De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

- Kennis: Integral theory? Spiral Dynamics (oid)? - Specifieke vragen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "- Kennis: Integral theory? Spiral Dynamics (oid)? - Specifieke vragen?"— Transcript van de presentatie:

1 - Kennis: Integral theory? Spiral Dynamics (oid)? - Specifieke vragen?
Wie - Kennis: Integral theory? Spiral Dynamics (oid)? - Specifieke vragen?

2 Aqal Holons Spiral Dynamics
Integral theory Aqal Holons Spiral Dynamics

3 All Lines (Intelligencies, streams)
AQAL All Quadrants All Levels All States All Lines (Intelligencies, streams) All Types (= integral)

4

5 Impulsief (paars) Kernwaarden: Hechten Structuur:
Kleine sociale eenheden, met behoud van menselijke maat. Neiging: Verandering zo lang mogelijk ontkennen en vasthouden aan oude gebruiken en bestaande patronen Interventies: Story-telling, creëren van nieuwe betekenisvolle verhalen en daar aan te koppelen gebruiken en rituelen. Leren en innoveren: Rituelen in stand houden, deze representeren de relevante kennis

6 Opportunistisch (rood)
Kernwaarden: Plek veroveren en verdedigen; snel en impulsief handelen Structuur: Strikte hiërarchie, ter ondersteuning van de top Neiging: Doel heiligt de middelen Interventies: Opleggen, directief, dwang; verleiding, afkopen; corruptie, chantage, omkoping; uitruilen in situaties dat machtsverhoudingen gelijkwaardig zijn. Leren en innoveren: Kopieergedrag, imitatie, doen zoals de rolmodellen doen; met wilskracht en doorzettingsvermogen

7 Specialistisch (blauw)
Kernwaarden: Geloof (in de voorschriften van de hogere autoriteit) Structuur: Strikt hiërarchisch; geordend volgens regels en procedures; machine bureaucratie Neiging: Regels en afspraken borgen stabiliteit en beheersbaarheid Interventies: Planmatig werken; fragmenteren en reduceren van complexiteit; gefaseerd, stap voor stap, in een gecontroleerde omgeving; cascaderen van taken en budgetten; monitoren en nieuwe regels uitvaardigen Leren en innoveren: Reproduceren, voldoen aan normen, certificatie; productinnovaties

8 Resutaatgericht (oranje)
Kernwaarden: Presteren, m.n. door gericht zoekgedrag naar de beste oplossingen Structuur: Actieve hiërarchie met divisiestructuur en/of matrixorganisaties Interventies: Motiveren en prikkelen; problemen analyseren en oplossen; onderhandelen; bench marken en toepassen van best practices; voortdurend aandacht geven aan incrementele verbeteringen Leren en innoveren: Procesinnovaties; productdifferentiatie; investeren in eigen mogelijkheden; corporate academies American Dream  van een dubbeltje naar een kwartje  westlands glas met volle melk en de kikker

9 Pluralistisch (groen)
Kernwaarden: Samen delen, solidariteit, consensus en dialoog Structuur: Zo plat mogelijke organisatie, omgekeerde ‘hark’ Neiging: Verbinding, inclusiviteit, co-makership, stakeholder engagement; bouwen aan vertrouwen; relativistisch; conflict mijdend, waarderend onderzoeken (AI) Interventies: Constructionistische: bewustmaken van nieuwe invalshoeken, eigen tekortkomingen, motiveren om nieuwe dingen te zien/leren/kunnen; creëren van gezamenlijke leersituaties; feedback geven Leren en innoveren: Persoonlijke en professionele ontwikkeling; lerende organisaties door afstemming op gemeenschappelijk ambities; sociale innovaties.

10 Integraal (geel) Kernwaarden:
Doorzien; subsidiariteit; synergie; vrijheid en verantwoordelijk diep in de organisatie Structuur: Pragmatische organisatievormen die complexiteit, onzekerheid en snelle verandering aankunnen; tijdelijke coalities; transparant Neiging: Zelforganisatie; constante afstemming van persoonlijke drijfveren en collectieve ambities Interventies: Wegnemen van blokkades; in verbinding met alle belanghebbenden; sturen op toegevoegde waarden van de gehele keten; creëren van doorbraken Leren en innoveren: Leren en innoveren is de kernactiviteit; systeem innovaties

11 Fluïde (turqoise) Kernwaarden:
Verbinding met de leefomgeving; cijfer jezelf weg ten behoeve van de existentie van het hele ecosysteem Structuur: Grenzen van organisaties zijn permeabel; virtueel Neiging: Leven vanuit de stilte en in verbondenheid met het geheel Interventies: Focus op duurzame waardecreatie vanuit onvoorwaardelijkheid Leren en innoveren: Binnenwereld en buitenwereld worden voortdurend afgestemd waardoor bewustzijn en aarding worden verdiept c.q. versterkt.


Download ppt "- Kennis: Integral theory? Spiral Dynamics (oid)? - Specifieke vragen?"

Verwante presentaties


Ads door Google