De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 9 februari2014 morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 9 februari2014 morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 9 februari2014 morgendienst

2 Welkom in deze dienst. Voorganger: ds. W. van Sorge (Veenendaal)
Ouderling: Wilhelm van Eeken Organist: Krijn van Veen

3 Gezang 328: 1 en 3 Psalm 103: 2 (ob) Schriftberijming 3 Psalm 51: 1 en 4 Psalm 130: 3 (ob) Psalm 43: 4 Leviticus 14: 1 – 9 Markus 1: 40 – 45

4 Welkom en mededelingen

5 zijn wij hier bijeengekomen. Laat in ’t hart dat naar U hoort
Gezang 328: 1 en 3 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in ’t hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.

6 O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren,
Gezang 328: 1 en 3 O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren, maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren, dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen.

7 Stil gebed Votum en groet Stil gebed Votum en groet

8 Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven,
Psalm 103: 2 (ob) Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven, Hoeveel het zij, genadig wil vergeven, Uw krankheên kent en liefderijk geneest; Die van ’t verderf uw leven wil verschonen, Met goedheid en barmhartigheên u kronen; Die in den nood uw redder is geweest.

9 Tien geboden Tien geboden

10 Komt, laat ons samen richten, spreekt de Heer;
Schriftberijming 3 Komt, laat ons samen richten, spreekt de Heer; al zijn uw zonden nog zo groot, al zijn ze zelfs scharlakenrood, ze zullen worden als de sneeuw zo wit!

11 Hoe schuldig ook bevonden, al zijt gij rood van zonden,
Schriftberijming 3 Hoe schuldig ook bevonden, al zijt gij rood van zonden, mijn hart is liefdevol! Al zou uw zonde zijn rood zoals karmozijn - Ik maak ze wit als wol!

12 Gebed Gebed

13 We lezen uit de Herziene Statenvertaling:
Leviticus 14: 1 – 9 Markus 1: 40 – 45 De schriftlezing wordt verzorgd door Lambert Pasterkamp.

14 Wetten voor de reiniging van de melaatsheid
Leviticus 14: 1 – 9 Wetten voor de reiniging van de melaatsheid 14 1 De HEERE sprak tot Mozes: 2 Dit is de wet voor de melaatse op de dag van zijn reiniging. Hij moet naar de priester gebracht worden, 3 en de priester moet buiten het kamp gaan. Heeft de priester vervolgens gezien dat – zie! – de ziekte van de melaatsheid bij de melaatse genezen is,

15 Leviticus 14: 1 – 9 4 dan moet de priester opdracht geven dat men voor hem die gereinigd wordt, twee levende reine vogels neemt, cederhout, karmozijn en hysop. 5 De priester moet dan opdracht geven dat men de ene vogel slacht boven een aarden pot met bronwater.

16 Leviticus 14: 1 – 9 6 Dan moet hij de levende vogel nemen, met het cederhout, het karmozijn en de hysop. Hij moet dat alles mét de levende vogel dopen in het bloed van de vogel die boven het bronwater geslacht is. 7 En hij moet hiermee zevenmaal sprenkelen op hem die van de melaatsheid gereinigd wordt. Daarna moet hij hem rein verklaren, en de levende vogel in het open veld weg laten vliegen.

17 Leviticus 14: 1 – 9 8 Wie gereinigd wordt, moet zijn kleren wassen, al zijn haar afscheren en zich met water wassen. Dan is hij rein. Daarna mag hij in het kamp komen, maar hij moet zeven dagen buiten zijn tent blijven. 9 Op de zevende dag zal het zo zijn, dat hij al zijn haar afscheert: zijn hoofd, zijn baard en de wenkbrauwen van zijn ogen. Ja, al zijn haar moet hij afscheren, zijn kleren wassen en zijn lichaam met water wassen. Dan is hij rein.

18 Marcus 1: 40 – 45 Een melaatse genezen 40 En er kwam een melaatse naar Hem toe, die Hem smeekte en voor Hem op de knieën viel en tegen Hem zei: Als U wilt, kunt U mij reinigen. 41 En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: Ik wil het, word gereinigd!

19 43 En nadat Hij hem streng vermaand had, stuurde Hij hem meteen weg,
Marcus 1: 40 – 45 42 En toen Hij dit gezegd had, week de melaatsheid meteen van hem, en hij werd gereinigd. 43 En nadat Hij hem streng vermaand had, stuurde Hij hem meteen weg, 44 en zei tegen hem: Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga heen, laat uzelf aan de priester zien, en breng als offer voor uw reiniging wat Mozes voorgeschreven heeft, tot een getuigenis voor hen.

20 Marcus 1: 40 – 45 45 Maar nadat hij weggegaan was, begon hij veel dingen te verkondigen en de zaak overal bekend te maken, zodat Hij niet meer openlijk in de stad kon komen; maar Hij was buiten in de eenzame plaatsen en ze kwamen van alle kanten naar Hem toe.

21 Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht,
Psalm 51: 1 en 4 Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht, ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn zonden. Herstel mijn hart, zie, hoe het is geschonden. Door eigen schuld verzink ik in de nacht. Wees mij nabij naar uw barmhartigheid, reinig mij door uw diepe mededogen. Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart en schreit, mijn zonden staan mij dagelijks voor ogen.

22 Voltrek de reiniging en raak mij aan
Psalm 51: 1 en 4 Voltrek de reiniging en raak mij aan met bloed en hysop, dan ben ik genezen. Was mij geheel, en uit de nacht herrezen zal ik dan sneeuwwit voor uw ogen staan. Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond, doe aan mijn oor uw blijde boodschap horen, dan juicht mij hart, hoezeer door U gewond. Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen.

23 De kinderen mogen nu naar de bijbelklas.
Er zal verteld worden over Lamech en Henoch. (Genesis 4: 17 – 24, Genesis 5: 21 – 24)

24 Preek Preek

25 Ik blijf den Heer verwachten; Mijn ziel wacht ongestoord;
Psalm 130: 3 (ob) Ik blijf den Heer verwachten; Mijn ziel wacht ongestoord; Ik hoop, in al mijn klachten, Op Zijn onfeilbaar woord; Mijn ziel, vol angst en zorgen, Wacht sterker op den Heer, Dan wachters op den morgen; Den morgen, ach, wanneer?

26 Dankzegging en voorbeden

27 Als de kinderen terug zijn uit de bijbelklas zal er gecollecteerd worden voor:
kerkjeugd en onderwijs emeritikas

28 Dan ga ik op tot uw altaren, tot U, o bron van zaligheid.
Psalm 43: 4 Dan ga ik op tot uw altaren, tot U, o bron van zaligheid. Dan mag mijn ziel uw heil ervaren en dankbaar ruisen alle snaren voor U die al mijn vreugde zijt en eindloos mij verblijdt.

29 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

30 Vanmiddag begint de dienst om 17. 00 uur
Vanmiddag begint de dienst om uur. In deze dienst gaat dominee Van Sorge weer voor.


Download ppt "Zondag 9 februari2014 morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google