De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Kersenbaan en éénrichtingsverkeer: Veilig en leefbaar Door: Helmer Nijland – projectleider Kersenbaan 11-11-2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Kersenbaan en éénrichtingsverkeer: Veilig en leefbaar Door: Helmer Nijland – projectleider Kersenbaan 11-11-2014."— Transcript van de presentatie:

1 De Kersenbaan en éénrichtingsverkeer: Veilig en leefbaar Door: Helmer Nijland – projectleider Kersenbaan 11-11-2014

2 inhoud Terugblik vanaf variantkeuze Raad 2008 Verkeersmodellen 2006/2008 en 2014 Aspecten/ gevolgen: inhoudelijk, juridisch, uitvoering Eindconclusie Vervolgstappen

3 Terugblik (1) Participatieproces met verschillende belangenverenigingen in 2006 – 2008 Uitgangspunten: veilig (met name voor fietsers) én leefbaar (spreiding verkeersdruk) In 2008 drietal varianten voorgelegd aan de Raad

4 Vermeerstraat Dorresteinseweg Arnhemseweg Variant 2A: Tunnelbak zonder op- en afritten + maatregelenpakket

5 Variant: Roethoefpoot met plateaus + maatregelenpakket Arnhemseweg Vermeerstraat Dorresteinseweg plateaus Afgesloten Roethofpoot

6 Variant: Roethoefpoot met eenrichtingsverkeer Daltonstraat - E. Meysterweg en Bosweg – Pasteurstraat en maatregelenpakket Dorresteinseweg Arnhemseweg Vermeerstraat Daltonstraat E. Meysterweg Pasteurtsraat Bosweg Roethofpoot Afgesloten

7  Motie om eenrichtingsverkeer Arnhemseweg en gedeelte Dorresteinseweg nu nog niet uit te voeren (monitoren/evalueren verkeerssituatie) Raadsbesluit december 2008  Roethoefpoot + eenrichtingsverkeer (Bosweg–Pasteurstraat en Daltonstraat–Everard Meijsterweg + eenrichtingsverkeer deel Vermeerstraat, Arnhemseweg en gedeelte Dorresteinseweg)  Keuze voor Roethofpoot = keuze voor één systeem: Kersenbaan met een afrit en een eenrichtingscircuit, om invulling te geven aan veiligheid en leefbaarheid Terugblik (2)

8 Uiteindelijke keuze van de raad 2 1

9 Terugblik (3) Ronde 4 maart 2014 n.a.v. motie nr. 14-1 ‘Eerst Kersenbaan, dan maatregelen’ “Wacht met de implementatie van de maatregelen tot na de nieuwe realisatie van de Kersenbaan en kruispunt Roethof (uitgezonderd maatregelen Arnhemseweg ‘zuid’)” Ronde 4 maart 2014, Motie nr. 16-1 (aangenomen) ‘Samenhang afslag Roethof en eenrichtingsverkeer opnieuw bekijken’ “Weeg op korte termijn af, op basis van actuele informatie, in hoeverre de afrit bij Roethof, met het daaraan gekoppelde eenrichtingsverkeer, noodzakelijk is voor de verkeersdoorstroming en neem daarbij tevens de gevolgen voor de leefomgeving van de omwonenden mee”

10 Terugblik (4) De varianten dienen te voldoen aan: o De variant past binnen het vastgestelde bestemmingsplan of o De variant is een breed gedragen wens vanuit de politiek of de omgeving maar in beide gevallen o grijpt de variant niet in op het huidige ontwerp van de Kersenbaan dat al in uitvoering is (m.u.v. de Roethofpoot) Collegebericht 25 maart: Voor de uitvoering van de motie M16-1 is gekozen om uit te gaan van ‘variant 2A’….Vanuit zorgvuldigheid en om de gemeenteraad de gelegenheid te bieden een zo volledig mogelijke afweging te maken, worden naast variant 2A nog zes andere verkeersvarianten uitgewerkt.

