De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 ELEKTRICITEITSSCHAARSTE EN HET NATIONALE AFSCHAKELPLAN VOORBEREIDING D2 OP NIVEAU VAN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 ELEKTRICITEITSSCHAARSTE EN HET NATIONALE AFSCHAKELPLAN VOORBEREIDING D2 OP NIVEAU VAN."— Transcript van de presentatie:

1 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 ELEKTRICITEITSSCHAARSTE EN HET NATIONALE AFSCHAKELPLAN VOORBEREIDING D2 OP NIVEAU VAN DE PROVINCIE

2 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 2 BELEID Bij federale beslissing van afschakelen: 1.Afkondiging Federale Fase 2.Provinciale fase in verschillende provincies 1.In PCC; FGI, adj. FGI en werkcel 2.Geen vertegenwoordiging FGI in gemeentelijke CC’s. 3.Vertegenwoordiger D2 gemeentelijk is de link met FGI in PCC. 3.Provincie in vooralarm: 1.MIP en PSIP in vooralarm. 2.Treffen van algemene maatregelen = maatregelen om de zorg te verzekeren zonder aanpassingen = nagaan dat de verschillende structuren klaar zijn.

3 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU De verschillende structuren: Ziekenhuizen zijn klaar voor een verhoogde opvang. Huisartsen hebben een registratie van hun elektriciteitsafhankelijke patiënten. Stimuleren van de zelfredzaamheid van de patiënten en de mantelzorg. 3

4 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU EFFECT OP DE DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING Moet zo beperkt mogelijk zijn. Maatregelen te treffen: 1.Ambulancediensten: Noodstroomgenerator aanwezig: Welke processen zijn er op aangeschakeld? Wat is de autonomie van de generator Procedure heraanschakeling op reguliere net? Geen noodstroomgenerator: Moet de ambulance verplaatst worden? 2.Deel bevolking niet meer bereikbaar (vb. slagbomen overweg) Herlokaliseren ambulances na multidisciplinaire afspraak. 4

5 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Taak Volksgezondheid : Aanschrijven 100-diensten ivm met de elektriciteitsafschakeling en de opdrachten van de dienst. Permanentie onder dak. Opgeladen radio’s aanwezig. Reactie wordt gevraagd van de diensten (zicht op preparedness). Nadien nog persoonlijk contact met de diensten MUG en PIT worden via de ziekenhuizen gecontacteerd. Literatuurstudie: New York: 2003 + 58% meer oproepen. Onvindbare patiënten nam gevoelig toe. Aanrijtijd verdubbelde in NY. 5

6 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU PATIËNTEN IN EEN OPGENOMEN STRUCTUUR 1.HET ZIEKENHUIS: 1.Bemerkingen Prioritaire gebruikers. Architectonisch bevoegdheid van de Gemeenschappen. Link met de DGH (functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg) 2.100-ziekenhuizen Moeten een noodstroomgenerator hebben! Krijgen een aparte omzendbrief van de Federale Overheid. Toch belangrijk enkele elementen na te kijken: Welke processen staan op noodstroom? Voldoende brandstof voor de generator. Procedure overschakeling naar reguliere net. 6

7 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Groot aantal patiënten kan zich komen aanbieden. Acuut medisch probleem: Versterking nodig van de spoedgevallendienst. De diensten die in vervanging van de eerste lijn werken moeten komen: Huisartsgerelateerde pathologie (geen opname). Tandartsgerelateerd: verwijzen naar tandarts buiten de afschakelzone. Zorggerelateerde pathologie: verpleegkundige zorgen (thuisverpleging). Spoed blijft verder werken. Patiënten die komen voor alle zekerheid: Geplande ingrepen. Arbeidsintensieve patiënten uit hersteloorden, RVT’s enz. kunnen preventief worden binnengestuurd. 7

8 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Patiënten die naar ZH komen tijdens periode van afschakeling: Verwezen door de HA: Afhankelijk van een toestel aangesloten op het net: opvangen in een ruimte waar ze het toestel kunnen aansluiten. Daghospitalisaties open houden. Die patiënten worden normaal thuis verzorgd, ZH moet niet (mag wel) voor omkadering zorgen. 8

9 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 3.Niet-100-ziekenhuizen Zonder functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg. Niet verplicht stroomgenerator te hebben. Sommige met spoedgevallenfunctie “eerste opvang” hebben dit wel nog. Ziekenhuizen met generator: Welke processen staan op noodstroom, extra aandacht schenken. Voldoende brandstof voor de generator. Procedure overschakeling naar reguliere net. Ziekenhuizen zonder generator: Oplossing voor uitval in intern noodplan. (leverancier generator, hoe is het contract,….) 9

