De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie br. C. Slob (preeklezen) Collecte: Inaktelke extra: Noodhulp Noord-Irak Gezang161:1 - 4 Matteüs 5:1 - 16 Psalm87:1 - 5 LvdK481:1, 2, 3, 4 Gezang105:1,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie br. C. Slob (preeklezen) Collecte: Inaktelke extra: Noodhulp Noord-Irak Gezang161:1 - 4 Matteüs 5:1 - 16 Psalm87:1 - 5 LvdK481:1, 2, 3, 4 Gezang105:1,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie br. C. Slob (preeklezen) Collecte: Inaktelke extra: Noodhulp Noord-Irak Gezang161:1 - 4 Matteüs 5:1 - 16 Psalm87:1 - 5 LvdK481:1, 2, 3, 4 Gezang105:1, 2, 5, 7, 8, 9 Opwekking710: Gezang182D:Amen

2 Voorganger: br. C. Slob (preeklezen) Thema: Hoe praat ik over het geloof? Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Folkersma (em. Bunschoten) 16:30 voorganger: br. C. Slob (preeklezen) De collecte is bestemd voor diaconale nood in Inaktelke, het dorp in Roemenië waarmee wij een diaconale relatie onderhouden. Er is een extra collecte voor noodhulp in Noord-Irak.

4 Mededelingen kerkenraad Met blijdschap deelt de kerkenraad u mee dat onderzocht en toegelaten zijn tot het doen van openbare geloofsbelijdenis: Lonneke Anholts, Suchita van der Horst, Michiel Huizinga, Bas de Ruiter, Jorick Schipper, Mathijs Schipper De openbare geloofsbelijdenis zal plaatsvinden in de ochtenddienst op 28 september. Let op, deze dienst begint om 10.00 uur in plaats van 9.30 uur.

5 Deze week zijn jarig: 14 september:zr Lian de Graaf-Pruijssen br Marco de Groot br Laurens Wols 15 september:Ivo van Harten br Ale Sytsma Bram de Wit 16 september:zr Simone Bondt-de Pijper 17 september:br Wouter Bondt zr Mariska Heres-Bril zr Els van Wolfswinkel-van Huizen 19 september:br Doeko Ellen Renée Huizinga zr Henriëtte van der Velden-de Jong 20 september:Debora Braakman br Kornelis Harmannij

6 Liturgie br. C. Slob (preeklezen) Collecte: Inaktelke extra: Noodhulp Noord-Irak Gezang161:1 - 4 Matteüs 5:1 - 16 Psalm87:1 - 5 LvdK481:1, 2, 3, 4 Gezang105:1, 2, 5, 7, 8, 9 Opwekking710: Gezang182D:Amen

7 Liturgie br. C. Slob (preeklezen) Collecte: Inaktelke extra: Noodhulp Noord-Irak Gezang161:1 - 4 Matteüs 5:1 - 16 Psalm87:1 - 5 LvdK481:1, 2, 3, 4 Gezang105:1, 2, 5, 7, 8, 9 Opwekking710: Gezang182D:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgie br. C. Slob (preeklezen) Collecte: Inaktelke extra: Noodhulp Noord-Irak Gezang161:1 - 4 Matteüs 5:1 - 16 Psalm87:1 - 5 LvdK481:1, 2, 3, 4 Gezang105:1, 2, 5, 7, 8, 9 Opwekking710: Gezang182D:Amen

10 Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 1 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U: blijf mij nabij.

11 Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 2 ‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: één met God de Vader en verenigd met uw volk. Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

12 Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 3 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, en in uw vergeving leef ik nu.

13 Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 4 Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht. U die via duizend wegen ons hier samenbracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods Rijk.

14 Liturgie br. C. Slob (preeklezen) Collecte: Inaktelke extra: Noodhulp Noord-Irak Gezang161:1 - 4 Matteüs 5:1 - 16 Psalm87:1 - 5 LvdK481:1, 2, 3, 4 Gezang105:1, 2, 5, 7, 8, 9 Opwekking710: Gezang182D:Amen

15 Liturgie br. C. Slob (preeklezen) Collecte: Inaktelke extra: Noodhulp Noord-Irak Gezang161:1 - 4 Matteüs 5:1 - 16 Psalm87:1 - 5 LvdK481:1, 2, 3, 4 Gezang105:1, 2, 5, 7, 8, 9 Opwekking710: Gezang182D:Amen

16 Liturgie br. C. Slob (preeklezen) Collecte: Inaktelke extra: Noodhulp Noord-Irak Gezang161:1 - 4 Matteüs 5:1 - 16 Psalm87:1 - 5 LvdK481:1, 2, 3, 4 Gezang105:1, 2, 5, 7, 8, 9 Opwekking710: Gezang182D:Amen

17 Psalm 87: 1 - 5 1 Jeruzalem, de Godsstad hier beneden, heeft Hij gesticht op bergen, Hem gewijd. De HEER, die Zich in Sions heil verblijdt, bemint haar meer dan één van Jakobs steden.

