De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

23/10/2014. Algemene Vergadering KBDB Assemblée Générale RFCB BUITENGEWONE / EXTRAORDINAIRE Wijzigingen aan de Statuten : Modifications aux Statuts :

Verwante presentaties


Presentatie over: "23/10/2014. Algemene Vergadering KBDB Assemblée Générale RFCB BUITENGEWONE / EXTRAORDINAIRE Wijzigingen aan de Statuten : Modifications aux Statuts :"— Transcript van de presentatie:

1 23/10/2014

2 Algemene Vergadering KBDB Assemblée Générale RFCB BUITENGEWONE / EXTRAORDINAIRE Wijzigingen aan de Statuten : Modifications aux Statuts : Art. 35 & 48

3 Algemene Vergadering KBDB Assemblée Générale RFCB STATUTAIRE 1. Goedkeuring van de notulen van de buitengewone en statutaire algemene vergaderingen van 26.02.2014 1. Approbation des procès-verbaux des assemblées générales extraordinaire et statutaire du 26.02.2014

4 Algemene Vergadering KBDB Assemblée Générale RFCB 2. Prijs van de ring 2015 voor te stellen aan de Minister van Financiën  Prijs = 0,80EUR 2. Prix de la bague 2015 à proposer au Ministre des Finances  Prix = 0,80EUR

5 Algemene Vergadering KBDB Assemblée Générale RFCB 3. BEGROTING PE/SPE - BUDGET EP/EPR PEComité x4 vergaderingenAantal leden x rest. TOTAAL Oost-Vlaand.298,911195,646026 x 0,4022 = 2423,65 3620 West-Vlaand.153,29613,163498 x 0,4022 = 1406,89 2020 Antwerpen246,24984,965232 x 0,4022 = 2104,31 3089 Vl.-Brabant251,591006,363738 x 0,4022 = 1503,42 2510 Limburg175,45701,802797 x 0,4022 = 1124,95 1827 EPRComité x 4 réunionsNombre de membres rest. TOTAL BWH426,401705,602842 x 0,4022 = 1143,05 2848 LNL674,243371,10 (*) (*) 5 réunions 1773 x 0,4022 = 713,10 4084

6 Algemene Vergadering KBDB Assemblée Générale RFCB 4. Propositions d’exclusion 4. Voorstellen tot uitsluiting  NIHIL 5. Demandes de levée d’exclusion et demandes de réhabilitation 5. Aanvragen tot opheffing van uitsluiting en aanvragen tot het verlenen van eerherstel  NIHIL

7 Algemene Vergadering KBDB Assemblée Générale RFCB 6. Benoemingen -van dhr Van Herzeele Daniël als ondervoorzitter van de PE Oost- Vlaanderen -van dhr Nuel Willy als secretaris van de PE Oost-Vlaanderen 6. Nominations -de M. Van Herzeele Daniël en tant que Vice-Président de l’EP de Flandre orientale -de M. Nuel Willy en tant que secrétaire de l’EP de Flandre orientale

8 Algemene Vergadering KBDB Assemblée Générale RFCB 7. INFORMATICA 7. INFORMATIQUE

9 Algemene Vergadering KBDB Assemblée Générale RFCB 8. Schrijven van de HH. Goffard, Goulem, Delstanche, Marissal & De Rijst – vraag om de volgende punten op de dagorde van deze vergadering te plaatsen * Regionalisering (zie punt n°9); * AWC; * Begroting; *Administratie; *Nationale Dagen; *Olympiade 2017. 8. Courrier de MM. Goffard, Goulem, Delstanche, Marissal & De Rijst – demande de porter les points suivants à l’ordre du jour de cette réunion * Régionalisation (voir point n°9); * AWC; * Budget; *Administration; *Journées Nationales; *Olympiade 2017.

10 Algemene Vergadering KBDB Assemblée Générale RFCB 9. REGIONALISERING 9. REGIONALISATION

11 Algemene Vergadering KBDB Assemblée Générale RFCB 10. Projet de fixation des dates et lieux de lâcher des concours nationaux et internationaux pour la saison 2015 10. Project vaststelling data en lossingsplaatsen van de nationale en internationale wedvluchten voor 2015

12 Algemene Vergadering KBDB Assemblée Générale RFCB 11. Projet d’organisation sportive pour la prochaine saison 11. Project sportieve organisatie voor het komende vluchtseizoen

13 Algemene Vergadering KBDB Assemblée Générale RFCB 12. Propositions de modifications aux règlements RFCB : 12. Voorstellen tot wijzigingen aan de KBDB-reglementen : Nationaal sportreglement : Art. 8§2, 30§5, 83§7, 98§5, 101§1 en 103§2 Règlement sportif national : Art. 8§2, 30§5, 83§7, 98§5, 101§1 et 103§2 Duivenliefhebberswetboek : Art. 71§1, 73, 74, 76§1 en 82§1 Code Colombophile : Art. 71§1, 73, 74, 76§1 et 82§1

14 Algemene Vergadering KBDB Assemblée Générale RFCB Statuten van de verenigingen : Art. 7 en 23§1 Statuts de la société : Art. 7 et 23§1 Doping : Art. 7 II & 11 D


Download ppt "23/10/2014. Algemene Vergadering KBDB Assemblée Générale RFCB BUITENGEWONE / EXTRAORDINAIRE Wijzigingen aan de Statuten : Modifications aux Statuts :"

Verwante presentaties


Ads door Google