De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Winstpakkers en vraagbundeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Winstpakkers en vraagbundeling"— Transcript van de presentatie:

1 Winstpakkers en vraagbundeling

2 Schatgraven met KING KING producten:
Standaarden op gebied van koppelingen Overzicht van alle gemeentelijke software IT-architectuurmodel: GEMMA Integrale testomgeving voor standaard software voor gemeenten/samen-werkingsverbanden

3 De uitdagingen in 2014 Veel standaarden bestaan maar worden nog beperkt toegepast Niet toepassen betekent: onnodige verspilling van tijd, capaciteit en geld Aantal standaarden zijn zo concreet dat ze nog dit jaar geïmplementeerd kunnen worden Resultaten binnen bereik (ult 2014): Grotere kwaliteit dienstverlening Grotere effectiviteit en efficiency Lagere kosten Minder beheerslast

4 Wat moet je doen om dat te realiseren?
Maak een keuze uit de beschikbare Winstpakkers: WOZ beschikkingen publiceren via Berichtenbox van Mijn.overheid.nl Betalen en Invorderen: geautomatiseerd verwerken derden facturen (o.a. leges, parkeerheffingen, waterverbruik) Documentcreatie: groot aantal basisdocument rechtstreeks in de applicatie beheren Zaakgericht werken in sociaal domein Gebruik e-Formulieren Wabo-BAG koppeling

5 Van Focus op aanbod doorpakken naar focus op vraag
Introductie Standaard koppelvlakken Top 10 ketens Afspraken met leveranciers convenanten / addenda Overzicht en aanbod op Softwarecatalogus.nl Compliancy borgen via Stuftestplatform.nl Van Focus op aanbod doorpakken naar focus op vraag KING werkt al aantal jaren aan het definiëren van standaarden voor software en koppelingen. GEMMA architectuur model als basis Samen met gemeenten is zijn ruim 60 gemeentelijke ketens geselecteerd, waarvan er 10 worden gestandaardiseerd. 6 van deze trajecten zijn inmiddels afgerond. KING heeft met ruim 110 gemeentelijke softwareleveranciers convenanten afgesloten en per standaard wordt met een selectie van deze leveranciers een addendum afgesproken met concrete releasetermijn en afspraken over de compliancyvoorzieningen. Concrete resultaten worden gepubliceerd op Leveranciers kunnen hun standaardoplossingen en koppelingen testen op Van Focus op aanbod doorpakken naar focus op vraag Nu zogenaamde Winstpakkers waarin beschikbare instrumenten worden geimplementeerd  Winstpakkers

6 De Winstpakkers Winstpakker Betalen en Invorderen;
Uitgaande facturen worden geautomatiseerd verwerkt in de inningen administratie. Winstpakker WOZ beschikkingen digitaal via Berichtenbox; WOZ beschikking digitaal versturen via de Berichtenbox van MijnOverheid. Winstpakker Zaakgericht werken in het sociale domein; Informatie uit het sociaal domein wordt ontsloten via midoffice in een centraal, digitaal klantdossier. Winstpakker Documentcreatie; Documentcreatie waarbij gegevens automatisch worden gevuld, voor een centrale, eenduidige opmaak en beheer van documenten. Winstpakker Digitaliseren Dienstverlening; Voorinvullen van basisgegevens in web-formulieren (eFormulieren), dus niet naar de bekende vragen. Winstpakker Wabo-BAG; Aanpassingen in de Wabo zijn tijdig bekend bij de BAG-administratie en dus bij de BAG-administrateur in het vergunningsverleningsproces. Korte toelichting van de verschillende winstpakkers. Je zet het kader om de winstpakker waar je op doorpakt.

7 De Winstpakker aanpak Collectieve vraag Grootschalig aanbod
Proof of the pudding is in the eating Praktijkbeproeving Bepalend voor prioriteitsstelling Verlaagt kosten per gemeente/ samenwerkingsverband Collectieve vraag It takes two to tango Grootschalig aanbod De Winstpakker aanpak

8 Totaaloverzicht winstpakkers
Gegevens magazijn Financiële administratie Klant Contact Centrum Taakspecifieke applicaties WMO voorzieningen Begraafplaatsen administratie Parkeerbeheer Balie applicatie Belastingsysteem …. Zaak/DMS Services eFormulier/ loket DigiD eHerkenning Zaak systeem Document Management systeem Inningen systeem / debiteur beheer Documentcreatie BAG-administratie Digikoppeling adapter Servicebus MijnOverheid Lopende Zaken MijnOverheid Berichtenbox

9 Totaaloverzicht winstpakkers
Gegevens magazijn Financiële administratie Klant Contact Centrum Taakspecifieke applicaties WMO voorzieningen Begraafplaatsen administratie Parkeerbeheer Balie applicatie Belastingsysteem …. Zaak/DMS Services eFormulier/ loket DigiD eHerkenning Zaak systeem Document Management systeem Inningen systeem / debiteur beheer Documentcreatie BAG-administratie Digikoppeling adapter Servicebus MijnOverheid Lopende Zaken MijnOverheid Berichtenbox