18 Psalm 87: 1 - 5 2 Men zegt van u voortreffelijke dingen, o schone stad van Sions God en Heer. Egypt’ en Babel meld Ik tot mijn eer als volken, die Mij kennen en bezingen.

19 Psalm 87: 1 - 5 3 De Filistijnen, Tiriërs en Moren zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht eens zeggen: elk van hen is daar geboren.

20 Psalm 87: 1 - 5 4 De HEER zal haar bevestigen en schragen en op zijn rol waar Hij de volken schrijft, hen tellen als in Isrel ingelijfd en doen de naam van Sions kindren dragen.

21 Psalm 87: 1 - 5 5 Dan wordt de lof van ’s HEREN naam bezongen, dan zullen daar de volken juichend staan, de reien dansend de cimbalen slaan: zie, al mijn bronnen zijn in u ontsprongen.

22 Liturgie br. C. Slob (preeklezen) Collecte: Inaktelke extra: Noodhulp Noord-Irak Gezang161:1 - 4 Matteüs 5:1 - 16 Psalm87:1 - 5 LvdK481:1, 2, 3, 4 Gezang105:1, 2, 5, 7, 8, 9 Opwekking710: Gezang182D:Amen

23 Hoe praat ik over mijn geloof?

24 Met andere mensen praten over je geloof:

25 – Niet iedereen kan overal goed in zijn

26 Met andere mensen praten over je geloof: – Niet iedereen kan overal goed in zijn – Begint met een goede houding

27 Met andere mensen praten over je geloof: – Niet iedereen kan overal goed in zijn – Begint met een goede houding – Wees erbij, kansen benutten zout! licht!

28 Met andere mensen praten over je geloof: – Niet iedereen kan overal goed in zijn – Begint met een goede houding – Wees erbij, kansen benutten – Houd je zelf echt van God?

29 Met andere mensen praten over je geloof: – Niet iedereen kan overal goed in zijn – Begint met een goede houding – Wees erbij, kansen benutten – Houd je zelf echt van God? – Houd je echt van mensen?

30 Met andere mensen praten over je geloof: – Niet iedereen kan overal goed in zijn – Begint met een goede houding – Wees erbij, kansen benutten – Houd je zelf echt van God? – Houd je echt van mensen?

31 Liturgie br. C. Slob (preeklezen) Collecte: Inaktelke extra: Noodhulp Noord-Irak Gezang161:1 - 4 Matteüs 5:1 - 16 Psalm87:1 - 5 LvdK481:1, 2, 3, 4 Gezang105:1, 2, 5, 7, 8, 9 Opwekking710: Gezang182D:Amen

32 LvdK 481: 1, 2, 3, 4 1 O grote Go-d die liefde zijt, o Vader van ons le-ven, vervul ons ha-rt, dat wij altijd ons aan uw liefde ge-ven. Laat ons het zout der aar-de zijn, het licht der we-reld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

33 LvdK 481: 1, 2, 3, 4 2 Maak ons volbre-ngers van dat woord, getuigen van uw vre-de, dan gaat wie aar-zelt met ons voort, wie afdwaalt met ons me-de. Laat ons getrouw de we-g begaan tot allen d-ie ons verre staan en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.

34 LvdK 481: 1, 2, 3, 4 3 Leer ons het god-delijk beleid der liefde te bea-men, opdat wij nie-t door onze strijd uw goede trouw bescha-men. Leg ons de woorden i-n de mond die weer herstel-len uw verbond. Spreek zelf door onze daden van vrede en genade.

35 LvdK 481: 1, 2, 3, 4 4 Wij danken U-, o liefde groot, dat Christus is geko-men. Wij hebben i-n zijn stervensnood uw diepste woord verno-men. Nog klinkt dat woord; het spree-kt met macht en het wordt o-veral volbracht waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven.

