De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Detailhandel in Zaanstad Actualisatie van het beleid Workshop I, 17 juni 2014 Analyse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Detailhandel in Zaanstad Actualisatie van het beleid Workshop I, 17 juni 2014 Analyse."— Transcript van de presentatie:

1 Detailhandel in Zaanstad Actualisatie van het beleid Workshop I, 17 juni 2014 Analyse

2 PAGINA Welkom / introductie door Christian Verberne ambtelijk opdrachtgever Introductie van: Willeke Koops en Eric de Nietprojectleiders/beleidsopstellers Aart Jan van Duren (BSP)facilitator

3 PAGINA Videoboodschap wethouder 3

4 PAGINA Agenda 18.35 – 19.00Zaalgesprek over de Zaanse Detailhandelssituatie 19.00 – 19.15Presentatie ‘Analyse Zaanse Detailhandel’ 19.15 – 20.30 In werkgroepen analyse aanscherpen 20.30 – 21.00 Terugkoppeling werkgroepen en vervolgafspraken 4

5 PAGINA Stelling 1 5

6 PAGINA Stelling 2 6

7 PAGINA Stelling 3 7

8 PAGINA Stelling 4 8

9 PAGINA Stelling 5 9

10 PAGINA Stelling 6 10

11 PAGINA11

12 PAGINA Veranderende context: Retail revisited Ingrijpende, structurele veranderingen: People Economics Technology

13 PAGINA Vergrijzing Verdunning People Verkleuring

14 PAGINA Economics Bestedingen non-food dalen voor 5de jaar op rij.. en nog geen zicht op herstel (vertrouwen ‘all time low’) Aankopen duurzame consumptieartikelen worden uit- en afgesteld.. malaise op de woningmarkt verergert situatie Vloerproductiviteit fysieke detailhandel onder druk

15 PAGINA Technology

16 PAGINA Internet als derde retail revolutie Na warenhuizen (begin 20e eeuw) en supermarkten (tweede helft 20e eeuw) Internetrevolutie is het meest revolutionair: Volledige markttransparantie voor de consument Permanente beschikbaarheid, consument hoeft de deur niet meer uit Nieuwe aanbieders komen van buiten de branche (Amazon, Zalando)  Consument bepaalt, de aanbieder dient te volgen  Winkelen is geen fysieke noodzaak meer

17 PAGINA Internet als aankoopkanaal Aandeel internetbestedingen in totale bestedingen per branche Bron: Locatus, cijfers 2010

18 PAGINA Nieuwe aanbodvormen

19 PAGINA BricksClicks Beleving Efficiency Fun Doel Run Webwinkels Omnichannel: Integratie off-line en online vervagende grenzen tussen fysiek en online Retailers en winkelgebieden

20 PAGINA De nieuwe realiteit 1.Retail revisited  omnichannel 2.Groei niet meer vanzelfsprekend 3.Winnaars en verliezers: survival of the fittest

21 PAGINA Aanbod en vraag in Zaanstad Aanbod Tussen 2007 en 2014 groei winkelmeters tot 290.00 m2: +15% Veel winkelmeters ten opzichte van andere gemeenten Aantal verkooppunten gelijk gebleven: 781 Vraag 21

22 PAGINA Hoe staat het ervoor? 1. Koopkrachtbinding - dagelijks 93%, niet-dagelijks 66% 2. Vloerproductiviteit - omzet per m2 is laag vergeleken met andere gemeenten 3. Leegstand - hoger dan gemiddeld in regio - toename van 20.000 m2 in 2007 naar 30.000 m2 - verschillen binnen Zaanstad 4. Supermarkten - indruk organisaties: van zeer goed tot zeer slecht - veel aanvragen 22

23 PAGINA Supermarkten 23

24 PAGINA Structuur: erfenis uit het verleden 24

25 PAGINA Typen winkelgebieden 1. Kernwinkelgebieden Zaandam-Centrum, Krommenie en Wormerveer 2. Wijk- en buurtcentra 3. Solitair 4. PDV/GDV - raadsbesluit Zuiderhout - studie Noorderveld 25

