De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Planning 3 BaLO muzische

Verwante presentaties


Presentatie over: "Planning 3 BaLO muzische"— Transcript van de presentatie:

1 Planning 3 BaLO muzische
Eerste leerjaar Deze les: accenten muziek en muzische eerste leerjaar Presentatiemoment 1e leerjaar > 18-20/11/14 Brusselstage Impressiedagen 7,8,9 januari Muzische stage 4,5,6 februari Praatcafé 13 februari nm Brusselstage 9-20 maart Expo juni 2014 Domeinspecifieke verdiepeing Mediawijs Werken 1 sp 2 namiddagen laatste week december

2 Muzische vorming in het eerste leerjaar
Muzikale opvoeding of muzische vorming? - Klankverhalen– Kleuteronderwijs - Afwisseling - Open activiteiten - Materialen Ritmiek - Luisteren - Stemvorming Verwachtingen - Muzisch weekplan

3 Wat wordt er verwacht? - Evaluatie
Evaluatie stage eerste leerjaar: Stagebezoek, verslag mentor, SE, … Muzisch weekplan afgeven na de stage in mijn bakje op zesde verdieping Erasmus Evaluatie module ‘Het Jonge Kind’ “We evalueren niét de stage, maar wel de module. We evalueren studenten dus op basis van wat ze vertellen en tonen, niet op basis van wat ze gedaan hebben.” “De ‘aangepaste’ evaluatie zou studenten die minder goed scoorden op stage ook kansen moeten kunnen bieden. Studenten die grondig kunnen reflecteren over een ‘mindere praktijk’ en goede alternatieven kunnen bieden, kunnen toch nog slagen. “ “Geen PowerPointpresentaties. Studenten moeten concreet materiaal bijhebben om de vragen per rubriek te bespreken. “ “We proberen met minstens 3 evaluatoren aanwezig te zijn en minstens 4 rubrieken te bevragen.” We rekenen 10 minuten per student We bepalen onmiddellijk een cijfer, kijkwijzers moeten meteen ingevuld worden en sneller aan studenten worden teruggegeven (zonder cijfer). De observatieopdrachten muzische zijn eerder tips bij de observatie, er moet nadien niets afgegeven worden.

4 Muzische vorming in de kleuterschool
Initiatief en keuzes door de kleuters Er wordt veel uitnodigend, prikkelend, stimulerend gewerkt Nadruk op ontdekken (proces) Eigen lichaam (concreet) Eigen functioneren (keuzes maken) Materialen (uitnodigend) Inleven in verhalen en personages (dieren, sprookjes- en fantasiefiguren, ..)

5 In het eerste leerjaar Algemeen: Muzikale opvoeding:
Aansluiting maken met de gewoontes in de kleuterklassen Taakgerichtheid aanscherpen Muzikale opvoeding: Wat kennen we al?: Uit 1 BaLO: aanbrengen en inzingen van een lied, bordplannen en prenten, grafische partituren, tekeningen KVB in cursus didactiek

6 Muzikale opvoeding: Wat kennen we al?: Wat is nieuw?
Uit 2 BaLO: muzisch werken, projectmatig werken (voorbeelden: tekenen op muziek, verhalen bij maken, geluiden bij een gedicht, Cd-hoes, Reclame, Amélie, werken met licht, hoekenwerk) Wat is nieuw? Werken met klankeigenschappen - Ritmiek (1eljtip) Stemvorming Stemontlokspel (zie basisdocumenten > “enkele tips voor muzieklessen) Toonoverneemspel (idem) Klankverhalen (zie voorbeelden > verhaaltjes) Speelliedjes (Basisdocumenten) Schrijfdans (zie schrijfdans)

7 Wat is nieuw? (vervolg) Ritmiek: Muziek en Klank(eigenschappen) omzetten in bewegingen: Hoog en laag, … bvb melodiekaarten. 3-ledig, 2-ledig Sfeer, karakter, … Stemontlokspel: goede ademhaling, houding, articulatie, expressie Deze elementen door elkaar geoefend aan de hand van een verhaal. Doorheen dit verhaal krijgen de kinderen allerlei opdrachten die hun stem ten goede komen : bewegingen maken met hoofd, schouders .... , roepen, geeuwen, zoemen, glissando’s, jabbertalk, klanknabootsingen, toonoverneemspel, luisteren naar iemand die goed zingt, Materiaal: koorden, stokjes, linten, noten, kranten, …. De spin wiedewin, plassen, kastelen…..

8 Toonoverneemspel: kinderen luisteren naar de voorgezongen begintoon van het liedje en reageren daarop met een beweging lkr zingt de begintoon opnieuw en de kinderen schuiven in met de stem. lkr doet de beweging en kinderen zingen nu zelfstandig de begintoon. (vb kikkertjes) Afwisseling Even de lesaanvang van Herfst (P.P.Tuin) bekijken

9 Klankverhalen: voorbeeld
In het bos loopt Moppie, de eekhoorn. Hij zoekt eten: eikels, kastanjes en beukennootjes. Dat gaat hij niet allemaal vandaag opeten, hoor. Hij bewaart het voor in de winter. …….. wintervoorraad. Moppie heeft het er maar druk mee. Het begint te regenen. Eerst zacht. Dan wat harder. En nog harder. En het waait ook zo hard. Er komt een vogel aangevlogen. “Moet jij niet naar binnen toe? Het is zo koud buiten.” “Nee hoor, zegt Moppie, “ik heb het niet koud. Ik heb een warme jas aan.” “Nou, ik ga een beetje schuilen,” zegt de vogel en hij vliegt weg. Moppie stapt lekker door. Eigenschappen: Geluiden en bewegingen, liedtekst, groepen, symbolen Het verschil met een stemontlokspel is niet zo groot.

10 Muzisch weekplan Zie voorbeelden op de site Wanneer is het goed?
Diverse domeinen Lichamelijke beleving in het centrum: motoriek Elke gelegenheid te baat nemen Korte en langere activiteiten Afwisseling Soms met elkaar verbonden, soms losstaand Zinvolle procesevaluaties Muzische leerkracht

11 Voorbeelden/Literatuur
P.P.Tuin : Het jaar rond met muziek en beweging. P.P.Tuin : De taal van muziek en materiaal Idee in muziek, rode boekjes : themaboekje over de herfst. Muziek voor de Basisschool : dl 3, eventueel ook dl 2 Moet Je Doen dl 3 > > 3 BaLO > onderaan Schrijfdans Volledige versie in de mediatheek Op de site nog enkele goede voorbeelden Weekplannen Allerlei thema’s: mijn dag, halloween, muziek en sfeer, speelgoed, stemoefeningen, Kleine oefeningen: tussendoortjes Tussendoortjes: kan een muziekles in stukken zijn. Cursus didactiek 1 BaLO > vooral de tekeningen Kapitein Winokio: leuke versies van kinderliedjes


Download ppt "Planning 3 BaLO muzische"

Verwante presentaties


Ads door Google