De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kan Nederland Gelukkiger? Ruut Veenhoven Erasmus Universiteit Rotterdam Senioren VU 7 februari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kan Nederland Gelukkiger? Ruut Veenhoven Erasmus Universiteit Rotterdam Senioren VU 7 februari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Kan Nederland Gelukkiger? Ruut Veenhoven Erasmus Universiteit Rotterdam Senioren VU 7 februari 2012

2 Kan Nederland gelukkiger? Waarom groter geluk? Wat weten we over geluk? Is groter geluk mogelijk? Hoe?

3 Waarom groter geluk? Klassieke ideologie Terug op politieke agenda

4 Klassieke ideologie terug op agenda Utilitaristische moraal filosofie Goed of kwaad van handelingen blijkt uit het nut ervan Nuttigst is wat het meeste geluk oplevert voor het grootste aantal Varianten: –Actor utilitarisme –Regel utilitarisme -> politiek utilitarisme

5 Klassieke ideologie terug op agenda Opkomst en neergang Idee stamt uit 18 e eeuwse Verlichting Verwoord door Jeremy Bentham ‘On morals and legislation’ (1789) Verworpen door ideologieën 19 e en 20 e eeuw –Kerk –Liberalen –Socialisten –Nationalisten

6 Klassieke ideologie terug op agenda Come back Ruimte op politieke agenda –eind van de ‘grote ideologieën’ –roep om ‘positieve doelen’ Publieke waardering voor geluk Meer kennis over geluk Synergie met veel staande doelen

7 Wat weten we over geluk?

8 Begripsmatig: Wat is ‘geluk’ precies? Technisch: Hoe meet je dat? Empirisch: –Hoe gelukkig zijn wij? –Wat bepaalt geluk? –Wat doet geluk? Theoretisch: waarom?

9 Wat is ‘geluk’ precies?

10 Wat is ‘geluk’ precies? Vier kwaliteiten van leven extern intern kansen leefbaarheid levensvaardigheid uitkomsten nutsatisfactie

11 Wat is ‘geluk’ precies? Vier soorten satisfactie voorbijgaand duurzaam deel genieting deel-satisfactie geheel topervaringlevensvoldoening

12 Hoe kan geluk gemeten worden?

13 Hoe kan geluk gemeten worden? Voorbeeld enquêtevraag Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden of ontevreden bent U tegenwoordig met Uw leven als geheel? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ontevreden Tevreden

14 Hoe gelukkig zijn wij?

15 Geluk in Denemarken

16 Geluk in Zimbabwe

17 Gemiddeld geluk in landen rond 2005 Denemarken8,3 Nederland7,6 België7,3 Duitsland7,2 Frankrijk6,5 Japan 6,4 Rusland5,4 Zimbabwe3.3

18

19 Wat bepaalt geluk?

20 Wat bepaalt geluk? Bevorderlijke omstandigheden Geluknutuitkomsten levensvaardigheidleefbaarheidKansen internextern

21 Welvaart en geluk in landen

22 Inkomensongelijkheid en geluk

23 Sociale zekerheid en geluk in landen

24 Geluk en sociale zekerheid in 33 landen Verband verandering 1990-2005

25 Kwaliteit overheid en geluk

26 Landkenmerken en geluk in 135 landen rond 2005 Kwaliteit overheid+.66 Welvaart+.63 Democratie+.60 m/v gelijkheid+.58 Sociale zekerheid+.51 Inkomensongelijkheid-.07 Verklaarde variantie 75%

27 Wat bepaalt geluk? Bronnen van verschil binnen landen Leefbaarheid omgeving Sociaal economische positie± 5% Sociaal emotioneel netwerk ± 10% Toeval ± 10% Levensvaardigheid Aangeboren± 30% Aangeleerd ± 20%? Levenskeuzen 25%?

28 Groter geluk mogelijk?

29 Theorie Empirie

30 Groter geluk mogelijk? Theorie Vergelijkingstheorienee Trek theorienee Behoefte theorie (Maslow)ja

31 Groter geluk mogelijk? Verschil met andere landen Denemarken8,3 Nederland7,6 België7,3 Duitsland7,2 Frankrijk6,5 Japan 6,4 Rusland5,4 Zimbabwe3.3

32 Groter geluk mogelijk? Trend geluk in landen Denemarken Nederland Rusland

33 Groter geluk in Nederland: Hoe?

34 Hoe? Niveaus van interventie: Macro: leefbaarder maatschappij Meso:leefbaarder instellingen Micro:levensvaardiger burgers

35 Hoe? Bevorderen leefbaarheid externintern Kansen leefbaarheid land levensvaardigheid burgers uitkomstennutgeluk

36 Hoe? Macro niveau Niet door meer inkomensgelijkheid, sociale zekerheid Misschien door meer welvaart Wel door betere overheid

37 Hoe? Meso niveau Geluk belangrijk doel van o.a. – Scholen – Verzorgingstehuizen Nog geen meting van geluksuitkomst Daarom geen concurrentie op geluk Concurrentie aanzwengelen met meting

38 Hoe? Versterken levensvaardigheid externintern Kansen leefbaarheid land levensvaardigheid burgers uitkomstennutgeluk

39 Hoe? Micro: Levensvaardigheid burgers Niet door meer schoolkennis Wel door meer (preventieve) ggz professionalisering life-coaching ondersteuning levenskeuzen

40 Hoe? Levensvaardigheid burgers Ondersteuning levenskeuzen Geluk hangt deels af van keuzen: 25%? Effect op toekomstig geluk moeilijk voorspelbaar –Gilbert: ‘Stumbling on happiness’ –Kahneman:Verwacht nut =/= ervaren nut

41 Hoe? Levensvaardigheid burgers Ondersteuning levenskeuzen Kennis over effect levenskeuzen bv: Effect moederschap op geluk Voor mensen zoals jij bv: Wat voor types worden meer of minder gelukkig als ze kinderen krijgen?

42 Hoe? Levensvaardigheid burgers Ondersteuning levenskeuzen Onderzoek naar uitkomsten op geluk – Lange termijn follow-up – Grootschalig, met veel typen mensen Vergelijkbaar met –Onderzoek effect voeding op levensduur –Warenonderzoek Consumentenbond

43

44

45

46

47

48

49

50 Hoe? Ondersteuning levenskeuzen Doelen gelukswijzer project Korte termijn Meer zicht op eigen geluk Lange termijn Kennis over hoe het vergelijkbare mensen vergaan is

51 Conclusie Groter geluk is mogelijk in Nederland Interventies op drie niveaus –Macro: maatschappij –Meso: organisaties –Micro:individuele levensvaardigheid Zonder paternalisme

52 World Database of Happiness http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl


Download ppt "Kan Nederland Gelukkiger? Ruut Veenhoven Erasmus Universiteit Rotterdam Senioren VU 7 februari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google