De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoeksgeïnformeerd Studiemateriaal Liesbeth Spanjers (Groep T) Ria De Sadeleer (HUB) Hans Pluym (Thomas More) Nele Vandamme (KHLeuven) Danny Robben.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoeksgeïnformeerd Studiemateriaal Liesbeth Spanjers (Groep T) Ria De Sadeleer (HUB) Hans Pluym (Thomas More) Nele Vandamme (KHLeuven) Danny Robben."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoeksgeïnformeerd Studiemateriaal Liesbeth Spanjers (Groep T) Ria De Sadeleer (HUB) Hans Pluym (Thomas More) Nele Vandamme (KHLeuven) Danny Robben en Carina Ramaekers (CVO Limlo)

2 1. Tool 2. Zelf aan de slag 3. Handleiding voor gebruik en implementatie

3 Tool Onderscheid 1.Informatiegebaseerd : elk bronnengebruik 2.Onderzoeksgeïnformeerd (evidence- based) : wetenschappelijk verifieerbare bronnen Onafhankelijk van medium (TV, krant, tijdschrift, internet, boek,... ) Vb. Opiniestuk versus artikel met enquête www.annettelubbers.nl 1. Onderzoeksgeïnformeerdheid

4 Tool Zelf ontwikkeld schriftelijk studiemateriaal Externe handboeken en publicaties Aanvullende presentaties met extra inhoudelijk aanbod 2. Studiemateriaal

5 Tool Graad van onderzoeksgeïnformeerdheid bepalen Bewustwording, geen waardeoordeel Gepersonaliseerde, situerende feedback Gericht op lerarenopleidingen communicatebetterblog.com 3. Doel van de tool

6 Tool Graad van onderzoeksgeïnformeerdheid ahv 5 categorieën: 1.Gebruik van wetenschappelijke bronnen 2.Toelichting van onderzoek in de cursus 3.Verscheidenheid van (onderzoeks-)bronnen 4.Gebruik van referenties 5.Gebruik van (vak-)didactisch onderzoek bij cursusopbouw 4. Vragenlijst

7 5. GebruikGebruik Tool

8 Zelf aan de slag www.onderzoeksgeïnformeerd.be

9 Handleiding voor gebruik en implementatie Percepties en opvattingen van de docenten en het beleid De acties die docenten en teams al ondernemen De acties van het beleid ter ondersteuning 1. Toelichting AIP-model

10 2. Vragenlijsten 1.Hoe belangrijk vind je dat cursusmateriaal onderzoeksgeïnformeerd is? (perceptie) 2.Hoeveel faciliteiten krijg je van het beleid? (acties beleid) 3.Wat doe je zelf al? (acties docenten) 4.Voor- en nadelen screeningstool? (perceptie) 5.Hoe belangrijk vinden je collega’s het thema? (perceptie) 6.Initiatieven van het team? (acties docenten) 7.Beoordeling screeningstool door collega’s? (perceptie) 8.Hoe hoog schat je de graad van OG in? (beleid, perceptie ) Handleiding voor gebruik en implementatie

11 3. Eerste aanbeveling: onderzoeksgeïnformeerdheid op het menu plaatsen én warm houden a) Een duidelijke visie ontwikkelen met aanwijzingen en richtlijnen, samen met het team. b) De screeningstool op transparante wijze inzetten c) Onderzoeksgeïnformeerd leiding geven Handleiding voor gebruik en implementatie

12 a) Een visie met aanwijzingen en richtlijnen ontwikkelen WHY Wat betekent onderzoeksgeïnformeerdheid in je opleiding? Wat is het doel ervan ifv de opleiding en waar wil je dus klemtonen leggen? HOW Is éénzelfde graad van onderzoeksgeïnformeerdheid nodig in alle opleidingsonderdelen en in alle opleidingsfasen? Wat is de minimale graad van onderzoeksgeïnformeerdheid in alle opleidingsonderdelen en in alle opleidingsfasen? In welke mate is éénduidigheid van belang over de opleidingsonderdelen ivm referentiewijze, ivm wijze waarop onderzoek beschreven wordt in het cursusmateriaal, ivm de wijze waarop het format van cursusmateriaal bepaald wordt door onderzoek, …? WHAT de wijze van refereren en het gebruik van bibliografieën de graad van onderzoeksgeïnformeerdheid in (een keuze) van opleidingsonderdelen en opleidingsfasen Handleiding voor gebruik en implementatie

