inclusieve opvang Structurele

54 VRAGEN? www.kindengezin.be > kinderopvang > nieuw decreet
Je klantenbeheerder


Download ppt "SUBSIDIES KINDEROPVANG BABY’S EN PEUTERS"

Verwante presentaties


Ads door Google