De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop RIE Gemeenten Mariska Droog Martine van Dijk Namens A+O fonds Gemeenten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop RIE Gemeenten Mariska Droog Martine van Dijk Namens A+O fonds Gemeenten."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop RIE Gemeenten Mariska Droog Martine van Dijk Namens A+O fonds Gemeenten

2 Pagina 2 Inhoud 1. Welkom 2. Workshop + RIE Gemeenten 3. Rollen en Rechten 4. Modules 5. Werkwijze 6. Uitleg over het systeem inclusief oefeningen 7. Uitvoering RIE Gemeenten 8. Vervolg 9. Vragen

3 Pagina 3 2 Workshop RIE Gemeenten Doelstelling Deelnemers begrijpen na het volgen van de workshop de systematiek van de RIE Gemeenten Deelnemers kunnen starten met het voorbereiden van de eigen RIE

4 Pagina 4 2 RIE Gemeenten Doel Het RIE-instrument met sectorspecifieke kennis voor de sector gemeenten Bevorderen van kennis van preventiemedewerker binnen sector gemeenten. Doelstelling Inventariseren en evalueren van arbeidsrisico’s Invullen van de maatregelen (Plan van Aanpak) Implementatie van de maatregelen

5 Pagina 5 2 RIE Gemeenten RIE: een middel om te komen tot betere arbeidsomstandigheden RIE Gemeenten: een middel om RIE uit te voeren

6 Pagina 6 2 RIE Gemeenten: documenten Op www.aeno.nl (en op welkomstpagina RIE Gemeenten)www.aeno.nl Tips en trucs Handleiding Suggesties voor verbetering: gezondwerk@aeno.nl

7 Pagina 7 2 RIE Gemeenten: systeem I Digitaal instrument voor de Sector Gemeenten Gebouwd door Humatix Doe-het-zelf instrument; kan ook worden uitbesteed RIE zonder nadere inventarisaties RIE Gemeenten staat op de server van Humatix Veiligheid gegarandeerd door een https-verbinding

8 Pagina 8 2 RIE Gemeenten: systeem II Geen enquête-systeem  Voor beleving medewerkers: Enquetemanager Enquetemanager A+O fonds Gemeenten Arbomonitor Internetspiegel (www.internetspiegel.nl) Zie Tips en trucs Antwoordmogelijkheden: Ja, nee soms n.v.t. In de stap Inventariseren worden knelpunten automatisch herkend Wel knelpunt  Evalueren, Maatregelen etc.

9 Pagina 9 Structuur Rollen Plan van aanpak Uitvoering (modules) Rapportage Maatregelen Structuur

10 Pagina 10 2 Uitvoering RIE Gemeenten Alles zelf uitvoeren: inventariseren tot Plan van Aanpak tussenvorm Gezamenlijk binnen korte tijd RIE uitvoeren Zie ook 7 Uitvoering RIE Gemeenten

11 Pagina 11 3 Rollen en rechten I Rollen worden toegekend binnen één inlogcode Intern (binnen de eigen organisatie) overleggen over het toekennen van rollen Landelijke rol: Sectorbeheerder  A+O fonds Gemeenten: Toekennen van inlogcodes Up to date houden van informatie Opmerkingen  doorgeven aan gezondwerk@aeno.nl Zie bijlage 3 Tips en trucs

12 Pagina 12 Gemeente Dienst 3 RIE-coördinator Dienst 1 RIE-coördinator Afdeling A RIE-uitvoerderTaakuitvoerder (1 of meer) Maatregelverantwoordelijke (1 of meer) Afdeling B RIE-uitvoerder Idem Afdeling C RIE-uitvoerderIdem Dienst 2 RIE-coördinator Applicatiebeheerder (Rapporteur) 3 Rollen en rechten II

13 Pagina 13 4 Modules I RIE Gemeenten gebaseerd op: Risico’s Functies/afdelingen Zie bijlage 8 Tips en trucs

14 Pagina 14 4 Modules II Risico’s en Functies/afdelingen: Beleid: arbo- en verzuim-beleid Algemene modules: zoals BHV, keuring en onderhoud Risico’s: Modules zijn onderverdeeld naar risico’s. Splitsing binnen- en buitendienst. Gebouw Risico’s en Functies/afdelingen: Modules voor specifieke afdelingen/functies/lokaties

