De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijkprofiel Malvert d.d. 17-3-2014 Wijkprofiel Noord.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijkprofiel Malvert d.d. 17-3-2014 Wijkprofiel Noord."— Transcript van de presentatie:

1 Wijkprofiel Malvert d.d Wijkprofiel Noord

2 Inhoud wijkprofiel Overzicht oordeel woon- en leefklimaat
Overzicht Leefbaarheid wijk en buurt Bevolkingskenmerken Sociaal klimaat Wonen Gezondheid en Zorg Onderwijs Werk en Inkomen Leefstijlen De wijk en maatschappelijk vastgoed Participatieprojecten Verenigingen en bewonersinitiatieven Activiteiten Informele zorg

3 Oordeel bewoners woon- en leefklimaat

4 Oordeel bewoners woon- en leefklimaat

5

6

7 Leeftijdsopbouw Nijmegen-Noord
Bevolkingskenmerken Leeftijdsopbouw Nijmegen-Noord

8 Samenstelling huishoudens

9 Herkomst bewoners

10 Sociaal Klimaat

11 Overlast en veiligheid
Hoeveel de ervaren overlast van jongeren veel lager is dan het Nijmeegs gemiddelde, wordt er in vergelijking met 2 jaar geleden wel veel meer overlast ervaren. Als je kijkt naar een aantal jaren geleden zie je dat de scores voor Lent en Oosterhout wat verbeterd zijn, mensen voelen zich veiliger, er zijn minder aangiftes. Een uitzondering: het aantal aangiftes van woninginbraken in Lent is licht gestegen.

12 Wonen

13 Zorg en Welzijn

14

15 Onderwijs Oosterhout heeft in 3 jaar tijd een opvallende stijging van 15% van havo-vwo leerlingen.

16 Werk en inkomen

17 Leefstijlen

18 Leefstijlen Rood: Druk, actief, avontuurlijk leven
Zelfbewust, eigenwijs, ruimdenkend Stads en levendig, eigen gang gaan Blauw: Ambitieus, succesvol Weloverwogen, overzicht en touwtjes in eigen handen Rust, ons soort mensen, kwaliteit

19 Leefstijlen Groen: Rustig, gewoon is gek genoeg Loyaal, hardwerkend
Hechte familie, ouderwets gezellig Geborgen (dorps) Geel: Spontaan, gezellig Groepsgevoel, betrokken bij anderen Gezellige woonwijk, autoluw, kinderen kunnen spelen

20 Alle kleuren zie je overal, het gaat om de vergelijking met Nijmegen als geheel, wat is waar de dominante leefstijl: Rood in en rond centrum, Oost, Weezenhof Geel in Lindenholt, Zwanenveld, Grootstal Groen in Dukenburg, Hatert, Brakkenstein, Hees Blauw in Nw Oosterhout, Lent, Kwakkenberg, De Kamp (Lindenholt)

21 Nw Oosterhout: zeer veel blauw
Lent: diverser, veel blauw, ongeveer evenveel geel als rood

22 Leefstijlen in Nijmegen Noord
Veel ‘zelfredzamen’: zelf leven inrichten, genoeg geld, mooi huis, touwtjes in eigen handen. Maatschappelijk opdrachtgeverschap als benadering juist hier een moeilijke opgave? Aantal mensen dat hecht aan geborgenheid en ‘samen’ in de wijk issues aanpakken is beperkt? Juist op Z&W gebied zijn deze mensen lastig te binden? Kansen voor maatschappelijk opdrachtgeverschap: sterke schouders, aanpakkers, creatievelingen, willen dingen zelf graag doen (maar laten zich niet vertellen wát!), vinden elkaar rond ‘gezin’?

23 De wijk en maatschappelijk Vastgoed

24 Sportpark (voetbal, buitenfitness)
Voorzieningenhart, met: Sportzaal Bibliotheek Jongerensoos (Tandem) Huisartsen-praktijk

25 Gezondheidscentrum Thermion
Sportpark (voetbal, buitenfitness) Voorzieningenhart, met: Sportzaal Bibliotheek Jongerensoos met vrijwilligers Koffieochtenden RIBW Open Hof, ontmoeting, eten, ouderen, vervoer vrijwilligers kerk Olmlaan, zonnepanelen, samen eten, buurtrangers, zorg voor elkaar Initiatief oude bibliotheek voor jongerensoos De Spil, ontmoetingscentrum