36 Met andere mensen praten over je geloof: – Niet iedereen kan overal goed in zijn – Begint met een goede houding – Wees erbij, kansen benutten – Houd je zelf echt van God? – Houd je echt van mensen?

37 Met andere mensen praten over je geloof: – Niet iedereen kan overal goed in zijn – Begint met een goede houding – Wees erbij, kansen benutten – Houd je zelf echt van God? – Houd je echt van mensen? – Waar ben je bang voor?!

38 Met andere mensen praten over je geloof: – Niet iedereen kan overal goed in zijn – Begint met een goede houding – Wees erbij, kansen benutten – Houd je zelf echt van God? – Houd je echt van mensen? – Waar ben je bang voor?! Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten.

39 Met andere mensen praten over je geloof: – Niet iedereen kan overal goed in zijn – Begint met een goede houding – Wees erbij, kansen benutten – Houd je zelf echt van God? – Houd je echt van mensen? – Waar ben je bang voor?!

40 Met andere mensen praten over je geloof: – Niet iedereen kan overal goed in zijn – Begint met een goede houding – Wees erbij, kansen benutten – Houd je zelf echt van God? – Houd je echt van mensen? – Waar ben je bang voor?! Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid, en als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren: vriendelijk, maar beslist.

41 Met andere mensen praten over je geloof: – Niet iedereen kan overal goed in zijn – Begint met een goede houding – Wees erbij, kansen benutten – Houd je zelf echt van God? – Houd je echt van mensen? – Waar ben je bang voor?! – Bereid je erop voor: denk na wat je wil zeggen Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid, en als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren: vriendelijk, maar beslist.

42 Met andere mensen praten over je geloof: – Niet iedereen kan overal goed in zijn – Begint met een goede houding – Wees erbij, kansen benutten – Houd je zelf echt van God? – Houd je echt van mensen? – Waar ben je bang voor?! – Bereid je erop voor: denk na wat je wil zeggen – Bereid je erop voor: gedraag je wijs

43

44 reageren? preek nalezen? www.janhaveman.nl

45 Liturgie br. C. Slob (preeklezen) Collecte: Inaktelke extra: Noodhulp Noord-Irak Gezang161:1 - 4 Matteüs 5:1 - 16 Psalm87:1 - 5 LvdK481:1, 2, 3, 4 Gezang105:1, 2, 5, 7, 8, 9 Opwekking710: Gezang182D:Amen

46 Gezang 105: 1, 2, 5, 7, 8, 9 1 In vuur en vlam zet ons de Geest gegeven op het pinksterfeest, ten leven op ons uitgestort hoort hoe Gods kerk geboren wordt! 2 Wie door dit vuur wordt aangeraakt en uit het ongeloof ontwaakt, beleeft – God lof! - een ommekeer, de dag van de verrezen Heer.

47 Gezang 105: 1, 2, 5, 7, 8, 9 5 En is uw vlam haast uitgeblust, gij moedeloze, hier is rust! Al wie in eerbied voor Hem knielt wordt met zijn vuur opnieuw bezield. 7 Heeft iemand meer dan nodig is die schenkt wat overbodig is, want liefde maakt ons meer dan rijk, ons wacht zijn land, zijn koninkrijk.

48 Gezang 105: 1, 2, 5, 7, 8, 9 8 De aarde is ons toevertrouwd, God strooit ons uit als zoutend zout, als licht dat in het duister straalt en metterdaad zijn woord vertaalt. 9 Zo waait de wind, zo blaast de Geest, zo laait het vuur van pinksterfeest, wij zijn het lichaam, Hij het hoofd uw naam, Heer Jezus, zij geloofd!

49 Liturgie br. C. Slob (preeklezen) Collecte: Inaktelke extra: Noodhulp Noord-Irak Gezang161:1 - 4 Matteüs 5:1 - 16 Psalm87:1 - 5 LvdK481:1, 2, 3, 4 Gezang105:1, 2, 5, 7, 8, 9 Opwekking710: Gezang182D:Amen

50 Liturgie br. C. Slob (preeklezen) Collecte: Inaktelke extra: Noodhulp Noord-Irak Gezang161:1 - 4 Matteüs 5:1 - 16 Psalm87:1 - 5 LvdK481:1, 2, 3, 4 Gezang105:1, 2, 5, 7, 8, 9 Opwekking710: Gezang182D:Amen

51 Noodhulp Noord-Irak

52 Noodcollecte 14 september Vanwege de nood in Noord-Irak heeft de diaconie besloten vandaag een extra collecte te houden. We zullen deze collecte overmaken naar het fonds van de gezamenlijke organisaties die hieronder vermeld staan.

