De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in groep 8. maandag en dinsdag: Groep – juf Marja Instructie lessen woensdag en donderdag: Groep 7/8 – juf Marja Vrijdag: Groep 7/8 – juf Annelies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in groep 8. maandag en dinsdag: Groep – juf Marja Instructie lessen woensdag en donderdag: Groep 7/8 – juf Marja Vrijdag: Groep 7/8 – juf Annelies."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in groep 8

2 maandag en dinsdag: Groep – juf Marja Instructie lessen woensdag en donderdag: Groep 7/8 – juf Marja Vrijdag: Groep 7/8 – juf Annelies meester Kjeld

3 Agenda 1.Opening 2.Begin van de dag 3.Voortgezet onderwijs 4.PBS. 5.Sociaal/emotionele ont- wikkeling in beeld 6.Zorg 7.Rapporten en huisbezoeken 8.Regels 9.Weekrooster 10. Zelfstandig werken 11.Huiswerk 12.Vakgebieden 13.Ouderparticipatie 14.Vragenrondje

4 Begin van de dag kalenderplaat verhaal / vertellen zingen gebed

5 Voortgezet onderwijs

6 PBS PBS = positive behavior support Schoolbrede aanpak Creeëren van een goed schoolklimaat het versterken van het gewenste gedrag. Veiligheid, respect, verantwoordelijkheid -Lessen in goed gedrag. -Vertellen wat wél mag. ( wat je aandacht geeft groeit) -Beloningssysteem; bekrachtigen van gewenst gedrag. Structuur, voorspelbaar gedrag.

7 Sociaal / emotionele ontwikkeling in beeld 2 x per jaar vragenlijst invullen door leerkracht In beeld brengen van de sociale vaardigheden. Vragen gaan over: omgang met elkaar en met het werk. Kan een groepshandelingsplan uitkomen. Individueel handelingsplan. Wordt u van op de hoogte gesteld. Hulp van School Maatschappelijk Werk. Voor ouders en het kind.

8 Zorg Schoolarts (ogen, oren) groep 2 en groep 7 * LogopedieScreening in groep 1 / 2 Op aanvraag in hogere groepen Zorgteam Individuele leerlingen Eigen Leerlijnen Actie van thuisInlichten waar mogelijk. Deel uw zorg!!

9 Rapporten en Huisbezoeken Rapporten: Drie keer per jaar uitnodiging voor 10-minuten gesprek. Rapport voorafgaand aan 10-minuten gesprek mee naar huis. * Leerlingvolgsysteem Vragenlijst oudervertelavond * Deze informatie gebruiken we om aan de behoeftes van uw kind tegemoet te kunnen komen. * U kent uw kind het beste! We willen graag uw verhaal over uw kind horen!

10 Regels Schoolbreed: petten, mobieltjes, gymschoenen verjaardag – meester en juffendag. * Nieuwsbrief – digitaal /website Klas: Klassendienst / veegdienst geborgenheid

11

12 Zelfstandig werken Na de uitleg de groep zelfstandig aan het werk. (zelfstandige verwerking) Rood bord voorin de klas. (stille tijd, timetimer) Hulp aan instructietafel voor herhaling/verdieping Vaste looproute, geen vingers. Rood = stille tijd. Groen = leerlingen mogen elkaar helpen Vraagteken = vraag aan juf. Uitgestelde aandacht - doorwerken Zelf nakijken….. groot leermoment. Leren samenwerken, niet voorzeggen. * Weektaak. (meestal herhalingswerk)

13 Groep 8 Aardrijkskunde samenvatting en topo Geschiedenis samenvatting Engels Spelling; weetwoorden + doelwoorden. weetwoorden: laat ze de woorden opschrijven doelwoorden: bespreek de betekenis met uw kind(eren). Veel lezen!! Erg belangrijk! Extra werk op aanvraag Tips voor het huiswerk: -Beter elke dag 10 minuten dan de laatste dag alles in een uur. -Spreek een vaste tijd af.

14 TaalCito training SpellingEngels RekenenGeschiedenis Aardrijkskunde Schrijven Begrijpend lezen Technisch lezen

15 Taal in beeld Blok 1Omgeving 2Natuur 3Reizen 4Gevoel 5Verhalen 6Samen leven 7Cultuur 8Andere tijden Een les bestaat uit 4 fasen: -Op verkenning -Uitleg -Aan de slag -Terugkijken Aandacht voor: Woordenschat. Spreken/luisteren. Taalbeschouwing. Schrijven.

