De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Anderland Dvd-productie Onderbouw VO. Inhoud van de presentatie De doelen De werkstructuur + voorstellen projectleider De inhoud vormgeven De ontmoetingsdag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Anderland Dvd-productie Onderbouw VO. Inhoud van de presentatie De doelen De werkstructuur + voorstellen projectleider De inhoud vormgeven De ontmoetingsdag."— Transcript van de presentatie:

1 Anderland Dvd-productie Onderbouw VO

2 Inhoud van de presentatie De doelen De werkstructuur + voorstellen projectleider De inhoud vormgeven De ontmoetingsdag Saxion betrekken De definitieve onderwerpen Het concept Het script De planning De castingdag De opnames De montage …..

3 Daniël Pot Leerkracht groep 8 Nicolaasschool Schalkaar Achtergrond Hobby

4 Hoofddoel Als product komt er een dvd die aanleiding vormt voor gesprekken tussen docenten zowel op specifiek niveau (de scholen die de dvd maken) als op landelijk niveau (de informatie moet voor iedereen interessant zijn).

5 De sub-doelen Leraren krijgen zicht op en inzicht in het leerproces in de zowel de bovenbouw PO als in de onderbouw VO. Leerlingen uit de bovenbouw PO zien hoe het toegaat in het VO en maken vergelijkingen. Leerlingen uit de onderbouw kijken terug naar groep 7/8 en maken vergelijkingen. Leerlingen uit groep 7/8 en leerlingen uit de onderbouw VO bereiden filmopnames voor. Tweede product is een handreiking voor scholen die zelf een dergelijk project willen draaien ten behoeve van hun eigen leerlingen en docenten. Derde product is een beschrijving van de processtappen en een instructie voor leerlingen over het maken van een dvd.

6 werkstructuur projectleider stuurgroepwerkgroepsaxion

7 De inhoud vorm geven De onderwijsleersituatie Het onderwijsproces

8 De elementen van : De onderwijsleersituatie

9 De elementen van : Het onderwijsleerproces

10 De ontmoetingsdag Inhoud: De projectgroep verkent / luistert naar de input van kinderen uit po en vo Doel: De inbreng van de kinderen gebruiken als extra informatiebron, om gerichter tot de definitieve vorm en inhoud te komen van het project dvd-povo Wijze: Het organiseren van een ontmoetingsmoment tussen po, vo en projectgroep, waarbij in verschillende werkvormen de onderwerpen van de dvd besproken / behandeld wordt.

11 Onderwerpen ontmoetingsdag Eisen de les de begeleiding de relatie Opvoeden de klas de medeleerlingen sfeer op school

12

13

14

15

16 Punten verdelen

17

18

19

20

21

22 Saxion Pee Groothuizen Karel

23 Definitieve onderwerpen dvd 1. De leerstof 2. De les 3. Medeleerlingen 4. De hulp 5. De relatie leerling-docent 6. Opvoeden

24 De leerstof Hoeveelheid werk tijdens een lesdag of lesweek en het opgegeven huiswerk Moeilijkheid van de lesstof Het doel van het interview met de docent is er achter te komen, wat zijn visie is tav de belasting van de leerling in hoeveelheid en moeilijkheid

25 Essentiële vragen Hoe denkt u over de mate, dus de hoeveelheid schoolwerk van leerlingen ? Hoe denkt u over de moeilijkheid van het schoolwerk van de leerlingen? Hoe zorgt u ervoor dat u de leerling optimaal belast? Hoe zorgt u voor een optimale match tussen behoefte van de leerling en uw aanbod? Hoe denkt u dat leerlingen hier tegenaan kijken?

26 De les De instructie Het doel van het interview is erachter komen hoe een docent het onderwijs aantrekkelijk en uitdagend maakt, waarmee hij de leerlingen gebonden en geïnteresseerd houdt.

27 Essentiële vragen Wat zijn uw gedachten over het ideale aantrekkelijke onderwijs, waarbij kinderen geboeid en betrokken zijn ? Hoe maakt u de lessen aantrekkelijk, interessant en boeiend ? Wat denkt u zullen de kinderen van uw lessen vinden?

28 medeleerlingen Samenwerken Het doel van het interview is erachter te komen hoe de docent staat tegenover het samenwerken in de klas. Werken leerlingen samen en hoe kijken leerlingen naar het samenwerken?

29 Essentiële vragen Wat vindt u van het samenwerken van leerlingen? Hoe laat u leerlingen samenwerken? Op welke wijze, wanneer, hoe vaak en met wie? Hoe denkt u kijken leerlingen tegen het samenwerken aan?

30 De hulp De toetsen : Het leren van de toetsen Het nakijken van de toetsen Waaruit bestaat de hulp aan de leerlingen en hoe ervaren leerlingen deze hulp? Het doel van het interview is erachter komen hoe docenten vinden dat de kinderen het best begeleid kunnen worden en waaruit deze begeleiding dan bestaat

31 Essentiële vragen Hoe ziet de ideale hulp aan een leerling eruit? Hoe ziet uw hulp aan een leerling eruit? Hoeveel, hoe vaak, hoelang, wanneer, waar, waarmee? Hoe denkt u ervaren leerlingen uw hulp of de hulp van een docent?

