De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen in Brandveilige parkeergarages B.Y.O. for Creative Interaction Elisio Baptista & Bram van Eijsden, 9 oktober2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen in Brandveilige parkeergarages B.Y.O. for Creative Interaction Elisio Baptista & Bram van Eijsden, 9 oktober2014."— Transcript van de presentatie:

1 Samen in Brandveilige parkeergarages B.Y.O. for Creative Interaction Elisio Baptista & Bram van Eijsden, 9 oktober2014

2 Samenwerking Projectgroep Brandveiligheid Parkeergarages Vexpan ElaadNL

3 Landelijke Projectgroep Brandveiligheid Parkeergarages Vexpan

4 Vraag 1 In welke mate vindt u parkeergarages brandgevaarlijk ? A. Niet B. Enigszins C. Redelijk D. Heel

5 Vraag 2 Waar ging u bij uw eerste antwoord vanuit ? A.Aanwezige Personen B.Aanwezige Voertuigen C.Omgeving Parkeergarage D.Alle genoemde onderdelen

6 Vraag 3 Welk document bepaalt volgens u de minimum eisen voor een brandveilige parkeergarage ? A.Bouwvergunning B.Gebruiksvergunning/melding C.Bouwbesluit D.NEN 2443

7 Aanleiding Initiatief: – Vexpan – TNO Doel: – Zelfregulering in de sector Steun van RVO (voorheen Agentschap NL), Brandweer, NOVB, TNO, Exploitanten, NIFV, Gemeenten, DEKRA, Verbond van Verzekeraars

8 Vragen In hoeverre er sprake is van onveiligheid parkeergarages ? Kwalitatief en Kwantitatief onderzoek Waar kunnen we verbeteren ? Wat lossen we op en hoe ?

9 Vexpan is geen branchevereniging Brancheverenigingen: – Kunnen centraal afspraken maken, – Leden gehouden aan centrale afspraken Vexpan exploitanten hebben eigen autoriteit – Leden informeren

10 Onderdelen Vexpan Gezamenlijke markt Kluwen aan inconsistente regelgeving Wie doen er mee ? Wat willen we bereiken ? Welke vragen moeten we beantwoorden ?

11 ElaadNL Voorheen: Stichting e-laad Opgericht vanuit netbeheerders Recent opgesplitst:

12 ElaadNL - cijfers 1.770 publieke laadpalen (3.000 laadpunten) Totaal in NL: bijna 7.000 laadpalen Auto’s: (Bron: RVO)

13 Veiligheidsvraagstukken EV EV’s en laadpunten maken steeds meer deel uit van het straatbeeld Vandaag: Veiligheid oplaadpunten in parkeergarages

14 Vraag 4 Denkt u dat een parkeergarage met oplaadpunten minder veilig is dan een parkeergarage zonder? A. Ja B. Nee

15 Vraag 5 Wat doet u (als gebruiker van de garage) in het geval van een gevaarlijke situatie bij een oplaadpunt in een P- garage? A. Hulpdiensten waarschuwen (telefonisch) B. Brandalarm/Noodknop bedienen C. Eigenaar garage/laadpunt waarschuwen D. Niets

16 Vraag 6 Wat is voor u de belangrijkste belemmering om laadpunten in parkeergarages te (laten) installeren? A. Vraagstukken omtrent veiligheid/gebruiksrisico’s B. Onduidelijkheid over kosten/beheer C. Onduidelijkheid over technische oplossingen/mogelijkheden D. Ik zie geen belemmeringen

17 Welk laadpunt past waar? Locatie Type oplaadpunt Parkeergarage: AC laadpunt / wandmodel

18 Veiligheid laadpunten: risico’s Aanrijding Vandalisme (Brand) (Water)

19 Veiligheid laadpunten: (internationale) normen Aanraakveiligheid Behuizing Kwaliteit stekkers/contactdozen Aarding ‘Communicatie’ met auto Componenten t.b.v. veiligheid

20 Veiligheid laadpunten: handelen bij gevaarlijke situaties Storingsnummer beheersorganisatie/garage Bij direct gevaar: hulpdiensten + bovenstaand Hulpdiensten: handelen zoals bij HAK

21 Veiligheid laadpunten: advies Voorkom risico’s – Aanrijdbeveiliging (beugel) – Vakkundige installatie – Beheer/onderhoudsplan Bied duidelijkheid – Aanduiding locatie – Storingsnummer – Eigenaar

22 Veiligheid laadpunten: conclusie (on)veiligheid hoeft geen reden zijn om laadpunten achterwege te laten: – Beperkte risico’s; goed te borgen – Wet- en regelgeving vanuit veiligheidsperspectief

