De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Data optimaal benutten: de rol van de subsidiegever

Verwante presentaties


Presentatie over: "Data optimaal benutten: de rol van de subsidiegever"— Transcript van de presentatie:

1 Data optimaal benutten: de rol van de subsidiegever
11 september 2014 Advanced Data Management Margreet Bloemers (ZonMw)

2 Data optimaal benutten: ROL en OVERWEGINGEN van een onderzoeksfinancier
Waarom? Aanleiding en doel >> beschikking over data, data delen Hoe en wat? Eisen en ondersteuning Werkwijzen – groeipad – pilot Verder ontwikkelen! Samenwerken aan het grote geheel Randvoorwaarden - aandachtspunten Mogelijkheden voor hergebruik Ervaringen uitwisselen en discussie Wat kan ZonMw betekenen? ? !

3

4 Data delen = goud in handen
Winstpunten bij data delen – benutten Besparing van onderzoeksbudget, proefdieren, administratiedruk en tijd Onderzoek verifiëren; fraude voorkomen Versterking data-infrastructuur Koppelingen voor: vergroten power onderzoek (bijv. zeldzame ziekten) nieuwe onderzoeksvragen Informatie voor beleid (impact van interventies, trends in volksgezondheid) Informatie voor de zorgpraktijk (kwaliteit) “We hebben GOUD in handen!”

5 Het vertrekpunt: RGO-advies 2008 – Van gegevens verzekerd:
“Effectief volksgezondheidsbeleid en succesvol wetenschappelijk volkgezondheidsonderzoek zijn beide afhankelijk van gegevens over de Nederlandse volksgezondheid. Op dit moment laat de beschikbaarheid van die gegevens te wensen over. De gegevens die er zijn worden bovendien niet altijd goed benut. Dat is, in een notendop, de achtergrond van dit advies van de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO).”

6 Toegang tot data #TTD ZonMw einddoelstellingen:
Onderzoekers vullen alleen nog databronnen die vindbaar, toegankelijk en uitwisselbaar zijn en duurzaam opgeslagen Het gebruik van bestaande databronnen is een vanzelfsprekend onderdeel in wetenschappelijk onderzoek en het informeren van beleid en praktijk. Centraal in de doelstellingen staat de toegang tot data Eis: per subsidiebepaling Ondersteuning: in subsidieprocedure, projecten dm-plan

7 Subsidiebepaling

8

9 Voor de INDIVIDUELE onderzoeker
EISEN (subsidiebepaling vraagt dm-plan) Beoordelings-criteria Dataparagraaf ONDERSTEUNING (checklist - toelichting)

10 DATA: DIGITALE DIAMANTEN
Datamanagement voor onderzoeksprojecten gesubsidieerd door ZonMw December 2013 Drs. R. Nugteren (RIVM) Dr. C. Veenhof (NIVEL) Drs. S. el Markhous (NIVEL) Drs. E.A. Balster (CentERdata) Dr. M.J. Grootveld (DANS) Dr. M.A. Swertz (BBMRI-NL)

11 DATA: vindbaar – toegankelijk – uitwisselbaar - opslag
DATA: vindbaar – toegankelijk – uitwisselbaar - opslag Data verzamelen en analyseren Hergebruik e/o koppelen; nieuwe data verzamelen Toestemming deelnemer, informed consent Gevoelige gegevens beschermen Kwaliteit van de data ICT standaarden, e-infrastructuren Data opleveren (projectresultaten) Metadata Koppelingsvariabelen Data bewaren tijdens, na afloop v.h. project: Opslagcapaciteit, beveiliging Lange termijnarchivering Kosten Data beschikbaar stellen Gebruiksvoorwaarden Online catalogus, persistent identifier

12 Hoe / Wat beoordelen we? Tijdens subsidieprocedure en na honorering:
Leidraad: “is hij goed bezig?” “heeft hij hulp nodig?” Verantwoording / sturing: “hij MOET laten zien dat hij DM doet” en “hoe doet hij het DM?” (criteria/toelichting) DP/DMP als groeidocument: de items in DP en DMP hoeven niet meteen geregeld te zijn > Uiteindelijk MOET het wel Einde van het project: “het resultaat telt!” V-T-U-O

