De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stadsvisie Workum Plek voor uw ideeën. Agenda 1 Doel van de stadsvisie en proces 2 Workum 3 Beleidskaders 4 Ontwikkelingen en trends 5 Stellingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stadsvisie Workum Plek voor uw ideeën. Agenda 1 Doel van de stadsvisie en proces 2 Workum 3 Beleidskaders 4 Ontwikkelingen en trends 5 Stellingen."— Transcript van de presentatie:

1 Stadsvisie Workum Plek voor uw ideeën

2 Agenda 1 Doel van de stadsvisie en proces 2 Workum 3 Beleidskaders 4 Ontwikkelingen en trends 5 Stellingen

3 1.1 Doel van de stadsvisie In samenwerking met de inwoners van Workum een leidraad voor de ontwikkeling van de stad voor de komende 10 tot 15 jaar Input voor de gemeente Nijefurd en de toekomstige fusiegemeente

4 1.2 Proces Analysefase Startgesprek met stuurgroep Quick-scan en stellingen Stuurgroep Klankbordgroep en inwoners Planvormingsfase Concept stadsvisie Stuurgroep Klankbordgroep en bewoners Stadsvisie

5 2 Workum

6 2.1 Kwaliteiten van Workum in beeld historische binnenstad landschap historische werf zeedijk IJsselmeer recreatie Jopie Huismanmuseum goede ouderenvoorzieningengoede sportvoorzieningen bloeiend verenigingsleven goede leefbaarheid

7 toegang en parkeren centrum 2.2 Knelpunten in Workum in beeld toegang en parkeren binnenstad sluis en watersportvoorzieningen bedrijventerrein ‘It Soal’ rommelig gebied rond de havenkom bereikbaarheid over water ‘slecht-weervoorzieningen’ kort toeristisch seizoen

8 2.3 Wonen in Workum Inwoners en woningen in Workum (Nijefurd) op 1 januari 2008: 4.316 (10.949) inwoners 1.927 (4.869) woningen 75 (353) recreatiewoningen Woningbouwplannen per 1 januari 2008: Thomashof; 102 woningen kleine ontwikkelingen in bestaand stedelijk gebied; 92 woningen

9 It Soal Hearekeunst Burevaart Horsa Spoardyk 2.4 Werken in Workum Bedrijventerreinen in Workum Uitgeefbare gronden per 1 januari 2009: Burevaart (5,5 ha); ongeveer 2,3 ha ‘nat’ en ongeveer 3,2 ha ‘droog’ Hearekeunst (1,5 ha); geen Horsa (31 ha); geen It Soal (9,4 ha); geen Spoardyk (2,3); geen

10 2.5 Voorzieningen in Workum Bundelingsgebieden

11 IJsselmeer sluis Merk treinstation Heeger- meer Bolsward Koudum Stavoren Sneek 2.6 Verkeer in Workum Wegen Bestemmingsverkeer: Noard en Súd, Trekwei en Spoardyk- Hearewei-Lynbaen ( ) Doorgaand verkeer: N359 (Súdergoawei) ( ) Spoorweg Sneek – Stavoren ( ) Waterwegen It Soal, Djippe Dolte, Burrefeart, De Horsa ( )

12 Bezienswaardigheden Aardewerkateliers Jopie Huismanmuseum Historisch centrum Historische Scheepstimmerwerf en Blazerhaven Grote of Sint-Gertrudiskerk en Sint-Werenfriduskerk 2.7 Recreatie en toerisme in Workum

13 Kwaliteiten Toegang tot de Friese meren Centrum internationale zeilevenementen 2.8 Recreatie en toerisme in Workum

14 Voorzieningen Camping, jachthaven en waterpark “it Soal” Eet- en overnachtingsgelegenheden Jachthavens, passantenaanlegplaatsen en dergelijke Fietsroutes Aldfaers Erf route (museumroute) Lange-afstands-wandelpaden (Friese Kustpad en Zuiderzeepad) Strand 2.8 Recreatie en toerisme in Workum

15 3 Beleid (kaders)

16 3.1 Rijksbeleid Nationaal landschap Zuidwest-Friesland bijzondere landschaps- en natuurwaarden interessant voor recreatie en toerisme Beleid is gericht op: versterken, ontwikkelen en benutten ruimte voor ontwikkelingen binnen deze karakteristieken

17 Ecologische hoofdstructuur bijzondere natuurlijke waarden Beleid is gericht op: behouden en ontwikkelen 3.2 Rijksbeleid Workumer buitenwaard Polder Geele Strand Jouke Sjoerdpolder Workumermeer Polder de Beveiliging Stoenckherne Polder het Workumer Nieuwland

18 Beschermd stadsgezicht Workum bijzondere stedenbouwkundige waarden Beleid is gericht op: behouden van structurele elementen van het stadsgezicht ruimte voor ontwikkelingen binnen deze karakteristieken 3.3 Rijksbeleid

