De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijs passend maken binnen stichting kom Leren Kom passend verschillen!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijs passend maken binnen stichting kom Leren Kom passend verschillen!"— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijs passend maken binnen stichting kom Leren Kom passend verschillen!

2 Kom passend Leren! Vraag van SWV: wat doet kom Leren op zorgniveau 1,2 3 en 4?

3 Ambities kom Leren Goed onderwijs op zorgniveau 1,2 en 3 Ouders vroegtijdig betrekken ( zorgniveau 2) bij zorgsignalen Vroegtijdig signaleren van HB, dyslexie, dyscalculie en gedragsproblemen. Preventieve maatregelen nemen om leer- en gedragsproblemen te voorkomen Een effectieve zorgstructuur binnen alle 24 scholen Inzet van interne en externe expertise op zorgniveau 1,2 en 3 Goede samenwerking in het ZAT Het ontwikkelen van een tussenvoorziening binnen kom Leren voor kinderen met leerproblemen en/of gedragsproblemen

4

5 Zorgroute binnen kom Leren In stichting In school In de klas Kind

6 Zorgroute binnen kom Leren In stichting In school In de klas Kind  Kind doorloopt zorgniveau 1 en 2.  Groepsplan met 3 subgroepen.  Verlengde instructie.  Ouders op de hoogte van verlengde instructie aanpak.  Kind doorloopt zorgniveau 1 en 2.  Groepsplan met 3 subgroepen.  Verlengde instructie.  Ouders op de hoogte van verlengde instructie aanpak.

7 Zorgroute binnen kom Leren In stichting In school In de klas Kind  Bespreken zorgteam  Zorgniveau 2-3: inzet van interne expertise op schoolniveau ( LB, PDO, Observatie, IB) -> plan van aanpak (HP); - evaluatie------------  Ouders betrekken  HGPD  Zorgniveau 2-3: bespreken zorgteam ( eventueel opschalen CJG (SMW) bij multiproblematiek)  INZET INTERKOMSCHIL  Bespreken zorgteam  Zorgniveau 2-3: inzet van interne expertise op schoolniveau ( LB, PDO, Observatie, IB) -> plan van aanpak (HP); - evaluatie------------  Ouders betrekken  HGPD  Zorgniveau 2-3: bespreken zorgteam ( eventueel opschalen CJG (SMW) bij multiproblematiek)  INZET INTERKOMSCHIL

8 Zorgroute binnen kom Leren In stichting In school In de klas Kind  Zorgniveau 2-3+: inzet expertise stichting: coach, motorisch specialist, dyslexie, gedrag enz.) -> plan van aanpak (HP); - evaluatie  Zorgniveau 2-3 +: multiproblem: bespreken met consultant  Heldere afspraken op papier met ouders: wie doet wat wanneer en hoe?  Langere termijn perspectief kind  Zorgniveau 2-3+: inzet expertise stichting: coach, motorisch specialist, dyslexie, gedrag enz.) -> plan van aanpak (HP); - evaluatie  Zorgniveau 2-3 +: multiproblem: bespreken met consultant  Heldere afspraken op papier met ouders: wie doet wat wanneer en hoe?  Langere termijn perspectief kind Transitie jeugdzorg

9 Zorgroute binnen kom Leren In stichting In school In de klas Kind School dreigt handelingsverlegen te worden:  Breedtezorg op stichtingsniveau  Ander onderwijsarrangement in de klas ( OPP)  Extra ondersteuning in de klas  Andere setting onderwijsarangement ( SO-SBO-Tussenvoorziening School dreigt handelingsverlegen te worden:  Breedtezorg op stichtingsniveau  Ander onderwijsarrangement in de klas ( OPP)  Extra ondersteuning in de klas  Andere setting onderwijsarangement ( SO-SBO-Tussenvoorziening breedtezorg Dieptezorg?

10 Hoever zijn we ? Contouren en structuur visie Collectieve koers Handboek stichting missie Draagvlak, postieve mindset Regie en autonomie afgestemd

11 Wat staat ons nog te doen ? Transitie jeugdzorg Concretiseren SOP Van papier naar handelen Zorgdocumenten op schoolniveau herijken aan stichtingsbeleid Evalueren, implementeren en borgen


Download ppt "Onderwijs passend maken binnen stichting kom Leren Kom passend verschillen!"

Verwante presentaties


Ads door Google