15 Pagina 15 5 Werkwijze I Stappenplan voor uitvoeren RIE (bijlage 6 Tips en trucs): Opdrachtverstrekking Opdrachtacceptatie Voorbereiding Informatieverzameling Toetsing Implementatie

16 Pagina 16 5 Werkwijze II Richtlijn voor toetsing (bijlage 7 Tips en trucs): Gevalideerd instrument Toetsing door kerndeskundige Vooraf al afspraken gemaakt Opname prioritaire risico’s Toetsing op risicoklasse, tijdpad en plan van aanpak Bedrijfsbezoek indien dit is overeengekomen Arbodeskundigen geïnformeerd bij start RIE Gemeenten

17 Pagina 17 Uitleg Gebaseerd op indeling risico’s Werkwijze is bij beide gelijk

18 Pagina 18 Uitleg | Tabbladen in het Hoofdmenu 1. Welkom 2. Beheer 3. RIE’s 4. Knelpunten 5. Maatregelen 6. Rapporten Afhankelijk van de rol is een aantal tabbladen (on)zichtbaar

19 Pagina 19 Uitleg | Tabblad Welkom (Hoofdmenu) Welkom Gegevens wijzigen: Gegevens gebruiker wijzigen Wachtwoord wijzigen Uitleg Documenten: Handleiding Tips en Trucs

20 Pagina 20 Oefening 1: Inloggen in het systeem Log in met behulp van de ontvangen inlogcode Het e-mailadres is niet juist. Verander het e-mailadres in je eigen werk e-mailadres. Verander het wachtwoord. Vergeet dit wachtwoord niet! Let op: de oefeningen sluiten op elkaar aan.

21 Pagina 21 Uitleg | Tabblad Beheer (Hoofdmenu) I Beheren van gegevens; 4 subtabbladen 1. StructuurWeergeven van de structuur waarop de RIE wordt gebaseerd Let op: Hier geen modules kiezen 2. GebruikersGebruikers beheren (aanmaken en rollen toekennen)

22 Pagina 22 3. InstellingenAanpassen maatregelherinnering Importeren logo organisatie Aanpassen kleuren 4. E-mailsjablonenMogelijkheid om teksten van standaard- e-mails aan te passen Uitleg | Tabblad Beheer (Hoofdmenu) II Beheren van gegevens; 4 subtabbladen:

23 Pagina 23 Oefening 2: Structuur van de RIE weergeven Zet de structuur van onderstaande gemeente in de RIE Gemeenten Gemeente Werf Afdeling Groen Afdeling Grijs Gemeentehuis Afdeling Burgerzaken

24 Pagina 24 Let op: hier geen modules vermelden! Resultaat oefening 2

25 Pagina 25 Oefening 3: Gebruikers aanmaken / rollen toekennen Maak 2 nieuwe gebruikers aan: Mies en Daan Geef aan Mies rol van RIE-uitvoerder Geef aan Daan de rol van RIE-coördinator Geef beiden je eigen e-mailadres

26 Pagina 26 Resultaat oefening 3 I

27 Pagina 27 Resultaat oefening 3 II

28 Pagina 28 Uitleg | Tabblad Overzicht RIE’s (Hoofdmenu) I Filter RIE’s

29 Pagina 29 Oefening 4: Nieuwe RIE openen Open een nieuwe RIE. Noem deze RIE: RIE jaartal. Koppel deze RIE aan Afdeling Groen

30 Pagina 30 Resultaat oefening 4

31 Pagina 31 Uitleg | Tabbladen van het RIE-proces 1. Status 2. Voorbereiden 3. Inventariseren 4. Evalueren 5. Maatregelen 6. Rapporten Afhankelijk van de rol is een aantal tabbladen (on)zichtbaar

