De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stand van zaken kopgroep Nationaal Landschap IJsseldelta

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stand van zaken kopgroep Nationaal Landschap IJsseldelta"— Transcript van de presentatie:

1 Stand van zaken kopgroep Nationaal Landschap IJsseldelta
Advies- en Initiatiefraad 26 september 2014

2 Verwachtingen Eind 2014 In 2015 Eind 2015
Arrangementen /verdienmodellen T+R Ontwikkeling App + Verdienmodel Oprichting energiecoöperatie(s) Start coöperatieve aanpak duurzame landbouw Oprichting gebiedscoöperatie + gebiedsfonds In 2015 Operationaliseren arrangementen en verdienmodellen T+R Verbeteren App + werkend verdienmodel vanaf medio 2015 Werkende energiecoöperaties (zon) Coöperatieve aanpak duurzame landbouw + pilots Aanvullende voorstellen funding en partners GC en GF Eind 2015 GC en GF met thematische onderdelen/cooperaties waarin regionale verdienmodellen functioneren.

3 Identiteit en Kwaliteit Economie en Financiering
Kernopgave: Ontwikkelen van duurzaam en robuust organisatie- en financieringsmodel voor verdere voorspoedige ontwikkeling van Nationaal Landschap IJsseldelta Omdat: Dit is ons landschap waarop wij trots zijn Wij willen dit bijzondere landschap blijven behouden, versterken en er goed in kunnen wonen, werken, investeren en recreëren Daarvoor willen wij dynamiek en ontwikkeling, die samenhangen met investeringen, vasthouden; “voortzetten waar we mee begonnen zijn”. Identiteit en Kwaliteit Merk en Marketing Economie en Financiering

4 Opdracht van AIR aan kopgroep
Lever bouwstenen voor verdienmodellen en ontwikkel samen met partijen verdienmodellen op de thema’s. Agro, food, natuur en landschap; Toerisme, recreatie en economie; Energie en duurzaamheid; Financieren en Investeren. Benut kennis en ervaring uit de verdienmodellen voor ontwikkeling van een toekomstbestendige organisatie voor en manier van werken in Nationaal Landschap IJsseldelta. Benut kennis en ervaring uit de verdienmodellen voor ontwikkeling van een robuust financieringsmodel voor de IJsseldelta. Werk op basis hiervan de gebiedsdeal uit. Dit is een “ondernemingsplan” voor de IJsseldelta.

5 Proces & Aanpak 2014 2015 2016 Uitvoeringsprogramma
Nationaal Landschap IJsseldelta Pilot transitie, voorbereiding gebiedsdeal en nieuwe organisatie en financiering Nationaal Landschap IJsseldelta Uitvoering gebiedsdeal met nieuwe organisatie en financiering Stap 1: Voorbereiding Verkenning Concept kopgroep Opdrachtformulering Installatie kopgroep Stap 2: Businesscases, organisatie- en financieringsmodel Uitwerken businesscases Organisatie + financiering Stap 3: Gebiedsdeal Stap 4: Proef-draaien Stap 5: Verankeren en werken in nieuwe samenwerkingsverhoudingen 2014 2015 2016

6 Kopgroep AGRO-FOOD, NATUUR EN LANDSCHAP DUURZAAMHEID EN ENERGIE
Martin Visscher, directeur Stadserven Kampen Egbert Beens, boswachter Staatsbosbeheer Harry Buins, agrarisch ondernemer DUURZAAMHEID EN ENERGIE John de Groot, manager grondstoffen en energie ROVA Ronald Karel, directeur divisie duurzaamheid en energie KIWA Voorzitter: Henk Selles Ondersteuner: Machiel Huizenga ECONOMIE, TOERISME & RECREATIE Marriët de Jonge, polderbelangen Mastenbroek Henrike Westhoff, dorpsbelangen Kamperzeedijk/Ondernemerskring Genemuiden Cor Pierik, toeristisch-recreatief/ agrarisch ondernemer, ANV, CBS FINANCIEREN EN INVESTEREN Jan Boxum, oud ondernemer, penningmeester SPLIJ+ Waling Meijer, business controller

7 Stand van zaken (reeds gemeld)
Februari - installatie kopgroep Maart - selectie ondersteuning April - 1e werk bijeenkomst - zoeken voorzitter + thema financiering Mei - PvA’s Agro, food, natuur en landschap, biomassa, duurzaamheid en energie, toerisme en recreatie - 2e werkbijeenkomst en diverse themagroepen Juni - Uitwerken acties uit PvA’s - werken binnen themagroepen - 3e werkbijeenkomst (25 - 6) Juli - werken binnen themagroepen (plan AFNL) - diverse overleggen met mogelijke partners Augustus - werken binnen themagroepen - 4e werkbijeenkomst (21-08) September - werken binnen themagroepen - overleg fondsen, overleg provincie (AFNF + D&E) - unusual suspects - 5e werkbijeenkomst 24-09)

