De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Individueel roosteren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Individueel roosteren"— Transcript van de presentatie:

1 Individueel roosteren
Inleiding 18 maart 2009 Sam Groen Adviseur arbeidstijden FNV Bondgenoten

2 Individueel of zelfroosteren
Arbeidstijdsysteem met een individueel rooster voor iedere werknemer Werkgever definieert bezettingseisen, al dan niet in diensten (en bij voorkeur in overleg) De werknemers geven hun individuele voorkeuren voor werktijden aan De individuele voorkeuren en de bezettingseisen worden op elkaar afgestemd, Door de werknemers zelf, de planner of het management Al dan niet met behulp van een geautomatiseerd systeem Volgens afgesproken spelregels

3 Vormen van individueel roosteren

4 Individueel roosteren
Voordelen: Vergroot zeggenschap werknemers Betere combinatie werk en privé Flexibiliteit: dynamisch systeem van vraag en aanbod Vermindert overwerk Motiveert werknemers Activeert managers Nadelen: Onvoorspelbaarheid Onverantwoorde keuzes? Verbreekt vaste werkrelaties Niet geschikt voor specialistische functies Meer complexiteit bij overdracht van werk Vereist investering in ondersteunende systemen

5 Stappen Analyse werkaanbod
Inventariseer de wensen van individuele werknemers Eerste run matching werk - wensen Tweede run matching werk – wensen Het definitief rooster

6 Stap 1 Bezettingseisen definiëren

7 Stap 2 Wensen aangeven

8 Stap 3 Afstemming eisen en wensen

9 Spelregels! Normen voor werk- en rusttijden
Wat te doen bij over-/onderintekening (puntensysteem, geld of ‘eerlijk delen’) Belonings- en toeslagenregels rol bond en OR/PVT Levensfasebewust beleid

10 Succesfactoren Procedureel: Ontwerp: Techniek:
Directe participatie werknemers Zo min mogelijk grenzen/beperkingen stellen Verantwoordelijkheid bij werknemers Actieve inzet management Ontwerp: Zo min mogelijk specificaties Optimale informatievoorziening Delegatie van bevoegdheden Breed inzetbare werknemers Coördinatie tussen roostergroepen Techniek: Goede systemen en training

11 Rol/taak management Gedetailleerd voorwerk (analyse van benodigde arbeidscapaciteit) Draagvlak creëren voor bedrijfsmatige eisen Leiderschap tonen bij proces (distantie met compassie, focus en drive) Stimuleren van participatie Uitvoeren, beheren en evalueren van resultaat

12 Rol/taak medewerkers Nadenken over en afwegen van eigen belangen
Afstemmen werk en privé Meedoen! Verantwoordelijkheid nemen voor eigen gezondheid en veiligheid Collegialiteit Visie op eigen werk

13 Succesfactoren Procedureel: Ontwerp: Techniek:
Directe participatie werknemers Zo min mogelijk grenzen/beperkingen stellen Verantwoordelijkheid bij werknemers Ontwerp: Zo min mogelijk specificaties Optimale informatievoorziening Delegatie van bevoegdheden Breed inzetbare werknemers Coördinatie tussen roostergroepen Techniek: Goede systemen en training

14 Beleidsvragen Is individueel roosteren ook in de zoetwarenindustrie toepasbaar? Kan individueel roosteren een bijdrage leveren aan goed levensfasebewust beleid?


Download ppt "Individueel roosteren"

Verwante presentaties


Ads door Google