De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

4-11-2010 | 1 Àlle kinderen kunnen ‘groeien’ in gewone kindercentra !! Gemeenten en Fries 4 november 2010 Project “GROEI” Bianca Bijlsma-Smoorenburg, Lydie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "4-11-2010 | 1 Àlle kinderen kunnen ‘groeien’ in gewone kindercentra !! Gemeenten en Fries 4 november 2010 Project “GROEI” Bianca Bijlsma-Smoorenburg, Lydie."— Transcript van de presentatie:

1 4-11-2010 | 1 Àlle kinderen kunnen ‘groeien’ in gewone kindercentra !! Gemeenten en Fries 4 november 2010 Project “GROEI” Bianca Bijlsma-Smoorenburg, Lydie Norder, Ineke Oenema-Mostert en Prof. Dr. Alexander Minnaert Mede gefinancierd door Provincie Fryslân

2 Aanleiding: ›Onderzoek signaleringsfunctie kindercentra 2006 (B.Y. Bijlsma-Smoorenburg, 2006) ›Goed instrumentarium 0-4 jaar voor KC ontbreekt; JGZ heeft voor het goed uitvoeren van haar volgtaken behoefte aan aanvullende objectieve informatie uit kindercentra (o.a. Inventgroep: Hermanns, J., Öry, F., & Schrijvers, G.,2005) ›Behoefte: gewone opvoeden, vroegsignalering en interventie meer verbinden (Verwijsindex; CJG ontwikkelingen: 1 kind/gezin - 1 plan) ›In kader van VVE / doorgaande ontwikkelingslijn heeft basisonderwijs behoefte aan informatie over het brede ontwikkelingsprofiel van het kind (VVE- waarderingskader Dongen, D. van, 2006) ›Effectiviteit van programma’s bij uitvoering in NL geeft wisselende resultaten. Randvoorwaarden implementatie en uitvoering zijn onvoldoende, o.a. ontwikkeling kinderen wordt onvoldoende gevolgd (Nap-Kolhoff, E. et al, 2008) ›Draagvlakmeting onder gemeenten / intentieverklaringen (Partoer, 2008) 4-11-2010 | 2

3 Wat willen we bereiken? 4-11-2010 | 3 Een kwalitatief goed pedagogisch aanbod (programma) voor àlle kinderen die een gewoon kindercentrum bezoeken: voor kinderen zònder en mèt ontwikkelingsrisico’s (bijvoorbeeld VVE) Delen van informatie en zorg: Ouders en pedagogisch medewerkers als opvoedingspartners; zorgverleners sluiten gericht aan bij de opvoedingsvragen Voorkomen / verminderen risico op ontwikkelingsachterstand en opvoedingsproblemen bij start groep 1, resp. groep 3

4 Het (ortho)pedagogisch kader “GROEI” combineert gewoon opvoeden, educatie, vroegsignalering en interventie (zorg) 4-11-2010 | 4

5 4-11-2010 | 5 “GROEI”: uitdagen - volgen – beoordelen - uitdagen – volgen - “GROEI”, preventie kinderen met educatieve ontwikkelingsrisico’s: © B.Bijlsma, 2009

6 4-11-2010 | 6 heeft tenminste de volgende vier componenten: 1.Een evaluatiesysteem, 2.Opvoedingsdoelen (inhoud) en fasering daarbinnen, 3.Activiteiten en interventiestrategieën, en 4.Procedures voor het volgen van de vooruitgang in de ontwikkeling van de individuele kinderen. o.a. Grisham-Brown, J., Hemmeter, M.L., Pretti-Frontczak, K.,2005; Snow, C.E., Van Hemel,S.B.(Eds.).(2008). Een goed (effectief) pedagogisch programma