16 Spelling in beeld Blok 1 Omgeving 2 Natuur 3 Reizen 4 Gevoel 5 Verhalen 6 Samen leven 7 Cultuur 8 Andere tijden * werkwoordspelling In les 1, 3 en 5 worden er 6 klankwoorden of regelwoorden aangeboden. Deze leren de kinderen niet uit het hoofd. Dit zijn voorbeeldwoorden voor een bepaalde spellingscategorie. - In les 2 en 4 gaat het om 6 weetwoorden die de leerlingen door inprenting moeten onthouden. Deze woorden kunnen thuis geoefend worden. - Les 6 is een herhalingsles. www.cbs-detriangel.nlwww.cbs-detriangel.nl hierop staan de weetwoorden en de datum voor het controledictee

17 Huiswerkblad spelling/taal Les 1Les 2Les 3Les 4Les 5oefen dictee Regelspoorweetspoorwerkwoordenweetspoorregelspoor betalenhet terreinIk loop / hij loopt de woestijnde kastdeuren vergeteneen steile bergIk word / hij wordt de batterijde boekwinkel vertellenallebeiIk leef / hij leeftde bakkerijde nachttrein gelukkigde reigerIk rijd / hij rijdtde vijandopbellen bezorgeneisenJij loopt / loop jij? twijfelengeheimzinnig begrijpeneindelijkJij wordt / word jij? terwijlde vergadering bereiken tijdelijk de opleiding Vrijwillig de balustrade (hek om een balkon of langs een trap) de bijeenkomstbehulpzaam de edelsteen (natuursteen)de persleerzaam het gebergtehet reglementhet portaal Jonglerensolode puinhoop de koepelspontaanschilderachtig de kroeg (café)het typesorteren overdektverduisteren (donker maken, stelen, liegen) voedzaam de pastaWuiven (zwaaien)warrig de pilaarwraak nemenwindstil het schuimrubberziedend (erg boos zijn)het woonblok Blok 1: Doelwoorden Jij moet kunnen vertellen en weten wat deze woorden betekenen:

18

19 Doelen in groep 8: Getalbegrip Redactiesommen (verhaaltjes sommen) Optellen en aftrekken Vermenigvuldigen kommagetallen Breuken Procenten Geld Tijd Meten Meetkunde

20 In groep 8 wordt er met begrijpend lezen aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: Hoe ziet de tekst eruit? Wat voor tekst is het? Wat weet ik al? Kan ik voorspellen Zie ik moeilijke woorden? Zie ik verwijswoorden? (hij, hem, zijn, haar) Zie ik verbindingswoorden? (maar, want, ook, toch, daarom) Begrijp ik de tekst? Wat kan ik vragen? Kan ik doordenken? Waarover gaat de tekst? Hoe verloopt het verhaal? Wat vind ik? Herken ik dat? Weet ik nu meer? We oefenen ook het CITO lezen.

21 Bij de Tijd (Geschiedenis groep 7) In groep 5 t/m 8 worden de volgende thema’s aangeboden: De prehistorie (van jacht naar akker) Romeinse tijd (van dorp naar keizerrijk) Middeleeuwen (een sterke band) het leven in een kasteel 16 e en 17 e eeuw (veiligheid, vrijheid en welvaart) inpoldering 18 e en 19 e eeuw (bazen, werkvolk en machines) kinderarbeid / werken in het veen / werken in fabrieken 20 ste eeuw (techniek en vrije tijd) Deze 6 thema’s worden elk jaar aangeboden. In elke groep wordt dieper op de stof ingegaan. Elke week hebben de kinderen 1 keer geschiedenis. In week 6 hebben de kinderen een toets. Ze krijgen hiervoor een samenvatting mee naar huis.

22 Thema’s groep 7: Water, Werk en energie, de aarde beweegt, streken en klimaten, allemaal mensen. * Bij elk thema komt een deel van Europa aan bod. Topografie sluit steeds aan bij het thema. Één keer in de vier a vijf weken een toets. De kinderen krijgen een korte samenvatting en de topografie mee naar huis.

23 Spreektaal: bv. De weg vragen/ jezelf voorstellen Schrijven Praktisch Digibord lessen – nieuwe methode. Interactief

24 Schrijven: Houding / Techniek Schrijven ondersteunt spelling, zorgvuldigheid en nauwkeurigheid. Verkeer: Jeugd verkeerskrant Buiten lessen. Gym: Basislessen bewegingsonderwijs Bij mooi weer: zwemmen/sportveld Creatieve middagen: Muziek Handenarbeid Drama Tekenen

25 Ouderparticipatie * Bedankt:, Nathalie Vissering, Ingrid Vroom, Jannet Hemel, Karin Hemme Nieuwe contactouders: Nathalie Vissering, Ingrid Vroom Vrijdagmiddag 19 september Area rondleiding

26 Tot slot Ouders schroom niet, kom gerust als u vragen/opmerkingen heeft gedurende het schooljaar. Liever 1 x teveel voor je gevoel dan 1 x te weinig contact gehad. Laten we een ‘team’ vormen om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden. Bedankt voor uw komst en de aandacht


Download ppt "Welkom in groep 8. maandag en dinsdag: Groep – juf Marja Instructie lessen woensdag en donderdag: Groep 7/8 – juf Marja Vrijdag: Groep 7/8 – juf Annelies."

Verwante presentaties


Ads door Google