10 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 2.WOONZORGCENTRA en RUST en VERZORGINGSTEHUIZEN: 1.Waar te vinden? Opgelijst op de website van het RIZIV. Bevoegdheid van de Gemeenschappen en de Gewesten. Groot aantal, rechtstreeks aanschrijven is onmogelijk zaak (bevoegdheid en werk) indien problemen moet het gemeentelijke en provinciale niveau optreden. Daarom logisch dat de gemeenten de WZV en RVT’s aanschrijven die op hun grondgebied liggen. De gemeenten kunnen dan de gekregen informatie terugkoppelen aan de FGI via het provinciale niveau. Wetgeving WZC: verplichting om zelf in de noodstroom te voorzien is niet opgenomen. 10

11 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 2.Belangrijke vragen voor bejaardentehuizen: Overzicht van de bejaardentehuizen die in een potentiële afschakelingszone liggen. Voor de bejaardentehuizen die wel een generator hebben, ook zelfde vraagstelling als voor de ziekenhuizen. Is intern noodplan ter beschikking? (verplichting volgens KB van 16/02/2006). Indien bejaardentehuis met specifieke bedden (comapatiënten, voor overleven elektriciteitsafhankelijke patiënten,..)moeten een oplossing kunnen bieden en dit terug te koppelen aan de gemeenten De gemeenten kunnen dan de gekregen informatie terugkoppelen aan de FGI via het provinciale niveau. Wetgeving WZC: verplichting om zelf in de noodstroom te voorzien is niet opgenomen. 11

12 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 3.ANDERE STRUCTUREN MET DAG-OF NACHTOPVANG: Dagopvangcentra, opvang gehandicapten, hersteloorden die tussen rustoorden en het ziekenhuis staan. Geen gecoördineerde lijst op de website van het Vlaams Agentschap van Welzijn. Definiëring volgens het moment van opvang: Dag alleen. Mogelijke overnachting. Definiëring volgens opvang van specifieke groep patiënten: Mentaal en/of fysisch gehandicapte personen (MPI, opvangtehuizen,…) Allerhande revalidatiecentra. Opvang van bejaarden. Hersteloorden 12

13 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DE PATIËNT THUIS ALGEMENE PRINCIPES: Onderlinge solidariteit. Zelfredzaamheid. Daar waar mogelijk de vertraging van de zorgverlening op te vangen en eventueel te hertekenen. 13

14 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1.De patiënt die thuis behandeld wordt: 1.De patiënt met geïdentificeerde medische problemen: In kaart brengen van het aantal patiënten die voor hun behandeling afhankelijk zijn van elektriciteit! 3 elementen van belang: Enkel voor die patiënten die absoluut afhankelijk zijn (levensnoodzakelijk). Eerst nagaan als familie/vrienden kunnen instaan of mantelzorg maximaal ondersteunend is. Dan pas alternatieve oplossing zoeken. Huisartsen kennen deze patiënten, lijsten aanleggen van: Patiënten die levensnoodzakelijk elektrische ondersteuning nodig hebben. Patiënt kan niet standard opgevangen worden door zijn omgeving. Patiënt moet in eerste instantie zorgen voor eigen omkadering, indien dit niet mogelijk is kan transport naar een plaats van opvang noodzakelijk zijn (liefst buiten 100-systeem daar dit kan gepland worden). 14

15 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 2.De patiënt met (potentiële) medische problemen: Opzetten wachtdienst huisartsen, wordt door de huisartsenkring bepaald. Nummer van de wachtdienst moet bereikbaar zijn. Melding bij de FGI. Concreet: Inschatten hoe groot het probleem is binnen de Kring. Eventueel vervangende huisartsenpraktijken (buiten de afschakelingszone) inschakelen. Van belang te weten welke regio in de afschakelzone ligt. Te nemen voorzorgen voor huisartsen en thuisverpleegkundigen: Opladen van alle toestellen met batterijen. Tijdig tanken. IJskasten gesloten houden (medicatie) Apothekers: wacht herbekijken. Eventueel patiënt verwijzen naar dichtstbijzijnde apotheek buiten de afschakelzone. Alarmknoppen: Zal die werken? Motivatie mantelzorg! 15

16 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 3.Geen patiënt: Onthaalcentrum: Per gemeente die getroffen wordt. Opvang is residuair. Bevolking informeren dat ze eerst beroep doen op familie en kennissen buiten de afschakelzone. Multifunctionele lokalen voorzien. Telefooninformatiecentrum: Lokaal aanspreekpunt is noodzakelijk. Nationale oplijsting van de vragen is noodzakelijk zodat het generieke antwoord overal hetzelfde is. 16

17 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 17


Download ppt "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 ELEKTRICITEITSSCHAARSTE EN HET NATIONALE AFSCHAKELPLAN VOORBEREIDING D2 OP NIVEAU VAN."

Verwante presentaties


Ads door Google