De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KWALITEIT IN DE ZORG BENT U GEREED VOOR ISOHEALTHCAR E? 1 ‘

Verwante presentaties


Presentatie over: "KWALITEIT IN DE ZORG BENT U GEREED VOOR ISOHEALTHCAR E? 1 ‘"— Transcript van de presentatie:

1 KWALITEIT IN DE ZORG BENT U GEREED VOOR ISOHEALTHCAR E? 1 ‘

2 OM TE BEGINNEN ___________________________________________________________ 2 (N. Pirsig, Zen en de kunst van het motoronderhoud) Although quality is hard to define everybody knows what quality is N. Pirsig - Zen en de kunst van het Motoronderhoud

3 ISO-MODEL: KLANT- EN PROCESGERICHT WERKEN _________________________________________________________________ 3

4 INRICHTEN: DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET MANAGEMENT _________________________________________________________________ 4 Doel: Transparante processen Transparante organisatiestructuren Focus binnen processen en organisatie op de KSF’en van de klant Monitoring/toetsing mogelijk van proces- en prestatieindicatoren Hoe bereikt men dit doel: Men dient op basis van eigen visie en vakmanschap de organisatie in te richten ISO hanteert geen regels of ontwerpmodel (!), men kan kiezen uit EFQM-model, 7-S-model,, Six Sigma of welk ander integraal model dan ook Kets de Vries: echte leiders beschikken over visionaire en architectonische capaciteiten (richten en inrichten)

5 VISIE: ONTWERPUITGANGSPUNTEN IN DE PRAKTIJK _________________________________________________________________ 5 Anglo-Amerikaans C3IC3I Command Control Communication Informatie t.b.v. control Kwaliteitssystemen Rule based (angst voor litigation) Kwaliteit via structuren/systemen, extrinsiek ISO voor 1985

6 VISIE: ONTWERPUITGANGSPUNTEN IN DE PRAKTIJK _________________________________________________________________ 6 Anglo-AmerikaansEuropees C3IC3IV3IV3I CommandVisie ControlVakmanschap CommunicationVertrouwen Informatie t.b.v. controlInspiratie/passie Kwaliteitssystemen Rule based (angst voor litigation)Principle based/waardegedreven Kwaliteit via structuren/systemen, extrinsiek Kwaliteit via mensen, vakmanschap, intrinsiek ISO voor 1985ISO 9000/2000 HKZ (veel regels, dwingend)ISOHealthcare (weinig regels, eigen visie en inzicht)

7 VISIE: ONTWERPUITGANGSPUNTEN IN DE PRAKTIJK _________________________________________________________________ 7 Anglo-AmerikaansEuropees C3IC3IV3IV3I CommandVisie ControlVakmanschap CommunicationVertrouwen Informatie t.b.v. controlInspiratie/passie Rule based (angst voor litigation)Principle based/waardegedreven Kwaliteit via structuren/systemen, extrinsiek Kwaliteit via mensen, vakmanschap, intrinsiek ISO voor 1985ISO 9000/2000 + b.v. EFQM-model HKZ (veel regels, dwingend)ISOHealthcare (weinig regels, eigen inzicht) Rule based thinking always drives out principle based thinking (wantrouwen wint het altijd van vertrouwen)

8 VARIABELEN VOOR DE INRICHTING _________________________________________________________________ 8 De volgende variabelen spelen een rol bij de inrichting:  Visie op de inrichting van de organisatie (Anglo-Amerikaans versus Europees)  Plaats in de levenscyclus  Risico’s (groot of klein)  Hersteltijd (minuten of dagen/maanden)  Type organisatie en productie-/dienstverleningsproces  Mate van professionaliteit/vakmanschap -> geen eenheidsworst

9 9 KWALITEIT EN DE LEVENSFASE (1) _______________________________________________________________ Elke organisatie/sector kent drie fases Pioniersfase:  Een aansprekend leider  Selecte groep zelf gekozen medewerkers  Eenduidige opvattingen over de organisatie  Eenduidige stijl van werken/leiding geven  Korte communicatielijnen, soepele communicatie  ‘Informele’ organisatie  Iedereen doet alles  Geen kwaliteitssysteem