10 Betalen en Invorderen Bedrijfscontext Ontstaan facturatie
1 2 3 4 5 6 Ontstaan facturatie Controle NAW gegevens Overdragen Vorderings (Deel)betaling verwerken Uitwisselen status informatie Periodieke journalisering 2 Gegevens magazijn Financiële administratie Klant Contact Centrum 2 Taakspecifieke applicaties WMO voorzieningen Begraafplaatsen administratie Parkeerbeheer Balie applicatie Belastingsysteem …. 1 Gebruik authentieke gegevens Zaak/DMS Services 2 Voorkomen overkloppelen eFormulier/ loket DigiD eHerkenning Zaak systeem 1 3 Geschikt voor alle gemeentelijke vorderingen Juist gebruik NAW gegevens verhoogt percentage juiste bezorging en vermindert bezwaren Maakt centraal debiteurbeheer mogelijk (belastingen / financien) Vorderingen direct ingeboekt. Geld eerder binnen Bedrijfscontext 6 Inningen systeem / debiteur beheer Status informatie opvraagbaar Document Management systeem 5 4 Documentcreatie BAG-administratie Digikoppeling adapter Servicebus MijnOverheid Lopende Zaken MijnOverheid Berichtenbox

11 WOZ beschikking op Berichtenbox
1.3 burgers met account (12% bevolking) Ambitie eind 2014 op 4 mln accounts Geen ‘adres’ onbekend / gegarandeerde aflevering Directe besparing op outputmanagement Enig juridisch alternatief voor papieren post Bedrijfscontext 1 2 3 WOZ beschikking Controle op BSN MijnOverheid Berichten met ‘juist’ BSN naar MijnOverheid Gegevens magazijn Financiële administratie Klant Contact Centrum Belastingapplicatie WOZ beschikking (WMO voorzieningen, Begraafplaatsen, administratie, arkeerbeheer, Balie applicatie,, Belastingsysteem, …). 1 Zaak/DMS Services eFormulier/ loket DigiD eHerkenning Zaak systeem 3 Document Management systeem Inningen systeem / debiteur beheer Documentcreatie BAG-administratie Digikoppeling adapter Servicebus 3 MijnOverheid Lopende Zaken MijnOverheid Berichtenbox 2

12 Documentcreatie Bedrijfscontext
1 2 3 4 5 6 Vanuit proces ‘behoefte’ creëren document Controle NAW gegevens Verzenden informatie voor document (XML) Creëren document Terugsturen document incl. xml ‘Opslaan’ document 2 Gegevens magazijn Financiële administratie Klant Contact Centrum Taakspecifieke applicaties WMO voorzieningen Begraafplaatsen administratie Parkeerbeheer Balie applicatie Belastingsysteem …. 1 Zaak/DMS Services 2 eFormulier/ loket DigiD eHerkenning 6 Zaak systeem 1 6 Gebruik juiste persoon, adres en bedrijfsgegevens Aanmaken van uniform uitziende documenten Eenduidig documentbeheer Beheer van meerdere huisstijlen is geborgd. Wijze van versturen en opslaan buiten scope van deze winstpakker Bedrijfscontext Document Management systeem Inningen systeem / debiteur beheer 3 3 5 5 Documentcreatie 4 BAG-administratie Digikoppeling adapter Servicebus MijnOverheid Lopende Zaken MijnOverheid Berichtenbox

13 Verwachtingen over en weer
Doel: uiterlijk 31 oktober koppelvlak operationeel Rol Operatie NUP spil tussen leverancier(s) en gemeente / samenwerkingsverband Tot 1 dag per week ondersteuning vanuit Operatie NUP (kosteloos) Ondersteuning leveranciers bij ontwikkel en testwerkzaamheden Rol gemeente / samenwerkingsverband: Inzet 10 – 15 dagen vanuit gemeente Gemeentelijk projectleider beschikbaar als aanspreekpunt Specialisten (netwerk, software, organisatie) beschikbaar Rol leverancier(s) Borgt dat koppelvlak voldoet aan eisen standaard (compliancy via Stuf Testplatform) Voeren (onderlinge) test uit Stelt software beschikbaar Met intentieverklaring wordt de intentie bekrachtigd.

14 Gemeente/samenwerkingsverband
Stappenplan Gemeente/samenwerkingsverband KING April/mei Oriëntatie en informatie Beoordeling en keuze door gemeente/samenwerkings-verband Planning kosten, tijd, capaciteit Uitwerken businesscase Besluit en intentieverklaring Project inrichten Mijlpalen benoemen en vastleggen Pilot/uitvoering Voortgangsbewaking Test Vrijgifte voor productie Afsluiting Leveren noodzakelijke info Begeleiding beeld- en besluitvorming Planning kosten, tijd, capaciteit Begeleiding uitwerken Intentieverklaring Leveren ondersteuning Voortgangsbewaking Testen begeleiden Afsluiting Mei Mei/Juni Juni/Juli Nov


Download ppt "Winstpakkers en vraagbundeling"

Verwante presentaties


Ads door Google