De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Europass certificaatsupplement

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Europass certificaatsupplement"— Transcript van de presentatie:

1 Het Europass certificaatsupplement
Hoe competenties zichtbaar maken in Vlaanderen en daarbuiten? Anneke Vanden Bulcke

2 Achtergrondschets Het Europass certificaatsupplement Bestanddelen certificaatsupplement Het certificaatsupplement in Vlaanderen Het certificaatsupplement in de EU De meerwaarde van het certificaatsupplement

3 I. Achtergrondschets Strategie van Lissabon (2000)
Het Kopenhagenproces (2002): als gevolg van het succes van het Bolognaproces in het Hoger Onderwijs, wilde men gelijkaardige doelstellingen nastreven in het beroepsonderwijs en –opleiding Europa 2020-strategie (2010): Youth on the move Agenda for new skills and jobs

4 Doelen Kopenhagenproces:
Transparantie en erkenning van competenties en kwalificaties Overdracht competenties tussen ≠ leerregimes = toegang tot een Leven Lang Leren Goede afstemming tussen de behoeften van de arbeidsmarkt en de competenties van afgestudeerden

5 Wat is er al gerealiseerd?
Het Europass-portfolio EQF ECVET Erkenning informeel en non-formeel leren EQARF Guidance

6 Het Europass-portfolio
Europees initiatief Transparantie van kwalificaties en competenties verhogen Mobiliteit van werknemers en studenten in Europa vergemakkelijken op gebied van opleidingen en werk

7 Bestaat uit 5 documenten:
Europass CV Europass taalpaspoort Europass Mobiliteit Europass Diplomasupplement Europass Certificaatsupplement

8 European Qualifications Framework (EQF)
8 kwalificatieniveaus die als kader dienen om nationale kwalificatieraamwerken te kunnen vergelijken → de Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS)

9 II. Het Europass certificaatsupplement
Gedetailleerde beschrijving van de vaardigheden en competenties die de houder verworven heeft Is een groepsdocument = opgemaakt per opleiding, niet op naam of per school Vervangt het oorspronkelijke diploma of certificaat niet

10 Bijlage bij een certificaat van beroepsopleiding of –vorming met de bedoeling de inhoud ervan te verduidelijken = enkel geldig als men het bijbehorende certificaat kan voorleggen!

11 III. Bestanddelen certificaatsupplement
Titel van het certificaat Vertaalde titel van het certificaat

12 Beschrijving verworven competenties

13 Reeks sectoren en beroepen relevant voor de houder van dit certificaat
Officiële grondslag van het certificaat

14 Erkend traject waardoor het certificaat verkregen is

15 IV. Het certificaatsupplement in Vlaanderen
Beschikbaar sinds 2008 Aantal: 57 Meeste beschikbaar in verschillende talen Downloaden op Mogelijk als bijlage bij: Het Ervaringsbewijs (49) VDAB (8) Onderwijs (-) Syntra vlaanderen (-)

16 Het Ervaringsbewijs (49):
Gebaseerd op de SERV-beroepsstandaard = professionele ervaring In overleg met sociale partners, werkgevers en werknemers, verschillende sectoren Opgemaakt door WSE Procedure van Erkenning van Verworven Competenties (EVC) Traject start in testcentrum: verkennende gesprekken

17 Kandidaat bewijst zijn competenties door het afleggen van een proef
Praktijkproeven: opgesteld door oa werkgevers uit de sector Het CS wordt als bijlage bij het certificaat geleverd Aantal uitgereikte ervaringsbewijzen 2008: 480 2009: 990 2010 (tem okt. 2010): 752

18 Onderzoek naar de beleving van de effecten bij kandidaten en werkgevers (juli 2009-Tempera):
Stimuleert trots, zelfinzicht en motivatie bij kandidaten Informatiekanaal: werkgever, maar ook VDAB en uitzendkantoren kunnen een belangrijke rol spelen Speelt een beperkte rol bij werving en selectie Wordt nog niet gebruikt in competentiemanagement Beperkt vertrouwen: CS biedt een oplossing!

19 VDAB (8): Beroepsopleidingen voor werkzoekenden en werknemers Vooral voor bouwsector en logistiek

20 Onderwijs: treft voorbereidingen om CS te implementeren
Kwalificatiestructuur ontwikkelen (VKS) Toekennen EQF-niveau Inhoud opleidingen afstemmen op de erkende beroepskwalificaties Moet gedragen worden door alle betrokkenen Laatste stap: CS aanmaken

21 Syntra Vlaanderen (-)

22 V. Het certificaatsupplement in de EU
Worden ontwikkeld in 22 landen en in Vlaanderen In 2011 starten ook Franstalig België, Kroatië, Malta en Turkije Worden ontwikkeld voor verschillende leervormen: Beroeps- en technisch onderwijs: 22 landen Volwassenenonderwijs: 8 landen Informeel leren: 5 landen

23 Beschikbaar in moedertaal, maar ook in het Engels (19)
Wat het diplomasupplement is voor het hoger onderwijs, kan het certificaatsupplement worden voor het beroepsonderwijs- en vorming! = het CS zal steeds vaker opduiken op de arbeidsmarkt, oa door werkzoekenden van buiten Vlaanderen die hier willen werken

24 → werkgevers informeren over CS
Hoe CS interpreteren? Wat is de waarde van het CS? → via welke kanalen bereiken we hen het best? → tips?

25 VI. De meerwaarde van het certificaatsupplement
Helder communiceren over verworven competenties en vaardigheden Kan zowel formeel, niet-formeel als informeel leren toelichten Is een belangrijk instrument voor verschillende doelgroepen: Studenten Werknemers Werkgevers

26 Zorgt voor een betere matching tussen onderwijs en de arbeidsmarkt
Wordt gesteund door verschillende sociale partners Uniforme structuur, gemakkelijk herkenbaar Beschikbaar in verschillende talen Worden ontwikkeld in bijna alle Europese landen

27 Vermelding VKS, EQF (2012): waarde van het certificaat is gemakkelijker te begrijpen zowel in binnen- als buitenland = een handig instrument als je in het buitenland wil gaan werken, er een opleiding wil volgen of er stage wil lopen

28 Anneke Vanden Bulcke Anneke.VandenBulcke@vdab.be
Meer info: Anneke Vanden Bulcke europass.cedefop.europa.eu Dank u!


Download ppt "Het Europass certificaatsupplement"

Verwante presentaties


Ads door Google