De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Resultaten proefproject Waterschap Zeeuwse Eilanden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Resultaten proefproject Waterschap Zeeuwse Eilanden"— Transcript van de presentatie:

1 Resultaten proefproject Waterschap Zeeuwse Eilanden
Johan van Cranenburgh (teamleider gegevensbeheer, lid Stuurgroep AHN) Ignaas Bisdom (GIS analist/applicatiebeheerder) Oplevering 19 september 2008

2 Beheerobjecten waterschap Zeeuwse Eilanden
700 km waterkeringen (waarvan 350 prim.) 2251 km wegen 6769 km waterlopen 65 poldergemalen 11 rwzi 95 rioolpersgemalen 395 km rioolpersleiding

3 22 AHN gebruikers WZE (2006)

4 Enquête onder AHN gebruikers WZE
Huidige toepassingen hoogtemodel? Gewenste toepassingen? Eisen en wensen t.a.v. inhoud en kwaliteit?

5 Gelijktijdig ambitie stuurgroep AHN
Professionele en klantgerichte organisatie voor uitvoering en beheer AHN: Professionaliseren van de organisatiestructuur Optimaliseren inkoopproces Herstructureren van de financiering Update AHN programma 2007 en verder Nieuwe wensen en specificaties WZE Besluit pilot-project AHN2 beheersgebied WZE

6 Informatie-analyse gebruikers WZE
Wat wilt u weten? Welke informatie heeft u nodig voor uw werk? Welke (geografische)gegevens zijn daarvoor nodig? Welke kwaliteit is noodzakelijk? Volstaan alleen hoogtedata? Conclusie Afwijkende eisen en wensen (specificaties) als gevolg van veranderde vraag en behoefte

7 Resultaten Informatie analyse WZE (1)

8 Resultaten Informatie analyse WZE (2)
Betrouwbare maaiveld hoogtes (vrij van fouten als gevolg van vegetatie etc) Update frequentie 1x per 5 jaar

9 Vertaling naar nauwkeurigheden en dichtheden

10 Specificaties (eindtermen)
Hoogte nauwkeurigheid Systematische fout 5 cm Standaard afwijking 5 cm (1 68%, 2 90%, 3 100%) Puntdichtheid en planimetrische nauwkeurigheid Puntdichtheid v.s. puntprecisie Topografische objecten 2x2 m met een positieafwijking van 50 cm

11 Specificaties (eindtermen)
Filtering Maaiveldhoogtes volledig gefilterd zowel landelijk als stedelijk gebied Grid Herbemonsterde gefilterde data in een 0.5 x 0.5 m grid 1 x 1 m grid 5 x 5 m grid

12 Projectgebied Pilot AHN2

13

14 Resultaat pilot AHN2 grondig onderzocht
Kwaliteitscontrole Fugro-Inpark b.v. Kwaliteitscontrole DID Rijkswaterstaat Kwaliteitscontrole ITC/Geodelta/Rijkswaterstaat Beoordeling normen/resultaat door WGL (STOWA) Proefkartering 3D breuklijnen waterkeringen Fugro/WZE Kartering 3D breuklijnen door Fugro Terrestrische metingen WZE Dwarsprofielen o.b.v. griddata 50x50 cm

15 Behaalde productkwaliteit (1)
Absolute hoogte uitstekend Puntdichtheid goed (gemiddeld10 pnt./m2 nergens minder 7 pnt./m2 ) Filtering erg goed

16 Behaalde productkwaliteit (2)
Controlebevindingen referentiedata Op rioolputdeksels: hoogteverschil 0 cm Waar geen/weinig vegetatie aanwezig (parkeerterreinen): hoogteverschillen van 0 tot 5 cm Waar lage vegetatie aanwezig: 15 cm

17 Pilot geslaagd !

18

19

20

21

22

23

24 Resultaten in profiel Rood: gegenereerd uit AHN2 Groen: AHN2
Zwart: landmeten

25 Resultaten proefkartering (1)
Griddata goed bruikbaar voor genereren profielen; Hoogtecomponent erg goed; (verschillen < 5 cm) Zachte topografie grote x,y verschillen als gevolg van interpretatie landmeter.

26 Conclusie waterkeringen
AHN2 (0,5 m griddata) geeft een betrouwbaar beeld van de hoogteligging van de primaire en regionale waterkeringen In hoeverre karteren 3D breuklijnen nog noodzakelijk? AHN2 - Luchtfoto - GBKN Besparing eigen bijhouding AHN2 beter dan reguliere laseraltimetrie zandige kust AHN2 (2012) meer bekend over zetting waterkeringen, AHN2 bespaart landmetingen

27 Conclusies waterbeheer
AHN2 prima hoogtemodel voor onderzoek peilbeheer (beter dan AHN1) AHN2 bespaart landmetingen, veldonderzoek en kartografie AHN2 (2012) geschikt voor bewaking zetting rioolpersleidingen

28 Overige toepassingen Ruimtelijke ordening Archeologie
Belemmeringenkaart helikopters Kabel en leidingbeheer Innundatieberekeningen Hoogteligging wegen 3D topografie (GBKN, DTB, enz)

29 Veere Kasteel Zandenburg

30 Romeinse dijk (1e eeuw)

31 Live demonstratie (Ignaas Bisdom)
GIS systeem (Intwis en Geoweb) AHN2 bij Westkapelle AHN2 gegevens bij het kantoor

32

33 Praktische gevolgen Pilot AHN2
Maken goede afspraken vooraf Mediabelangstelling was groot Vliegbewegingen trok aandacht inwoners Intensieve controlemetingen op de grond Betrokkenheid specialistische kennis Interne discussie over consequenties gebruik Regionale belangstelling gebruik Grote bestanden Potentiële toepassing van het bestand

34 Meerwaarde AHN2 Betere analyse mogelijk van bodemdaling en zetting van dijken Besparing op landmetingen Van 2D naar 3D lijnen (Top10NL, GBKN,.) Combinatie AHN2 met luchtfoto’s Besparing mutatieproces DTB bestanden?


Download ppt "Resultaten proefproject Waterschap Zeeuwse Eilanden"

Verwante presentaties


Ads door Google