De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in groep 8.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in groep 8."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in groep 8

2 maandag en dinsdag: Groep – juf Marja Instructie lessen woensdag en donderdag: Groep 7/8 – juf Marja Vrijdag: Groep 7/8 – juf Annelies meester Kjeld

3 Agenda Opening Begin van de dag Voortgezet onderwijs PBS.
Sociaal/emotionele ont- wikkeling in beeld Zorg Rapporten en huisbezoeken Regels Weekrooster Zelfstandig werken Huiswerk Vakgebieden Ouderparticipatie Vragenrondje

4 Begin van de dag kalenderplaat verhaal / vertellen zingen gebed

5 Voortgezet onderwijs

6 PBS PBS = positive behavior support Schoolbrede aanpak
Creeëren van een goed schoolklimaat het versterken van het gewenste gedrag. Veiligheid, respect, verantwoordelijkheid Lessen in goed gedrag. Vertellen wat wél mag. ( wat je aandacht geeft groeit) Beloningssysteem; bekrachtigen van gewenst gedrag. Structuur, voorspelbaar gedrag.

7 Sociaal / emotionele ontwikkeling in beeld
2 x per jaar vragenlijst invullen door leerkracht In beeld brengen van de sociale vaardigheden. Vragen gaan over: omgang met elkaar en met het werk. Kan een groepshandelingsplan uitkomen. Individueel handelingsplan. Wordt u van op de hoogte gesteld. Hulp van School Maatschappelijk Werk. Voor ouders en het kind.

8 Zorg Schoolarts (ogen, oren) groep 2 en groep 7 * Logopedie Screening in groep 1 / 2 Op aanvraag in hogere groepen Zorgteam Individuele leerlingen Eigen Leerlijnen Actie van thuis Inlichten waar mogelijk. Deel uw zorg!!

9 Rapporten en Huisbezoeken
Drie keer per jaar uitnodiging voor 10-minuten gesprek. Rapport voorafgaand aan 10-minuten gesprek mee naar huis. * Leerlingvolgsysteem Vragenlijst oudervertelavond * Deze informatie gebruiken we om aan de behoeftes van uw kind tegemoet te kunnen komen. * U kent uw kind het beste! We willen graag uw verhaal over uw kind horen!

10 Regels Schoolbreed: petten, mobieltjes, gymschoenen
verjaardag – meester en juffendag. * Nieuwsbrief – digitaal /website Klas: Klassendienst / veegdienst geborgenheid

11 Zelfstandig werken

12 Zelfstandig werken Na de uitleg de groep zelfstandig aan het werk.
(zelfstandige verwerking) Rood bord voorin de klas. (stille tijd, timetimer) Hulp aan instructietafel voor herhaling/verdieping Vaste looproute, geen vingers. Rood = stille tijd. Groen = leerlingen mogen elkaar helpen Vraagteken = vraag aan juf. Uitgestelde aandacht - doorwerken Zelf nakijken….. groot leermoment. Leren samenwerken, niet voorzeggen. * Weektaak. (meestal herhalingswerk)

13 Huiswerk Groep 8 Aardrijkskunde samenvatting en topo
Geschiedenis samenvatting Engels Spelling; weetwoorden + doelwoorden. weetwoorden: laat ze de woorden opschrijven doelwoorden: bespreek de betekenis met uw kind(eren). Veel lezen!! Erg belangrijk! Extra werk op aanvraag Tips voor het huiswerk: Beter elke dag 10 minuten dan de laatste dag alles in een uur. Spreek een vaste tijd af.

14 vakken Taal Cito training Spelling Engels Rekenen Geschiedenis
Aardrijkskunde Schrijven Begrijpend lezen Technisch lezen

15 Taal in beeld Blok Omgeving Natuur Reizen Gevoel Verhalen
Samen leven Cultuur Andere tijden Een les bestaat uit 4 fasen: Op verkenning Uitleg Aan de slag Terugkijken Aandacht voor: Woordenschat. Spreken/luisteren. Taalbeschouwing. Schrijven.

