De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Winstpakkers en vraagbundeling. Schatgraven met KING KING producten: Standaarden op gebied van koppelingen Overzicht van alle gemeentelijke software IT-architectuurmodel:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Winstpakkers en vraagbundeling. Schatgraven met KING KING producten: Standaarden op gebied van koppelingen Overzicht van alle gemeentelijke software IT-architectuurmodel:"— Transcript van de presentatie:

1 Winstpakkers en vraagbundeling

2 Schatgraven met KING KING producten: Standaarden op gebied van koppelingen Overzicht van alle gemeentelijke software IT-architectuurmodel: GEMMA Integrale testomgeving voor standaard software voor gemeenten/samen- werkingsverbanden

3 De uitdagingen in 2014 Veel standaarden bestaan maar worden nog beperkt toegepast Niet toepassen betekent: onnodige verspilling van tijd, capaciteit en geld Aantal standaarden zijn zo concreet dat ze nog dit jaar geïmplementeerd kunnen worden Resultaten binnen bereik (ult 2014): –Grotere kwaliteit dienstverlening –Grotere effectiviteit en efficiency –Lagere kosten –Minder beheerslast

4 Wat moet je doen om dat te realiseren? Maak een keuze uit de beschikbare Winstpakkers: –WOZ beschikkingen publiceren via Berichtenbox van Mijn.overheid.nl –Betalen en Invorderen: geautomatiseerd verwerken derden facturen (o.a. leges, parkeerheffingen, waterverbruik) –Documentcreatie: groot aantal basisdocument rechtstreeks in de applicatie beheren –Zaakgericht werken in sociaal domein –Gebruik e-Formulieren –Wabo-BAG koppeling

5 Introductie 5 Standaard koppelvlakken Top 10 ketens Afspraken met leveranciers convenanten / addenda Overzicht en aanbod op Softwarecatalogus.nl Compliancy borgen via Stuftestplatform.nl Van Focus op aanbod doorpakken naar focus op vraag Winstpakkers

6 De Winstpakkers Winstpakker Betalen en Invorderen; Uitgaande facturen worden geautomatiseerd verwerkt in de inningen administratie. Winstpakker WOZ beschikkingen digitaal via Berichtenbox; WOZ beschikking digitaal versturen via de Berichtenbox van MijnOverheid. Winstpakker Zaakgericht werken in het sociale domein; Informatie uit het sociaal domein wordt ontsloten via midoffice in een centraal, digitaal klantdossier. Winstpakker Documentcreatie; Documentcreatie waarbij gegevens automatisch worden gevuld, voor een centrale, eenduidige opmaak en beheer van documenten. Winstpakker Digitaliseren Dienstverlening; Voorinvullen van basisgegevens in web-formulieren (eFormulieren), dus niet naar de bekende vragen. Winstpakker Wabo-BAG; Aanpassingen in de Wabo zijn tijdig bekend bij de BAG-administratie en dus bij de BAG-administrateur in het vergunningsverleningsproces. 6

7 Proof of the pudding is in the eating Praktijkbeproeving Bepalend voor prioriteitsstelling Verlaagt kosten per gemeente/ samenwerkingsverband Collectieve vraag It takes two to tango Grootschalig aanbod De Winstpakker aanpak

8 Totaaloverzicht winstpakkers Gegevens magazijn Zaak/DMS Services Document Management systeem Zaak systeem Taakspecifieke applicaties -WMO voorzieningen -Begraafplaatsen administratie -Parkeerbeheer -Balie applicatie -Belastingsysteem -…. Taakspecifieke applicaties -WMO voorzieningen -Begraafplaatsen administratie -Parkeerbeheer -Balie applicatie -Belastingsysteem -…. Financiële administratie Inningen systeem / debiteur beheer BAG-administratie eFormulier/ loket -DigiD -eHerkenning eFormulier/ loket -DigiD -eHerkenning MijnOverheid Lopende Zaken Klant Contact Centrum Servicebus MijnOverheid Berichtenbox Documentcreatie Digikoppeling adapter

9 Totaaloverzicht winstpakkers Gegevens magazijn Zaak/DMS Services Document Management systeem Zaak systeem Taakspecifieke applicaties -WMO voorzieningen -Begraafplaatsen administratie -Parkeerbeheer -Balie applicatie -Belastingsysteem -…. Taakspecifieke applicaties -WMO voorzieningen -Begraafplaatsen administratie -Parkeerbeheer -Balie applicatie -Belastingsysteem -…. Financiële administratie Inningen systeem / debiteur beheer BAG-administratie eFormulier/ loket -DigiD -eHerkenning eFormulier/ loket -DigiD -eHerkenning MijnOverheid Lopende Zaken Klant Contact Centrum Servicebus MijnOverheid Berichtenbox Documentcreatie Digikoppeling adapter