26 PAGINA 1. Groeiende populariteit Zaandam-centrum 26 Het door vernieuwing van het centrum in Zaandam ligt het aantal bezoekers hier structureel hoger dan enkele jaren geleden

27 PAGINA 2. Wormerveer en Krommenie Verzorgingsgebied voor Noord Groot en gevarieerd winkelaanbod Ook leegstand 27

28 PAGINA 3. Wijk- en buurtcentra Fijnmazige structuur Soms compleet, soms heel klein Sterk groeiende tevredenheid bewoners in Saendelft 28

29 PAGINA Opdracht 1 3 groepen: –Zaandam Centrum –Kernverzorgende centra (Wormerveer-C en Krommenie-C) –Ondersteunende centra (buurt- en wijkcentra en overige dorpskernen) Maak per groep SWOT-analyse Terugkoppeling plenair

30 PAGINA SWOT-analyse Analyse –Strengths: sterke punten nu –Weaknesses: zwakke punten nu –Opportunities: toekomstige kansen, van buitenaf –Threats: toekomstige bedreigingen, van buitenaf SWOT geeft inzicht in: –Uw mening over de huidige situatie –Uw visie op (mogelijkheden in) de toekomst

31 PAGINA SWOT Zaandam Centrum StrenghtsWeaknesses Huidige kracht Benoem de 3 meest onderscheidende, positieve punten van Zaandam Centrum ten opzichte van omringende centra Zo concreet mogelijk Huidige zwaktes Benoem de 3 meest onderscheidende, negatieve punten van Zaandam Centrum Zo concreet mogelijk OpportunitiesThreats Kansen van buitenaf Kansen door ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden in de omgeving Zo concreet mogelijk Bedreigingen van buitenaf Bedreigingen door ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden in de omgeving Zo concreet mogelijk

32 PAGINA SWOT Kernverzorgende centra StrenghtsWeaknesses Huidige kracht Benoem de 3 meest onderscheidende, positieve punten van de kernverzorgende centra Zo concreet mogelijk Huidige zwaktes Benoem de 3 meest onderscheidende, negatieve punten van de kernverzorgende centra Zo concreet mogelijk OpportunitiesThreats Kansen van buitenaf Kansen door ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden in de omgeving Zo concreet mogelijk Bedreigingen van buitenaf Bedreigingen door ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden in de omgeving Zo concreet mogelijk

33 PAGINA SWOT Buurt- en wijkcentra StrenghtsWeaknesses Huidige kracht Benoem de 3 meest onderscheidende, positieve punten van deze centra als geheel Zo concreet mogelijk Huidige zwaktes Benoem de 3 meest onderscheidende, negatieve punten van deze centra als geheel Zo concreet mogelijk OpportunitiesThreats Kansen van buitenaf Kansen door ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden in de omgeving Zo concreet mogelijk Bedreigingen van buitenaf Bedreigingen door ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden in de omgeving Zo concreet mogelijk

34 PAGINA Opdracht 2 Dezelfde 3 groepen: –Zaandam Centrum –Kernverzorgende centra (Wormerveer-C en Krommenie-C) –Ondersteunende centra (buurt- en wijkcentra en overige dorpskernen) Geef antwoord op de vraag waaraan een centrumgebied resp. kernverzorgend centrum resp. ondersteunend centrum moet voldoen om succesvol te zijn. Terugkoppeling plenair

35 PAGINA Succesfactoren Antwoord in steekwoorden Maak onderscheid in: –Branchering: Welke functies, branches en (voorbeeld)formules horen er in het gebied thuis? –Opzet en inrichting van het gebied: hoe ziet het er uit? hoe is het parkeren georganiseerd? –Vermarkting van het gebied: welke middelen zetten we in om de klant te binden?

36 PAGINA Terugkoppeling opdracht 1 + 2 36

37 PAGINA Wrap up 37

38 PAGINA Afsluiting 38


Download ppt "Detailhandel in Zaanstad Actualisatie van het beleid Workshop I, 17 juni 2014 Analyse."

Verwante presentaties


Ads door Google