13 Pilotfase – implementatie - ontwikkeling
Pilot in subsidierondes tot in 2015 Werkwijzen introduceren binnen ZonMw Ervaringen van onderzoekers monitoren >> werkwijzen en ondersteuning verder ontwikkelen Actueel informatieaanbod expertnetwerk

14 Werken aan een sterke datainfrastructuur >> Met wie?
DANS, SURF, 3TU.datacentrum NFU, BBMRI, CTMM, DTL, Nictiz, DHD, Dica Vektis, Achmea Programma’s: GGG, NPO, PRN Dementie ZonMw NWO, STW, KNAW NIHC, gezondheidsfondsen Onderzoekers Federa Umc’s, Parelsnoer Universiteiten RIVM, TNO

15 Werken aan een sterke datainfrastructuur >> Randvoorwaarden - gezamenlijk oplossen
Incentives voor de onderzoeker Kosten / investeren in faciliteiten langdurige opslag data Wordt de belofte waargemaakt? Privacy, toestemming voor hergebruik Eigenaarschap: IE Publiek-private samenwerking Discussie DEEL 1!

16 Ad 1- Incentives? Bijv. data paper

17 Ad 1- Incentives? Toon goede voorbeelden!

18 Ad 2 – kosten en investeringen
Kosten tijdens project Kosten lange termijn archivering Wie betaalt? >> discussie NWO, ZonMw Instituten Ministeries Private partijen En …..

19 Ad 2 – kosten en investeringen
Een deel van het antwoord zit in de mogelijke besparingen! Worden de beloften waargemaakt? >> hergebruik van data Hoe verder stimuleren? >> discussie Andere aanpak onderzoek >> Acceptatie daarvan? (door wie?) >> Rol van financier?

20 Ad 3 – privacy – informed consent
Zie lezing en discussie Corette Ploem Rol CBP? NEN-norm in ontwikkeling voor pseudonimiseren

21 Ad 4 – eigenaarschap Publiek – private samenwerking
Financiering Intellectueel eigendom

22 Mogelijkheden voor hergebruik? > goede voorbeelden
Voorbeelden van hergebruik van data >> discussie Hergebruik in nieuw wetensch ondz Kwaliteit van zorg Beleidsinformatie In ZonMw-programma’s: PROMISE: bijv ROMCKAP Goed Gebruik Geneesmiddelen Nationaal Programma Ouderenzorg: TOPICS –mds Gehandicaptenzorg: haalbaarheidsstudie voor een mds

23 Mogelijkheden voor hergebruik? > goede voorbeelden
Voorbeelden van hergebruik van data >> discussie Hergebruik in nieuw wetensch ondz Kwaliteit van zorg Beleidsinformatie: VWS duurzaam informatiestelsel voor de zorg >>> Discussie DEEL 2!

24 Hergebruik van (onderzoeks)data
Primaire doel registratie Reden voor hergebruik Onderzoek Onderzoek Onderzoek Patiëntenzorg, volksgezondheid, kwaliteit, besturing, bekostiging,.. Patiëntenzorg, volksgezondheid, kwaliteit, besturing, bekostiging,.. Onderzoek Met data die in de (zorg)praktijk worden verzameld, is goed onderzoek te doen, mits

25 DISCUSSIE (en de rol van de financier)
Randvoorwaarden “Worden de beloften waargemaakt?” Incentives Kosten en investeringen 2. Hergebruik van data “hoe stimuleren we de mogelijkheden?” In onderzoek Klinische praktijk Beleid

26 2. Doordat de onderzoek financier eisen stelt aan datamanagement, komt de ontwikkeling van het delen van data in een stroomversnelling.

27 3. Eisen stellen aan de kwaliteit van onderzoeksdata verhoogt de kwaliteit van de uitkomst van wetenschappelijk onderzoek.


Download ppt "Data optimaal benutten: de rol van de subsidiegever"

Verwante presentaties


Ads door Google