32 Relatie leerling- docent Thuissituatie leerling Het doel van het interview is erachter te komen hoe docenten invulling geven aan de behoefte van een leerling aan een intensieve en betrokken relatie met hun docent. Welke relatie bestaat er tussen de docent en de leerling, en hoe ervaren leerlingen deze relatie

33 Essentiële vragen Hoe denkt u ziet de ideale relatie tussen een leerling en een docent eruit ? Hoe is uw relatie met leerlingen? Hoe denkt u zien leerlingen de ideale relatie tussen een leerling en een docent?

34 Opvoeden Behoefte van leerlingen Het doel van het interview is om erachter te komen hoe de leerkracht zelf denkt over zijn opvoedkundige taak. Wat is de taak van de docent tav het opvoeden, en wat vinden leerlingen hiervan?

35 Essentiële vragen Wat is de opvoedkundige taak van de docent en hoe belangrijk is deze ? Hoe geeft u uiting aan deze taak ? Wat denkt u vinden leerlingen van de opvoedkundige taak van de docent?

36 Concept dvd Als metafoor vertellen we het verhaal van Prins Valentijn die op weg is om koning te worden. Door middel van korte scenes worden duidelijke probleemstellingen neergezet die slaan op de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. De overgang van prins naar koning staat symbool voor de overgang van het PO naar het VO. De dvd wordt opgedeeld in 6 onderwerpen, na elk onderdeel is er een pauzemoment zodat het mogelijk is om in discussie te gaan over de afzonderlijke onderwerpen.

37

38

39 Script 1 Introductie (A) A1. EXT / KASTEEL UITZICHT / DAG We zien een kasteel, vanuit het kasteel is er gejuich te horen. A2. INT / GANG KASTEEL / DAG We zien een lange stenen gang, door een deuropening zien we licht de gang in vallen met silhouetten van juichende mensen. Het gejuich neemt toe. A3. INT / TROONZAAL / DAG PRINS VALENTIJN wordt tot koning gekroond. Twee handen zetten de kroon op zijn hoofd. KROONFIGIUUR Bij deze kroon ik u, Prins Valentijn, tot Koning van Anderland! Het gejuich neemt extatische vormen aan, het volk gaat uit zijn dak. De prins staat op en kijkt naar de menigte. Als hij begint te spreken stopt het volk met juichen en luistert aandachtig naar de Prins. PRINS VALENTIJN: Ik ben een lange weg gegaan om te komen waar ik nu ben, en ik zal nog een lange weg moeten gaan om mijn doelen te bereiken. Ik heb tijdens mijn prins zijn een aantal verschillende hoflakeien meegemaakt die als leermeester dienden. Opvallend was dat ieder zijn eigen methodes er op na hield. Prins Valentijn kijkt opeens recht in de camera (overgang naar het heden)

40 PoVo DVD productie planning Week 9 Woensdag01-03 Aanleveren 1e script versie ter goedkeuring. Vrijdag03-03 Herzien script ontvangen

41 Week 10 Maandag06-03 Pres. def. concept; voorlopig script, planning en middelen. Dinsdag07-03 Aanleveren 2e script versie ter goedkeuring. Woensdag08-03 Castingdag op Saxion. Herzien script ontvangen van stuurgroep. Donderdag09-04 Castingdag op Saxion Script schrijven Vrijdag10-04 Script schrijven 3e script versturen ter goedkeuring.

42 Week 11 Maandag13-03 Ontvangen (definitief goedgekeurd) script door stuurgroep Start preproductie opnames Dinsdag14-03 preproductie opnames

43 Week 12 en 13 Maandag20-03 Week Opnamedagen / start animatie Start muziek componeren Woensdag22-03 Voice over opname? Maandag27-03 Offline editing week / animatie Dinsdag28-03 Start ontwikkeling DVD-menu

44 Week 14 en 15 Maandag03-04 Offline editing week animatie Woensdag05-04 Goedkeuring Offline edit (Daniël) presentatie op Saxion. Maandag10-04 Online editing week / animatie Dinsdag11-04 Muziek editing / Color correction

45 Week 16 Maandag17-04 Goedkeuring Offline edit (Daniël) presentatie op Saxion. Woensdag19-04 Oplevering Master DVD

46 Voice-over introductie Geachte kijker, van harte welkom bij de dvd ”Bruggenbouwers”. Deze film geeft docenten inzicht in de pedagogisch-didactische aspecten van de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. De bedoeling van deze film is om docenten van het primair en voortgezet onderwijs met elkaar over dit onderwerp van gedachten te laten wisselen, met de bedoeling om het onderwijs optimaal op elkaar te kunnen afstemmen. Door dit te doen worden zij “bruggenbouwers“ Er worden 5 onderwerpen behandeld om de verschillen en overeenkomsten tussen PO en VO zichtbaar te maken. Deze 5 onderwerpen zijn op deze dvd afzonderlijk in het menu terug te vinden. Elk onderwerp staat op zichzelf en na elk onderwerp is het mogelijk om met elkaar in gesprek te gaan. Voor het voeren van deze gesprekken is een handreiking bijgevoegd. Tijdens de voorbereidingen van de film zijn leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs uitgenodigd en is er met ze gesproken over allerlei verschillende aspecten van het onderwijsleerproces. De uitkomsten van deze gesprekken hebben een belangrijke rol gespeeld bij de bepaling van de inhoud van deze film.

47 Foto’s van het filmen

48

49

50

51 Filmen op scholen

52

53

54

55 Filmen op lokatie

56

57


Download ppt "Anderland Dvd-productie Onderbouw VO. Inhoud van de presentatie De doelen De werkstructuur + voorstellen projectleider De inhoud vormgeven De ontmoetingsdag."

Verwante presentaties


Ads door Google