11 Terugblik (3) De zeven varianten zijn de volgende 1. Collegevariant 2008 (variant 2A)Dit is de voorkeursvariant 2A uit de participatie 2. Raadsbesluit 2008Dit is de huidige toekomstige situatie, door de raad gekozen in 2008 3. Motie 16-1Dit is de letterlijke interpretatie van de motie van 4 maart, waarbij de ‘Roethofpoot’ niet wordt aangelegd, er geen eenrichtingsverkeer Leusderkwartier is en de Arnhemseweg ‘Zuid’ is afgesloten 4. BestemmingsplanDit is de variant waarbij er geen eenrichtingsverkeer Leusderkwartier is, behalve daar waar het bestemmingsplan dit ‘onmogelijk’ maakt, nl. bij de aansluiting op de rotonde 5. Varianten géén eenrichtingHierbij is al het eenrichtingsverkeer opgeheven, maar de ‘Roethofpoot’ wel behouden 6. Pasteurstraat tweerichtingenDit is een optimalisatievariant binnen het huidige raadsbesluit: Tweerichtingsverkeer op de Pasteurstraat, omdat dit positief lijkt uit te kunnen vallen voor de afwikkeling van verkeer in het Leusderkwartier 7. Huidige situatie zonder Roethofpoot Dit is de huidige situatie waarbij ook de ‘Roethofpoot’ niet wordt aangelegd

12 Maatregelpakket Collegevariant 2008 Maatregelpakket Raadsbesluit 2008 Huidige situatie Variant 1 Collegevariant 2008 (2A)

13 Variant 2 Raadsbesluit 2008 Maatregelpakket Collegevariant 2008 Maatregelpakket Raadsbesluit 2008 Huidige situatie

14 Variant 3 Motie SP/GL M16-1 Maatregelpakket Collegevariant 2008 Maatregelpakket Raadsbesluit 2008 Huidige situatie

15 Variant 4 Bestemmingsplan Maatregelpakket Collegevariant 2008 Maatregelpakket Raadsbesluit 2008 Huidige situatie

16 Variant 5 Geen éénrichting met Roethofpoot Maatregelpakket Collegevariant 2008 Maatregelpakket Raadsbesluit 2008 Huidige situatie

17 Variant 6 Optimalisatie éénrichting Maatregelpakket Collegevariant 2008 Maatregelpakket Raadsbesluit 2008 Huidige situatie

18 Variant 7 Huidig geen Roethofpoot Maatregelpakket Collegevariant 2008 Maatregelpakket Raadsbesluit 2008 Huidige situatie

19 Verkeersmodellen Model 2008 (basis 2006)Model 2014 (basis 2014) Verkeerstellingen2006 (toppunt groei automobiliteit)2014 (lage automobilitieit o.a. als gevolg crisis) Prognosejaar20202025 NetwerkHoofdwegen en wijkwegenAlle wegen ook woonstraten ZoneringGrof, beperkt aantal voedingslinksFijn, veel voedingslinks en in studiegebied verder verfijnd Type verkeersmodelSpitsuurmodelEtmaalmodel Belangrijke uitgangspunten Ziekenhuis verhuisd naar Maatweg, woningbouw op beide lokaties Ziekenhuis verhuisd naar Maatweg, alleen woningbouw op Lichtenberg Ganskuijl en Corderius niet aangepastPlannen Ganskuijl en Corderius opgenomen Huidige verbreding A28, geen westelijke ontsluiting Knooppunt Hoevelaken, wel westelijke ontsluiting Verkeer is studiegebied Veel doorgaand verkeer en minder bestemmingsverkeer in gebied Minder doorgaand verkeer en meer bestemmingsverkeer, verkeersstromen minder gevoelig voor aanpassingen in wegennet

20 Aspecten/ Gevolgen Inhoudelijke aspecten Verkeer Lucht en geluid OV (bus) Stedenbouwkundig Overige aspecten/ gevolgen Juridisch (Bestemmingsplan/ Wet Geluidhinder) Uitvoering Tijd en geld

21 Aspecten – Verkeer (1) Verkeer: o Spreiding o Doorstroming o Bereikbaarheid/ Verkeersstructuur o Veiligheid

22 2.800 900 2.000 2.900 2.700 3.100 3.900 3.400 1.200 600 800 8.300 1.500 1.300 1.600 1.800 2.000 2.800 100 500 1.000 7.800 9.700 9.500 9.800 7.200 4.100 7.6008.800 600 950 2.800 3.600 4.200 1.700 1.600 1.500 1.300 7.900 400 2.500 1.600 8.200 250 30 km 11.000 Var 2 Raadsbesluit 2008 Vergelijking t.o.v. prognoses 2008 toename autoverkeer afname autoverkeer

