De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerkbijeenkomst cultuurcoaches LKCA, Utrecht - 5 juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerkbijeenkomst cultuurcoaches LKCA, Utrecht - 5 juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Netwerkbijeenkomst cultuurcoaches LKCA, Utrecht - 5 juni 2014

2 Programma 13.00 Eeke Wervers (projectleider landelijk project cultuurcoaches LKCA) Strategisch beleidsplan LKCA en beleidsadvies cultuurcoach 13.30Stéfanie van Tuinen (projectleider SLO) Landelijk Leerplankader Kunstzinnige oriëntatie SLO Aansluitend nabespreken in groepen. 15.00 Pauze 15.15 Pitches van dilemma’s voor intervisie 15:40Intervisie in subgroepen 16.30 Gezamenlijke afsluiting en borreltje na

3 Eeke Wervers Projectleider landelijk netwerk cultuurcoaches

4 Beleid LKCA Strategisch beleidsplan 2013 – 2016 Aanscherping eerder plan Voorwaarde minister Zelf meer richting

5 Voorwerk Wat hebben we gedaan? Heroriëntatie Uitgegaan van vorige beleidsplan Doelgroep gesprekken In- en externe klankbordgroepen

6 Uitkomsten LKCA spil in het netwerk Profilering van de cultuursector Publiek debat Verbinding met andere beleidsterreinen

7 Vier thema’s 1.Verbetering van de kwaliteit van cultuureducatie binnen- en buitenschools 2.Verbetering van de infrastructuur voor actieve cultuurparticipatie 3.Versterking van de verbinding tussen actieve cultuurparticipatie en andere sectoren 4.Bevordering van waardering voor cultuureducatie en actieve cultuurparticipatie in de samenleving

8 Beleidsadvies cultuurcoach LKCA verantwoordelijk voor ondersteuning van de cultuurcoaches Wat en hoe? 1.Inventarisatie 2013 2.Netwerkbijeenkomst 2014 3.Monitor MBC

9 Knelpunten 1.Onduidelijk functieprofiel 2.Gebrek aan draagvlak voor cultuureducatie 3.Door 1 en 2: draagvlak voor functie 4.Bezuinigingen op cultuur 5.Aandacht voor sport 6.Cultuureducatie met Kwaliteit

10 Aanbevelingen OCW 1.Maak nieuwe bestuurlijke afspraken over cultuur met daarin vastgelegd: de structurele bijdrage van de Rijksoverheid (OCW) de inhoud van het functieprofiel (met scenario’s) 2.Stimuleer een samenhangend aanbod en structurele samenwerking van onderwijs, sport en cultuur (inclusief amateurkunst) en sluit hierbij aan bij de ontwikkelingen van het Integraal Kindcentrum (IKC). 3.Stimuleer draagvlak voor cultuuronderwijs en buitenschoolse kunsteducatie gericht op de brede ontwikkeling van het kind. 4.Stimuleer dat iedere gemeente ten minste één cultuurcoach in dienst heeft.

11 Gemeenten 1.Leg taken, afspraken en voorwaarden vast op het niveau van cultuurinstellingen, directie en scholen. 2.Zorg dat de cultuurcoach een mix van lesgevende, coördinerende en beleidsmatige taken heeft. 3.Stimuleer samenwerking tussen cultuur en sport. 4.Reken culturele instellingen en scholen af op de resultaten die ze samen boeken. 5.Maak iemand verantwoordelijk voor het bundelen van de krachten van alle cultuurcoaches en de communicatie met culturele instellingen.

12 LKCA 1.Informeer gemeenten over de mogelijkheden en meerwaarde van de cultuurcoach. 2.Bied cultuurcoaches de mogelijkheid ervaringen en materiaal uit te wisselen en voorzie hen van actuele informatie. 3.Bied informatie over de rol van cultuureducatie bij de brede ontwikkeling van kinderen en van de inbedding van cultuureducatie in het curriculum. 4.Zorg daarbij voor good practices.

13 Stéfanie van Tuinen Projectleider leerplankader kunstzinnige oriëntatie SLO

14

15 Pauze

16

17 Floor Haanstra

18 Floor Haanstra cultuurcoach gemeente Oldambt 24 basisscholen ca. 3500 leerlingen Oppervlakte gemeente 300 km2 FLOOR HAANSTRA CULTUURCOACH GEMEENTE OLDAMBT 24 BASISSCHOLEN 300 KM2 Ca. 3500 leerlingen 2 dagen per week

19 T A K E N : INITIËREN, REGISSEREN, COORDINEREN EN UITVOEREN

20 NETWERKBIJEENKOMSTEN VOOR ICC-ERS

21 A c t u a l i t e i t : Cultuurhuis De Klinker (Winschoten) in aanbouw, open 2015: Bibliotheek Theater Filmzaal Centrum voor de kunsten Lokale omroep

22 VERZOEKT CULTUURCOACHES CULTUURPUNTEN OP TE ZETTEN: PILOT IN VEENDAM/PEKELA en OLDAMBT

23 Dilemma 1 Hoe kun je een nieuw cultuurpunt zo inrichten dat het meerwaarde en ondersteuning biedt aan de lokale infrastructuur voor cultuureducatie en -participatie? Zonder extra uren, zonder extra geld

24 Judith Mulder

25

26 Dilemma 2 Hoe krijgen we leerkrachten zover dat ze het belang van cultuureducatie en voldoende prioriteit geven?

27 Fatima Koote

28

29 Dilemma 3 Hoe zorg je ervoor dat de kwaliteit van cultuur- educatieve activiteiten goed is en blijft als deze worden uitgevoerd door vrijwilligers?

30 Bregt Berends & Marleen Schepers

31 Dilemma 4 Hoe kunnen wij als cultuurcoaches de icc’ers helpen om draagvlak te krijgen voor cultuuronderwijs in het hele team?

32 Intervisie in subgroepen

33 Tot ziens ! Op de volgende landelijke bijeenkomst voor cultuurcoaches


Download ppt "Netwerkbijeenkomst cultuurcoaches LKCA, Utrecht - 5 juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google