De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Convergeren en selecteren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Convergeren en selecteren"— Transcript van de presentatie:

1 Convergeren en selecteren
© Piet van den Boom

2 Mindmapping Techniek om orde te brengen in complexe vraagstukken
door het visueel groeperen van kernbegripen

3 Doel Doel: structureren van indrukken rond beginterm Woorden Beelden
Kleuren etc Voordelen veel informatie hoofd- en bijzaken Vrije vorm Digitaal:

4

5 Informatieboom je vertrekt vanuit een centraal onderwerp
je linkt daaraan bijzaken en verwante concepten daarbij kun je kleuren, woorden en lijnen gebruiken de verschillende elementen worden ingedeeld naar belangrijkheid en in groepen of gebieden voorgesteld.

6 Richtlijnen mindmap Begin in het midden met een tekening van het onderwerp, bestaande uit tenminste 3 kleuren. Duid sleutelwoorden aan en schrijf tekst gebruik makend van kleine letters en hoofdletters. Elk woord of elke tekening moet alleen staan Alle woorden en tekeningen worden met elkaar verbonden, waarbij je start in het middelpunt. Vandaaruit teken je dikke en vloeiende lijnen, die naar de rand van het blad steeds dunner worden. Gebruik kleuren, symbolen en codes in de volledige mind map. Benadruk belangrijke woorden. Gebruik een heldere structuur voor het ordenen van je gegevens

7 Webbing Vereenvoudiging van mindmap
Methode om samenhang in complexe begrippen zichtbaar en overzichtelijk te maken oorzaak - effecten web hierarchisch web clusterweb

8 Brainstorm Brainstorm
benoemen van zoveel mogelijk zaken rond een vraagstuk Brainwrite zelfde uitgangspunt als brainstorm, maar schriftelijk ipv mondeling

9 Brainstorm Methode uit reclamewereld (Alex Osborn)
Doel: zo VEEL mogelijk informatie/ideeen verzamelen Groep (max 12 pp) Gevarieerde samenstelling Gespreksleider (geen voorzitter) Sessie van plm. 1,5 uur                

10 Brainstorm stappen Vraagstuk verkennen: probleem of kans?
Schudden: zoveel mogelijk informatie uit de groep halen Sorteren: informatie en ideeën in categorieën ordenen Selecteren: ideeën kiezen waarover men verder wil denken Verdiepen: idee verder uitwerken

11 Verkenningsfase Maak een globale beschrijving van
Inhoud: wat is het probleem Omvang: in welke mate komt het voor Eigenaren: voor wie is het een probleem Oorzaken: interne of externe oorzaken Gevolgen: korte en lange termijn Actoren/factoren: wie kan of wil er iets aan doen

12 Probleem of kans? probleem = situatie waarin een proces of product niet voldoet aan onze wensen of verwachtingen › reactief handelen kans = situatie waarbij we mogelijkheden zien om een proces of product te verbeteren › proactief handelen bedreiging = situatie waarin, door externe factoren, problemen (kunnen) ontstaan › preventief handelen

13 Brainstorm regels Uitstel van oordeel: geen kritiek en commentaar op ideeen Gelijkwaardigheid: geen verschillen op basis van deskundigheid of positie Ruimte: gekke, leuke, ondeugende ideeen mogen Delen: verdergaan op idee van ander wordt gestimuleerd

14 Brainstorm aanpak Sfeer: zorg voor ontspannen sfeer
Rust: bijeenkomst niet onderbreken voor pauze Ruimte: bij voorkeur kring of vierkant Verslag: alle ideeën worden geregistreerd (flaps, post-its), geen notulen

15 Brainwriting 635-methode 6 deelnemers
Iedereen schrijft 3 oplossingen op Beschikbare tijd: 5 minuten Lijstje doorgeven aan volgende deelnemer Geef weer 3 ideeën, waarbij je doorgaat op idee van voorganger Herhalen tot je rond bent: ruim 100 ideeën! Materiaal: flapovers, post-its Hulpmiddelen: muziek, voorwerpen, kleuren


Download ppt "Convergeren en selecteren"

Verwante presentaties


Ads door Google