De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verandering, wat nu ? Aandachtspunten vanuit changemanagement– 4 september 2014 The survival of the fittest.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verandering, wat nu ? Aandachtspunten vanuit changemanagement– 4 september 2014 The survival of the fittest."— Transcript van de presentatie:

1 Verandering, wat nu ? Aandachtspunten vanuit changemanagement– 4 september 2014 The survival of the fittest

2 2 Voorwaarden voor evolutie: -variatie -omgevingsdruk -(isolatie) Twee mogelijke resultaten: zich aanpassen aan omgeving of onafhankelijk worden van de omgeving Niet mee-evolueren betekent uitsterven

3 variatie 3 Gewijzigde context: van stabiliteit naar continue beweging Vroeger: verandering is een tijdelijk fenomeen tussen twee stabiele toestanden -Stabiliteit door vermijden van variëteit -Nadruk op voorspelbaarheid, beheersing, controle, structuur Nu: grenzen vervagen, alles is continu in wording Sturen op variatie en diversiteit Nadruk op openheid, netwerken, beweging, dynamiek

4 Omgevingsdruk 4 Maatschappelijk inbedding van gezondheids- en welzijnsorganisaties Mondige patiënten/cliënten Participatie MVO

5 Isolatie 5 Integratie ipv isolatie multidisciplinaire benadering wederzijdse afhankelijkheid kennis is beschikbaar vermaatschappelijking van de zorg community based werken sociale media

6 Overlevingsstrategie – 1: variatie in soorten van verandering 6 variatie vering ver beter ing ver nieuw ing ver ander ing veerkracht

7 7 willen het wenselijke, de dromers kunnen het haalbare de realisten mogen/moeten het noodzakelijke de dwarsliggers variatie Overlevingsstrategie – 1: variatie in medewerkers

8 8 Variatie Scenariodenken – the mind of the fox “Het is beter ongeveer juist te zijn, dan precies verkeerd” Overlevingsstrategie – 1: variatie in strategiëen

9 Werken met scenario’s 9 onder controle geen controle onzeker zeker 1 de spelregels 2a sleutelvariabelen 2b scenario’s 3 doelen 4 een plan van aanpak

10 10 externe dwang werkt beter dan interne drang Zorg voor ‘sense of urgency’ veranderingsdwang: noodzaak door externe ontwikkelingen en strategische keuzes. Je moet om te overleven veranderingsdrang: interne krachten zoals overtuigingen en ambities moeten de verandering in beweging zetten. Je wil zelf verandering. Overlevingsstrategie – 2 inspelen op omgevingsdruk: sense of urgency

11 11 Integraal veranderingsproces = gefaseerd en cyclisch richten bezinning, keuze, inhoud inrichten vormgeving in systemen, betrokkenheid genereren verrichten realiseren INTEGREREN Overlevingsstrategie – 3 integratie ipv isolatie: doenken

12 12 kunnen mogen moeten willen integriteit leidt naar engagement, naar verantwoordelijkheid Overlevingsstrategie – 3 integratie ipv isolatie: integriteit

13 het vierkamermodel 13 kamer 1 kamer 2 kamer 4 kamer 3 huidige situatie ik weet wat ik heb veiligheid - stabiliteit ik moet/wil veranderen onrust – ontkenning - woede ik weet wat er moet veranderen richting – nieuw perspectief nieuwe situatie ik neem actie om te veranderen empathie – succes - acceptatie bewustwording en confrontatie richting en duidelijkheid van de gewenste situatie bewegen

14 14 Evolution never looks to the future Richard Dawkins Benieuwd naar je reactie: paul.ongenaert@tabor.be


Download ppt "Verandering, wat nu ? Aandachtspunten vanuit changemanagement– 4 september 2014 The survival of the fittest."

Verwante presentaties


Ads door Google