De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Detailhandel in Zaanstad

Verwante presentaties


Presentatie over: "Detailhandel in Zaanstad"— Transcript van de presentatie:

1 Detailhandel in Zaanstad
Actualisatie van het beleid Workshop I, 17 juni 2014 Analyse

2 Welkom / introductie door Christian Verberne ambtelijk opdrachtgever
Introductie van: Willeke Koops en Eric de Niet projectleiders/beleidsopstellers Aart Jan van Duren (BSP) facilitator

3 Videoboodschap wethouder

4 Agenda 18.35 – Zaalgesprek over de Zaanse Detailhandelssituatie – Presentatie ‘Analyse Zaanse Detailhandel’ – In werkgroepen analyse aanscherpen – Terugkoppeling werkgroepen en vervolgafspraken

5 Stelling 1

6 Stelling 2

7 Stelling 3

8 Stelling 4

9 Stelling 5

10 Stelling 6

11

12 Veranderende context: Retail revisited
Veranderende context: Retail revisited Ingrijpende, structurele veranderingen: People Economics Technology

13 People Verkleuring Vergrijzing Verdunning 7-4-2017
Vergrijzingsfiguur: aandeel 65+-ers tegenover aandeel actieven (15-65 jarigen) In 2040 is bijna een kwart van de Nederlanders ouder dan 65 jaar (nu zo’n 15 procent). Nog eens 25 jaar later is het overgrote deel van de babyboom-generatie ‘uitgestorven’. Dan wordt de verhouding tussen de leeftijdsgroepen weer evenwichtiger; de vergrijzing is een tijdelijk fenomeen. Op 1 januari 2012 telde Nederland 3,5 miljoen allochtonen op een totale bevolking van 16,7 miljoen. Dit betekent dat 21% van de bevolking van allochtone afkomst was. Voor 45% zijn dit westerse allochtonen, voor 55% niet-westerse allochtonen. Onder de niet-westerse allochtonen is de eerste generatie in de meerderheid. Onder de westerse allochtonen is juist de tweede generatie in de meerderheid, omdat hieronder een aantal grote herkomstgroepen zijn (Duitsers, Indonesiërs) met een langere migratiegeschiedenis (zie figuur 1). De groep allochtonen van de eerste generatie is even groot als de groep van de tweede generatie.  De meeste immigranten die in 2010 naar Nederland kwamen, zijn geboren in Polen (12% van alle immigranten die buiten Nederland zijn geboren), Duitsland (ruim 7%), voormalige Sovjet-Unie (5%) en China (ruim 4%).

14 Economics Bestedingen non-food dalen voor 5de jaar op rij
Economics Bestedingen non-food dalen voor 5de jaar op rij .. en nog geen zicht op herstel (vertrouwen ‘all time low’) Aankopen duurzame consumptieartikelen worden uit- en afgesteld .. malaise op de woningmarkt verergert situatie Vloerproductiviteit fysieke detailhandel onder druk

15 Technology

16 Internet als derde retail revolutie
Na warenhuizen (begin 20e eeuw) en supermarkten (tweede helft 20e eeuw) Internetrevolutie is het meest revolutionair: Volledige markttransparantie voor de consument Permanente beschikbaarheid, consument hoeft de deur niet meer uit Nieuwe aanbieders komen van buiten de branche (Amazon, Zalando) Consument bepaalt, de aanbieder dient te volgen Winkelen is geen fysieke noodzaak meer

17 Internet als aankoopkanaal
Aandeel internetbestedingen in totale bestedingen per branche Bron: Locatus, cijfers 2010

18 Nieuwe aanbodvormen

19 Retailers en winkelgebieden
Bricks Clicks Beleving Efficiency Fun Run Doel Webwinkels Omnichannel: Integratie off-line en online vervagende grenzen tussen fysiek en online

20 De nieuwe realiteit Retail revisited  omnichannel
Groei niet meer vanzelfsprekend Winnaars en verliezers: survival of the fittest

21 Aanbod en vraag in Zaanstad
Tussen 2007 en 2014 groei winkelmeters tot m2: +15% Veel winkelmeters ten opzichte van andere gemeenten Aantal verkooppunten gelijk gebleven: 781 Vraag

