De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

voorlichtingsavond klas 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "voorlichtingsavond klas 3"— Transcript van de presentatie:

1 voorlichtingsavond klas 3
WELKOM

2 voorlichtingsavond klas 3
Voorlichting over contacten administratie organisatie onderwijs examen sector

3 Contacten Mentor eerste aanspreekpunt voor ouders en leerling
telefonisch: via schoolnummer, vraag om een briefje in het postvak te leggen mail: ……(naam

4 informatiegids, zie website
Contacten School informatiegids, zie website jaarplanning, zie website leerlingenstatuut, zie website digitale nieuwsbrief algemene brieven gaan per mail naar ouder en kind. Terug te zien in Magister/contact.

5 Contacten Magister inzage in contact, cijfers, aanwezigheid,
agenda en eigen gegevens eigengegevens veranderen is mogelijk bv. telefoonnummer en adres vragen over Magister? mevr. Van Baren:

6 Contacten Aanvraag verlof dokter, tandarts, enz. graag vooraf
met blauw briefje extra verlof, altijd schriftelijk aanvragen

7 Melding van aan- of afwezigheid: telefonisch of via de website
Contacten Melding van aan- of afwezigheid: telefonisch of via de website beter melden met blauwe briefjes

8 Ongeoorloofd afwezig:
Contacten Ongeoorloofd afwezig: meldingen naar LPA (leerplichtambtenaar van de gemeente Zoetermeer, mevr. H. Peters) 18 uur binnen 3 weken ongeoorloofd ongeoorloofd is Z, O en L. voorbeeld veel ziek? Wij moeten melden bij JGZ

9 organisatie onderwijs
Directeur mw. H. Klunder Adjunct-directeur hr. A. de Bruijn Afdelingsleider bovenbouw mw. M.I. Hendriks algemene zaken en dagelijkse leiding

10 organisatie onderwijs
Assistent afdelingleiders: leerlingzaken hr. T. Couwenberg mw. N. Leijerweert mw. V. van Room Bureau onderwijsondersteuning: mw. H. van Dijk

11 organisatie onderwijs
Examensecretaris hr. P.H. Louw Decaan (Vragen over vervolgopleiding) decanaat mw. E. Renfrew

12 examen PTA Programma van Toetsing en Afsluiting examen duurt 2 jaar
PTA boekje, zie website vanaf 1 okt. aparte mailing m.b.t. zak/slaagregeling

13 examen Werk gemist? in Magister staat een 1
afspraak maken bij de docent of inhaalkaart inhaaluur, ma en di uur – uur proces-verbaal

14 Enkele belangrijke zaken uit het PTA
examen Enkele belangrijke zaken uit het PTA LO moet voldoende zijn (anders geen diploma) (elke les een cijfer, bij ziekte een werkstuk) KV1 moet voldoende zijn (anders geen diploma) (afgerond in klas 3) Maatschappijleer 1 (afgerond in klas 3, eerste examencijfer) rekenen toets verplicht, moet 5,5 zijn anders geen diploma

15 examen SE = schoolexamencijfer CE = centraal examencijfer Zak/slaagregeling, zie website

16 examen Klas 5 voor kaderdiploma mogelijk voor leerlingen die het BB diploma hebben gehaald strenge eisen bv. SE gem. 6.7 en CE 6.5 weinig verzuim, goede motivatie, beoordeling door de vergadering.

17 De Brede Opleiding Donderdag 4 september Gestart met teambuilding-dag en BBQ

18 De Brede Opleiding Intersectoraal programma: Twee profielen: Dienstverlening & Commercie Technologie & Commercie

19 ISDC/ISTC Vakken 3e leerjaar: Nederlands, Lezen, Engels,
Wiskunde*, rekenen LO, Maatschappijleer 1 en KV 1 TC: Natuur- en scheikunde DC: Economie of Biologie (in 4e lj. evt. MA2 ipv WI) + 10 uur per week praktijk: ISTC/ISDC

20 Dienstverlening/Technologie
ISDC/ISTC Dienstverlening & Commercie / Technologie & Commercie Opbouw van het programma: Inhoud Aantal uren Kernprogramma 2 uur per week Dienstverlening/Technologie Commercie Workshops 4 uur per week TOTAAL 10 uur per week praktijk

21 Workshops Restaurant Koken en meehelpen in restaurant SC
2 keer op woensdagavond tot uur Recreatie Leren organiseren, plannen en samenwerken Gastvrij Omgaan met mensen/gasten/klanten Techniek 1 en 2 Hout- en metaal- en Elektrotechniek Zowel grove techniek als fijne techniek Techniek 3 en 4 Podiumtechniek Licht & geluid Podium Performance Optreden, zang, dans en presentatie Kinderdagverblijf Omgaan met baby’s, peuters en kleuters

22 Doel en vervolg … Brede oriëntatie op mogelijke uitstroomrichtingen na het VMBO Aanleren van verschillende vaardigheden in andere context Vervolg: in het vierde leerjaar verdieping op 3 gebieden

23 Rooster en overzicht Leerling volgt 4 van de 6 lesuren di 6e en 7e , wo 6e en 7e , do 4e en 5e Gekozen workshop staat per 4 weken in Magister/Maestro Indeling op Fronter in de ruimte: Brede opleidingen

24 aandacht voor beroeps-
editie Beroepenfeest 12 maart 2015 Doe Dag 26 maart 2015 aandacht voor beroeps- keuze zoetermeeronstage.nl


Download ppt "voorlichtingsavond klas 3"

Verwante presentaties


Ads door Google