23 3.700 850 2.200 2.600 2.300 3.000 8.200 4.200 1.000 600 300 9.000 700 1.000 1.100 1.400 1.700 3.500 3.100 4.600 4.500 950 8.800 10.300 10.100 10.400 6.600 4.200 8.7009.400 500 900 2.800 3.500 4.100 900 700 800 1.500 7.700 350 2.200 1.700 8.900 350 30 km 11.400 Var 1 Collegevariant 2008 Vergelijking t.o.v. prognoses variant 2 toename autoverkeer afname autoverkeer

24 3.700 150 2.000 4.900 5.000 5.300 5.600 5.300 1.100 600 300 7.000 800 1.000 2.700 2.900 3.100 3.500 3.000 100 400 900 9.800 10.700 10.500 10.900 6.400 4.100 9.4009.900 500 200 3.900 3.700 4.100 1.100 1.000 900 1.500 7.400 350 4.700 1.100 7.500 250 30 km 11.900 Var 3 Motie 2014 Vergelijking t.o.v. prognoses variant 2 toename autoverkeer afname autoverkeer

25 3.700 150 2.300 2.800 2.600 3.100 5.500 5.200 1.100 600 300 8.100 600 900 1.700 1.600 1.900 3.500 3.300 100 500 900 7.800 9.400 9.200 9.500 6.900 4.300 7.9007.600 400 200 4.200 4.600 1.200 1.100 1.000 1.600 7.700 400 2.400 1.200 8.000 250 30 km 10.800 Var 4 Bestemmingsplan Vergelijking t.o.v. prognoses variant 2 toename autoverkeer afname autoverkeer

26 3.200 150 2.300 2.700 2.600 2.900 4.000 3.700 1.100 600 300 9.600 800 1.100 1.400 1.800 3.000 2.600 100 400 1.000 9.700 9.300 9.600 10.200 6.800 4.800 9.40010.400 400 200 4.100 4.000 4.500 1.000 900 800 1.600 7.300 300 2.300 1.100 9.500 250 30 km 12.100 Var 5 geen 1ri wel Roethofpoot Vergelijking t.o.v. prognoses variant 2 toename autoverkeer afname autoverkeer

27 3.000 150 2.300 2.900 2.700 3.100 3.900 3.400 1.000 600 700 8.000 1.400 1.100 1.600 1.800 2.000 2.600 2.400 100 500 1.000 7.600 9.800 9.600 10.000 7.400 4.000 7.3008.600 600 200 4.100 4.000 4.500 1.300 1.200 1.600 8.100 500 2.500 1.200 7.900 250 30 km 10.700 Var 6 Raadsbesluit 2008 optimalisatie Vergelijking t.o.v. prognoses variant 2 toename autoverkeer afname autoverkeer

28 3.600 150 2.200 4.400 4.300 4.700 8.300 3.800 900 600 300 7.200 600 900 500 700 900 3.500 3.100 5.400 5.500 900 8.700 10.000 9.800 10.200 6.700 4.200 8.5009.400 500 200 4.700 5.100 1.000 1.100 900 1.600 7.800 350 4.100 1.100 7.400 250 30 km 11.500 Var 7 Huidig zonder Roethofpoot Vergelijking t.o.v. prognoses variant 2 toename autoverkeer afname autoverkeer

