De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Golfclub ABN AMRO Algemene ledenvergadering 11 maart 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Golfclub ABN AMRO Algemene ledenvergadering 11 maart 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Golfclub ABN AMRO Algemene ledenvergadering 11 maart 2009

2 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart In memoriam Frans Berntsen

3 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Agenda 1.Opening en welkom door voorzitter 2.Ingekomen stukken 3.Vaststelling agenda 4.Notulen ALV Verslag over Verslag Kascommissie 7.Samenstelling bestuur 8.Voornemens voor Goedkeuring Begroting Benoeming kascommissie 11.Rondvraag 12.Afsluiting en borrel

4 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Ingekomen stukken

5 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Vaststelling agenda

6 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Notulen van ALV op 12 maart 2008 en actiepunten

7 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Verslag over Verslag van de Secretaris 2.Verslag van de Evenementencommissie en handicapcommissie 3.Verslag van de Communicatiecommissie 4.Verslag van de IT-commissie 5.Verslag van de Penningmeester

8 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Verslag van de Secretaris

9 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Verslag van de Secretaris over 2008 Leden aantal per 31/12/ Totaal aantal gezinsleden 51 Nieuwe inschrijvingen 67 (2007: 52) Aantal buitenleden 10

10 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Verslag van de Evenementen- en Handicapcommissie 2008

11 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Evenementen- en Handicapcommissie Samenstelling commissie Mirjan Klein Hofmeijer (treedt af in 2009) Loes Schellenberg Hans-Dirk Bakker Jacques Kuipers (treedt af in 2009) Luuk Nooter Fred Roersma Ruud Schreurs Ruud Bannink

12 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Evenementen- en Handicapcommissie Belangrijkste bevindingen toernooien 2008 Nieuwjaarstoernooi is vanwege slechte gesteldheid van de baan geannuleerd Slottoernooi is vanwege slechte gesteldheid van de baan verschoven naar 4 weken later; beperktere opkomst Daardoor kwam de “Masters” in gedrang; daaraan deden slechts 16 spelers mee Nieuw: toernooi met Fortis Algemeen: iets geringere deelname aan de toernooien Deelnemers zijn tevreden over lokatie en toernooivorm en –organisatie Afgelopen jaar voor het eerst meegedaan aan de ABN AMRO neary-competitie; in enkele toernooien was dit nog slecht geregeld

13 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Evenementen- en Handicapcommissie Belangrijkste bevindingen competities 2008 Winter ( ) Ook in winter verenigingsactiviteit Teamcompetitie (8 teams gedurende 7 dagen) 28 deelnemers + 4 invallers Aangevuld met mogelijkheid voor vrij spelen; zeer beperkt gebruik Zomer: Teamcompetitie (12 teams gedurende 11 avonden) 48 deelnemers + 5 invallers Succesvolle aanpak terugloop donderdagavonden

14 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Evenementen- en Handicapcommissie Belangrijkste bevindingen competities 2008 Stableford: Alleen 9-holes tijdens clubavonden in juli, augustus en september Minder speelavonden door teamcompetitie 12 tov 23 vorig jaar Geringere deelname (31) dan vorige jaren (50 of meer) Betere scores en wel zeer spannend competitieverloop Strokeplay Succesvol toernooiopzet; helaas door uitstel slottoernooi minder deelnemers Matchplay In 2008 poule-indeling, vervolgens afvalcompetitie (betere formule dan 2007 laddercompetitieformule) Keuze tussen 9-holes (voorkeur tijdens poulewedstrijden) en 18-holes (voorkeur daarna) Onbevredigend is dat spelers zonder te spelen of met verlies door kunnen gaan naar volgende ronde

15 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Evenementen- en Handicapcommissie Ontwikkeling handicaps Alle actieve leden hebben een clubhandicap -Nieuwe spelers zonder EGA-handicap krijgen een virtuele handicap van 30 tot de eerste individuele score -Aantal clubhandicappers (actieve leden) is stabiel op 134 daarvan zijn 38 nieuwkomers en 37 wegvallers. -Gemiddelde handicap is iets verlaagd naar 29,66 (was 30,66) -Grootste groep ligt tussen de 20 en 30 -Laagste handicap heeft Gert Granneman met 9.2

