De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de kennismakingsavond van groep 8

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de kennismakingsavond van groep 8"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de kennismakingsavond van groep 8

2 Voorstellen van de leerkrachten.
Voorstellen van de ouders. Start van het schooljaar Nieuw in groep 8: Huiswerk: groenehartgroep8.webklik.nl Elke week: spelling-studievaardigheden-rekenen Vooruit werken bevordert niet de planning. dinsdag om 8:30 uur het schrift inleveren. 3x vergeten volgt een sanctie, Documentatie passend bij de wereld oriëntatie(Naut- Meander- Brandaan) gebruik 8-vakkenblad. Geen knip en plakwerk rechtstreeks van internet. Eigen woorden en zinnen. Als ouder mag je hierbij ondersteunen. Inleveren op de dag van de toets

3 contactavonden Oktober: oriënterend advies V.O. (ter voorbereiding op de kijkavonden in februari) Februari: n.a.v. rapport eind advies basisschool Na de eindtoets deze avond wordt nog ingepland.

4 Belangrijke dagen Verkeer theoretisch en praktisch verkeersexamen.(16-4 en 30-4) techniekmiddagen op vrijdag (26-9 , 7-11, 9-1 en 20-3) Schoolkamp Ameland 9 t/m 12 juni Nieuwe accommodatie – Buren Musical, start voor de meivakntie. Schoolonderzoek 21,22 en 23 april

5 Vragen/ mededelingen We zijn nog op zoek naar een ouder die het luizenteam bij ons op school zou willen ondersteunen (maandag na de vakantie) Klassenouder groep 8a en 8b adressen en telefoonnummer wijzigingen ook doorgeven aan de klassenouder…..

6 Hoe ziet het voortgezet onderwijs eruit?
leerjaar 6 5 4 3 2 1 schooltype vwo havo mavo/vbo = vmbo

7 Welke leerwegen zijn er in het vmbo?
theoretische leerweg gemengde leerweg kader beroeps- gerichte leerweg basis beroeps- gerichte leerweg

8 Mogelijk binnen het VMBO
LWOO = Leerweg Ondersteunend Onderwijs (De leerling moet een leerachterstand hebben op ten minste twee van de vier domeinen: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen) Mogelijk binnen het VMBO Wanneer hier sprake van is, wordt dit tijdig gecommuniceerd tussen ouders en school.

9 Openbaar onderwijs Hoogeveen Christelijk onderwijs Hoogeveen
Scholengemeenschap Wolfsbos Locatie De Meander Praktijkonderwijs Locatie Dikkenberg VMBO / LWOO Locatie Harm Smeenge VMBO / LWOO Locatie Groene Driehoek TL / Havo / Atheneum Christelijk onderwijs Hoogeveen Roelof van Echten College Locatie Nic. Beetsstraat Praktijkonderwijs Locatie Griendtsveen VMBO: BB en KB Locatie park Dwingeland VMBO: GL/TL Locatie Bentinckspark MAVO (laatste jaar 2014/2015) / Havo / Atheneum / Gymnasium

10 Christelijk onderwijs Meppel
Openbaar onderwijs Meppel RSG Stad en Esch Locatie Witte de Withstraat Praktijkonderwijs Locatie Onderwijspark Ezinge VMBO / LWOO / HAVO / VWO Christelijk onderwijs Meppel AOC Terra VMBO / LWOO Keuze tussen: - Groen Sportklas Cultklas Groen Lyceum MBO einddiploma. CSG Dingstede MAVO/ HAVO/ Atheneum/ Technasium Cambridge Engels

11 Openbaar onderwijs Dedemsvaart Van der Capellen scholengemeenschap Locatie Dedemsvaart: De 7 linden: VMBO, Havo, Atheneum Keuzestromen: sport – podiumkunsten – design – digitech Locatie Zwolle: Zelfde aanbod, aangevuld met 2-talig Atheneum Openbaar onderwijs Zwolle Celeanum: categoraal gymnasium

12 De basisvorming: wat en wanneer?
alle leerlingen volgen dezelfde vijftien vakken minimaal in de eerste twee leerjaren leerjaar 6 5 4 3 2 1 schooltype vwo havo mavo/vbo = vmbo

13 Basisvorming: 15 dezelfde vakken
Biologie Economie Geschiedenis/staatsinrichting Aardrijkskunde Lichamelijke opvoeding 2 kunstvakken: beeldende vorming, muziek, dans of drama Rekenen Techniek Informatiekunde Verzorging Nederlands Engels Frans en/of Duits Wiskunde Natuur- en scheikunde

14 Welke sectoren zijn er in het vmbo?
techniek zorg en welzijn economie landbouw

15 Leerwegen en sectoren: welke combinaties zijn er?
theoretische leerweg gemengde leerweg kader beroeps- gerichte leerweg basis beroeps- gerichte leerweg techniek zorg en welzijn economie landbouw

16 Binnen sectoren verschillende afdelingen
Bouwtechniek Metaaltechniek Elektrotechniek Voertuigentechniek Installatietechniek Grafische techniek Transport en logistiek Verzorging Uiterlijke verzorging Administratie Handel en verkoop Mode en commercie Consumptief Landbouw en natuurlijke omgeving

17 Het VMBO: wat kun je ermee?
vak- of middenkader opleiding basis beroeps- opleiding havo theoretische leerweg gemengde leerweg kader beroeps- gerichte leerweg basis beroeps- gerichte leerweg

18 De bovenbouw van havo en vwo: het studiehuis en de profielen
leerjaar 6 5 4 3 2 1 schooltype vwo havo mavo/vbo = vmbo

19 Welke profielen zijn er in het studiehuis?
havo vwo natuur en techniek natuur en gezondheid economie en maatschappij cultuur en maatschappij

20 Hoe ziet het vakkenpakket eruit in het studiehuis?
1. gemeenschappelijk deel voor iedereen dezelfde vakken 2. profieldeel vakken verschillend per profiel 3. vrije deel vrij te kiezen uit het aanbod van de school

21 Het voortgezet onderwijs: wat kun je ermee?
universiteit hbo leerjaar mbo 6 5 4 3 2 1 theoretische leerweg schooltype vwo havo mavo/vbo = vmbo

22 Procedure keuze / aanmelding voortgezet onderwijs
28 en 30 oktober : oriënterend advies op contactavond Januari/februari: : kijkdagen op de scholen + boekje ‘Waarheen na de basisschool’ Februari: : definitief basisschooladvies op contactavond 13 maart : uiterlijke aanmelding voortgezet onderwijs 21, 22, 23 april : Eindtoets

23 Belangrijk: keuze ouders/kind Welk soort onderwijs past bij uw kind Wij geven advies, u geeft wens aan U meldt aan Ontvangende school beslist


Download ppt "Welkom op de kennismakingsavond van groep 8"

Verwante presentaties


Ads door Google