16 Spelling in beeld Blok Omgeving Natuur Reizen Gevoel Verhalen
Samen leven Cultuur Andere tijden * werkwoordspelling In les 1, 3 en 5 worden er 6 klankwoorden of regelwoorden aangeboden. Deze leren de kinderen niet uit het hoofd. Dit zijn voorbeeldwoorden voor een bepaalde spellingscategorie. In les 2 en 4 gaat het om 6 weetwoorden die de leerlingen door inprenting moeten onthouden. Deze woorden kunnen thuis geoefend worden. Les 6 is een herhalingsles. hierop staan de weetwoorden en de datum voor het controledictee

17 Huiswerkblad spelling/taal
Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 oefen dictee Regelspoor weetspoor werkwoorden regelspoor betalen het terrein Ik loop / hij loopt de woestijn de kastdeuren vergeten een steile berg Ik word / hij wordt de batterij de boekwinkel vertellen allebei Ik leef / hij leeft de bakkerij de nachttrein gelukkig de reiger Ik rijd / hij rijdt de vijand opbellen bezorgen eisen Jij loopt / loop jij? twijfelen geheimzinnig begrijpen eindelijk Jij wordt / word jij? terwijl de vergadering bereiken tijdelijk de opleiding Vrijwillig Blok 1: Doelwoorden Jij moet kunnen vertellen en weten wat deze woorden betekenen: de balustrade (hek om een balkon of langs een trap) de bijeenkomst behulpzaam de edelsteen (natuursteen) de pers leerzaam het gebergte het reglement het portaal Jongleren solo de puinhoop de koepel spontaan schilderachtig de kroeg (café) het type sorteren overdekt verduisteren (donker maken, stelen, liegen) voedzaam de pasta Wuiven (zwaaien) warrig de pilaar wraak nemen windstil het schuimrubber ziedend (erg boos zijn) het woonblok

18 rekenen

19 Rekenen in groep 8 Getalbegrip
Doelen in groep 8: Getalbegrip Redactiesommen (verhaaltjes sommen) Optellen en aftrekken Vermenigvuldigen kommagetallen Breuken Procenten Geld Tijd Meten Meetkunde

20 Begrijpend lezen in groep 8
In groep 8 wordt er met begrijpend lezen aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: Hoe ziet de tekst eruit? Wat voor tekst is het? Wat weet ik al? Kan ik voorspellen Zie ik moeilijke woorden? Zie ik verwijswoorden? (hij, hem, zijn, haar) Zie ik verbindingswoorden? (maar, want, ook, toch, daarom) Begrijp ik de tekst? Wat kan ik vragen? Kan ik doordenken? Waarover gaat de tekst? Hoe verloopt het verhaal? Wat vind ik? Herken ik dat? Weet ik nu meer? We oefenen ook het CITO lezen.

21 Bij de Tijd (Geschiedenis groep 7)
In groep 5 t/m 8 worden de volgende thema’s aangeboden: De prehistorie (van jacht naar akker) Romeinse tijd (van dorp naar keizerrijk) Middeleeuwen (een sterke band) het leven in een kasteel 16e en 17e eeuw (veiligheid, vrijheid en welvaart) inpoldering 18e en 19e eeuw (bazen, werkvolk en machines) kinderarbeid / werken in het veen / werken in fabrieken 20ste eeuw (techniek en vrije tijd) Deze 6 thema’s worden elk jaar aangeboden. In elke groep wordt dieper op de stof ingegaan. Elke week hebben de kinderen 1 keer geschiedenis. In week 6 hebben de kinderen een toets. Ze krijgen hiervoor een samenvatting mee naar huis.

22 Meander (Aardrijkskunde)
Thema’s groep 7: Water, Werk en energie, de aarde beweegt, streken en klimaten, allemaal mensen. * Bij elk thema komt een deel van Europa aan bod. Topografie sluit steeds aan bij het thema. Één keer in de vier a vijf weken een toets. De kinderen krijgen een korte samenvatting en de topografie mee naar huis.

23 Engels Spreektaal: bv. De weg vragen/ jezelf voorstellen Schrijven
Praktisch Digibord lessen – nieuwe methode. Interactief

24 Schrijven: Houding / Techniek Schrijven ondersteunt spelling, zorgvuldigheid en nauwkeurigheid. Verkeer: Jeugd verkeerskrant Buiten lessen. Gym: Basislessen bewegingsonderwijs Bij mooi weer: zwemmen/sportveld Creatieve middagen: Muziek Handenarbeid Drama Tekenen

25 Ouderparticipatie * Bedankt: , Nathalie Vissering, Ingrid Vroom, Jannet Hemel, Karin Hemme Nieuwe contactouders: Nathalie Vissering, Ingrid Vroom Vrijdagmiddag 19 september Area rondleiding

26 Tot slot Ouders schroom niet, kom gerust als u vragen/opmerkingen heeft gedurende het schooljaar. Liever 1 x teveel voor je gevoel dan 1 x te weinig contact gehad. Laten we een ‘team’ vormen om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden. Bedankt voor uw komst en de aandacht


Download ppt "Welkom in groep 8."

Verwante presentaties


Ads door Google