De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Broekstreek Visie op de nieuwbouwmogelijkheden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Broekstreek Visie op de nieuwbouwmogelijkheden"— Transcript van de presentatie:

1 Broekstreek Visie op de nieuwbouwmogelijkheden
HOSPER landschapsarchitectuur & stedebouw

2 Wat is er tot nu toe gebeurd samen met De Broekstreek
- Veur Uutzicht (2005): plannen voor de ontwikkeling en het beheer van landschap, het veiligstellen en benutten van cultuurhistorische waarden. Op Dorpse Schaal (start 2008): De start voor het opstellen van een structuurvisie als input voor het bestemmingsplan

3 Op Dorpse Schaal Inleiding:

4 Op Dorpse Schaal: Opgave:
Waar en hoe kan er gebouwd worden in een kwetsbaar dorpslandschap? Hoe geef je starters uit de streek een kans?

5 Op Dorpse Schaal Proces: Excursie Fietstocht
Inbreng inwoners De Broekstreek Atelierdag Presentatie

6 voorbeelden dorpsuitbreidingen in Drenthe bekijken
met Plaatselijk Belang en BOKD juni 2008 (o.a. Zeijen)

7 fietstocht door de Broekstreek
met Plaatselijk Belang en BOKD juni 2008

8 in gesprek over kwaliteiten – waar wel / waar niet bouwen?
Openbare Atelierdag september 2008

9 Open Atelier 2 belangrijke thema’s:
In de Broekstreek woon je op een erf De Broekstreek moet dorps blijven

10 1. In de Broekstreek woon je op een erf

11 Los gestrooide bebouwing aan de voorkant verbonden met een doorgaande wegenstructuur en aan de achterkant uitzicht op het landschap

12 Naast vrijstaande woningen

13 Ook een meer gezamenlijke wens voor starters en ouderen zowel op bestaande als nieuwe erven.

14 Ontwikkelingen voor starters en ouderen op
bestaande en nieuwe erven in de Broekstreek

15 Ontwikkelingen voor starters en ouderen op
nieuwe erven in Midden-Drenthe (DAAD / Onix architecten)

16 Oorsprong in Overijssel (ouderen en vrij duur)
Franz Ziegler architecten

17 De vraag naar starterswoningen en/of ouderenwoningen brengt een zekere mate van ‘schaalgrootte’ met zich mee Dit roept de vraag op of het wel ‘dorps’ kan blijven?

18 2. De Broekstreek moet dorps blijven
Garminge, Balinge en Mantinge mogen geen wijkjes krijgen en/of sociaal losstaande structuren krijgen.

19 Los gestrooide bebouwing en toch verbonden met elkaar en het landschap is het kenmerk van de Broekstreek

20 Haninge spreekt weinig aan.

21 Haninge werd tijdens het atelier geordend rondom een belangrijke open ruimte.

22 Ook het ijsbaanplan werd geordend langs de ijsbaan als belangrijke open, groene ruimte.

23 Specifiek ten aanzien van Haninge:
Mensen willen in de huidige dorpen wonen en niet in een nieuw dorp.

24 In sociaal opzicht bleven bezoekers zowel met Haninge
als het IJsbaanplan moeite houden: Te geïsoleerd en niet verbonden met het dorp.

25 Diverse wensen en locaties

26 Op Dorpse Schaal: Landschapsfilter:
Om opbouw van het landschap inzichtelijk te maken Zodat locaties beoordeeld kunnen worden

27 Landschaps filter

28 A. Niet bouwen op de Essen,
Landschapsfilter: A. Niet bouwen op de Essen, Maar onderaan de es, op de overgang naar het beekdal.

29 Niet bouwen op de essen, maar onderaan de es - op de overgang naar het beekdal.

30 hoogtekaart

31 De locatie ligt aan de rand onder de opbollende es.

32 Deze mogelijke locatie ligt boven op de es.
Dit gaat tegen de historie van het dorp in.

33 Waardevolle vloeiende overgang naar de es.

34 B. Niet bouwen in de beekdalen,
Landschapsfilter: B. Niet bouwen in de beekdalen, Maar bovenaan de dalrand op de overgang naar de es

35 Niet bouwen in het beekdal,
maar aan de dalrand op de overgang naar de es

36 hoogtekaart

37 C. Niet bouwen op het Mantingerzand
Landschapsfilter: C. Niet bouwen op het Mantingerzand

38 Niet bouwen op het Mantingerzand

39 D. Niet bouwen in de provinciale ecologische hoofdstructuur
Landschapsfilter: D. Niet bouwen in de provinciale ecologische hoofdstructuur

40 Niet bouwen in de provinciale ecologische hoofdstructuur

41 (door de inwoners van de Broekstreek aangegeven)
Landschapsfilter: (door de inwoners van de Broekstreek aangegeven) E. Niet bouwen op de karakteristieke, open, groene historische en gewaardeerde dorpsgezichten.