8 Stand van zaken (nieuw)
AGRO-FOOD, NATUUR EN LANDSCHAP Projectplan voor duurzame landbouw in IJsseldelta met meer rendement Bijeenkomst 12/8 themagroep over PP Bespreking SVZ in Kopgroep 21/8 Bijeenkomst 28/8 met provincie over PP Afspraken voor aanscherping en oplevering Eind september oplevering PP en dan z.s.m. duidelijkheid provincie over deelname/faciliteren DUURZAAMHEID EN ENERGIE Bezinning op tussenresultaten : biomassa zonne-energie wind geothermie /WKO Bijeenkomst ENECO en KIWA 12/8  kansen voor zonnecoöperaties Uitwerking idee 3 zonnecoöperaties voor overleg met provincie  doel: coöperaties in 2015 operationeel Uitwerken ideeën WKO Terugkerende discussie (!): WIND

9 Stand van zaken (nieuw)
ECONOMIE, TOERISME & RECREATIE Bijeenkomst 2 juli: SWOT T+R IJsseldelta Doelgroepanalyse (Werk)afspraken IJDM 3 werkplannen: Arrangementen, App en verdienmodellen Bijeenkomst 28 augustus: Uitwerking werkplannen incl. PvE app. Terugkoppeling activiteiten IJDM Bijeenkomsten 9 sept en 30 sept. Uitwerking arrangementen Uitwerking PvE App FINANCIEREN EN INVESTEREN Bijeenkomst 7 juli: brainstorm organisatie en financiering Bijeenkomst 11 augustus: Brainstorm organisatie en financiering Benoemen mogelijke partners en afspraak om deze te benaderen Verdienmodellen zorg/T&R Inventarisatie financiële stromen zorg Bijeenkomst Servicenet NL (9/9) Nationaal Groenfonds Nationaal Investeringsfonds

10 Duurzame energie Biomassa  Nee Mest vergisting  Op termijn ?
Geothermie e.a.  Feitelijk nog in R&D fase Wind  Nee of toch Ja? Zon  Ja

11 Duurzame energie Mogelijk denkmodel

12 Duurzame energie Businesscase zonne energie:
600 panelen op grote schuur/stal 60 deelnemers 1 ct/kwh voor “huur dak” 0,5 ct/kwh voor “administratie etc” Financieel arrangement! via: Energiefonds provincie Nat. groenfonds Nat. investeringsfonds Anderen?

13 Toerisme & Recreatie Doel: verdiensten T&R verhogen om te kunnen blijven investeren in het landschap

14 Toerisme & Recreatie Arrangementen: App: Mogelijke verdienmodellen:
Voor specifieke doelgroepen Voorbeeldarrangementen opgezet voor bedrijfsuitjes, cruisegangers, wandelaars en fietsers Ondernemers werken arrangementen zelf uit Verdienmodel voor IJsseldelta App: Digitale ontsluiting van de IJsseldelta PvE vanuit ondernemers en consumenten Actueel en volledig Grotendeels laten vullen door ondernemers Cultuur-landschappelijke informatie Mogelijke verdienmodellen: Lidmaatschapsgelden van ondernemers Boekingsbijdrage /afromen van inkomsten Bijdrage ondernemers aan IJDM (deels) naar gebiedsfonds (Extra) toeristenbelasting naar gebiedsfonds

15 Agro-Food, natuur en landschap
KERNVRAAG: Hoe een blijvend duurzame melkveehouderij in de IJsseldelta, met een hoger rendement die: een duurzaam ontwikkelingsperspectief biedt voor de agrarische ondernemers en voor landschap & natuur? mede resulteert in budgetten voor de IJsseldelta waarmee verder kan worden geïnvesteerd in behoud en versterking NL IJsseldelta? Uitdagend voor alle boeren in de IJsseldelta Meer dan alleen een basisproduct zoals melk en vlees Rekening houdend met type boer Maar wel nieuwe verdienmodellen

16 Denkmodel

17

18

19

20 Financieren & Investeren
G Gebieds- organisatie ? ? D

21 Financieren en Investeren
Gesprekken financiers voor aanvangsfinanciering: Nationaal Groenfonds Nationaal Investeringsfonds Provincie Banken en investeerders Onderzoek naar juridisch beste vorm Verder benaderen van “onverwachte partijen” Oprichten gebiedsorganisatie Oprichten thema-organisaties/cooperaties

22 Conclusie De opgave is en blijft complex Kopgroep werkt hard
Er is zicht op een aantal kansrijke verdienmodellen! Inhoudelijk nog veel te doen. Brede verankering in de samenleving is belangrijk aandachtspunt  AIR, kopgroep en UT en BKT hierin samen optrekken + ondersteuning vanuit programma Noaberschap 20xx

23 Vragen Hoe staat de AIR tegenover het werk van de Kopgroep?
Op welke manier kan AIR Kopgroep helpen? Informeren en borgen bij achterbannen Hoe staat de AIR tegenover aansluiten op initiatieven van windenergie aan de rand van NLIJ? Is de AIR van oordeel dat we een gebiedsorganisatie moeten oprichten met juridische status? Hoe beoordeelt UT werk van Kopgroep? Op welke manier kan UT Kopgroep helpen en verdienmodellen faciliteren? Hoe beoordeelt BKT werk van Kopgroep? Op welke manier BKT Kopgroep helpen en verdienmodellen faciliteren? Via netwerken/ contacten? Meedenken in transitie? Meespeler in gebiedsorganisatie?

24 Meer informatie Machiel Huizenga


Download ppt "Stand van zaken kopgroep Nationaal Landschap IJsseldelta"

Verwante presentaties


Ads door Google