29 Conclusies mbt voertuigbewegingen (niet uitputtend) Minder doorgaand verkeer door het gebied op route Vondellaan-Gasthuislaan. Er is in verhouding meer bestemmingsverkeer en daardoor minder verschuivingen door aanpassingen in netwerk. Varianten 1,3,5,7 (2R) zorgen voor toename verkeer van gem. 900 tot 1.600 voertuigen op Daltonstraat en E. Meijsterweg en afname verkeer in buurt. Varianten 1 en 7 (geen Roethofpoot, Arnhemseweg-z open) zorgen voor toename van 4.000 tot 5.000 voertuigen op gedeelte tussen Meijsterweg en Bosweg. Varianten 3 en 7 (geen Roethofpoot) laten toename van 2.300 voertuigen op RW Dorrestein en Saffierweg zien. Ook toename op Arnhemseweg tussen Bosweg en Kersenbaan met 1.700 tot 4.400 voertuigen. Variant met alleen eenrichtingverkeer op E. Meijsterweg (var 4) geeft een afname op dit weggedeelte en een toename op de Bosweg. Varianten 3,4,5,6,7 (zonder 1R Vermeerstraat ‘noord’) laten een afname van 750 mvt op de Rubensstraat en A. Mauvestraat zien Aspecten – Verkeer (2)

30 Opvallende aspecten (niet uitputtend) Arnhemseweg ‘zuid’ open zorgt voor blijvend veel verkeer op Arnhemseweg ‘zuid’ en veel verkeer Arnhemseweg ‘zuid’ net voorbij Bosweg (var. 1 en 7) Geen Roethofpoot, wel Arnhemseweg ‘zuid’ dicht zorgt voor veel verkeer in Leusderkwartier en Dorrestein (var. 3) Variant 7 is gunstig voor Leusderkwartier, maar nadelig voor Dorrestein en Arnhemseweg ‘zuid’ Vermeerstraat zonder eenrichtingsverkeer is gunstiger voor oa. Rubensstraat Verschil eenrichtings- en tweerichtingenverkeer E. Meysterweg is er nog steeds, maar veel minder dan in model 2008 Elke variant behalve variant 2 is gunstig voor Arnhemsweg ‘noord’ Variant 5 is voor Leusderkwartier iets gunstiger dan variant 2 Van alle ‘nieuwe’ varianten is alleen variant 5 nauwelijks minder gunstig dan variant 2 voor de Arnhemseweg ‘zuid’ net voorbij de Bosweg Aspecten – Verkeer (3)

31 Spreiding verkeer Doorstroming Kersenbaan Bereikbaar- heid / verkeers- structuur VeiligheidEindscore verkeer* Var 1 -+++-0 Var 2 00000 Var 3 -+++--- Var 4 -0++++ Var 5 --+++++ Var 6 000+0/+ Var 7 --++ -- Beoordeling Verkeersaspecten * Eindscore is geen optelling van de score deelaspecten

32 Toelichting scoringstabel Verkeerskundig zijn de varianten beoordeeld op de volgende aspecten: Spreiding Verkeer Hier is gekeken naar de mate van verdeling van verkeer over de verschillende wegen in het gebied en de “pijn” verdeeld wordt over meerdere bewoners. Variant 2 scoort goed omdat hier het verkeer verdeeld is over zowel 50 kmh als 30 kmh wegen. Dit aspect komt bij geluid ook weer naar voren. Doorstroming Kersenbaan Het blijkt dat in sommige varianten een grote druk op kwetsbare gedeelten van de Kersenbaan gelegd worden waardoor de doorstroming op en rond deze weg beïnvloed wordt. Vooral de aanleg van de Roethofpoot en de verkeersaantrekkende werking zorgen voor een extra druk op de kwetsbare weggedeelten. Hierdoor scoren variant 2, 4 en 6 slechter. Variant 5 heeft weliswaar ook de Roethofpoot maar hier is de toename op de Roethofpoot minder. Bereikbaarheid/verkeersstructuur Hier is gekeken in welke mate de wegen in het studiegebied belast worden en de totale hoeveelheid autokilometers die afgelegd worden. Hoe minder belasting/kilometers betekent dat er minder omgereden hoeft te worden, de routes van en naar bestemming korter zijn en is daarmee een goed maat voor verkeersstructuur. Ook als heen en terug van dezelfde route gebruik gemaakt kan worden scoort dat qua structuur goed. Vandaar dat variant 7 op dit punt beter scoort dan variant 5. Verkeersveiligheid (met name fietser en voetganger) Hierbij is meegenomen in hoeverre kwetsbare wegen in het gebied (30 kmh-wegen) belast worden. Variant 3 en 7 scoren slecht omdat hier veel verkeer nog over de Arnhemseweg-midden en Ringweg Dorrestein rijdt. Variant 5 scoort goed omdat hier het verkeer meer gebruik maakt van de 50 kmh wegen in het gebied. De verkeersdruk op de E. Meysterweg, hierin scoren de eenrichtingsvarianten beter