53 Irak Irak: ligt tussen Syrie, Turkije en Iran. 31 miljoen inwoners 1,2 miljoen mensen op de vlucht voor geweld van IS (voorheen ISIS) Noodhulp aan gevluchte christenen en andere minderheden

54 Onrust en gevechten in Irak De mensen vluchten onder andere naar veilig(er) Koerdisch gebied in het noorden. Wie zijn de vluchtelingen? christenen yezidi’s sjitieten (moslim-groep) gematigde soennitische moslims

55 De nood is hoog Vluchtelingenkampen in Noord-Irak zijn overvol en er is een groot tekort aan water en voedsel. 600 gezinnen ontvangen in Erbil voedselpakketten, matrassen en verzorgingsartikelen. 300 gezinnen in Suleimaniya ontvangen voedsel, melkpoeder voor babymelk, medicijnen en luiers.

56 Eerste noodhulp is gestart

57 Wilt u bidden voor … … de situatie in Irak. Bid voor een einde aan de oorlog. … de Iraakse vluchtelingen. Veel van hen hebben alles achter moeten laten. … een goede voortgang van de hulp die Dorcas, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA verlenen in Irak.

58 Mogen Iraakse slachtoffers rekenen op uw hulp? Hartelijk bedankt!

59 Meer informatie vindt u op: dorcas.nl/irak redeenkind.nl/irak tear.nl/irak woordendaad.nl zoa.nl/noodhulp-noord-irak Meer informatie

60 Liturgie br. C. Slob (preeklezen) Collecte: Inaktelke extra: Noodhulp Noord-Irak Gezang161:1 - 4 Matteüs 5:1 - 16 Psalm87:1 - 5 LvdK481:1, 2, 3, 4 Gezang105:1, 2, 5, 7, 8, 9 Opwekking710: Gezang182D:Amen

61 Opwekking 710 Zegen mij op de weg die ik moet gaan Zegen mij op de plek waar ik zal staan zegen mij in alles, wat U van mij verlangt O God zegen mij alle dagen lang!

62 Opwekking 710 Vader maak mij tot een zegen ga mij niet voorbij Regen op mij met uw Geest Heer Jezus komt tot mij als de Bron van leven die ontspringt diep in mij Breng een stroom van zegen Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

63 Opwekking 710 Zegen ons waar we in geloof voor leven Zegen ons waar we hoop en liefde geven Zegen om de ander tot zegen te zijn! O God zegen ons tot in eeuwigheid

64 Opwekking 710 Vader maak ons tot een zegen hier in de woestijn Wachtend op uw milde regen Om zelf een bron te zijn Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij van uw liefde delend waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

65 Liturgie br. C. Slob (preeklezen) Collecte: Inaktelke extra: Noodhulp Noord-Irak Gezang161:1 - 4 Matteüs 5:1 - 16 Psalm87:1 - 5 LvdK481:1, 2, 3, 4 Gezang105:1, 2, 5, 7, 8, 9 Opwekking710: Gezang182D:Amen

66 Gezang 182D

67 Liturgie br. C. Slob (preeklezen) Collecte: Inaktelke extra: Noodhulp Noord-Irak Gezang161:1 - 4 Matteüs 5:1 - 16 Psalm87:1 - 5 LvdK481:1, 2, 3, 4 Gezang105:1, 2, 5, 7, 8, 9 Opwekking710: Gezang182D:Amen

68 Gespreksgroep voor volwassenen met autisme start 19 september 2014 Thema’s zijn o.a. RELATIES, WERK, GELOOF EN ZELFBEELD Data Vrijdag 19 en 26 september, 10, 17 en 31 oktober 2014 Tijd20.00 – 22.00 uur LocatieJacobuskerk, Orionstraat 7 in Eindhoven Aanmelden bij voorkeur via de website Meer informatie: www.ditkoningskind.nl | 030 2363788

69 Mededeling Zondagochtend 28 september doen een aantal jongeren openbare geloofsbelijdenis. Let op, deze dienst begint om 10.00 uur in plaats van 9.30 uur.


Download ppt "Liturgie br. C. Slob (preeklezen) Collecte: Inaktelke extra: Noodhulp Noord-Irak Gezang161:1 - 4 Matteüs 5:1 - 16 Psalm87:1 - 5 LvdK481:1, 2, 3, 4 Gezang105:1,"

Verwante presentaties


Ads door Google