16 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Evenementen- en Handicapcommissie Clubkampioenen 2008 Strokeplaycompetitie: Fred Roersma –Categorie-2 Ruud Bannink Matchplaycompetitie: Fred Roersma Stablefordcompetitie: Ruud Schreurs Teamcompetitie: –Winter Magnificent Five: Loes Schellenberg, Folkert Kamerbeek, Jan Menko Minkema, Sebastiaan Bezemer, Ronnie van Erp –Zomer 2008 Magnificent Four; Loes Schellenberg, Ronnie van Erp, Folkert Kamerbeek, Jan Menko Minkema Master: Ruud Bannink

17 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Verslag van de Communicatiecommissie

18 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Communicatiecommissie Communicatiecommissie: Henriette de Planque Hans-Dirk Bakker Ben de Jong

19 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Communicatiecommissie Terugblik 2008 Website: –Nieuw in 2008: Foto-album Periodieken: –P.V.- en Clubnieuws: mei en november –Bundeling selectie nieuwsberichten site naar postleden

20 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Communicatiecommissie Clinics Maart: zowel leden als 15 belangstellenden –7 groepen –Resultaat 10 nieuwe leden Juni: alleen voor leden –4 groepen

21 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Communicatiecommissie Introductie avond belangstellenden –Ca. 40 belangstellenden en leden –15 nieuwe leden geworven Kennismaking Golfclub Fortis Lessen –Voorjaar 5 beginnersgroepen, 4 gevorderdengroepen –Najaar 2 beginnersgroepen –Organisatie 4 gevorderdengroepen winter 2009 Werving

22 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Verslag van de IT-commissie

23 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Verslag van de IT commissie Samenstelling commissie Bas van Ulden Nick Teunisse Hans-Dirk Bakker Johan Teunisse

24 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Verslag van de IT commissie Activiteiten in 2008 Afronding inrichting professionele Hosting v.d. Handicap site Oplossen van onvolkomenheden in de handicapsite en de portal Complete technische vervanging website waardoor: beveiliging up-to-date Wall of fame met roulerende foto’s beter geschikt voor verdere integratie met Handicapsite Gestart met integratie van de Portal met de Handicapsite

25 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Verslag van de Penningmeester

26 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Begroting versus realisatie 2008 Opmerkingen De gegevens zijn opvraagbaar bij de Penningmeester

27 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Realisatie per evenement De gegevens zijn opvraagbaar bij de Penningmeester

28 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Opmerkingen bij realisatie per evenement Nieuwjaarstoernooi afgelast Snert-, Avond en openingstoernooi verkeerd begroot; door evenementen commissie meegenomen als bijstelling voor 2009 Slottoernooi: weinig deelname door verplaatsing (na eerdere afgelasting) Masters: weinig deelname door drukke agenda oktober in combinatie met korte kwalificatietermijn Contributie: lager aantal leden dan begroot Bestuurskosten: extra kosten door bestuursoverleg met Fortis

29 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Verslag van de Kascommissie / Decharge van de Penningmeester

30 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Financiën Wat bereikt in 2008? Administratie Een nieuwe Master Vernieuwde Site Neary competitie Introductieavonden Beginners lessen Gevorderden lessen Foto album 10% korting Zomerteamcompetitie

31 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Samenstelling bestuur Rooster van aftreden: 2009 : Ruud Bannink 2009 : Patrick Stutvoet 2010 : Johan Teunisse 2011 : Henriëtte de Planque 2011 : Heinz van der Laan NB. (her) verkiezing geldt voor 3 jaar!

32 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Voornemens Beleidsvoornemens 2.Verwachtingen van de secretaris 3.Plannen van de Evenementen- en handicapcommissie 4.Plannen van de Communicatiecommissie 5.Plannen van de IT commissie 6.Financieel plan

33 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Beleid: Uitgangspunt is ons mission statement Uitgangspunten: Missie: We zijn een personeelsvereniging –Laagdrempelig –Netwerken: contacten tussen collega’s Huidig profiel van de club: –zowel voor beginner –hoge handicapper –lage handicapper Beleidskader: –Plezier en gezelligheid staan voorop –Wedstrijd element bieden –Golfen tegen aantrekkelijke tarieven –Verschillende facetten Golf promoten Ongewijzigd