33 Aspecten – Lucht en Geluid (1) Onderzoek luchtkwaliteit van de 7 varianten Doel: H et effect op de luchtkwaliteit voor de 7 varianten in beeld te brengen en te toetsen aan de luchtkwaliteitseisen Onderzocht: Emissie en verspreiding van stikstofdioxide (NO 2 ) / fijn stof (PM 10 ) / zeer fijn stof (PM 2,5, inclusief roet)

34 Aspecten – Lucht en Geluid (2) Resultaten/ conclusies Bij alle de varianten wordt de wettelijke norm met een ruime marge gerespecteerd In alle varianten zijn de concentraties in de toekomst lager dan in 2014 Er zijn geen significante verschillen tussen de varianten als het gaat om luchtkwaliteit

35 Aspecten – Lucht en Geluid (1) Onderzoek geluidssituatie van de 7 varianten Doel: ›Het effect op de geluidssituatie voor de 7 varianten in beeld te brengen; ›De varianten te vergelijken met de huidige situatie en variant 2; ›Toetsen aan Wet geluidhinder. Onderzocht: Geluidsbelasting op bijna 1.000 punten rondom Kersenbaan.

36 Aspecten – Lucht en Geluid (2) * Hinderscore = totaal aantal woningen x weging per woning adhv de geluidsbelasting Verschil geluidsbelasting 2014 versus 2025

37 Aspecten – Lucht en Geluid (3) Resultaten/conclusie geluid: T.o.v. de huidige situatie 2014 zijn alle varianten (in 2025) ‘overall’ iets beter, varianten 4 en 5 scoren het meest gunstig Lokaal treden er per variant wél verslechteringen op (zie bijlage B akoestisch onderzoek)

38 Aspecten – Lucht en Geluid (4) Cumulatieve geluidsbelasting Lcum – 2025 – verschil variant 5 tov 2014

39 Aspecten – Lucht en Geluid (5) Resultaten/conclusie geluid: Lokaal treden er ook verslechteringen op per variant tov van variant 2, dat ongunstig is in geval afgeweken zou willen worden van het Bp (zie bijlage C akoestisch rapport)

40 Aspecten – Lucht en Geluid (6) Cumulatieve geluidsbelasting Lcum – 2025 – verschil variant 5 tov variant 2

41 Aspecten – OV (bus) Bron: Connexxion – aanwezige lijnen in dit gebied: 1 en 8 1. Collegevariant 2008 (variant 2A) Geen gevolgen voor het huidige OV 2. Raadsbesluit 2008 Grote gevolgen voor het OV (zoals geschetst in bezwaarschrift van Connexxion): lijn 1 en lijn 8 moeten anders rijden 3. Motie SP/GL M16-1 Geen gevolgen voor het huidige OV 4. Bestemmingsplan Grote gevolgen voor het huidige OV (zoals geschetst in bezwaarschrift van Connexxion): Lijn 1 kan blijven rijden, lijn 8 moet anders rijden. Als de ingang van de rotonde Roethof tot de Everard Meysterweg wel in twee richtingen toegankelijk wordt voor OV, dan levert dit geen gevolgen op voor het huidige OV 5. Variant géén eenrichting Geen gevolgen voor het huidige OV 6. Pasteurstraat tweerichtingen Grote gevolgen voor het OV (zoals geschetst in bezwaarschrift connexxion). Het tweerichtingenverkeer op de Pasteurstraat doet hier niets aan af: Lijn 1 en lijn 8 moeten anders rijden 7. Huidige situatie zonder ‘Roethofpoot’ Geen gevolgen voor het huidige OV