42 Niet bouwen op de karakteristieke, open groene plekken

43 Karakteristiek, hoog gewaardeerde plek in Mantinge

44 Karakteristiek, hoog gewaardeerde plek in Garminge

45 Karakteristiek, hoog gewaardeerde plek in Balinge

46 (door de inwoners van de Broekstreek aangegeven)
Landschapsfilter: (door de inwoners van de Broekstreek aangegeven) F. Garminge, Balinge en Mantinge mogen niet dichter naar elkaar toe groeien.

47 Garminge, Balinge en Mantinge mogen niet dichter naar elkaar toe groeien.

48 Nieuwe bebouwing van zowel Garminge als Balinge groeit naar elkaar toe.

49 Verbinding tussen Garminge en Balinge werd steeds weggehaald.

50 Deze mogelijke locatie zou Balinge nog weer verder richting Garminge laten groeien.

51 G. Garminge, Balinge en Mantinge zijn esdorpen en geen lintdorpen.
Landschapsfilter: G. Garminge, Balinge en Mantinge zijn esdorpen en geen lintdorpen. Alleen de Steendervalsweg is een (boerderij)lint. (door de inwoners van de Broekstreek aangegeven)

52 Geen lintbebouwing uitgezonderd de Steendervalsweg

53 Landschapsfilter: TOTAAL

54 Landschappelijk filter

55 Op Dorpse Schaal Locaties:

56 Historische kaart rond 1900

57 De bebouwing ligt aan de rand onder de opbollende es.
Op de es is geen bebouwing.

58 De bebouwing ligt aan de rand onder de opbollende es.
Op de es is geen bebouwing.

59 Mantinge als voorbeeld van het rondom de es bouwen in plaats van op de es bouwen.

60 Langs de flanken van de essen zijn locaties te vinden.

61 Langs de flanken van de essen zijn locaties te vinden.

62 Zoekzones nieuwe bebouwing op historische kaart

63 Mantinge

64 Mantinge

65

66 Mantingerdijk

67 Mantingerdijk

68 Zichtpunten vanuit ‘gat’ Steendervalsweg - Mantinge

69 Huidige situatie.

70 Nieuwe situatie met nieuw erf in de ruimte.

71 Balinge

72 Balinge

73

74 Nieuwe schuurwoningen op gezamenlijke achtererven.

75 Nieuwe schuurwoningen op gezamenlijke achtererven.

76 Nieuwe schuurwoningen op gezamenlijke achtererven.

77 Nieuwe schuurwoningen op gezamenlijke achtererven.

78 Garminge

79 Garminge

80 Ontwikkeling van nieuwe erven voor de Broekstreek

81 Ontwikkeling van nieuwe erven voor de Broekstreek

82

83

84

85 kaarten als input voor het bestemmingsplan
Op Dorpse Schaal eindresultaat: kaarten als input voor het bestemmingsplan

86 Landschaps filter Mantinge

87 Bebouwingsvisiekaart – inzoom Mantinge

88 Landschaps filter Balinge

89 Bebouwingsvisiekaart – inzoom Balinge

90 Landschaps filter Garminge

91 Bebouwingsvisiekaart – inzoom Garminge

92 Bebouwingsvisiekaart - totaal

93 Alternatieve locaties
Op Dorpse Schaal vervolg 2010/2011: Alternatieve locaties

94 Plaatselijk Belang heeft een aantal alternatieve locaties aangedragen, namelijk:
Locatie naast Bussemaker aan de Spekdiek in Garminge Locatie Lodewijks in Mantinge Locatie rond de ijsbaan in Mantinge De locatie rond de ijsbaan is in deze presentatie al aan de orde geweest, maar de andere 2 locaties beoordelen we aan de hand van de filters

95 Locatie Spekdiek Garminge
Is door de inwoners van De Broekstreek aangegeven als hoog gewaardeerde groene plek, dus niet geschikt voor bebouwing

96 Locatie Lodewijks Mantinge
Locatie Lodewijks voldoet wel aan de landschapsfilters Atelierdagen: locatie niet naar voren gekomen, nog een actief bedrijf. De gemeente kent geen signaal van de eigenaar, over het stoppen van zijn bedrijfsmatige activiteiten op deze locatie. Globale doorrekening: lijkt financieel niet haalbaar

97 Locatie Boer

98 Locatie Boer Locatie voldoet aan filters, bouwen aan de rand van het beekdal De locatie is geschikt voor meerdere woningen (starters en senioren) De locatie is beschikbaar Geen belemmering voor naburige agrarische bedrijven vanuit milieu Geen 18 woningen, maar de komende 10 jaar 6 – 8 woningen

99 Broekstreek VRAGEN Visie op de nieuwbouwmogelijkheden
HOSPER landschapsarchitectuur & stedebouw


Download ppt "Broekstreek Visie op de nieuwbouwmogelijkheden"

Verwante presentaties


Ads door Google