34 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Beleid: Concrete invulling Evenementen –Groot aantal evenementen voor iedereen => ruime bijdrage van GCAA -Voor iedere doelgroep passende evenementen -Waar mogelijk focus op sportief/competitief -Stimulering clubgevoel en bevordering onderlinge contacten Clubavonden/-middagen Organiseren clinics Opvang nieuwe leden door Introductie avond Clubhandicapregistratie Aantrekkelijke tarieven Hoge Dijk Beperkte eigen bijdrage voor toernooien Maximaal aantal leden handhaven op ca e Lustrumfestiviteit -> kandidaten + 1 bestuurslid gevraagd

35 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart De Secretaris over 2009

36 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Verwachte ontwikkeling van de club in 2009 Meer leden zullen vertrekken a.g.v. splitsen bank Aantal leden van RBS en DB wil graag lid blijven en wij willen dat ook graag Consequentie mogelijke integratie voor golfclub uitwerken Voorgestelde oplossing (onafh. van samenwerking agv integratie) Leden die overgaan naar andere bank, als gevolg van de separatie, kunnen lid blijven. Dit geldt niet voor nieuwe RBS/”Remedy Bank”/FIM leden na legal separatie. Contributie buitenleden of gewoon tarief afhankelijk van subsidie bank Na 2 jaar dit beleid evalueren Voor leden die met een vertrekpremie vertrekken geldt de buitenledenregeling Nieuw Leden beleid

37 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Plannen en ambities 2009 van de Evenementen- en Handicapcommissie

38 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Evenementen- en Handicapcommissie Plannen 2009 (1) Toernooien: Zaterdag 10 janNieuwjaarstoernooiHoge Dijk Zaterdag 7 mrtSnerttoernooiHoge Dijk Vrijdag 3 aprilOpeningstoernooiHoge Dijk Zaterdag 30 meiLuilaktoernooi Hoge Dijk ? JuniKPN-ABNAMRO-toernooi?? Zaterdag 27 juniMidzomertoernooiBleijenbeek augustusWeekendtoernooiPierpont/België ? SeptFortis-ABNAMRO-toernooi? Vrijdag 2 oktSlottoernooi Hoge Dijk Vrijdag 16 oktReserve SlottoernooiHoge Dijk Zaterdag 17 oktDelta Lloyd-toernooiHoge Dijk Dinsdag 17 novAvondtoernooi Amstelborgh Zaterdag 12 decSurprisetoernooiHoge Dijk ??? Mei 2010Masterstoernooi2009?

39 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Evenementen- en Handicapcommissie Plannen 2009 (2) Clubavonden: (donderdag 9 april t/m donderdag 24 september) Afwisselend Teamcompetitie en Stablefordcompetitie Regelmatig 18 holes mogelijk Voorstel uitwerken voor leden clubavond aantrekkelijker maken Wintergolf: (zater/zondag oktober t/m zater/zondag maart 2010) Nog nader in te vullen

40 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Evenementen- en Handicapcommissie Plannen 2009 (3) Stableford kampioenschap Alleen 9-holes wedstrijden op de donderdag Opening- en/slot-toernooien tellen niet mee Scorecard “verplicht” inleveren Formule aantrekkelijker maken voor voornamelijk nieuwe leden waardoor meer deelname bereikt wordt Strokeplay kampioenschap Alleen 18-holes wedstrijden Opening-, Midzomer- en Slottoernooi in 2 categorieën Resultaten van 2 toernooien bepalen uitslag (Slottoernooi verplicht)

41 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Evenementen- en Handicapcommissie Plannen 2009 (4) Matchplay kampioenschap Vanaf april t/m september Vorm start poulecompetitie (9-holes) Vervolgens afvalcompetitie over in principe 18-holes Grotere poules en minimaal aantal te spelen holes voor plaatsing volgende ronde Team kampioenschap zomer Inschrijving teams van min 3 personen; 2 per avond Bij forse inschrijving mogelijk indeling in poules Diverse greensomes, 2 tegen 2 9-holes wedstrijd

42 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Evenementen- en Handicapcommissie Plannen 2009 (5) Masterstoernooi wordt verplaatst naar mei 2010 vanwege “drukke” oktobermaand Deelnemers winnaars en runners-up van competities 2009: –Stableford6 –Matchplay (halve finalisten)4 –Strokeplay (top 3 in 2 categorieën)6 –Teamwedstrijdzomer4 –Teamwedstrijdwinter4 Totaal 24 Golfbaan, wedstrijdvorm en aantal holes (in principe 27) nog te bepalen Eigen bijdrage wordt verlangd