22 Hoe staat het ervoor? 1. Koopkrachtbinding
- dagelijks 93%, niet-dagelijks 66% 2. Vloerproductiviteit - omzet per m2 is laag vergeleken met andere gemeenten 3. Leegstand - hoger dan gemiddeld in regio - toename van m2 in 2007 naar m2 - verschillen binnen Zaanstad 4. Supermarkten - indruk organisaties: van zeer goed tot zeer slecht - veel aanvragen

23 Supermarkten

24 Structuur: erfenis uit het verleden

25 Typen winkelgebieden 1. Kernwinkelgebieden Zaandam-Centrum, Krommenie en Wormerveer 2. Wijk- en buurtcentra 3. Solitair 4. PDV/GDV - raadsbesluit Zuiderhout - studie Noorderveld

26 1. Groeiende populariteit Zaandam-centrum
Het door vernieuwing van het centrum in Zaandam ligt het aantal bezoekers hier structureel hoger dan enkele jaren geleden

27 2. Wormerveer en Krommenie
Verzorgingsgebied voor Noord Groot en gevarieerd winkelaanbod Ook leegstand

28 3. Wijk- en buurtcentra Fijnmazige structuur
Soms compleet, soms heel klein Sterk groeiende tevredenheid bewoners in Saendelft

29 Opdracht 1 3 groepen: Zaandam Centrum
Kernverzorgende centra (Wormerveer-C en Krommenie-C) Ondersteunende centra (buurt- en wijkcentra en overige dorpskernen) Maak per groep SWOT-analyse Terugkoppeling plenair

30 SWOT-analyse Analyse Strengths: sterke punten nu
Weaknesses: zwakke punten nu Opportunities: toekomstige kansen, van buitenaf Threats: toekomstige bedreigingen, van buitenaf SWOT geeft inzicht in: Uw mening over de huidige situatie Uw visie op (mogelijkheden in) de toekomst

31 SWOT Zaandam Centrum Strenghts Weaknesses Huidige kracht
Benoem de 3 meest onderscheidende, positieve punten van Zaandam Centrum ten opzichte van omringende centra Zo concreet mogelijk Huidige zwaktes Benoem de 3 meest onderscheidende, negatieve punten van Zaandam Centrum Opportunities Threats Kansen van buitenaf Kansen door ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden in de omgeving Bedreigingen van buitenaf Bedreigingen door ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden in de omgeving

32 SWOT Kernverzorgende centra
Strenghts Weaknesses Huidige kracht Benoem de 3 meest onderscheidende, positieve punten van de kernverzorgende centra Zo concreet mogelijk Huidige zwaktes Benoem de 3 meest onderscheidende, negatieve punten van de kernverzorgende centra Opportunities Threats Kansen van buitenaf Kansen door ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden in de omgeving Bedreigingen van buitenaf Bedreigingen door ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden in de omgeving

33 SWOT Buurt- en wijkcentra
Strenghts Weaknesses Huidige kracht Benoem de 3 meest onderscheidende, positieve punten van deze centra als geheel Zo concreet mogelijk Huidige zwaktes Benoem de 3 meest onderscheidende, negatieve punten van deze centra als geheel Opportunities Threats Kansen van buitenaf Kansen door ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden in de omgeving Bedreigingen van buitenaf Bedreigingen door ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden in de omgeving

34 Opdracht 2 Dezelfde 3 groepen: Zaandam Centrum
Kernverzorgende centra (Wormerveer-C en Krommenie-C) Ondersteunende centra (buurt- en wijkcentra en overige dorpskernen) Geef antwoord op de vraag waaraan een centrumgebied resp. kernverzorgend centrum resp. ondersteunend centrum moet voldoen om succesvol te zijn. Terugkoppeling plenair

35 Succesfactoren Antwoord in steekwoorden Maak onderscheid in:
Branchering: Welke functies, branches en (voorbeeld)formules horen er in het gebied thuis? Opzet en inrichting van het gebied: hoe ziet het er uit? hoe is het parkeren georganiseerd? Vermarkting van het gebied: welke middelen zetten we in om de klant te binden?

36 Terugkoppeling opdracht 1 + 2

37 Wrap up

38 Afsluiting


Download ppt "Detailhandel in Zaanstad"

Verwante presentaties


Ads door Google