De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen voor verbetering 44 e Algemene Ledenvergadering Kwaliteitskring Twente Enschede, 24 september 2014 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen voor verbetering 44 e Algemene Ledenvergadering Kwaliteitskring Twente Enschede, 24 september 2014 1."— Transcript van de presentatie:

1 samen voor verbetering 44 e Algemene Ledenvergadering Kwaliteitskring Twente Enschede, 24 september 2014 1

2 samen voor verbetering Programma 14.00 uur: Ontvangst 14.30 uur: Welkom door de KKT-voorzitter Algemene Ledenvergadering 15.30 uur: Workshop nieuwe ISO 9001:2015 door dhr. Bob Alisic, deskundige op het gebied van ISO. + 17.00 uur: Sluiting met een hapje en een drankje 2

3 samen voor verbetering Agenda ALV Opening Ingekomen stukken en mededelingen Vaststellen verslag ALV d.d. 17-09-2013 en 23-01-2014 Jaarverslag 2013 - 2014 Rekening en verantwoording financieel beleid 2013 - 2014 Verslag van de kascommissie Decharge Verkiezing kascommissie 2014 – 2015 Mutaties Bestuur en Commissies Beleidsvoornemens Begroting 2014 – 2015 Rondvraag Sluiting 3

4 samen voor verbetering 2. Ingekomen stukken en mededelingen Secretaris 4

5 samen voor verbetering 3- Verslag ALV 2012 Verslag ALV d.d. 17-09-2013 Verslag ALV d.d. 17-09-2013 Verslag ALV d.d. 23-01-2014 Verslag ALV d.d. 23-01-2014 – Verstuurd als bijlage bij de uitnodiging – Beschikbaar als download op website – Opmerkingen? 5

6 samen voor verbetering 4 – Terugblik op het vorig seizoen Jaarverslag 2013 - 2014 Jaarverslag – Verstuurd als bijlage bij de uitnodiging – Beschikbaar als download op website – Opmerkingen? 6

7 samen voor verbetering 4.1 - Beleidsvoornemens Voornemens afgelopen periode 2013 – 2014 Bijeenkomsten georganiseerd rondom thema “De kwetsbaarheid van kwaliteitsmanagement”. Interessant en gevarieerd aanbod in bijeenkomsten tbv de leden. Masterclasses organiseren ihkv het jubilieumjaar. 7

8 samen voor verbetering 4.2 - Resultaat beleidsvoornemens Resultaat afgelopen periode 2013 – 2014 6 Bijeenkomsten georganiseerd rondom thema “Het kwetsbare succes van kwaliteitsmanagement”. Goede opkomst tijdens de bijeenkomsten 7 Masterclasses georganiseerd ter viering van het 40 jarig bestaan van de KKT. 8

9 samen voor verbetering 4.3 - Ontwikkeling ledenaantal 9

10 samen voor verbetering 4.4 - Jaarverslag 40-jarig Jubileum 6 Masterclasses in de periode 2013-2014 (nr. 3 t/m 8) 20 september Samenwerking in Innovatie(23) 18 oktober Compliance en Governance (22) 13 novemberKwaliteit en Efficiency(42) 13 december Good Governance (30) 18 januari Duurzame bedrijfsvoering en Nieuwe Businessmodellen(33) 11 februari Bouwstenen voor Nieuwe Businessmodellen/De Weconomie (34) 10

11 samen voor verbetering 4.5 - Jaarverslag Programmacommissie 6 Kringbijeenkomsten 2013-2014 17 september ALV en workshop Risicomanagement (31) De Rismanmethode 16 oktober Combiterminal Twente (42) 11 december Revalidatiecentrum ‘t Roessingh (36) 23 januari 3DPrintcompany (40) 11 maart Stork IMM Hengelo (43) 10 juniKrehalon Industries Deventer(25) NIEUWE VORM 1 april Collegetour Miele(31) 11

12 samen voor verbetering 4.6 Jaarverslag Opleidingencommissie De opleidingscommissie heeft in het verenigingsjaar: Zes trainingen uitgevoerd veel contacten gehad met belangstellende bedrijven voor trainingen en cursussen gastcolleges verzorgd bij Saxion. 12

13 samen voor verbetering 4.7 Jaarverslag Redactiecommissie De redactiecommissie heeft dit verenigingsjaar: De redactie en publicatie verzorgd van de Kwaliteitskrul 2014 De inrichting en het tekstueel beheer uitgevoerd van de website De verslaglegging en fotografie verzorgd van bijeenkomsten De publicatie verricht van de digikrullen De facturatie aangepast en gekoppeld aan het ledenbestand in de website. 13

14 samen voor verbetering 5 - Rekening en verantwoording financieel beleid 2013 - 2014 Balans 2013-2014 (stukken beschikbaar ter vergadering)  Resultaat Opleidingscommissie € 2.459,-  Resultaat (excl. Cie Opln) € 3.920,-  Positief resultaat 2013-2014€ 6.379,-  Debiteuren € 1.419,-  Crediteuren€ 3.263,- 14

15 samen voor verbetering Kascommissie: Remko Tieman en Eddy van Steijn 6 - Verslag van de KascommissieVerslag 15