7 Wat is daarvoor nodig? 4-11-2010 | 7 Een GOED onderbouwd observatiesysteem waarmee pmw'ers:  tijdens verzorging en spelactiviteiten het kind, zijn interesses en zijn ontwikkelingsniveau goed kunnen leren kennen;  de beoogde (vooruitgang in de) brede ontwikkeling op dezelfde manier (gestandaardiseerd) en objectief kunnen volgen, documenteren, beoordelen en overdragen;  òòk de sterke kanten van een kind in beeld kunnen brengen; kunnen laten zien in welke situaties het kind wèl goed functioneert;  goed kunnen aansluiten bij wat de kinderen nodig hebben;  afspraken kunnen maken met ouders en hulpverleners over wat de meeste aandacht vraagt, (werkdoelen interventie: 1 kind/gezin – 1 plan). o.a. Bagnato, S., Neisworth JT, & Pretti-Frontczak, K. (2010).

8 GOLD™ Is ontwikkeld om beter zichtbaar te maken wat het kind doet en allemaal al kan; ook bij zorgkinderen. Maar ook om te kunnen beoordelen waarbij het kind stimulans, ondersteuning of andere hulp nodig heeft. Zo bied je àlle kinderen extra ‘groei’- kansen 4-11-2010 | 8

9 Teaching Strategies GOLD ™ kindvolgsysteem: Geboorte tot groep 3 basisonderwijs 4-11-2010 | 9

10 Profielen voor ontwikkeling en leren 0-6 jaar Ontwikkelingsgebieden Sociaal-emotioneel Motoriek Taal / meertaligheid Verstandelijke ontwikkeling › Plus VVE: Ontluikende geletterdheid Ontluikende gecijferdheid 4-11-2010 | 10 Te combineren met de bestaande VVE methoden voor spelend leren. Zie ook Memorie van Toelichting Wet OKE over gebruik volgsystemen. Met focus op de bij relevante doelen schoolsucces passende kennis, vaardigheden en gedragingen. Sluit aan bij de referentieniveaus van SLO.

11 Is GOLD™ betrouwbaar, valide en ook praktisch bruikbaar? 4-11-2010 ‘GOED’, d.w.z. ook opbouwen van ‘evidence’! | 11

12 Onderzoek profielen: Brengt GOLD™ de (vooruitgang in) de ontwikkeling goed in beeld? 4-11-2010 | 12

13 Voorbeeld vaardigheid kind 4-11-2010 | 13

14 RoodOranjeGeelGroen BlauwPaars 0-1 jaar1 tot 2 jaar2 tot 3 jaar3 tot 4 jaar4 tot 5 jaar5 tot 6 jaar 4-11-2010 | 14

15 1. Portfolio: Verzamelen feiten Documentatie met materiaal: tekeningen, foto’s en soms zelfs video’s Aantekeningen uit observaties: wat de kinderen hier doen Wat de ouders over het kind zeggen, zodat wij het kind beter leren kennen, en beter kunnen samenwerken 4-11-2010 | 15

16 Bij een portfolio passen o.a.: Misschien zelfs al schrijf- voorbeelden Hun kunstwerkjes Videoclips Foto’s van activiteiten 4-11-2010 | 16

17 Onderdelen in het Portfolio documenteren hoe kinderen over een langere periode vooruitgaa n: Herfst 2009Zomer 2010 Zo wordt GOLD™ een groeiboek van 0-6 jaar. 4-11-2010 | 17

18 In de VS en Australië is GOLD™ òòk voor ouders online: 4-11-2010 | 18

19 4-11-2010 | 19 Het onderzoek is gepland tot najaar 2011 Wij hopen dat u hier actief aan mee wilt werken! De ouder krijgt bij het verlaten van het kindercentrum GOLD™ mee. Een goede start straks op de basisschool; een leuke herinnering voor later. B.Y.Bijlsma-Smoorenburg@rug.nl


Download ppt "4-11-2010 | 1 Àlle kinderen kunnen ‘groeien’ in gewone kindercentra !! Gemeenten en Fries 4 november 2010 Project “GROEI” Bianca Bijlsma-Smoorenburg, Lydie."

Verwante presentaties


Ads door Google