De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 24 HC Franeker 10 oktober 2010

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 24 HC Franeker 10 oktober 2010"— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 24 HC Franeker 10 oktober 2010
Thema: Maakt het dan niks uit wat ik doe? Welkom in ‘De Voorhof’ Zondag 24 HC Franeker 10 oktober 2010

2

3 Maakt het dan niks uit wat ik doe?
Zondag 24 HC Franeker 10 oktober 2010

4 1. Is dit niet te makkelijk?
Preek vorige week: ‘je mag blij zijn met jezelf omdat God blij met je is.’ ‘Wat je ook gedaan hebt en hoe je je ook voelt’

5 Is dit niet te makkelijk?
Maakt het dan niet uit wat ik doe? Hoe ik me voel?

6 2. Pas op voor de zonde (1) God Ik God Ik

7 2. Pas op voor de zonde (2) God Nieuw leven Ik Gevoel - Liefde God Nieuw leven Ik Gevoel - Liefde

8 2. Pas op voor de zonde (2) God Nieuw leven Ik Gevoel - Liefde God Nieuw leven Ik Gevoel - Liefde

9 Wat zegt de Bijbel over rechtvaardiging en werken?
Beeld van kleding

10 3. Kleding - verlossing Jesaja 61,10
Ik vind grote vreugde in de HEER, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.

11 3. Kleding - feestkleding
Matteüs 22 11 Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had, 12 en hij vroeg hem: “Vriend, hoe ben je hier binnengekomen terwijl je niet eens een bruiloftskleed aanhebt?” De man wist niets te zeggen. 13 Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars: “Bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.

12 3. Kleding – nieuwe identiteit
Galaten 3,24-27 24 Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen. 25 Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht, 26 want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. 27 U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed.

13 3. Kleding – wit gewassen Openbaring 7,9.13-14
9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. … 13 Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze vandaan?’ 14 Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed van het lam.

14 3. Kleding – oftewel: Verlossing Feestkleding
Nieuwe identeit (Jezus aangetrokken)– rechtvaardig en kind van God Wit gewassen in Jezus’ bloed Wij kunnen die kleren niet maken!

15 4. Kleding - verkleden Verkleed als beer en je gedragen als een muis?

16 4. Kleding – nieuw leven Romeinen 13,14
14 Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt.

17 4. Kleding – nieuw leven Efeze 4
Door Jezus wordt duidelijk 22 dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, 23 dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden 24 en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.

18 4. Kleding – nieuw leven Jezus Christus aangetrokken
Oude mens uit, nieuwe mens aantrekken Toch weer op jezelf gericht? Toch zelf voor kleren zorgen?

19 5.Kleding ligt klaar Efeze 4
Door Jezus wordt duidelijk 22 dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, 23 dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden 24 en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.

20 5.Kleding ligt klaar Efeze 2,10 (NBG-51)
Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

21 6. Gericht op Jezus, niet op jezelf
God Nieuw leven Ik Gevoel - Liefde 2 Kor 3,18 Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

22


Download ppt "Zondag 24 HC Franeker 10 oktober 2010"

Verwante presentaties


Ads door Google