De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Leden Vergadering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Leden Vergadering"— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Leden Vergadering
Vv Activia

2 Agenda Binnengekomen stukken en afmeldingen
Notulen jaarvergadering 2013 Jaarverslagen Financien - Jaap Bestuursverkiezing Technische commissie - Gijs Jeugd – Michel/Rob Accommodatie - Pauline Pauze Beleid – Wim PR – Willem Huldiging leden Rondvraag Agenda

3 Financien V en W-rekening afgelopen jaar Kantine omzet
Toelichting kantine-omzet Verhoging kantineprijzen Verhoging contributies Te verwachten toekomstige uitgaven / minder inkomsten Begroting 2014/2015 Kascommissie Financien

4 Voor leden ter inzage te verkrijgen bij penningmeester Jaap Broeils:
Financiën Voor leden ter inzage te verkrijgen bij penningmeester Jaap Broeils: V en W-rekening afgelopen jaar - Kantine-omzet Toelichting kantine-omzet Begroting seizoen 2014/2015

5 Voorstel prijsverhoging kantine per 1 november 2014

6 Verhoging contributie

7 Te verwachten toekomstige uitgaven / minder inkomsten
Uitbreiding kleedkamers Rest bestrating tot parkeerplaats en fietsenstalling Subsidies gemeente zullen de komende jaren afnemen

8 Samenstelling Kascommissie
Edwin Blokvoort, Loek Gerritsen (beiden 1e jaar) en Jeroen Plette (2e jaar) Reserves: Henk Emaus Jr. en Elderik Schoolderman (Beiden 1e jaar) Voor het komende jaar is 1 nieuw kascommissielid nodig. Wie? Kascommissie

9 Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar
W. Grooters (voorzitter) W. Brinkman (lid beleidszaken) Aftredend en niet herkiesbaar Michel Hekkert (lid jeugd) Nieuwe kandidaten Pauline Achtereekte (lid accommodatie) Rob Pamboer (lid jeugd) Gijs Koning (lid technische commissie) Bestuursverkiezing

10 Technische Commissie Doel van de TC Leden Uitvoering
Een visie ontwikkelen voor de v.v. Activia op de midden – lange termijn. Waar willen we naar toe met de club en welke investeringen – initiatieven worden daarvoor gevraagd? Leden Uitvoering Technische Commissie

11 Jeugd De jeugd op het eigen niveau laten spelen
Senioren actief betrekken bij de jeugd De oudere jeugd actief betrekken bij de pupillen Goede samenwerking en afstemming met het hoofdbestuur Goede samenwerking met- en zichtbaarheid in de wijk Actief beleid bij het vormen van jeugdteams (problematiek grootte) Jeugd

12 Nieuwe entree Accommodatie

13 Verlichting accommodatie

14 Verbouwing buiten Accommodatie
Vrijwilligers Verbouwing buiten Accommodatie

15

16 Verbouwing buiten Accommodatie
Cv50 Sponsoren Verbouwing buiten Accommodatie

17 Velden Accommodatie

18 Speerpunten 2014-2015 Accommodatie
Kleedruimtes onderzoeken Parkeerruimte iom gemeente Voorst Materiaalruimte Speerpunten Accommodatie

19 Pauze

20 Beleidszaken Beschikbare beleidstukken: > 10
Draaiboek bij kampioenschap Draaiboek bij overlijden Incidentenbeleid Omgangsprotocol Pestprotocol Kaderwaarderingsrapport Verenigingsbeleidsplan 2015 – 2019 (in ontwikkeling) Beleidszaken

21 Beleidszaken Kaderwaarderingsrapport CODE 05F
Lid Accommodatiecommissie 2,5 uur per week 50 weken per jaar x 2,5 uur = 125 uur 2 punt per uur = 250 CODE 10A Leider elftal pupillen 4 uur per week 30 weken per jaar x 4 uur = 120 uur 1 punt per uur = 120 CODE 10B Trainer keepers 3 uur per week 30 weken per jaar x 3 uur = 90 uur 1 punt per uur = 90 Naam Code Van - Tot Aantal jaar Waarde-ring Aantal punt Totaal Totaal jaren Subtot-aal Kaderlid …. 02A 7 320 2.240 02B ? 3 160 480 03B 31 80 2.480 03C 9 40 360 04B 14 560 07A 4 08A 30 420 10C 16 120 1.920 13A 5 48 240 13AB 768 13N 25 100 9.728 Beleidszaken

22 Verenigingsbeleidsplan
Onderdeel van het nieuwe verenigingsbeleidsplan 2015 – 2019 is een tweetal nieuwe onderdelen: Kledingplan (in ontwikkeling) Materiaal (in ontwikkeling) Beleidszaken

23 Kledingplan (Concept)
Ieder spelend lid krijgt een compleet tenue (shirt, broek, kousen) uitgereikt. Via het kledingfonds worden de tenues aangeschaft per team/elftal, al dan niet voorzien van een sponsornaam. In principe voor 3 jaar, maar het bestuur kan besluiten de tenues voor een langere periode te gebruiken als de staat van de tenues dat toe laat. Op deze wijze wil Activia er voor zorgen dat ieder lid, van F-pupil tot eerste elftalspeler, elk seizoen wordt voorzien van een uniform tenue. De kleding blijft eigendom van Activia en wordt aan het begin van het seizoen uitgegeven aan de leider van het elftal en hij/zij is hiervoor het hele seizoen verantwoordelijk. Aan het eind van het seizoen worden alle tenues weer ingenomen. De jaarlijkse vergoeding voor het kledingfonds wordt in de vorm van een toeslag op de contributie bij competitie spelende leden geïnd. Beleidszaken

24 Beleidszaken Materiaalbeheer (Concept)
T.a.v. het beheer van het materiaal ten behoeve van de voetbalafdeling het volgende: Naast de onderhoudsploeg, die verantwoordelijk is voor het groot materiaal (bijv. doelen, velden, kleedlokalen etc.), zijn er twee functionarissen belast met de dagelijkse gang van zaken m.b.t. het materiaal: a. Materiaalcoördinator - is verantwoordelijk voor het coördineren van de materialen, zoals ballen, pionnen, hesjes etc., - zorgt, dat materialen in voldoende mate aanwezig zijn, binnen een door de vereniging beschikbaar gesteld budget, communiceert met het voetbalbestuur, de commissies, de trainers en de materiaalman, - is voor de uitvoering van zijn werkzaamheden verantwoording verschuldigd aan het voetbalbestuur. b. Materiaalman - is verantwoordelijk voor de uitvoering en het onderhoud van het beschikbare materiaal, - communiceert met de materiaalcoördinator, - is voor de uitvoering van zijn werkzaamheden verantwoording verschuldigd aan het voetbalbestuur. Beleidszaken

25 Nieuwe sponsoren Aanvulling PR commissie Actie PR

26 Huldigingen 25 jaar Richard Oosterwegel Frank Oosterwegel Henk Stooter
Peter Gruben Henk Emaus jr. Huldigingen

27 Rondvraag


Download ppt "Algemene Leden Vergadering"

Verwante presentaties


Ads door Google