32 Pagina 32 Uitleg | Tabblad Status I Hoe ver is deze RIE gevorderd Onderverdeling naar submodules (subitems), indien aanwezig Welke modules zijn gedelegeerd aan taakuitvoerders Let op: ‘Afgerond’ betekent alle stappen van het RIE- proces afgerond, niet maatregelen uitgevoerd

33 Pagina 33 Uitleg | Tabblad Voorbereiden I Belangrijkste tabblad; 4 subtabbladen: AlgemeenAlgemene gegevens (komen op het voorblad van elk rapport) KengetallenEén keer invullen (in overleg) Samenstellen Modules kiezen TakenTaken toewijzen

34 Pagina 34 Oefening 5: Samenstellen RIE Stel de volgende RIE samen: Afdeling groen, met daarin de modules: Buitendienst - Algemene voorzieningen Buitendienst - Veiligheid Buitendienst - Fysieke belasting Buitendienst - Fysische factoren Buitendienst - Gevaarlijke stoffen Buitendienst - Biologische agentia

35 Pagina 35 Resultaat oefening 5

36 Pagina 36 Oefening 6: Taken toewijzen Wijs aan Mies de volgende modules toe: Buitendienst - Gevaarlijke stoffen Buitendienst - Biologische agentia Wijs aan Daan de volgende module toe: Buitendienst - Algemene voorzieningen Verstuur beiden een mail

37 Pagina 37 Resultaat oefening 6 I

38 Pagina 38 Resultaat oefening 6 II

39 Pagina 39 Uitleg | Tabblad Inventariseren Per vraag: met toelichting met mogelijkheid tot plaatsen van opmerkingen onbepaald betekent: nog niet ingevuld Als lijst zonder toelichting Insteek goed werkgeverschap, dus geen verwijzing naar wetteksten

40 Pagina 40 Oefening 7: Inventariseren functie/afdeling a Waar gaat submodule 5 van module 17 over? Hoeveel vragen heeft deze submodule? b Beantwoord van deze module vragen 1 en 3 met nee vraag 2 met ja Wat gebeurt er in het overzicht als je op verder klikt?

41 Pagina 41 Resultaat oefening 7a en 7b

42 Pagina 42 Standaard-risicoklasse is bepaald door deskundigen Risicoklasse kan aangepast worden, hoeft niet Bij aanpassing risicoklasse: reden vermelden  verplicht Uitleg | Tabblad Evalueren I

43 Pagina 43 Risicoklasse Zie Tips en trucs Fine en Kinney: Risicoklasse= B*E*W Gebaseerd op Blootstelling (B) Effect (E) Waarschijnlijkheid (W)

44 Pagina 44 Oefening 8: Evalueren a. Ga naar tabblad Evalueren en evalueer de vraag/vragen die een knelpunt hebben opgeleverd. Welke vragen zijn dit? b. Verander bij een vraag de risicoklasse

45 Pagina 45 Resultaat oefening 8a

46 Pagina 46 Resultaat oefening 8b

47 Pagina 47 Uitleg | Tabblad Maatregelen I Suggesties voor maatregelen gemaakt door deskundigen Maatregel vermelden of suggestie (deels) overnemen (Maatregel)Verantwoordelijke Budget Startdatum Streefdatum: verwachte einddatum Einddatum: pas invullen als maatregel is uitgevoerd Status Opmerking

48 Pagina 48 Uitleg | Tabblad Maatregelen II Maatregelverantwoordelijke wordt niet geïnformeerd door het systeem Meerdere maatregelen per knelpunt mogelijk Overleggen met OR over het Plan van Aanpak

49 Pagina 49 Oefening 9: Maatregelen a. Ga naar tabblad Maatregelen. Voor welke knelpunt(en) moet je maatregelen bedenken? b. Kies voor de maatregelsuggestie dit knelpunt. c. Vul bij dit zelfde knelpunt een eigen maatregel helemaal in, compleet met een journaal-item.

50 Pagina 50 Resultaat oefening 9a

51 Pagina 51 Resultaat oefening 9b I

52 Pagina 52 Resultaat oefening 9b II

53 Pagina 53 Resultaat oefening 9c

54 Pagina 54 Oefening 10: Status a. Kijk naar het statusoverzicht. Is submodule 5 van module 17 klaar? b. Nu blijkt dat het antwoord op vraag 2 van module 17, submodule 5 verkeerd is beantwoord. Het moet toch nee zijn. Verander dit. Kijk naar het statusoverzicht. Is submodule 5 klaar? Zo nee, wat moet er nog gebeuren?