10 10 KWALITEIT EN DE LEVENSFASE (2) ___________________________________________________________ Bureaucratiseringsfase:  Standaardisatie van functies, werkwijzes  Strakke hiërarchie, ordergeoriënteerd  Gericht op beheersing, medewerkers ondergeschikt  Regels zijn belangrijk, afwijking worden niet getolereerd  Communicatie formeel  Kwaliteitssysteem kent vele en strikte regels, afwijkingen niet mogelijk, sectorspecifieke schema’s/eigen certificaten > ‘rule based’,, technocratisch Anglo-Amerikaans model dat leidt tot verfijningen en verregaande detaillering (georganiseerd wantrouwen) Managers en bestuurders Rule based

11 11 KWALITEIT EN DE LEVENSFASE (3) ___________________________________________________________ Integratiefase:  Heldere missie en visie  Missie- en waardegeoriënteerd  De taakvolwassen medewerker mag handelen binnen van tevoren afgesproken kaders  Geen ‘one best way’-oplossingen  Gezag  Flexibel aanpassend aan de omgeving  Kwaliteitsysteem is het ISO-model/EFQM gekoppeld aan het dynamisch organisatieontwikkelings- en kwaliteitsmodel -> ‘principle based’ Europees model, kijkt naar missie, visie en waardes (principes) en gaat uit van taakvolwassenheid/vertrouwen Leiders Principle based

12 VARIABELEN BIJ DE INRICHTING _________________________________________________________________ 12

13 VARIABELEN BIJ DE INRICHTING _________________________________________________________________ 13

14 HET EFQM-MODEL ALS VOORBEELD VOOR DE INRICHTING _________________________________________________________________ 14 1. Leider- schap 1. Leider- schap 5. Management van proces- sen en professiona- liteit (vak- manschap) 5. Management van proces- sen en professiona- liteit (vak- manschap) 9. Bedrijfs- resultaten 9. Bedrijfs- resultaten 2. Management van medewerkers 2. Management van medewerkers 3. Beleid en strategie 3. Beleid en strategie 4. Management van bedrijfsmiddelen 4. Management van bedrijfsmiddelen 6. Medewerkers- tevrendenheid 6. Medewerkers- tevrendenheid 7. klant- tevredenheid 7. klant- tevredenheid 8. Respect binnen de maatschappij 8. Respect binnen de maatschappij

15 DE PDCA-CYCLUS _________________________________________________________________ 15 1. Leider- schap 1. Leider- schap 5. Management van proces- sen en professiona- liteit 5. Management van proces- sen en professiona- liteit 9. Bedrijfs- resultaten 9. Bedrijfs- resultaten 2. Management van medewerkers 2. Management van medewerkers 3. Beleid en strategie 3. Beleid en strategie 4. Management van bedrijfsmiddelen 4. Management van bedrijfsmiddelen 6. Medewerkers- tevrendenheid 6. Medewerkers- tevrendenheid 7. klant- tevredenheid 7. klant- tevredenheid 8. Respect binnen de maatschappij 8. Respect binnen de maatschappij Leren en verbeteren Plan Do Check Adapt

16 16 RANDVOORWAARDEN VOOR SUCCESVOLLE TOEPASSING _________________________________________________________________ Organisatieniveau:  De Raad van Bestuur en het management moeten zich committeren  Het moet geen eenmalig proces zijn  Het moet geen vrijblijvend proces zijn: er moeten acties aan gekoppeld worden Dus  Het moet geborgd zijn in de beleidscyclus en in de verant- woordelijkheden/bevoegdheden van Raad van Bestuur en management  Het moet bij de medewerkers geborgd zijn

17 17 RESUMEREND ___________________________________________________________ De inrichting van uw organisatie:  Is de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur/management  Men moet op basis van een eigen visie de organisatie inrichting (leiderschap!) op basis van de klantwensen =  Men moet dit implementeren =  Men moet willen luisteren naar de klanten =  Men moet zich voortdurend aanpassen =  En kan men daadwerkelijk leren  Dan voldoet men aan elk normsysteem Dit heeft alles te maken met Plan Do Check Adapt Leiderschap! = visie en architectuur

18 OM TE EINDIGEN _________________________________________________________________ 18 (N. Pirsig, Zen en de kunst van het motoronderhoud) Although quality is hard to define everybody knows what quality is EN… ISOHEALTHCARE KAN DAAR BIJ HELPEN


Download ppt "KWALITEIT IN DE ZORG BENT U GEREED VOOR ISOHEALTHCAR E? 1 ‘"

Verwante presentaties


Ads door Google