42 Aspecten – Stedenbouwkundig (1) Straatafsluitingen 1R maakt in beperkte mate het afsluiten van straten extra nodig, daar waar dat nu in 2R situatie ook al aanwezig is Extra verkeersaanduidingen 1R zorgt voor extra verkeersaanduidingen ten opzichte van 2R, maar dat kan beperkt blijven qua ruimtelijke impact. Toevoegingen als vluchtheuvels, chicanes, plateaus, et cetera kunnen tot een minimum beperkt blijven

43 Aspecten – Stedenbouwkundig (2) Herkenbaarheid ring / oriëntatie Is de E. Meysterweg-Daltonstraat-Van Campenstraat te beschouwen als een “binnenring- zuid? o Qua karakter : De Gasthuislaan heeft al niet meer het sterk verkeerskundig herkenbare beeld van een ringweg. o De overgang van het spoor is een veelzijdig verdeelpunt in de stedelijke structuur Het stratenpatroon van het Leusderkwartier heeft in tegenstelling tot de naoorlogse wijken niet een hiërarchische boomstruktuur, maar een netwerk-patroon. Het eenrichtingsverkeer sluit aan bij het netwerk-karakter Het oriëntatieprobleem is bij 1R is zeker aanwezig, maar vooral een probleem voor “buitenstaanders”- automobilisten

44 Aspecten – Stedenbouwkundig (3) Overzicht waardering* Straatafsluit. Verkeersaand./ - maatregelen Oriëntatie- problemen Extra ruimte groene inpassing Eindscore** 1. Collegevariant 2008 (variant 2A) +++++ 2. Raadsbesluit 2008 00000 3. Motie M16-1 0+++0/+ 4. Bestemmingsplan 0++00/+ 5. Variant geen eenrichting 0++ 0+ 6. Pasteurstraat tweerichtingen 00000 7. Huidige situatie zonder Roethofpoot +++ ++ *Waardering t.o.v. variant 2 uitgangspunt ** Einsdscore is geen optelling van de score deelaspecten

45 Samenvatting (inhoudelijke) aspecten VerkeerGeluidOVStedenbouwkundig 1. Collegevariant 2008 (variant 2A) 0 0/+++ 2. Raadsbesluit 2008 0 000 3. Motie M16-1 - 0+0/+ 4. Bestemmingsplan + 0/+0 5. Variant geen eenrichting + 0/+++ 6. Pasteurstraat tweerichtingen 0/+ 000 7. Huidige situatie zonder Roethofpoot - 0/+++ * Waardering t.o.v. variant 2 uitgangspunt * Zonder onderlinge weging

46 Samenvatting (inhoudelijke) aspecten Voorkeur op basis van de inhoudelijke aspecten Variant 5 *Waardering t.o.v. variant 2 uitgangspunt

47 Aspecten – Juridisch-Bp (1) …maakt ontwikkelingen planologisch mogelijk …biedt bescherming voor de omwonenden tegen ontwikkelingen die niet in het bestemmingsplan zijn opgenomen (rechtszekerheid/ waarborg) … invloed strekt zich verder uit dan bestemmingsplangebied Bestemmingsplan (Bp)

48 Aspecten – Juridisch-Bp (2) Bestemmingsplan Afwijken mag, maar onder strikte voorwaarden 3.3.3 Afwijken van de gebruiksregels voor herinrichten groenvoorziening Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.1 teneinde wegen en par- keervoorzieningen toe te staan, met inachtneming van de volgende voorwaarden: a. de afwijking is noodzakelijk ten behoeve van een optimale verkeersafwikkeling dan wel in verband met de parkeerbehoefte binnen het gebied; b. de verkeersveiligheid in het gebied mag niet in het gedrang komen; c. een toename van de aantasting van het woon- en leefklimaat is niet toegestaan; d. er mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan het ruimtelijk beeld van het openbaar (groen)gebied; e. er mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan het gebruik van belendende percelen.