55 Pagina 55 Resultaat oefening 10a

56 Pagina 56 Resultaat oefening 10b

57 Pagina 57 Uitleg | Tabblad Rapporten I Word  Categorieën Selectie mogelijk bij elk rapport Overzicht van alle knelpunten van één categorie Categorieën zijn bepaald door deskundigen Excel  Kolommen Allerlei selecties mogelijk bij elk rapport

58 Pagina 58 Oefening 11 : Rapporten Genereer een vragenlijst

59 Pagina 59 Resultaat oefening 11

60 Pagina 60 Uitleg | Tabblad Knelpunten I Overzicht van alle knelpunten van alle RIE’s Filteren en zoeken mogelijk

61 Pagina 61 Oefening 12: Knelpunten a. Kijk bij de Knelpuntenmanager of de ingevoerde knelpunten er bij staan. b. Maak een selectie met de Knelpuntenmanager (filteren)

62 Pagina 62 Resultaat oefening 12a+b

63 Pagina 63 Uitleg | Tabblad Maatregelen Overzicht van alle maatregelen van alle RIE’s Filteren en zoeken mogelijk

64 Pagina 64 Oefening 13: Maatregelen a. Kijk bij de Maatregelenmanager of de ingevoerde maatregel er bij staat. b. Maak een selectie met de Maatregelenmanager (filteren)

65 Pagina 65 Resultaat oefening 13a+b

66 Pagina 66 Uitleg | Tabblad Rapporten I Filter en zoeken Meerdere rapporten mogelijk: Overzichtrapport per geselecteerde, geaggregeerde risicoscores: Hoogste risicoklasse per module Risicopercentage over alle stellingen Risicopercentage over de beantwoorde stellingen Excell bestand met alle vragen en antwoorden

67 Pagina 67 Uitleg | Tabblad Rapporten II Managementtool Voor de rol Rapporteur Overzichtsrapportage: stoplichtmodel Selectie mogelijk: één of meer RIE’s

68 Pagina 68 Oefening 14: Rapporten Genereer een Excelbestand met daarin alle vragen en antwoorden.

69 Pagina 69 Resultaat oefening 14

70 Pagina 70 7 Uitvoering RIE Gemeenten Alles zelf uitvoeren: inventariseren tot Plan van Aanpak tussenvorm Gezamenlijk binnen korte tijd RIE uitvoeren

71 Zelf inventariseren, evalueren, PvA invullen Pagina 71 7 Uitvoering RIE Gemeenten: alles zelf doen

72 Samenstellen werkgroep voor opstellen van RIE. Vertegenwoordiging van ieder te onderscheiden groep: zoals afdelingen Vertegenwoordigers kennen het werkveld goed. Aantal deelnemers: 5 tot 10 personen. Pagina 72 7 Uitvoering RIE Gemeenten: gezamenlijk I

73 Werkgroep ontvangt vragenlijst. In één bijeenkomst wordt RIE en PvA opgesteld. De RIE en PvA worden als concept gemaild. Bij goedkeuring gepresenteerd in het verantwoordelijk MT. Pagina 73 7 Uitvoering RIE Gemeenten: gezamenlijk II

74 Pagina 74 8 Vervolg Evaluatie workshop: graag invullen Workshop Plan van Aanpak in combinatie met Workshop Enquetemanager Nieuwe versies Technisch  aanpassingen in alle RIE’s Inhoudelijk  alleen voor nieuwe RIE’s

75 Pagina 75 Tips Zorg voor logische naamgeving Vragen/opmerkingen/nieuwe ideeën Martine van Dijk 070 - 763 00 22, gezondwerk@aeno.nl

76 Pagina 76 9 Vragen


Download ppt "Workshop RIE Gemeenten Mariska Droog Martine van Dijk Namens A+O fonds Gemeenten."

Verwante presentaties


Ads door Google