De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkplekleren in de praktijk Reflectie Automotive project

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkplekleren in de praktijk Reflectie Automotive project"— Transcript van de presentatie:

1 Werkplekleren in de praktijk Reflectie Automotive project
Automotive - VCG - Guy Waterschoot / Piet Bosschaert Issue date: Security class: Proprietary, transient when printed

2 Inhoud Automotive project 1. Algemeen Doelstellingen
Netwerk voertuigassembleurs 2. Realisaties & Toekomst VDAB-opleidingsmodule Automotive Production Operator TSO 7e jaar Automotive Tijdslijn Toekomst Volvo Cars Gent – Guy Waterschoot / Piet Bosschaert April 7, 2017Issue date: 10/05/2008 Security class: Proprietary, transient when printed

3 1. Algemeen Doelstellingen
1. Ervoor zorgen dat afgestudeerden/werkzoekenden beter voorbereid aan de slag kunnen, en sneller kan worden ingegrepen op knelpunten op de arbeidsmarkt en vormingsnoden; 2. Ervoor zorgen dat synergie ontstaat op het vlak van gebruik van technologische apparatuur voor verschillende gebruikers; 3. Erover waken dat de geboden kwalificaties en competenties zo dicht mogelijk aansluiten bij de gevraagde competenties en kwalificaties; 4. Instructeurs en leraren nascholen ‘on the job’ en initiatieven nemen rond werkplekleren voor leerlingen en lerarenstages Volvo Cars Gent – Guy Waterschoot / Piet Bosschaert April 7, 2017Issue date: 10/05/2008 Security class: Proprietary, transient when printed

4 Industrie & Afgestudeerden/werkzoekenden
1. Algemeen Brug bouwen tussen Industrie & Afgestudeerden/werkzoekenden Volvo Cars Gent – Guy Waterschoot / Piet Bosschaert April 7, 2017Issue date: 10/05/2008 Security class: Proprietary, transient when printed

5 Netwerk Automotive Volvo Gent
1 Algemeen Netwerk. Volvo Volvo Cars Gent Volvo Europa Truck Volvo Parts Netwerk Automotive Volvo Gent Brose Plastal SAS Automotive Benteler Tower Automotive Johnson Controls Autoliv Faurecia Frans Maas Katoennatie Kautex / LMG MC Syncro Recticel Tenneco Automotive TI Group Automotive Systems Toeleveranciers Onderwijs Katholiek onderwijs GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Provinciaal onderwijs VDAB Volvo Cars Gent – Guy Waterschoot / Piet Bosschaert April 7, 2017Issue date: 10/05/2008 Security class: Proprietary, transient when printed

6 Automotive project 2. Realisaties & Toekomst
VDAB-opleidingsmodule Automotive Production Operator TSO 7e jaar Automotive Volvo Cars Gent – Guy Waterschoot / Piet Bosschaert April 7, 2017Issue date: 10/05/2008 Security class: Proprietary, transient when printed

7 2. Realisaties & Toekomst
7de jaar automotive Vooral gericht op onderhoudstechnici (MO’s, VT’s) Volledig nieuw 7e jaar TSO Scholen: Scheppersinstituut Wetteren, KTA1 Gent Werkgever: Proactieve investering in mensen hun competenties Tegemoetkoming noden knelpuntberoepen Stage Tijdens schooljaar (sept- juni): 2 dagen stage per week + Geïntegreerde Proef (GIP) Volvo Cars Gent – Guy Waterschoot / Piet Bosschaert April 7, 2017Issue date: 10/05/2008 Security class: Proprietary, transient when printed

8 2. Realisaties & Toekomst
Aug ‘07 Concretisatie stage -leerlingen - leraren Juni’08 Evaluatie 15 mei ‘07 Leerplan goedgekeurd Nieuw 7e jaar Automotive 2de tussen evaluatie met SWOT 31 mei ‘07 Technologica Sept ‘07 2 juni ‘07 : Opendeurdag Scheppersinstituut Wetteren Voorbereiding Gip proef 2d : 2. 18 & 19 juni ‘08 26 mei ‘07 Opendeurdag KTA Gent 23 januari ‘08 Tussen evaluatie met swot, bijsturingen Kick-off met studenten en Verdeling stageprojecten Volvo Cars Gent – Guy Waterschoot / Piet Bosschaert April 7, 2017Issue date: 10/05/2008 Security class: Proprietary, transient when printed

