De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstellen tot aanpassing van het sociale statuut voor haio’s Guy Gielis 15/03/2008 Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding vzw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstellen tot aanpassing van het sociale statuut voor haio’s Guy Gielis 15/03/2008 Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding vzw."— Transcript van de presentatie:

1 Voorstellen tot aanpassing van het sociale statuut voor haio’s Guy Gielis 15/03/2008 Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding vzw

2 HUIDIGE SITUATIE: een huisarts-in-opleiding (haio) werkt onder het sociale statuut van een zelfstandige een haio wordt betaald door de praktijkopleider die op zijn beurt 12 097 euro opleidingsvergoeding van het RIZIV ontvangt de meeste haio’s en praktijkopleiders ondertekenen een standaard opleidingsovereenkomst

3 standaard opleidingsovereenkomst: ** cfr. www.ICHO.be (infostek – folders en brochures)www.ICHO.be duidelijke afspraken vergoeding: 2 471 euro per maand Variabel gedeelte: 50% van de honoraria > 68 796 euro per jaar 80% van de honoraria > 91 728 euro per jaar 75% van de honoraria tijdens streekwachten disponibiliteitsvergoeding: pro rato niet eenzijdig kunnen stopzetten 20 dagen vakantie (verloning loopt verder) en 20 werkdagen ziekteverlof geen patiënten mogen ontnemen

4 TIJD OM TE LEREN ? elke dinsdagnamiddag + dinsdagavond + een blok van 4u op een ander moment: tijd beschikbaar voor zelfstudie (cfr. aanstellingscriteria en opleidingsovereenkomst) min. gemiddeld 10 prestaties per dag en max. gemiddeld 15 prestaties per dag cfr. aanstellingscriteria voor de praktijkopleiders bewaking via evaluaties van de haio’s financiële afstraffing via opleidingsovereenkomst Richtlijn van de FOD Volksgezondheid: min. 38u en max. 48u werken per week (exclusief wachten)

5 VOORSTEL VOOR AANPASSINGEN een sui generis statuut, analoog aan dat van de artsen- specialisten-in-opleiding in strikte juridische zin: zelfstandige maar met een beperkte aantal sociale voordelen van bedienden (maar men hoeft niet aan te sluiten bij een kas voor zelfstandigen) KB 03/06/2007: invoering sui generis statuut vanaf 01/07/08

6 waarom aanpassingen voorstellen ? vergelijkbaarheid met arsten-specialisten-in- opleiding aantrekkelijkheid van de studiekeuze bevorderen juridisch risico op schijnzelfstandigheid valt weg een sociale bescherming voor de haio’s werkvoorwaarden die aansluiten bij waardenpatroon van nieuwe generatie artsen

7 NIEUW STATUUT ???? – een voorstel een vzw in Vlaanderen en een vzw in Wallonië zorgen voor administratieve ondersteuning en betaling van de vergoedingen de vergoedingen voor de haio’s worden gefinancierd door het RIZIV en door een bijdrage van de praktijkopleider het budget van het RIZIV verhoogt van 6,8 miljoen euro naar 13,1 miljoen euro de basisvergoeding voor een 9 e jaars zal iets hoger zijn dan de vergoeding voor een 8 e jaars georganiseerde weekend- en/of weekwachten boven een bepaald aantal zullen extra vergoed worden

8 NIEUW STATUUT ???? – een voorstel 4,7% RSZ voor de haio; 19,62% RSZ voor de werkgever de financiële bijdrage door de praktijkopleider mag maximum zoveel bedragen als in het vroegere systeem er wordt nagedacht over het honoreren van de investeringen in infrastructuur en van de opleidingsinspanningen van de praktijkopleiders

9 nieuw statuut ???? - - - een voorstel sociale rechten: –eerste maand gewaarborgd loon –ziekte: mutualiteitsuitkering: ongeveer 65% –15 weken bevallingsverlof + borstvoedingsverlof –kinderbijslag –kraamgeld, moederschapsvergoeding, moederschapshulp cheques –verzekering beroepsaansprakelijkheid –aanvullende verzekering overlijden een aanvulling ziekte/invalditeit NIET voorzien: werkloosheidsuitkering, wettelijk pensioen, eindejaarspremie, dubbel vakantiegeld, ouderschapsverlof, onkostenvergoedingen

10 nieuw statuut - - - een voorstel Werkmodaliteiten naar analogie van huidige standaard opleidingsovereenkomst en naar analogie van modaliteiten voor artsen-specialisten-in-opleiding 36u voor klinisch werk zo efficiënt mogelijk organiseren 15 weken zwangerschapsverlof + 10 d vaderschapsverlof extra compensatieverlof indien de haio de PO vervangt gedurende meer dan 20 dagen tijdens diens vakantie omstandigheidsverlof.....

11 NIEUW STATUUT ???? – een voorstel Nog verder te bespreken door het kabinet van Onkelinx en vertegenwoordigers van haio’s en praktijkopleiders: overgangsmaatregelen ? regeling voor de vergoeding van wachten ? vergoeding voor verplaatsingen voor huisbezoeken ? flexibiliteit en avondconsultaties ? de honorering van de investeringen en de opleidingsinspanningen van praktijkopleiders ?....

12 Wanneer defintief nieuws ???? afh. van de besprekingen met het kabinet van Minister Onkelinx hopelijk meer nieuws tegen volgende week: daarna uitgebreide communicatie voorzien bij solliciteren op dit moment: een verbintenisverklaring ondertekenen en later het officiële volledige contract


Download ppt "Voorstellen tot aanpassing van het sociale statuut voor haio’s Guy Gielis 15/03/2008 Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding vzw."

Verwante presentaties


Ads door Google