16 samen voor verbetering 8 - Décharge 16

17 samen voor verbetering Seizoen 2014 - 2015 ……………………..?? 8 - Verkiezing Kascommissie 17

18 samen voor verbetering 9.1 - Bestuursmutaties Johan Zemansky (voorzitter Programmacommissie) stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe bestuurstermijn. Zijn kandidatuur wordt door het bestuur ondersteund Wouter van der Zee (voorzitter Redactiecommissie) stelt zich niet herkiesbaar voor een nieuwe bestuurstermijn. Het bestuur stelt voor Nicole Mak, lid redactiecommissie te benoemen als nieuwe voorzitter van de redactiecommissie en daarmee als lid van het bestuur. 18

19 samen voor verbetering 9.2 – Voorstel Bestuurssamenstelling seizoen 2014 - 2015 VoorzitterHenk-Jan Wegman SecretarisElize Hulscher PenningmeesterEric vd Straat Vz. ProgrammacommissieJohan Zemansky Vz. OpleidingscommissieGerard Berendsen Vz. RedactiecommissieNicole Mak 19

20 samen voor verbetering 10 - Beleidsvoornemens en Ambitie 2014 – 2015 Jaarthema: innoverende kwaliteit De wereld verandert en ook de positie van kwaliteit innoveert steeds verder. De kwaliteitsmanager van vroeger heeft verschillende titels binnen het bedrijf, ook dit blijft innoveren Kernbegrippen zijn geworden: De organisatie begrijpen in de juiste context, leiderschap en de verantwoordelijkheid van het management, management van ondersteuning, operations en performance evaluatie. Dit zijn aandachtspunten die ook nu al voorkomen bijv in de huidige norm. Nieuwe aandachtspunten voor de komende norm zijn: – Waarde toevoeging en Risk-based denken – Veranderingen gelinkt aan kennismanagement – Risico´s opnemen in de operationele planning – Strategische richting opnemen in de management review 20

21 samen voor verbetering 10.1 - Beleidsvoornemens Bestuur 2014 – 2015 Oude wijn in nieuwe zakken? - Nee, de betrokken kwaliteitsprofessional krijgt te maken met een veel omvattender takenpakket. - Het vernieuwende karakter komt tot uiting in veranderingen van bedrijfsvoering, processen, werkwijzen, etc. Wat kunt u verwachten van de KKT het komende seizoen? Onderzoek naar wensen bedrijven /leden - FLEUR Informeren en delen van kennis - Kringbijeenkomsten Verder bouwen aan expertise - Masterclasses Buiten de regio - KKT Collegetour 2015 Input via nieuwe leden 21

22 samen voor verbetering 10.2 Planning activiteiten Programmacommissie 2014 – 2015 DatumLocatieOnderwerp 24 september 2014UT, LogicaALV + workshop 22 oktober 2014Vernay Europa B.V. te Oldenzaal Kringbijeenkomst 10 december 2014Nader te bepalenKringbijeenkomst 14 januari 2015Nader te bepalenKring – en nieuwjaarsbijeenkomst 11 maart 2015Nader te bepalenKringbijeenkomst 15 april 2015Nader te bepalenKKT-collegetour 20 mei 2015Nader te bepalenKringbijeenkomst 22

23 samen voor verbetering 10.3 Masterclasses 2014 - 2015 DatumSprekerOnderwerp 20 september 2013 16 oktober 2013 15 november 2013 13 december 2013 17 januari 2014 9 april 2014 23

24 samen voor verbetering 10.4 - Beleidsvoornemens Opleidingscommissie 2014 - 2015 Specifieke doelen komend seizoen: Uitvoeren beleidsplan Opleidingen: workshop/gastcollege Business Excellence voor Hbo-studenten Saxion verkennen mogelijkheden vormgeven en uitvoeren opleidingsprogramma’s en minor ‘kwaliteit’ met Saxion Coaching nieuwe en student leden Voorziene trainingen 2014 – 2015 4-tal bedrijfsinterne maatwerk trainingen 24

25 samen voor verbetering 10.5 – Beleidsvoornemens Redactiecommissie 2014 - 2015 Uitgeven Kwaliteitskrul Verbeteren digikrul en werking website Voortzetten huidige werkzaamheden 25

26 samen voor verbetering 11. Begroting 2014 – 2015 Toelichting begroting (stukken beschikbaar ter vergadering)begroting » Lichte daling contributie-inkomsten » Uitgaven redactie op oude niveau » Uitgaven activisten op oude niveau » Bundel jubileum masterclasses t.l.v. Cie Opln – Verwacht resultaat KKT € 550.- – Verwacht resultaat Cie Opln -/- € 1.720.- (sterk afhankelijk van succes masterclasses/workshop) – We blijven financieel kerngezond 26

27 samen voor verbetering Rondvraag Zijn er nog vragen? 27

28 samen voor verbetering 28 Opmerkingen, vragen, ideeën?

29 samen voor verbetering WORKSHOP Sluiting NEN 9001 – 2015 Dhr. B. Alisic 29


Download ppt "Samen voor verbetering 44 e Algemene Ledenvergadering Kwaliteitskring Twente Enschede, 24 september 2014 1."

Verwante presentaties


Ads door Google