De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Leden Vergadering Vv Activia24-10-2014. Agenda Binnengekomen stukken en afmeldingen Notulen jaarvergadering 2013 Jaarverslagen Financien - Jaap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Leden Vergadering Vv Activia24-10-2014. Agenda Binnengekomen stukken en afmeldingen Notulen jaarvergadering 2013 Jaarverslagen Financien - Jaap."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Leden Vergadering Vv Activia24-10-2014

2 Agenda Binnengekomen stukken en afmeldingen Notulen jaarvergadering 2013 Jaarverslagen Financien - Jaap Bestuursverkiezing Technische commissie - Gijs Jeugd – Michel/Rob Accommodatie - Pauline Pauze Jaarverslagen Beleid – Wim PR – Willem Huldiging leden Rondvraag

3 Financien V en W-rekening afgelopen jaar Kantine omzet Toelichting kantine-omzet Verhoging kantineprijzen Verhoging contributies Te verwachten toekomstige uitgaven / minder inkomsten Begroting 2014/2015 Kascommissie

4 Financiën Voor leden ter inzage te verkrijgen bij penningmeester Jaap Broeils: -V en W-rekening afgelopen jaar - Kantine-omzet - Toelichting kantine-omzet - Begroting seizoen 2014/2015

5 Voorstel prijsverhoging kantine per 1 november 2014

6 Verhoging contributie

7 Te verwachten toekomstige uitgaven / minder inkomsten 1.Uitbreiding kleedkamers 2.Rest bestrating tot parkeerplaats en fietsenstalling 3.Subsidies gemeente zullen de komende jaren afnemen

8 Kascommissie Edwin Blokvoort, Loek Gerritsen (beiden 1 e jaar) en Jeroen Plette (2 e jaar) Reserves: Henk Emaus Jr. en Elderik Schoolderman (Beiden 1 e jaar) Voor het komende jaar is 1 nieuw kascommissielid nodig. Wie? Samenstelling Kascommissie

9 Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar W. Grooters (voorzitter) W. Brinkman (lid beleidszaken) Aftredend en niet herkiesbaar Michel Hekkert (lid jeugd) Nieuwe kandidaten Pauline Achtereekte (lid accommodatie) Rob Pamboer (lid jeugd) Gijs Koning (lid technische commissie)

10 Technische Commissie Doel van de TC Een visie ontwikkelen voor de v.v. Activia op de midden – lange termijn. Waar willen we naar toe met de club en welke investeringen – initiatieven worden daarvoor gevraagd? Leden Uitvoering

11 Jeugd De jeugd op het eigen niveau laten spelen Senioren actief betrekken bij de jeugd De oudere jeugd actief betrekken bij de pupillen Goede samenwerking en afstemming met het hoofdbestuur Goede samenwerking met- en zichtbaarheid in de wijk Actief beleid bij het vormen van jeugdteams (problematiek grootte)

12 Accommodatie Nieuwe entree

13 Verlichting accommodatie

14 Verbouwing buiten Accommodatie Vrijwilligers

15

16 Verbouwing buiten Accommodatie Cv50 Sponsoren

17 Velden Accommodatie

18 Speerpunten 2014-2015 Accommodatie Kleedruimtes onderzoeken Parkeerruimte iom gemeente Voorst Materiaalruimte

19 Pauze

20 Beleidszaken Beschikbare beleidstukken: > 10 Draaiboek bij kampioenschap Draaiboek bij overlijden Incidentenbeleid Omgangsprotocol Pestprotocol Kaderwaarderingsrapport Verenigingsbeleidsplan 2015 – 2019 (in ontwikkeling)

21 Beleidszaken CODE 05F Lid Accommodatiecommissie 2,5 uur per week 50 weken per jaar x 2,5 uur = 125 uur 2 punt per uur = 250 CODE 10A Leider elftal pupillen 4 uur per week 30 weken per jaar x 4 uur = 120 uur 1 punt per uur = 120 CODE 10B Trainer keepers 3 uur per week 30 weken per jaar x 3 uur = 90 uur 1 punt per uur = 90 Kaderlid ….02A1986-199373202.240 02B?3160480 03B1974-200531802.480 03C2005-2014940360 04B1998-20121440560 07A1984-1988440160 08A?1430420 10C1981-1997161201.920 13A?548240 13AB1998-20141648768 13N2003-2007425100 9.72840 NaamCodeVan - Tot Aantal jaar Waarde- ring Aantal puntTotaal Totaal jaren Code Subtot- aal Kaderwaarderingsrapport

22 Beleidszaken Onderdeel van het nieuwe verenigingsbeleidsplan 2015 – 2019 is een tweetal nieuwe onderdelen: Kledingplan (in ontwikkeling) Materiaal (in ontwikkeling) Verenigingsbeleidsplan

23 Beleidszaken Ieder spelend lid krijgt een compleet tenue (shirt, broek, kousen) uitgereikt. Via het kledingfonds worden de tenues aangeschaft per team/elftal, al dan niet voorzien van een sponsornaam. In principe voor 3 jaar, maar het bestuur kan besluiten de tenues voor een langere periode te gebruiken als de staat van de tenues dat toe laat. Op deze wijze wil Activia er voor zorgen dat ieder lid, van F-pupil tot eerste elftalspeler, elk seizoen wordt voorzien van een uniform tenue. De kleding blijft eigendom van Activia en wordt aan het begin van het seizoen uitgegeven aan de leider van het elftal en hij/zij is hiervoor het hele seizoen verantwoordelijk. Aan het eind van het seizoen worden alle tenues weer ingenomen. De jaarlijkse vergoeding voor het kledingfonds wordt in de vorm van een toeslag op de contributie bij competitie spelende leden geïnd. Kledingplan (Concept)

24 Beleidszaken T.a.v. het beheer van het materiaal ten behoeve van de voetbalafdeling het volgende: Naast de onderhoudsploeg, die verantwoordelijk is voor het groot materiaal (bijv. doelen, velden, kleedlokalen etc.), zijn er twee functionarissen belast met de dagelijkse gang van zaken m.b.t. het materiaal: a.Materiaalcoördinator -is verantwoordelijk voor het coördineren van de materialen, zoals ballen, pionnen, hesjes etc., -zorgt, dat materialen in voldoende mate aanwezig zijn, binnen een door de vereniging beschikbaar gesteld budget, communiceert met het voetbalbestuur, de commissies, de trainers en de materiaalman, -is voor de uitvoering van zijn werkzaamheden verantwoording verschuldigd aan het voetbalbestuur. b.Materiaalman -is verantwoordelijk voor de uitvoering en het onderhoud van het beschikbare materiaal, -communiceert met de materiaalcoördinator, -is voor de uitvoering van zijn werkzaamheden verantwoording verschuldigd aan het voetbalbestuur. Materiaalbeheer (Concept)

25 PR Nieuwe sponsoren Aanvulling PR commissie Actie

26 Huldigingen 25 jaar Richard Oosterwegel Frank Oosterwegel Henk Stooter 40 jaar Peter Gruben Henk Emaus jr.

27 Rondvraag


Download ppt "Algemene Leden Vergadering Vv Activia24-10-2014. Agenda Binnengekomen stukken en afmeldingen Notulen jaarvergadering 2013 Jaarverslagen Financien - Jaap."

Verwante presentaties


Ads door Google