26 Participatiekaart Nijmegen-Noord

27

28 Fietscrossbaan Oosterhout
De fietscrossbaan in Oosterhout is voor iedereen toegankelijk en heeft een professionele inrichting. De baan geeft kinderen de kans om lekker buiten te bewegen en wordt intensief gebruikt. Vooral kinderen uit Nijmegen-Noord en de buurgemeenten Oosterhout en Elst maken er gebruik van. Een aantal vrijwilligers onderhoudt de crossbaan. De vrijwilligers egaliseren en profileren de baan zodat deze goed gebruikt kan worden door de fietsers. Daarnaast verzorgen de vrijwilligers fietstrainingen voor jongeren. Contact: of telnr Moestuin de Pompoen Bewoners initiatief. April 2014 eerste werkzaamheden op toegewezen grond voor inrichting moestuin. Dit alles o.b.v project "tijdelijk bestemmen" door Gemeente Nijmegen mogelijk gemaakt. Contact: Wijkraad Oosterhout De wijkraad Oosterhout behartigt de belangen van de bewoners in Oosterhout. Ben er weer Oosterhout De Ben er weer is de wijkkrant en wijkwebsite van Oosterhout Noorderstroom Bewonersinitiatief werkt samen met de gemeente en zorg- en welzijnsinstellingen om slimme verbindingen te leggen tussen vraag en aanbod in de zorg. Bewoners worden geholpen bij het vinden van eigen oplossingen. Een voorbeeld is het bevorderen van de mobiliteit van ouderen in oud Lent. Daarnaast hebben zijn een programma van eisen opgesteld voor de zorg- en welzijnsinstellingen die werkzaam zijn in Nijmegen-Noord. Contact: Beattlesstraat: zelfbeheer bij Palazzo Palazzo aan de Beatlesstraat staat op een terp. De openbare ruimte rond Palazzo is versnipperd door de manier waarop de gronduitgifte heeft plaatsgevonden. De VVE verzorgt het beheer en onderhoud van het gras op het vlakke gedeelte van de terp, waardoor het onderhoud toch efficiënt kan worden aangestuurd. De VVE besteedt het werk uit aan een hovenier. Contact: VVE Palazzo,

29 Natuurspeeltuin Visveld
Naast het voorzieningenhart 'De Ster' in de nieuwe woonwijk Visveld is een natuurspeeltuin gerealiseerd. De natuurspeeltuin is een tijdelijke voorziening en is gericht op kinderen tot de leeftijd van 12 jaar. Een groep bewoners heeft een 'Beheer en Onderhoudsgroep' (BOG) 'De vieze broek' ingesteld. Deze verzorgt het reguliere onderhoud van de natuurspeeltuin. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de veiligheidsondergronden, de klimbomen, zwerfkeien, zitstammen en waterpomp. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant. Contact: Beheer & Onderhoudsgroep ‘de Vieze Broek’; Bloemenbuurtfeest Het Bloemenbuurtfeest is een buurtfeest dat geboren is tijdens de Landelijke Opschoondag in de Bloemenbuurt in Op het feest, dat 2 jaarlijks plaatsvindt, worden tal van activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Er zijn kinderspelen, een jongerenprogramma (door de jongeren zelf georganiseerd), een wijkwandeling onder leiding van een gids van IVN, een garageverkoop, een barbecue, muziek en optredens. Niet alleen bewoners van de Bloemenbuurt zijn uitgenodigd, maar ook de bewoners van de omliggende straten. Laatste keer was in Contact: Feestcommissie Bloemenbuurt; Dierenparkje Lent Bewoners uit Lent beheren zelf het dierenparkje. Het parkje heeft een belangrijke sociale functie in de wijk en mensen uit de buurt ontmoeten er elkaar. Door de kleinschaligheid en doordat bewoners zelf het beheer doen is het echt een buurtparkje. Het dierenparkje draagt bij aan het 'Lentse gevoel' op alle leeftijden. Contact: Vlindertuin Lent De Vlindertuin is een openbaar groengebied dat tegen de Oosterhoutsedijk en de spoorlijn (Arnhem-Nijmegen) ligt. De initiatiefnemer (IVN Rijn/Waal) heeft samen met leerlingen van het Citadel college de tuin ingericht met specifieke planten die vlinders aantrekken. De tuin wordt gebruikt voor natuureducatie. Er worden regelmatig lessen en workshops gehouden voor leerlingen van het Citadel college en andere bewoners van Lent, Oosterhout en Ressen. Ook dient de tuin als rustplek voor wandelaars en fietsers op de Oosterhoutse dijk. Voor hen staat er een informatiepaneel en is er een picknickplaats. De Kas Tijdelijk ondernemen in De Kas in Vossenpels. De komende jaren vervult De Kas een huiskamerfunctie, een ontmoetingsplek in de in aanbouw zijnde wijk Vossenpels. Contact: Brenda Cornielje (GEM), of FACEBOOK De Kas

30 Verenigingen en bewonersinitiatieven
Dartteam Van Alles Wa Lent Damclub Lent DVOL Voetbal DVOL Volleybal LLTV Tennis Ned. School voor Vechtkunst Fudochi Sportcentrum Turnvereniging Oranje Blauw BV Batouwe Basketbal Sport voor Senioren Muziekvereniging St Theresia Carnavalsvereniging ‘t Durstige Bluumke Badmintonvereniging ‘t Pluumke TVO Tafeltennisvereniging Oosterhout Oosterhout Volleybalvereniging Volamie Loopvereniging Nijmegen-Noord Lent, Ressen en Oosterhout

31 Carnavalsvereniging de Wielewoalers
Oosterhout Voetbalvereniging Oosterhoutse sportclub Fit Center Feelgood Tennisvereniging de Hoge Wick

32 Informele Zorg Wat heet oud Lent Damesgilde Noord

33 Trefwoord Vorm van dienstverlening (trefwoord uitgebreid) Toelichting Doelgroep Naam organisatie Activiteit Samen doen van een activiteit Elke woensdag Ouderen in Lent Wat Heet Oud - Lent Activiteiten voor vrouwen Het organiseren van diverse activiteiten voor vrouwen Voor vrouwen woonachtig in de regio Nijmegen Noord Damesgilde Noord

34 EINDE


Download ppt "Wijkprofiel Malvert d.d. 17-3-2014 Wijkprofiel Noord."

Verwante presentaties


Ads door Google