9 2. Realisaties & Toekomst
7de jaar automotive Maken van afspraken tussen bedrijven en scholen Verschillende stageplaatsen vastgelegd per bedrijf Verzamelen van mogelijke projecten, dit voor alle bedrijven Volvo Cars Gent – Guy Waterschoot / Piet Bosschaert April 7, 2017Issue date: 10/05/2008 Security class: Proprietary, transient when printed

10 2. Realisaties & Toekomst
Kick-off met studenten en verdeling stageprojecten Deelnemers: Studenten Bedrijfsmensen Leraren Psychologen Studenten Boeien en Directe Betrokkenheid Kennismaking & Teamspel → 9 waarden Voorstellen Projecten /studenten Zonder bedrijfsbestemming (netwerk) COMPETENTIE VAN HET INDIVIDU Toegekende project/studenten met bedrijfsbestemming Verwachte & gewenste attitude Volvo Cars Gent – Guy Waterschoot / Piet Bosschaert April 7, 2017Issue date: 10/05/2008 Security class: Proprietary, transient when printed

11 2. Realisaties & Toekomst
23 januari ‘08 Tussenevaluatie met swot, bijsturingen Stand van zaken Studenten/Bedrijven/Leraars/Mentors Stavaza Projecten studenten Verloop Leermomenten Planning Mentorschap Teambuildingsactiviteit COMPETENTIE VAN HET INDIVIDU Attitude  Eigen verantwoordelijkheid  Teamverantwoordelijkheid  Reeds verworven Technische competentie + The way forward Volvo Cars Gent – Guy Waterschoot / Piet Bosschaert April 7, 2017Issue date: 10/05/2008 Security class: Proprietary, transient when printed

12 2. Realisaties & Toekomst
GIP-proef: 2 dagen 18/19 juni Evaluatie In de bedrijven “on the spot” Project voorstelling met “lessons learned” en “counter measures” Peilen naar totaal verworven competentie Deelnemers: Student Mentor Leraren Bedrijfsmensen Finale verantwoordelijkheid = school Volvo Cars Gent – Guy Waterschoot / Piet Bosschaert April 7, 2017Issue date: 10/05/2008 Security class: Proprietary, transient when printed

13 2. Realisaties & Toekomst
Bedrijfsvoordelen Tegemoetkoming knelpuntberoepen Proactief investeren in mensen: Technisch Emotionele intelligentie Kloof verminderen tussen schoolverlaters en bedrijven Realiseren van zaken ↔ Nodig voor bedrijven maar niet prioriteit 1 Netwerking   Jonge mensen brengen nieuwe technieken mee → groeiperspectieven voor het bedrijf zowel op korte als op lange termijn Volvo Cars Gent – Guy Waterschoot / Piet Bosschaert April 7, 2017Issue date: 10/05/2008 Security class: Proprietary, transient when printed

14 2. Realisaties & Toekomst
Voordelen Studenten Technisch verder opgebouwde en doorgedreven competenties Realisatie van het op school geleerde → bedrijfsleven Attitude skills    Verantwoordelijkheid nemen  Communicatie  Teamwerk  Belang van rapportering Proactief werken Actieve participatie Speed of change Handelen Volvo Cars Gent – Guy Waterschoot / Piet Bosschaert April 7, 2017Issue date: 10/05/2008 Security class: Proprietary, transient when printed

15 2. Realisaties & Toekomst
Voordelen Studenten Bedrijfsvoordelen Win-Win situatie Een competent valabele persoon zowel technisch als attitudegericht gevormd, die zorgeloos de arbeidsmarkt kan binnentreden en gegeerd wordt door werkgevers Volvo Cars Gent – Guy Waterschoot / Piet Bosschaert April 7, 2017Issue date: 10/05/2008 Security class: Proprietary, transient when printed

16 Toekomst 7de jaar Automotive schooljaar 2008-2009
Start 1 september 2008 Volvo Cars Gent – Guy Waterschoot / Piet Bosschaert April 7, 2017Issue date: 10/05/2008 Security class: Proprietary, transient when printed

17 Dank voor uw aandacht ! Volvo Cars Gent – Guy Waterschoot / Piet Bosschaert April 7, 2017Issue date: 10/05/2008 Security class: Proprietary, transient when printed


Download ppt "Werkplekleren in de praktijk Reflectie Automotive project"

Verwante presentaties


Ads door Google