43 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart De Communicatiecommissie over 2009

44 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Voornemens 2009: Site: - Website is het medium voor en door alle leden, contentbeheer door Communicatiecommissie - Communicatie is gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle leden, bestuur en commissies Periodieken: -Bijdrage PV- en Clubnieuws (2x) -Postleden (2) ontvangen periodiek bericht Communicatiecommissie

45 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Voornemens 2009: (vervolg) Werving: -Young Bankers, evenement Q Informatie-avond tijdens clubavond -Clinics -Maart en juni -Lessen -Beginners en gevorderden, voorjaar en najaar/winter Communicatiecommissie

46 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart De IT commissie over 2009

47 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Beleid: IT-beleid Content(beheer) niet door techniek maar door communicatiecommissie Websites integreren Lange termijn: –leden zoveel mogelijk zelf laten administreren mbv site –interactiviteit tussen leden stimuleren Site in beheer bij gespecialiseerde provider

48 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Voornemens IT commissie 2009 Oplossen van onvolkomenheden in de huidige systemen handicapsite portal Continueren integratie van de Portal met de Handicapsite waardoor: vertrouwelijke info achter de login geplaatst kan worden handicapsite zelfde look and feel krijgt nieuwe functies achter de login ontwikkeld kunnen worden

49 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Begroting 2009

50 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Beleid: financieel beleid 1.Financiën op orde houden 2.Jaarlijkse financiën budget neutraal 3.Ongewijzigde contributie van 20 euro pp/pj (Buitenleden 52,50 euro) Ongewijzigd

51 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Begroting 2009 De gegevens zijn opvraagbaar bij de Penningmeester

52 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Opmerkingen bij begroting e reservering lustrum ad EUR 2.500,- Volle evenementenkalender waardoor iets wordt ingeteerd op het vermogen. Eventuele meevallers zullen daarom ten goede komen aan het vermogen van de club. Subsidie Young Bankerstoernooi ad EUR 250,-. Doel is ledenwerving bij die groep.

53 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Benoeming Kascommissie

54 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Rondvraag

55 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Nieuwe plannen voor 2009 Gevorderden les Beginners les Neary competitie Young bankers event Introductieavonden Voorbereiden 2e Lustrum

56 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Bijlage

57 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Evenementen- en Handicapcommissie Verslag 2008 (bijlage 1) Toernooien: Opkomst iha vergelijkbaar met eerdere jaren Openings- en midzomertoernooi blijven toppers Slottoernooi (2e instantie) minder druk Aandachtspunten: masterstoernooi, avondtoernooi Nieuw: Fortis-toernooi TOERNOOIEN aantallen deelnemers Nieuwjaarstoernooi Snerttoernooi Openingstoernooi Luilaktoernooi 3226 Midzomertoernooi 5857 Weekendtoernooi Fortis-toernooi 21-- Slottoernooi Masterstoernooi Delta Lloyd-toernooi 18- Avondtoernooi Surprisetoernooi 17-- TOTAAL GEMIDDELD 30,438,741,3

58 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Evenementen- en Handicapcommissie WINTER-TEAM #teams (speelrondes) 7 (6)- #actieve spelers: teamleden / invallers 28 / 4- #wedstrijden: gespeeld / gepland 21 / 21- hoogste score 7,5 – 1,5 (AAI - Fortissimo, 02/03)- waardevolste speler F Kamerbeek (Mag5), L Schellenberg (Mag5), S Heuts (AAI): kampioen …- Verslag 2008 (bijlage 2) Winterteam- competitie: november 2007 t/m maart 2008 afwisselend zaterdag, zondag 7 teams van 3 t/m 6 spelers eerste succesvolle wintercompetitie in GCAA-historie

59 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Evenementen- en Handicapcommissie Verslag 2008 (bijlage 3) ZOMER-TEAM #teams (speelrondes) 12 (11)8 (7)- #actieve spelers: teamleden / invallers 48 / 528 / 3- #wedstrijden: gespeeld / gepland 65 / 6624 / 28- hoogste score 9 – 0 (Mag4 – Iron Fore, 10/04) 8,5 – 0,5 (Team 8 – Team 5, 26/04) - waardevolste speler JM Minkema (Mag4): 8-14 M Commandeur (Team 8), J Broek (Team 4): kampioen …Team 8 [Michiel Commandeur, Barry van Gellekom, Patrick Stutvoet] - Zomerteam- competitie: Clubavonden in lente 50% meer teams dan in 2007! Veel commissiegezichten bovenaan