10 Betalen en Invorderen Gegevens magazijn Zaak/DMS Services Document Management systeem Zaak systeem Taakspecifieke applicaties -WMO voorzieningen -Begraafplaatsen administratie -Parkeerbeheer -Balie applicatie -Belastingsysteem -…. Taakspecifieke applicaties -WMO voorzieningen -Begraafplaatsen administratie -Parkeerbeheer -Balie applicatie -Belastingsysteem -…. Financiële administratie Inningen systeem / debiteur beheer BAG-administratie eFormulier/ loket -DigiD -eHerkenning eFormulier/ loket -DigiD -eHerkenning MijnOverheid Lopende Zaken Klant Contact Centrum Servicebus Documentcreatie Gebruik authentieke gegevens Status informatie opvraagbaar Voorkomen overkloppelen Ontstaan facturatie Controle NAW gegevens (Deel)betaling verwerken Overdragen Vorderings 2341 Uitwisselen status informatie Periodieke journalisering 56 1 1 2 2 3 4 5 6 2 Digikoppeling adapter MijnOverheid Berichtenbox Geschikt voor alle gemeentelijke vorderingen Juist gebruik NAW gegevens verhoogt percentage juiste bezorging en vermindert bezwaren Maakt centraal debiteurbeheer mogelijk (belastingen / financien) Vorderingen direct ingeboekt. Geld eerder binnen Bedrijfscontext

11 WOZ beschikking op Berichtenbox Gegevens magazijn Zaak/DMS Services Document Management systeem Zaak systeem Belastingapplicatie WOZ beschikking ( WMO voorzieningen, Begraafplaatsen, administratie, arkeerbeheer, Balie applicatie,, Belastingsysteem, …). Belastingapplicatie WOZ beschikking ( WMO voorzieningen, Begraafplaatsen, administratie, arkeerbeheer, Balie applicatie,, Belastingsysteem, …). Financiële administratie Inningen systeem / debiteur beheer BAG-administratie eFormulier/ loket -DigiD -eHerkenning eFormulier/ loket -DigiD -eHerkenning MijnOverheid Lopende Zaken Klant Contact Centrum Servicebus MijnOverheid Berichtenbox Documentcreatie 1.3 burgers met account (12% bevolking) Ambitie eind 2014 op 4 mln accounts Geen ‘adres’ onbekend / gegarandeerde aflevering Directe besparing op outputmanagement Enig juridisch alternatief voor papieren post Bedrijfscontext Digikoppeling adapter WOZ beschikking Controle op BSN MijnOverheid Berichten met ‘juist’ BSN naar MijnOverheid 231 1 2 3 3

12 Documentcreatie Gegevens magazijn Zaak/DMS Services Document Management systeem Zaak systeem Taakspecifieke applicaties -WMO voorzieningen -Begraafplaatsen administratie -Parkeerbeheer -Balie applicatie -Belastingsysteem -…. Taakspecifieke applicaties -WMO voorzieningen -Begraafplaatsen administratie -Parkeerbeheer -Balie applicatie -Belastingsysteem -…. Financiële administratie Inningen systeem / debiteur beheer BAG-administratie eFormulier/ loket -DigiD -eHerkenning eFormulier/ loket -DigiD -eHerkenning MijnOverheid Lopende Zaken Klant Contact Centrum Servicebus MijnOverheid Berichtenbox Documentcreatie 1 1 33 4 55 6 6 Vanuit proces ‘behoefte’ creëren document Controle NAW gegevens Creëren document Verzenden informatie voor document (XML) 2341 Terugsturen document incl. xml ‘Opslaan’ document 56 2 2 Digikoppeling adapter Gebruik juiste persoon, adres en bedrijfsgegevens Aanmaken van uniform uitziende documenten Eenduidig documentbeheer Beheer van meerdere huisstijlen is geborgd. Wijze van versturen en opslaan buiten scope van deze winstpakker Bedrijfscontext

13 Verwachtingen over en weer Doel: –uiterlijk 31 oktober koppelvlak operationeel Rol Operatie NUP –spil tussen leverancier(s) en gemeente / samenwerkingsverband –Tot 1 dag per week ondersteuning vanuit Operatie NUP (kosteloos) –Ondersteuning leveranciers bij ontwikkel en testwerkzaamheden Rol gemeente / samenwerkingsverband: –Inzet 10 – 15 dagen vanuit gemeente –Gemeentelijk projectleider beschikbaar als aanspreekpunt –Specialisten (netwerk, software, organisatie) beschikbaar Rol leverancier(s) –Borgt dat koppelvlak voldoet aan eisen standaard (compliancy via Stuf Testplatform) –Voeren (onderlinge) test uit –Stelt software beschikbaar Met intentieverklaring wordt de intentie bekrachtigd.

14 Stappenplan Oriëntatie en informatie Beoordeling en keuze door gemeente/samenwerkings- verband Planning kosten, tijd, capaciteit Uitwerken businesscase Besluit en intentieverklaring Project inrichten Mijlpalen benoemen en vastleggen Pilot/uitvoering Voortgangsbewaking Test Vrijgifte voor productie Afsluiting Leveren noodzakelijke info Begeleiding beeld- en besluitvorming Planning kosten, tijd, capaciteit Begeleiding uitwerken Intentieverklaring Leveren ondersteuning Voortgangsbewaking Testen begeleiden Afsluiting Gemeente/samenwerkingsverbandKING April/mei Mei Mei/Juni Juni/Juli Nov


Download ppt "Winstpakkers en vraagbundeling. Schatgraven met KING KING producten: Standaarden op gebied van koppelingen Overzicht van alle gemeentelijke software IT-architectuurmodel:"

Verwante presentaties


Ads door Google