13 b) De tool op transparante wijze inzetten Een kader over onderzoeksgeïnformeerdheid in de opleiding (zie hoger) geeft de docent een transparanter beeld over de verwachtingen en dus een rustiger gevoel bij het gebruiken van de screeningstool. Stimuleer docenten om de screeningstool als vakgroep te gebruiken. Een eenvoudige (en niet bedreigende) opstap om de screeningstool te gebruiken is de doorlichting van gebruikte handboeken. Vraag niet naar resultaten maar naar concrete, door de docent geformuleerde, verbetertips. Verzamel de verbetertips van een team, zodat docenten mekaar inspireren. Plan het gebruik van de screeningstool in een visiebespreking en/of professionaliseringstraject over het thema ‘onderzoek’. Handleiding voor gebruik en implementatie

14 c) Onderzoeksgeïnformeerd leiding geven Teach as you preach: congruentie Beslissingen onderbouwen vanuit literatuur en onderzoek ‘onderzoeksgeïnformeerdheid’ levend houden Handleiding voor gebruik en implementatie

15 4. Tweede aanbeveling: beleidsondersteunende acties voor individuele docenten a)OG bewaken als expliciete taak van de docent b) Professionaliseren van het team c) Docenten en het bibliotheekaanbod Handleiding voor gebruik en implementatie

16 a) Onderzoeksgeïnformeerdheid bewaken als expliciete taak van de docent Niet enkel bij de aanvang van de loopbaan in een taakinvulling de uitwerking van studiemateriaal opnemen, maar dit op regelmatige basis hernemen (om de twee of drie jaar). De wijze/mate waarop de docent zich informeert over onderzoek in zijn vakgebied opnemen in functionerings- en evaluatierichtlijnen. Het delen en uitwisselen van expertise rond onderzoeksresultaten stimuleren door ‘leesgroepen’ te integreren in het takenpakket van de docent. Deze leesgroepen functioneren als een vorm van professionele leergemeenschap. Regelmatige opvolging van hun werk via briefing op vergadering of via functioneringsgesprekken beklemtoont het belang van dit thema in het functioneren van de docent. Handleiding voor gebruik en implementatie

17 b) Professionaliseren van het team De verwijzing naar de screeningstool bij de selectie van nieuwe handboeken of bij nieuwe of herwerkte studiematerialen. Het uitwisselen van verbetertips in het team naar aanleiding van het gebruik van de screeningstool (zie hoger). Een eenvoudige suggestie is het op regelmatige basis doorgeven van literatuursuggesties aan een team van of aan individuele docenten. Telkens weer vormt dit een aansporing om ook zelf met nieuwe input aan de slag te gaan, maar ook om literatuursuggesties onderling te delen. Handleiding voor gebruik en implementatie

18 c) Docenten en het bib-aanbod In het begeleidingstraject voor startende docenten expliciet aandacht geven aan de werking en het gebruik van de bibliotheek. Richtlijnen uitwerken en bekend maken ivm aankoopsuggesties door docenten en abonnering op vakliteratuur. De nieuw aangekochte literatuur op een eenvoudige wijze ter beschikking stellen voor de docenten (vb. via een Nieuwsbrief). Gegevens over het aangekochte materiaal en de eventuele lacunes en over de beschikbare digitale bronnen jaarlijks door de bibliotheekmedewerkers laten toelichten voor het docententeam. Handleiding voor gebruik en implementatie

19 5. Derde aanbeveling: de professionele leergemeenschap Het aanwezig stellen van bronnen (zie hoger, bibliotheek) en tijd (zie taakinvulling) Het structureel mogelijk maken en inbedden van overlegmomenten voor ‘leesgroepen’, professionaliseringstrajecten en professionaliseringsinitiatieven (apart of als regelmatig agendapunt in een vast overleg) (zie hoger). Onderzoeksgeïnformeerdheid als thema in gedeeld leiderschap aanpakken: door het team te ondersteunen via gezamenlijke visie-ontwikkeling, gerichte professionalisering en het creëren van tijd en fysieke en mentale ruimte, kan de verantwoordelijkheid voor onderzoeksgeïnformeerdheid gedeeld worden. Een team dat hierop aangesproken én gewaardeerd wordt, stimuleert elk lid om mee te stappen in het proces. Zo wordt vrijblijvendheid een versterkende en motiverende factor. Handleiding voor gebruik en implementatie


Download ppt "Onderzoeksgeïnformeerd Studiemateriaal Liesbeth Spanjers (Groep T) Ria De Sadeleer (HUB) Hans Pluym (Thomas More) Nele Vandamme (KHLeuven) Danny Robben."

Verwante presentaties


Ads door Google