60 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Evenementen- en Handicapcommissie Verslag 2008 (bijlage 4) STABLE- FORD #wedstrijden …waarvan clubavonden …waarvan toernooien 022 #deelnemers of meer deelnames gem #stbf 14,8614,2714,01 hoogste #stbf 26 (A Ruhrup, 17/07) 25 (T Korfage, 13/09) 26 (R vGeldorp, 15/06) trouwste deelnemers P Huizinga 12x R Bannink, R Schreurs 9x J Hasnain 15x T Korfage, I Smit 13x E Groot 21x, A Groot 19x, J Hasnain 14x kampioen …..Johnny HasnainEvert Groot Stableford- competitie: Alleen nog clubavonden, geen toernooien meer Minder animo dan teamcompetitie Spanning tot einde Betere scores: zomerse omstandigheden?

61 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Evenementen- en Handicapcommissie Verslag 2008 (bijlage 5) Strokeplay- competitie: Terug naar 2 hcp- categorieen (grens bij 26.5) Deelname aan holes-wedstrijden stabiel Minder geklasseerden door herkansing slottoernooi STROKEPLAY #deelnemers (cat I/II/III) 87 (35/52/-)85 (28/29/28)88 (23/29/36) #geklasseerden (cat I/II/III) 25 (12/13/-)37 (9/17/11)21 (9/7/5) #wedstrijden 333 laagste score 86 (K Jones, 03/04; I Geerlings, 05/07) 88 (F Roersma, 06/04) 85 (P Bezemer, 07/07) kampioen …..Fred RoersmaDeo Girdharie

62 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Evenementen- en Handicapcommissie Verslag 2008 (bijlage 6) MATCHPLAY #deelnemers #wedstrijden #9 holes- wedstrijden 23-- #gelijke spelen 800 hoogste uitslag 15-3 (J Broek – S Abed) 9-0 (J Kuipers – A Smit) 14-4 (J Broek – G Bierman) 15,5-2,5 (S Jongbloed – M Lucassen) veelspelers/- scoorders F Roersma 6-11 HD Bakker 5-8 I Smit 5-7 HD Bakker 6-10 J Hasnain 5-8 J Broek 5-6 I Geerlings 6-10 S Montanus 5-8 F Roersma 5-8 kampioen …Jaap BroekInge Geerlings Matchplay- competitie: Terug naar poule- en afvalsysteem 9 holes mogelijk Relatief veel gelijke spelen Zonder spelen door?

63 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Bijlage 7 Evenementen- en Handicapcommissie ultimo 2008 ultimo 2007 ultimo <= clubhcp < <= clubhcp < <= clubhcp < <= clubhcp < <= clubhcp <= Verdeling blijft stabiel Meeste spelers hebben clubhcp Aantal 40+’ers dalend Starthcp sinds dit jaar “virtueel” 30 Handicapcategorieen

64 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Bijlage 8 Evenementen- en Handicapcommissie ultimo 2008 ultimo 2007 ultimo 2006 aantal clubhcp’ers aantal clubhcp’ers < gemiddelde clubhcp 29,6630,6630,87 laagste clubhcp 9,2 (G Granneman) 6,9 (J Beijdorff) 6,5 (P Veldhuis) Aantal clubhcp’ers = aantal actieve spelers (134 in 2008) Aantal actieve spelers en niveau stabiel Clubhandicaps

65 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Bijlage 9 Evenementen- en Handicapcommissie sinds ultimo vorig jaar aantal nieuwkomers aantal wegvallers van blijvers: clubhcp lager clubhcp gelijk 818 clubhcp hoger Verloop en ontwikkeling speelsterkte Sinds invoering q-9- holes in 2007: Moeilijker om handicap (duidelijk) te verlagen EF-award wellicht weer uitgereikt…

66 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart GCAA portal statistieken

67 Golfclub ABN AMRO Algemene Ledenvergadering 11 maart Financiën Wat bereikt in 2008? Administratie Een nieuwe Master Vernieuwde Site Neary competitie Introductieavonden Beginners lessen Gevorderden lessen Foto album 10% korting


Download ppt "Golfclub ABN AMRO Algemene ledenvergadering 11 maart 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google