23 Toekomst ElaadNL Openstaande vragen analyseren (markt)partijen benaderen Kennis delen Verder innoveren

24 Aanpak Vexpan -Vaststellen wat we willen bereiken -Risico’s per onderdeel benoemen -Samenstellen herrangschikken gereedschapskist (wet & regelgeving) -Koppelen risico’s met de specifieke onderdelen uit de gereedschapskist -Samenwerking : EV-Veiligheid

25 Aanpak Vexpan Wat willen we bereiken ? 1. Eenduidig ‘levend’ document voor alle betrokkenen vanaf ontwerp tot beheer en exploitatie; 2. Samenvoeging alle beschikbare wetten, regelgeving, richtlijnen en normen; 3. De eigenaar van de parkeergarage is en blijft zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en wordt intrinsiek gestimuleerd tot optimalisatie bovenop het absolute minimum; 4. Een onafhankelijk organisatie stelt status veiligheidsniveau vast en informeert naast eigenaar, de relevante partijen zoals brandweer en verzekeraar.

26 Aanpak Vexpan ‘Gereedschapkist ‘! 1.Bouwbesluit 2012 Maar onvoldoende voor nieuwe parkeergarages > 1000m2 en bestaande parkeergarages van bijv. 3000m2 Gelijkwaardigheidseis eruit (= pseudoregelgeving)

27 Aanpak Vexpan ‘Gereedschapkist ‘! 2. Aanvullen met omissies, dubbellingen eruit: - NEN 2535 / 2575 / 2654-1 / 2654-3 / 2443 / 6095 / 6098 -Brandweer instructie -Wetgeving

28 Aanpak Vexpan Type Risico’s 1.CONSTRUCTIE BOUW -Aantasting Materiaal (bezwijken) -Open vs. Gesloten (Ontsluitingsontwerp) -Ondergronds of Bovengronds -Toegangs/Vluchtwegen -Losstaand / verbonden -Omvang compartimenten -Kwaliteit interne scheiding

29 Aanpak Vexpan Type Risico’s 2. INSTALLATIES in basis getest/gecertificeerd -Ventilatie- Toegangsinstallatie -CO-detectie- Sprinkler -Electra- Blusleidingen -Noodstroom- Zenders (C2000) -BMI- Status vluchtroute

30 Aanpak Vexpan Type Risico’s 3. LOCATIE PARKEERGARAGE -Centrum (woon- winkel functie) -Schil (woon- werkfunctie) -Buitenwijk (woon functie) -Industriegebied / Bedrijventerrein -Extra type: Ziekenhuis !

31 Aanpak Vexpan Type Risico’s 3. LOCATIE PARKEERGARAGE verder onderscheiden naar: -Bereikbaarheid omgeving -Bereikbaarheid garage -Omvang / aantal ppl. -Afhankelijke functies -Piekbezetting in/uit -Maatschappelijk/culturele waarde -Combinatie met functies in garage

32 Aanpak Vexpan Type Risico’s 4. EXPLOITATIE RISICO Claims (im)materiele schade bij eigenaar PG. -Gebruikers -Omwonenden -Bedrijven / Evenementen -Beheerder (eigen personeel / inhuur) -Schade aan personeel BW a.g.v. nalatigheid Faillissement / Bedrijfsrisico Bestuurlijke afbreuk / Overheidsrisico

33 Aanpak Vexpan Type Risico’s 4. EXPLOITATIERISICO verder onderscheiden naar: a. Omgeving van de PG (Direct of in Regio) -Fysiek verbonden met garage -Functioneel verbonden met garage b. Impact Calamiteit - Tijdens en kort na de brand c. Economisch risico -Geen of minder opbrengsten -Kosten herstel of claims d. Privaat / Publiek: indirecte gevolgen calamiteit e. Gevoel / Imago f. Milieu

34 Heden Vexpan -Seminar met presentatie stand van zaken -Bevragen niet of minder betrokken groepen -Invullen ontbrekende onderdelen -Zoeken naar beschikbare middelen voor voortgang project en inrichting beheerorganisatie

35 Toekomst Vexpan -Koppelen Risico’s aan ‘Gereedschapskist’ -Ontwikkelen voorstel + classificatie parkeergarages -Eindvoorstel inclusief plan van aanpak -Inrichten en uitrollen beheerorganisatie -Presenteren: levend document

36 Vraag 7 Welke stakeholder(s) en/of onderdelen mist u nog ? (Vexpan)

37 Vraag 8 Heeft u en/of uw organisatie zelf nog iets te bieden ? (Vexpan)

38 Vraag 9 Heeft u nu voldoende informatie om tot een afgewogen oordeel te komen of Laadpunten veilig zijn ? (ElaadNL) A. JA B. NEE

39 Vraag 10 Zo nee wat mist u dan ? (ElaadNL)


Download ppt "Samen in Brandveilige parkeergarages B.Y.O. for Creative Interaction Elisio Baptista & Bram van Eijsden, 9 oktober2014."

Verwante presentaties


Ads door Google