19 3.4 Provinciaal beleid – Streekplan Fryslân Workum is een regionaal centrum: bundelingsgebied voor wonen, werken en voorzieningen ruimte voor (zeer) kleine tot middelgrote bedrijven en bijbehorende bedrijventerrein op voorraad ruimte voor perifere detailhandel ruimte voor voorzieningen met een regionaal karakter passend bij de aard en schaal van Workum

20 3.5 Provinciaal beleid - Wenjen Woningbouwcontingent tot 2010 -2016: 194 woningen (Woonplan Nijefurd – Actualisering 2005) Woningbouwcontingent is planologisch al uitgegeven, plannen per 1 januari 2008: Thomashof, nog 102 woningen te bouwen Bestaand stedelijk gebied, nog 92 woningen te bouwen

21 3.5 Ontwikkelingen Provinciale visie N359 N359 autoweg met ongelijkvloerse kruisingen per dorp of stad ten hoogste één aansluiting Friese Merenproject tweede fase ‘grenzeloos varen’: verbeteren van De Punt en de sluis in Workum en versterken van de structuur voor recreatie en toerisme (toegangspoort) ‘stimuleren van bestedingen aan de wal ‘innovatieve toepassingen in de watersport’

22 4.0 Ontwikkelingen en trends Ontwikkelingen de aanwijzing van het Nationaal Landschap Zuidwest-Friesland Friese Merenproject Aanpassing provinciale weg N359 Trends Krimp (beroepsbevolking, bevolking, woningvoorraad) Vergrijzing Klimaatverandering, eindigheid fossiele brandstoffen Technologie Terugtredende overheid Minder vrijwilligers verenigingsleven Minder betrokkenheid bij samenleving

23 4.1 Trends: krimp

24 4.2 Trends: vergrijzing/technologie

25 4.3 Terugtredende overheid Geen woningbouwcontingent Geen mogelijkheden om commerciële voorzieningen financieel te steunen Steeds minder geld om niet-commerciële voorzieningen overeind te houden Geen invloed op belangrijke trends zoals krimp en vergrijzing

26 5.0 Stellingen Samenleving Wonen Voorzieningen Werken Recreatie en toerisme Verkeer en veiligheid

27 5.1 Samenleving Leefbaarheid is het belangrijkste en samenbindende thema Samenleving maken wij zelf, hiervoor hebben wij de overheid niet nodig De overheid kan wel degelijk helpen een gezonde samenleving overeind te houden, namelijk …

28 5.2 Wonen Nu er alleen uitbreiding plaats mag vinden in de Thomashof is het praten over wonen niet zo zinnig Het beleid over wonen moet gaan over het type woning dat gebouwd gaat worden, namelijk … Het beleid over wonen moet gaan over invulplekken, namelijk … Het beleid over wonen moet gaan over de kwaliteit van bestaande woningen

29 5.3 Voorzieningen Onder commerciële voorzieningen zal een verdunning plaatsvinden Daarom moet: het bundelingsgebied geleidelijk worden verkleind onder voorwaarden, overal in Workum de vestiging van commerciële voorzieningen mogelijk zijn extra worden ingezet op recreatie en toerisme de parkeersituatie worden verbeterd

30 5.4 Voorzieningen Als zwembad en sporthal moeten worden gerenoveerd en de sportvelden in de weg liggen voor de nieuwe ontsluiting van Workum moet: gekeken worden of men met minder ruimte toe kan (bijvoorbeeld door kunstgras) gekeken worden naar alternatieve locaties, namelijk …

31 5.5 Voorzieningen Niet-commerciële voorzieningen zullen meer en meer onder druk komen te staan Behoud van deze voorzieningen is nodig en mogelijk door … (koppeling van voorzieningen)

32 5.6 Werken De gemeente moet vooral inzetten op het uitbouwen van bedrijventerreinen t.b.v … Voor de werkgelegenheid is het bieden van een goede bereikbaarheid en goede mogelijkheden voor werk-aan-huis belangrijker dan bedrijfsterrein

33 5.7 Recreatie en toerisme In een tijd van vergrijzing en krimp is recreatie en toerisme een kans Er moeten meer voorzieningen komen voor watersporters nl … (opwaarderen van de sluis en De Punt, passantenplaatsen (boerderij Kuipers), verhuur kano’s, skeelers, fietsen, openbaar sanitair, promotie) Meer water in de binnenstad, bijvoorbeeld Dwarsnoard

34 5.7 Recreatie en toerisme Er is vooral behoefte aan … (denk aan theater of bioscoop of mogelijkheden voor thema’s als 11-steden, IJsselmeerplaatsen, aardewerkplaats, visserijverleden, ecopark)

35 5.8 Verkeer en veiligheid Als er vanaf de N359 ten hoogste één aansluiting komt dan zijn de volgende aanpassingen nodig in verband met de bereikbaarheid: … In verband met de veiligheid moet er aandacht zijn voor de volgende plaatsen: …


Download ppt "Stadsvisie Workum Plek voor uw ideeën. Agenda 1 Doel van de stadsvisie en proces 2 Workum 3 Beleidskaders 4 Ontwikkelingen en trends 5 Stellingen."

Verwante presentaties


Ads door Google