De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijs passend maken binnen stichting kom Leren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijs passend maken binnen stichting kom Leren"— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijs passend maken binnen stichting kom Leren
Kom passend verschillen!

2 Vraag van SWV: wat doet kom Leren op zorgniveau 1,2 3 en 4?
Kom passend Leren! Vraag van SWV: wat doet kom Leren op zorgniveau 1,2 3 en 4?

3 Ambities kom Leren Goed onderwijs op zorgniveau 1,2 en 3 Ouders vroegtijdig betrekken ( zorgniveau 2) bij zorgsignalen Vroegtijdig signaleren van HB, dyslexie, dyscalculie en gedragsproblemen. Preventieve maatregelen nemen om leer- en gedragsproblemen te voorkomen Een effectieve zorgstructuur binnen alle 24 scholen Inzet van interne en externe expertise op zorgniveau 1,2 en 3 Goede samenwerking in het ZAT Het ontwikkelen van een tussenvoorziening binnen kom Leren voor kinderen met leerproblemen en/of gedragsproblemen

4

5 Zorgroute binnen kom Leren
In stichting In school In de klas Kind

6 Zorgroute binnen kom Leren
In stichting In school In de klas Kind Kind doorloopt zorgniveau 1 en 2. Groepsplan met 3 subgroepen. Verlengde instructie. Ouders op de hoogte van verlengde instructie aanpak.

7 Zorgroute binnen kom Leren
In stichting In school In de klas Kind Bespreken zorgteam Zorgniveau 2-3: inzet van interne expertise op schoolniveau ( LB, PDO, Observatie, IB) -> plan van aanpak (HP); - evaluatie Ouders betrekken HGPD Zorgniveau 2-3: bespreken zorgteam ( eventueel opschalen CJG (SMW) bij multiproblematiek) INZET INTERKOMSCHIL

8 Zorgroute binnen kom Leren
In stichting In school In de klas Kind Zorgniveau 2-3+: inzet expertise stichting: coach, motorisch specialist, dyslexie, gedrag enz.) -> plan van aanpak (HP); - evaluatie Zorgniveau 2-3 +: multiproblem: bespreken met consultant Heldere afspraken op papier met ouders: wie doet wat wanneer en hoe? Langere termijn perspectief kind Transitie jeugdzorg

9 Zorgroute binnen kom Leren
breedtezorg In stichting In school In de klas Kind School dreigt handelingsverlegen te worden: Breedtezorg op stichtingsniveau Ander onderwijsarrangement in de klas ( OPP) Extra ondersteuning in de klas Andere setting onderwijsarangement ( SO-SBO-Tussenvoorziening Dieptezorg?

10 Hoever zijn we ? missie Contouren en structuur visie
Regie en autonomie afgestemd Collectieve koers Handboek stichting Draagvlak, postieve mindset

11 Wat staat ons nog te doen ?
Concretiseren SOP Evalueren, implementeren en borgen Zorgdocumenten op schoolniveau herijken aan stichtingsbeleid Van papier naar handelen Transitie jeugdzorg


Download ppt "Onderwijs passend maken binnen stichting kom Leren"

Verwante presentaties


Ads door Google