49 Gevolgen – Juridisch-Bp (3) Het Bestemmingsplan zorgt er dus voor dat niet eenvoudig kan worden afgeweken van een bepaalde bestemming Naast afwijking van het Bp is herziening van het Bp de andere optie om een andere bestemming toe te passen

50 Aspecten – Juridisch-Bp (4) Aspect ‘afwijken van Bp’ per variant* a. Noodzakelijk voor optimale verkeersafwikkeling b. Verkeersveiligheid in gedrang c. Toename aantasting W&L- klimaat 1. Collegevariant 2008 (variant 2A) Ja NeeJa^^ 2. Raadsbesluit 2008 nvt nvt^ 3. Motie M16-1 Ja NeeJa^^ 4. Bestemmingsplan nvt nvt^ 5. Variant geen eenrichting Ja NeeJa^^ 6. Pasteurstraat tweerichtingen nvt nvt^ 7. Huidige situatie zonder Roethofpoot Ja NeeJa^^ *Vergelijking t.o.v. variant 2 ‘raadsbesluit 2008’ ^ Bij geluidsstil asfalt conform BP op Gasthuislaan ^^Lokaal een toename langs één of meer wegvakken. Globaal gelijk of verbetering

51 Gevolgen – Juridisch-Bp (5) Conclusie als gevolg van het geluidsonderzoek: Wij kunnen (voor de varianten 1, 3, 5 en 7) niet voldoen aan de afwijkingsvoorwaarde ‘3.3.3-c’ uit het bestemmingsplan >> Wij mogen niet afwijken van het Bp

52 Aspecten – Juridisch-WGh (1) Wet Geluidhinder (WGh) … gaat uit van huidige geluidsbelasting (2014) vergeleken met de toekomstige geluidsbelasting (2025: tien jaar na de ingebruikname) …bepaalt in geval van fysieke wijziging: onderzoek is nodig …eist dat als sprake is van een fysieke wijziging én een toename van 1,5 dB of hoger (‘reconstructie’), dan moet een hogere waarde procedure worden doorlopen ( als maatregelen aan weg om geluidsoverlast te voorkomen ook onvoldoende zijn )

53 Aspecten – Juridisch-WGh (2) Aspect ‘WGh’ per variant Is er sprake van een ‘reconstructie’ conform WGh*? 1. Collegevariant 2008 (variant 2A) Nee* 2. Raadsbesluit 2008 Nee* 3. Motie M16-1 Nee 4. Bestemmingsplan Nee* 5. Variant geen eenrichting Nee* 6. Pasteurstraat tweerichtingen Nee* 7. Huidige situatie zonder Roethofpoot Nee* *Als de aansluiting Gasthuislaan-rotonde conform BP in geluidsstil asfalt wordt aangelegd

54 Gevolgen – Juridisch WGh (3) Conclusie op basis van WGh: WGh* speelt hier voor wat betreft een ‘reconstructie’ geen beperkende rol *Als de aansluiting Gasthuislaan-rotonde conform BP in geluidsstil asfalt wordt aangelegd

55 Gevolgen – Juridisch Bp&WGh (1) Samenvatting conclusies Bp en WGh Bp: afwijking is niet mogelijk want als gevolg van geluid is woon- en leefklimaat in het gedrang WGh: geen probleem, want er is nergens sprake van een ‘reconstructie’ met als gevolg een ‘hogere waarde procedure’* *Als de aansluiting Gasthuislaan-rotonde conform BP in geluidsstil asfalt wordt aangelegd

56 Gevolgen – Juridisch Bp&WGh (2) Conclusie Bp en WGh >> Zonder nieuwe procedure BP kunnen alleen o variant 2 (variant raadsbesluit 2008) o variant 4 (variant bestemmingsplan) en o variant 6 (Pasteurstraat tweerichtingen) worden uitgevoerd *Als de aansluiting Gasthuislaan-rotonde conform BP in geluidstil asfalt wordt aangelegd Tussenoplossing: Aanleg variant 4, daarna veilige procedure tot variant 5

57 Gevolgen – Juridisch Bp&WGh (3) Echter >> Er is een mogelijkheid om toch zoveel mogelijk 2R uit te voeren zonder langdurige procedures! *Als de aansluiting Gasthuislaan-rotonde conform BP in geluidstil asfalt wordt aangelegd Variant 5A: Variant 5 maar dan met 1R op de Vermeerstraat  een redelijkerwijs niet merkbaar verschil kleiner dan 1 dB.  Hierdoor verdedigbaar geen verslechtering woon- en leefklimaat, dus voldoet aan eis c. artikel 3.3.3. bestemmingsplan

58 Variant 5a Geen éénrichting met Roethofpoot én Vermeerstraat 1R Maatregelpakket Collegevariant 2008 Maatregelpakket Raadsbesluit 2008 Huidige situatie

59 Voordelen:  Zonder extra procedure (Geen herziening Bp, wel met afwijkingsprocedure (aanpassing bouwvergunning) en uiteraard verkeersbesluit)  Zonder onuitvoerbare situatie Gevolgen – Juridisch Bp&WGh (4)

60 Aspecten/ gevolgen - Uitvoering Procedure / tijdBereikbaarheidKosten (schatting in orde van grootte) 1. Collegevariant 2008 (variant 2A) Bp(WgH)/ Verkeersbesluit / 2 jaar+ Aansluiting A.weg zuid en E. Meysterweg mogen niet gebruikt worden Procedures: 50 - 150k 1R var. 2: ca. 300k (-) /1R+: 150-200k Geen ‘Roethofpoot’: 50 - 60k (-) Arnhemseweg ‘open’ incl. 1R: 50-75k 2. Raadsbesluit 2008 Verkeersbesluit / 2 jaar+Procedure: 5-25k 3. Motie M16-1 Bp(WgH)/ Verkeersbesluit / 2 jaar+ Aansluiting E. Meysterweg mag niet gebruikt worden Procedures: 50-150k 1R var. 2: ca. 300k (-) Geen ‘Roethofpoot’: 50 - 60k (-) 4. Bestemmingsplan Verkeersbesluit */ 2 jaar+Procedure: 5-25k 1R var. 2: ca. 300k (-) Aansluiting 2R tpv rotonde: 25 - 35k 5. Variant geen eenrichting Bp(WgH)/ Verkeersbesluit* / 2 jaar+ Aansluiting E. Meysterweg mag niet gebruikt worden Procedures: 50 - 150k 1R var. 2: ca. 300k (-) 1R var. 5a: ca. 15k 5a. Variant geen eenrichting, wel eenrichting op Vermeerstraat Bouwvergunning/ Verkeersbesluit / 2 jaar+ Procedure: 5-25k 1R var. 2: ca. 300k (-) Aansluiting 2R tpv rotonde: 15– 25k 6. Pasteurstraat tweerichtingen Verkeersbesluit */ 2 jaar+Procedure: 5-25k 1R var. 2: ca. 30k (-) 7. Huidige situatie zonder Roethofpoot Bp(WgH)/ Verkeersbesluit / 2 jaar+ Aansluiting A.weg zuid en E. Meysterweg mogen niet gebruikt worden Procedures: 50-150k 1R var. 2: ca. 300k (-) Geen ‘Roethofpoot’: -30k Arnhemseweg ‘open’: 30-50k

61 Eindconclusie Variant 5 heeft gezien de inhoudelijke aspecten de voorkeur Twee mogelijke oplossingen om tot realisatie variant 5 te komen 1.Via variant 4 als tussenvariant 2.Door eenrichtingsverkeer op de Vermeerstaat aanwezig te houden binnen variant 5 >> 5a* * In combinatie met monitoring verkeersafwikkeling Vermeerstraat en omgeving

62 Het college verzoekt de raad zich uit spreken over de door het college voorgestelde uitvoeringsvariant 5a, waarmee op korte termijn zoveel als mogelijk tweerichtingenverkeer is te realiseren (met inachtneming binnenplanse procedure en verkeersbesluit) de insteek van het college om op de langere termijn te bezien hoe kan worden gekomen tot volledig tweerichtingenverkeer conform voorkeursvariant 5. Peiling

63 12 november: alle stukken op de website Kersenbaan 25 november: Behandeling in De Ronde (met inspraak) 9 december: vervolg besluitvorming in de Raad op basis van raadsvoorstel. Na definitief besluit raad  Z.s.m. verkeersbesluit op basis van definitieve variant  Al of niet procedure bestemmingsplan dan wel binnenplanse afwijking Vervolgstappen


Download ppt "De Kersenbaan en éénrichtingsverkeer: Veilig en leefbaar Door: Helmer Nijland – projectleider Kersenbaan 11-11-2014."

Verwante presentaties


Ads door Google